Koncentrace skleníkových plynů v atmosféře v roce 2019

Koncentrace oxidu uhličitého v atmosféře se v roce 2019 zvýšila o 2,6 ppm (parts per million) a dosáhla 410,5 ppm. Ve srovnání se stavem před průmyslovou revolucí je to o 48 procent více. Koncentrace metanu stoupla o 8 ppb (parts per billion) na 1877 ppb. Koncentrace oxidu dusného vzrostla o 0,9 ppb na 332,0 ppb. U metanu je současná koncentrace oproti polovině 18. století vyšší o 160 procent. U oxidu dusného o 23 procent.

Pandemie covidu-19 v letošním roce omezila globální emise oxidu uhličitého podle předběžných odhadů méně, než se čekalo, odhadem o 4,2 až 7,5 procenta. Růst koncentrace oxidu uhličitého se díky tomu zpomalí asi o 0,08 až 0,23 ppm za rok, což je zanedbatelná změna, kterou ani nelze odlišit od přirozené variability (oscilace až o 1 ppm za rok). Uvedli to autoři výroční zprávy Greenhouse Gas Bulletin, kterou vydává Světová meteorologická organizace (WMO).

Radiační působení skleníkových plynů vzrostlo od roku 1990 o 45 procent, přičemž 80 procent z tohoto nárůstu připadá na oxid uhličitý, 16 procent připadá na metan, 7 procent na oxid dusný.

“Oxid uhličitý zůstává v atmosféře po staletí a v oceánu ještě déle. Země měla naposledy obdobnou koncentraci oxidu uhličitého před 3 až 5 miliony let, kdy bylo o 2 až 3 stupně Celsia tepleji než dnes a mořská hladina byla vyšší o 10 až 20 metrů. Ale tehdy na ní nežilo 7,7 miliard lidí,” řekl generální ředitel WMO profesor Petteri Taalas.

“V roce 2015 jsme překročili globální prahovou hodnotu 400 dílů na milion. A jen o čtyři roky později jsme přesáhli 410 ppm. Tak vysoké tempo růstu nebylo zaznamenáno nikdy za celou dobu historických záznamů. Pokles emisí související s lockdownem není v dlouhodobém grafu ničím jiným než nepatrným výkyvem. Potřebujeme trvalé zploštění křivky,” pokračoval profesor Taalas.

“Pandemie covidu-19 není řešením změny klimatu. Poskytuje nám však platformu pro udržitelnější a ambicióznější opatření v oblasti klimatu ke snížení emisí na nulu pomocí kompletní transformace našich průmyslových, energetických a dopravních systémů. Potřebné změny jsou ekonomicky dosažitelné a technicky možné a ovlivnily by náš každodenní život jen okrajově. Je třeba uvítat, že rostoucí počet zemí a firem se zavázalo k uhlíkové neutralitě. Není času nazbyt,” dodal ředitel WMO.
 

Radiační působení (ve wattech na metr čtvereční) v letech 1979 až 2019. Srovnání se stavem před průmyslovou revolucí kolem roku 1750. Graf ukazuje rostoucí vliv skleníkových plynů na energetickou bilanci Země. Po pravé straně grafu – roční index skleníkových plynů (Annual Greenhouse Gas Index, AGGI). Index je vztažen k roku 1990 (1990 = 1). V roce 2020 činil AGGI 1,45 (od roku 1990 došlo ke zvýšení radiační síly o 45 procent).
Průměrná globální koncentrace oxidu uhličitého v atmosféře v letech 1984 až 2019. Zaznamenány jsou měsíční hodnoty, které dobře ukazují každoroční sezónní výkyvy, červená čára znázorňuje vyhlazený trend.
Tempo růstu koncentrace oxidu uhličitého v letech 1984 až 2019.
Průměrná globální koncentrace metanu v atmosféře v letech 1984 až 2019.
Tempo růstu koncentrace metanu v letech 1984 až 2019.
Průměrná globální koncentrace metanu v atmosféře letech 2005 až 2019. Srovnání s emisními scénáři Mezivládního panelu pro změnu klimatu (IPCC). Koncentrace metanu se od roku 2014 zvyšuje tempem mezi dvěma horšími scénáři s vyššími nárůsty emisí (RCP 6 a RCP 8.5). Při naplnění těchto scénářů by se do konce 21. století podnebí na Zemi oteplilo v průměru o 2,0 až 3,7 stupně (scénář RCP 6) v porování s referenčním obdobím 1850 až 1900, respektive o 3,2 až 5,4 stupně Celsia (scénář 8.5).
Průměrná globální koncentrace oxidu dusného v atmosféře v letech 1984 až 2019.
Tempo růstu koncentrace oxidu dusného v letech 1984 až 2019.

Zdroj:
WMO (23.11.2020, Carbon dioxide levels continue at record levels, despite COVID-19 lockdown)
WMO (Greenhouse Gas Bulletin No. 16)
 

Další články v rubrice: