Súfismus – Dějiny islámské mystiky

348  249 

Dlouho očekávané dílo předního českého arabisty, autora řady čtenářsky i odborně úspěšných publikací o dějinách a kultuře islámských zemí, přináší ucelený pohled na téma mystiky v islámu: téma považované právě tak za bohaté a podnětné jako někdy za kontroverzní. V šesti větších oddílech rozkrývá autor fenomén islámské mystiky v jeho dějinném, myšlenkovém i geografickém kontextu, předkládá portréty nejvýznačnějších postav súfismu a jejich názorů, zkoumá vývoj a rozdíly spirituality hlavních směrů či škol (tzv. „taríq“). Závěrečné části se věnují islámské mystice v okrajových oblastech islámského světa (Číně, Indonésii, subsaharské Africe, Evropě), jakož i postavení a úloze súfismu v dnešním světě.

1 skladem

Další informace

Rámec knihy, kterou oživuje množství pramenných citací, je v podstatě chronologický, počíná se výkladem zrodu a dějin islámské mystiky i jejího zasazení v samotném islámu a vrcholí dneškem. Jednotlivé oddíly však usilují zároveň o systematické prozkoumání uvnitř daného okruhu (velká témata, představy, činy velkých osobností, taríqy); autorův historicko-ideový popis největších taríq, které jsou závažnou součástí duchovního i politického života muslimského světa, je v češtině zřejmě prvním soustavnějším počinem tohoto druhu.

Luboš Kropáček ukazuje některé společná východiska a témata islámské mystiky a křesťanské spirituality (Ježíš, srdce, duše, světci…), jakož i jejich rozdílnosti. Upozorňuje na možné vlivy středověké islámské mystiky, jež byla často sama napájena z evropských (zvl. novoplatónských) zdrojů, na tehdejší evropský duchovní život a myšlení, a zabývá se rovněž evropským vnímáním súfismu, jak na úrovni akademické, tak ve sférách lidovějších.

Svazek je doplněn barevnou a černobílou přílohou, slovníčkem pojmů, soupisem literatury a obsáhlým rejstříkem.

autor: Luboš Kropáček
nakladatelství: Vyšehrad
počet stran: 336
vazba: vázaná
formát: 130 x 200 mm
vydáno v roce: 2008
ISBN: 978-80-7021-817-4
Přehled kapitol:

I. Mystická tradice v islámu.
Co je súfismus – Etymologická hra – Súfismus v evropském pohledu – Místo v islámu – Domácí a cizí zdroje – Kdo je súfí? – Snahy o typologické rozčlenění.

II. Dějiny.
Prameny a periodizace – Súfismus rané doby – Zlatý abbásovský věk – Systemizace – Suhrawardí a íránská teosofie – Hvězdný čas poezie – Ibn Arabí – Súfismus v Indii – Uspořádaná zbožnost taríq – Na prahu reforem.

III. Velká témata a činy.
Korán – Jedinost Boží (tawhíd) – Láska – Srdce – Ježíš – Duše a duch – Tělesnost, zdraví a eros – Zázraky súfíjských světců – Poezie – Architektura a výtvarné umění – Hudba a tanec.

IV. Spiritualita a zvláštnosti.
významných taríq – Qádiríja, Naqšbandíja, Bektášíja, Chalwatíja, Mawlawíja, Tidžáníja, Aktivistické řády 19. století – Nové řády 20. století.

V. Súfismus v periferních oblastech islámu.
Čína – Indonésie – Subsaharská Afrika – Evropa.

VI. Súfismus v moderním světě.
Reformní islám útočí – Gellnerova teze na vahách – Nová společnost, ideje a působení – Súfismus na prahu 21. století.

Bibliografie. Jmenný a věcný rejstřík.

Recenze

Zatím zde nejsou žádné recenze.

Buďte první, kdo ohodnotí “Súfismus – Dějiny islámské mystiky”

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Mohlo by se Vám líbit…