Ze života českých poustevníků

49  29 

Vypravování o jejich divotvorném působení, o jejich ďábelských pokušeních a jiných dobrodružstvích

Soubor legend vznikl patrně jako vedlejší produkt pilné heuristické činnosti význačného českého historika Václava Vladivoje Tomka.

4 skladem

Další informace

autor: Václav Vladivoj Tomek
nakladatelství: Volvox Globator
počet stran: 64
vazba: vázaná
formát: 150 x 2010 mm
vydáno v roce: 2007
ISBN: 978-80-7207-646-8
Legenda byla původně označením pro čtení vybraných částí z knih o životě a utrpení světců, mučedníků či vyznavačů v den jejich památky při bohoslužbě, modlitbě breviáře nebo v klášterech při jídle. Později se toto označení rozšířilo také na všechna náboženská vyprávění a pověsti ze životů svatých, zpracovaných fantazií lidu i básníků, a na veršovaná či prozaická epická díla, na těchto pověstech založená.

V křesťanské církvi se legendy vyvinuly již záhy z uctívání světců a našly svoje literární ztvárnění v apokryfních evangeliích a činech apoštolů, ve zpracování zpráv o utrpení svědků víry – mučedníků a ve zprávách o nalezení a přenesení jejich ostatků. Od 4. století se k nim přidružily legendy o životech prvních mnichů.

Ačkoli jsou v legendách často historické skutečnosti překrucovány nebo promíchány s jinými historickými událostmi nebo i s motivy z lidových vyprávění, představují některé legendy i cenný historický pramen.

POUSTEVNÍK V SKALNÍM MĚSTĚ

Od památného hradu Valdštejna u Turnova až ke Hrubé Skále táhne se obrovská skupina skal, která právem nadmíru jest obdivována i slavné vyhlášena a nazývá se Skalním městem.

Jednotlivé skalní balvany, které se co do výše s mnohými věžemi měřiti mohou, stojí tu ojediněle a jsou na svém vrcholku v závratné výši porostlé borovicemi a všemi možnými směry rozeklány.

V otvorech a dutinách skal hnízdí nesčetné množství kavek, vran, divokých holubův a dravého ptactva, které tu má útulek přímo pohádkový.

Fantastické skalní tyto útvary, které lid různě pojmenoval, vznikly v pradávných dobách a byly vymlety vlnami moře, jímž byly naše drahé, milené Čechy zality.

Napravo v rokli na jedné ze skal znáti jest červenavou „Čertovu ruku”.

Prastará pověst vypravuje nám, že tu vytáhl národní světec náš, svatý Prokop, čerta, jenž z mnoha ran strašlivě krvácel a o tyto divoké a srázné skály se řádně odřel a ve svém zmítání otiskl prý na nich i ruku a zadek svůj s ohonem.

Jiná pověst však dí, že se zde v prvních dobách křesťanství v Čechách usídlil poustevnik jakýsi, který se oddával horlivě službě Bohu a Pánu svému.

Ve zdejších skaliskách bydlili však čerti, kteří zlost svou všelijakým způsobem ukazovali.

Ale nábožný muž se jich zcela nic nebál, pokládaje ctnost za nejlepší a nejúčinnější
štít proti zlému, ďábelskému pokušení.

I pravil k nim: „Nelze vám tu moci míti, když mi Pán Bůh bude proti vám pomáhati.”

Avšak jeden z ďáblů rozlítil se velice nad touto sebevědomou řečí poustevníkovou a počal ve skalinách tropiti pravé horoucí peklo, až uvízl v rokli na jedné ze skal, kde se hrozné potloukl a okrvavěl.

V hrozných bolestech svých prosil pak ďábel, aby mu zbožný poustevník z hrozné nesnáze jeho pomohl jej vyprostil, že nikdy již ho obtěžovati nebude. Tu slitoval se poustevník nad ďáblem a z rokle jej vytáhl.

Ďáblové se potom odtud skutečně vystěhovali a od té doby měl poustevník pokoj a sloužil pokorně Bohu.

Lidé z okolí, když o tom všem se dověděli, putovali k poustevníkovi jako k svému zachránci a dobrodinci ve všech svých potřebách a strastech.

A poustevník pomáhal každému, jak jen mohl, a každému dobře a milosrdné. Stal se opravdovým otcem opuštěných a utěšitelem všech zarmoucených až do své smrti, kterou Pán k němu poslal, když jej povolati chtěl k věčně slavnému trůnu svému.

Obsah

První český poustevník
Svatý Prokop – patron český
Biskup Vojtěch na Zelené hoře
Poustevník z Českomoravského Švýcarska
Vintíř poustevník
Vitališ
V zátiší křivoklátských hvozdů
Poustevník pirkštejnský
Čertův stolek
Poustevník v Skalním městě
Nábožný rytíř Beneš z Dlužma
O potulném mnichu
Poustevníci od sv. Barbory
Poustevnické kostelíky
Poustevník Cupertin
Pod klenbou Hvozdu Královského
Doslov (Ondřej Bastl)

Recenze

Zatím zde nejsou žádné recenze.

Buďte první, kdo ohodnotí “Ze života českých poustevníků”

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.