Archeus (kniha + CD)

298  199 

Fragment radostné vědy o trpaslících / Kniha s CD Pavla Fajta Anarcheus

Základem knihy Archeus je dlouhá stať o trpaslících, jejich druzích, národohospodářském významu a obecně o záležitostech ukrytých v zemi, ať již se jedná o základní věštebnou symetrii, etruské podsvětní bohy či obyčejné permoníky. Text je dále doplněn příbuznými esejemi o ostré hranici stínu, Sokratově vězení a současných ekonomických a klimatických změnách. Tyto záležitosti jsou hodnoceny převážně z hlediska převozníka trpaslíků, který si klade otázku, kam tento malý národ odešel. Nedílnou součástí knihy je CD Anarcheus s hudbou Pavla Fajta.

1 skladem

Další informace

autor: Václav Cílek
nakladatelství: Dokořán
počet stran: 280
vazba: vázaná
formát: 140 x 200 mm
vydáno v roce: 2010
ISBN: 978-80-7363-290-8
Ukázka z knihy

Globalizace v pravěku

O výhodách globalizace toho slyšíme v poslední době stále méně. Vždyť i ekonomická krize přišla z USA, prasečí chřipka odněkud z Asie, oranžoví plži z Iberského poloostrova a podobným tónem by šlo ještě nějakou dobu pokračovat. A pokud bychom se na věc chtěli dívat jenom z té horší stránky, tak globální konkurence ohrozila či téměř zničila domácí výrobu textilu, porcelánu, skla či hraček. Ale i evropské křesťanství čelí islámské konkurenci.

Na celé diskusi, dříve o globalizaci a dnes spíš o ochraně domácích území, je nápadná jedna věc – skoro vždy se diskutuje jenom na téma, zda a pro koho je globalizace ekonomicky výhodná. Na tuto záležitost se však můžeme dívat i z jiné stránky – co když je globalizace psychologickou potřebou člověka, která se bez ohledu na ryze ekonomické důvody projeví vždy, když to vnější okolnosti jenom trochu umožní? Pokud by totiž globalizace byla jedním z důležitých, vžitých mechanismů sociální evoluce, pak v nějaké formě bude zůstávat součástí našich životů i v dalších desetiletích a staletích bez ohledu na přímý ekonomický přínos.

Pak by bylo na místě hovořit o tom, že ekonomové, kteří globalizaci nejvíc podporovali, si ji vlastně přivlastnili, podobně jako umírnění muslimové někdy hovoří o krádeži islámu, který si přivlastňují ty nejvíc radikální a bojovné skupiny, zatímco ve skutečnosti patří mnoha milým a mírumilovným lidem na celém světě. Před-moderní globalizaci si můžeme představit jako proces, který se odehrává na třech základních úrovních – je to dálková výměna zboží, přejímání organizačních rysů jiných kmenových území a duchovní výměna viditelně se projevující přejímáním cizích bohů.

Neolitická globalizace

Na počátku masivního dálkového obchodu ve střední Evropě je severský pazourek, který byl hlavní surovinou mladého
paleolitu, tedy období zhruba před 30–20 tisíci lety. Tyto pazourky byly dobývány až 20 m hlubokými šachtami, kde surovina nebyla popraskaná, a odtud exportovány do poloviny Evropy. Tušíme dobrou organizaci práce, existenci transevropských stezek a široké sociální i kulturní kontakty projevující se např. zhotovováním podobných sošek zvířat či venuší. Obchod s pazourkem probíhal nejméně osm tisíc let.

Jedním z docela záhadných rysů keramiky z dob prvních zemědělců a kultur experimentujících s výrobou mědi je zarážející podobnost motivů a typů nádob. V pásmu, které se táhne ze saharské oblasti přes Palestinu a Irán do Turecka a odtud do Řecka, na Balkán a okrajově i k nám, se uplatňují podobné motivy a nádoby či drobné sošky mají navíc „podobného ducha“. Obchodních kontaktů bylo v té době málo, takže můžeme spekulovat o tom, že alespoň některé, spíš pastevecké kmeny té doby byly silně mobilní a že existovaly nějaké společné svátky podobné pozdějším sportovním hrám či posvátnému divadlu starých Řeků. Řekové měli malé slavnosti, které probíhaly každý rok, a velké slavnosti, které se konaly nejméně každé čtyři roky.

Účastníci her byli pod ochranou bohů a měli speciální označení, takže je např. nenapadali námořní piráti. Společně obětovali bohům, kteří je na oplátku chránili. Nadkmenový bůh měl větší moc než kmenová božstva, takže i pro malé a vzdálené kmeny bylo životně důležité se slavností účastnit. Umíme si představit něco donedávna nemyslitelného – že např. neolitik z jižní Moravy bude vyslán jako pozorovatel na posvátné hry, které se budou konat někde v turecké Anatólii. Zároveň z této doby známe prakticky nepotopitelné rákosové lodě, na kterých hned několik současných odvážných výzkumníků bez větších problémů brázdilo Středozemní moře. S výjimkou současné doby nikdy neexistovala tak rozsáhlá oblast spojená, jak se nám dnes podle nalezených předmětů zdá, podobným typem kultury.

Obsah

Předmluva
Acrheus pozemský neboli fragment radostné vědy o trpaslících
Sokrates na náměstí
Z Dopisu psa Diogena Řekům
Ostrá hranice stínu
Polní výzkum minaretů v Damašku
Sny v poušti
Města umírají jako lidé, převozníku
Globalizace v pravěku
Iluze mandelinky bramborové
Ekonomie jako sekta
Situace mezi apatií a defenestrací
Kapka vody na ostří nože
Vodu nezastavíš
Blaník a Highgrove: pokračování legendy grálové vlastními silami
České moře
Mysl bobra
Poslední Bójové (autor Julius Komárek)
…stále znovu vstupujeme do téže řeky a bereme vodu ze stejné studni
Ostrov snů
Česká vize
Skalní gongy a hudba pro trpaslíky
Anarcheus
O ilustracích a kresbách
Poděkování
Ediční poznámka k prvnímu vydání “Trpaslíků”
Výběr literatury

Recenze

Zatím zde nejsou žádné recenze.

Buďte první, kdo ohodnotí “Archeus (kniha + CD)”

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Mohlo by se Vám líbit…