Evangelium neznámého eséna

199  149 

Jak se píše v knize Zohar, vrcholném díle židovské kabaly: “Nic se ve světě neztrácí, nic nepropadá nicotě, ani slova a hlas člověka.“ Vše, co se událo, se vtisklo do duchovní “kroniky světa”, kterou staří Indové pojmenovali akaša. V ní může probuzené lidské vědomí dávno ztracené události opět nalézt, a tak je oživit. Ze stejného zdroje čerpá i Evangelium neznámého eséna. Zavádí nás do starověké Palestiny, okupované římskou nadvládou, kde k všeobecnému úžasu povstal divotvorce, zahalený tajemstvím, který je záhy považován za samotného Mesiáše, Spasitele lidstva.

Není skladem

Další informace

Ačkoli to kanonická evangelia neuvádějí, dospívají dnes mnozí odborníci k názoru, že Ježíš udržoval úzké styky s židovskou esoterní sektou esénů, a když často odcházel v osamění do pouště nebo na své pouti Galilejí, Samařskem a Judskem, v jejich domech nocoval. Evangelium neznámého eséna zaznamenává podrobnosti o tomto spojení Ježíše s esénskými bratry v Kumránu a na Karmelu.

Některé z citovaných Ježíšových výroků mohou být označeny za kontroverzní, když například vzbuzují dojem, že pojednávají o reinkarnaci nebo líčí naši planetu ve vzdálené budoucnosti. Přesto působí autenticky a dávají i možnost alternativních výkladů. Také samotný vzhled Ježíše a jeho smrt na kříži se poněkud liší od tradičního církevního pojetí. Tyto skutečnosti, stejně jako fakt, že Evangelium neznámého eséna občas zaznamenává minulé události novodobým jazykem, by nás neměly odvést od vnitřní hodnoty jeho výpovědi. Je na čtenáři, aby poselství textu interpretoval podle vlastního uvážení.

Vlastnímu textu předchází studie o dějinách esénů, jejich životě a literárním odkazu. Autor dospívá k závěru, že eséni navazovali na starověká mystéria, což byla u esénů záležitost celého společenství. S příchodem Kristovým mohl pak být duch poznáván celým lidstvem.

autor: Zdeněk Krušina
nakladatelství: Eminent
počet stran: 152
vazba: vázaná
formát: 130 x 200 mm
vydáno v roce: 2005
ISBN: 80-7281-232-7
Obsah

TAJEMSTVÍ SVATÝCH BRATŘÍ
Duchovní kronika světa
Tragédie Židů
Rukopisy od Mrtvého moře
Eséni v Kumránu
Duchové světla a tmy
Ježíš, kterého jsme neznali
Fascinující jasnovidec Cayce
Spiknutí proti Marii z Magdaly
Útěk démonů
Zasvěcenec Kristův
Mysterium na Golgotě

Použité zkratky spisů
Hlavní prameny

EVANGELIUM NEZNÁMÉHO ESÉNA
Ježíš v Nazaretě
Návrat Abígail
Duchovní oběti
O smíření
Jan Křtitel
Chudoba a bohatství
Křest Ježíšův
Povstanou zlořečení
Pravý domov
Světlo života
Silnější pouto
O začátku a konci
Děti jednoho Boha
Matka země
Ježíš a Filip
Vzrostlé výhonky
Mnoho povolaných, málo vyvolených
Šat nebeský
Podobenství o věži
Ztracený esén
Ježíš a ozbrojenci
Odvaha k životu
Modlitba k slunci
Zasvěcení Efrajima
Dvojí Mesiáš
Nic není člověk bez druhých
Kvas tohoto světa
Největší tajemství
Noční rozhovor
Kdy se uvidíme
Pastýř lidí
O nenávisti a lásce
Vzkříšení Lazara
Duch veškerého stvoření
Nebesa se skloní nad zemí
Cesta ke kříži
Poslední chvíle
Tma na Golgotě
Kristus pohlcen zemí

Epilog

Summary

Rejstřík jmenný
Rejstřík věcný

Recenze

Zatím zde nejsou žádné recenze.

Buďte první, kdo ohodnotí “Evangelium neznámého eséna”

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.