Magazín Gnosis provozovaný na subdoméně https://magazin.gnosis.cz/ je stejně jako původnější web https://gnosis9.net/ nezávislým zdrojem informací o klimatických změnách, ekologii, přírodě, spiritualitě a zajímavostech z celého světa.

Sekce Hledání Světla je otevřena všem autorům, kteří mají co říci a chtějí oslovit komunitu čtenářů.

Kontakt: Libor Kukliš, e-mail: info@gnosis.cz, případně info@gnosis9.net

Slovo k zamyšlení
(2004)

Pohled z Měsíce na Zemi, foto: Apollo 11, 20.7.1969.
Vztah člověka k přírodě je tématem, o kterém se na počátku 21. století hodně diskutuje. Živelných katastrof a extrémních výkyvů počasí přibývá, takže si mnoho lidí začíná uvědomovat, že hrozba klimatických změn je reálná. Neméně vážným problémem je ekologická devastace a s tím související masové vymírání živočišných a rostlinných druhů. Tyto otázky už nelze přecházet s lhostejností. Dotýkají se totiž života každého z nás a jejich řešení je tedy v zájmu celé společnosti. Domnívám se, že naše civilizace bude v krátkodobém až střednědobém horizontu poznamenána řetězcem podstatných změn. Vynutí si je nepříznivé okolnosti, které mohou být interpretovány jako reakce obranného mechanismu naší planety. Globální regulační procesy nás donutí pochopit, že boj proti přírodě je nesmyslný a nemůže skončit jinak, než naší potupnou porážkou.

Je mi blízká teorie o Zemi coby živém organismu, jak ji v 70. letech formuloval známý vědec a ekolog James Lovelock. Stejně jako on nevěřím v antropocentrismus. Člověk není středobodem vesmíru. Nežije proto, aby zneužíval své domnělé postavení pána tvorstva a devastoval životní prostředí kolem sebe. Jeho povinností je život na této planetě chránit. Dokud to nepochopí a nezachová se podle toho, zpronevěřuje se svému poslání, míjí se cílem, hřeší. Tím vystavuje zbytečnému utrpení sebe i všechny ostatní.

Je třeba, aby každý začal sám u sebe. Chceme-li žít opravdu šťastným a smysluplným životem, musíme být sami nástrojem smysluplnosti a vnitřního štěstí. Láska, moudrost a poznání nejsou jen prázdné pojmy.

Motto: „Kdo poznal celý svět, sám v sobě ale chybil, chybil ve všem.“

Výzva všem autorům – možnosti publikování


Podpora pro Magazín Gnosis

Pokud se Vám tyto stránky líbí a chcete přispět na jejich provoz, můžete je podpořit například zakoupením zboží v internetovém knihkupectví nebo umístěním odkazu či ikony, vybírat můžete z následujícíh grafických prvků:


Gnosis9.net


Gnosis9.net

Print Friendly, PDF & Email