Tyto zásady ochrany osobních údajů popisují zpracování osobních údajů získaných prostřednictvím on-line obchodu provozovaného na internetové adrese https://gnosis9.net/. Správcem osobních údajů ve vztahu k tomuto on-line obchodu je Libor Kukliš, IČO: 64620042, se sídlem v Ostravě, Volgogradská 2458/28, telefon: +420 608 947 555, e-mail: obchod@gnosis9.net.

Osobní údaje zpracováváme pro následující účely:

  • Vyřízení objednávky a řešení případných reklamací.
  • Abychom mohli odesílat objednávky a vyřídit všechny případné požadavky a reklamace zákazníků, zpracováváme tyto jejich osobní údaje: jméno a příjmení, doručovací adresu, e-mail, telefonní číslo, číslo bankovního účtu, objednané zboží a jeho cenu.
  • Právním důvodem tohoto zpracování je plnění smlouvy. Uvedené osobní údaje za tímto účelem zpracováváme pouze po dobu trvání záruční doby.