La Niňa a počátek chladné fáze Pacifické dekádové oscilace

Teplota Tichého oceánu k 1. dubnu 2008. La Niňu signalizuje modrá až fialově zbarvená oblast v rovníkové části, kde byla teplota vody podprůměrná.
Klimatický jev La Niňa, který počasí na Zemi ovlivňuje od loňského srpna, pomalu slábne. Vydržet by mohl přibližně do léta, i když vyloučit nelze ani delší dobu trvání. La Niňa je součástí širšího fenoménu označovaného jako Jižní El Niňo oscilace (El Niňo Southern Oscillation, ENSO) s cyklem dlouhým 3 až 8 roků. V posledních měsících poutal pozornost odborníků jiný přírodní fenomén, který se nazývá Pacifická dekádová oscilace (Pacific Decadal Oscillation, PDO). Některé indicie totiž nasvědčují tomu, že v roce 2008 začala chladná fáze tohoto cyklu, která by mohla trvat 5 až 20 let. Od konce 70. let do poloviny 90. letech 20. století převládala fáze teplá.

“Tento chladnější trend Pacifické dekádové oscilace by mohl zesílit působení La Nini a oslabit vliv El Niňa v Tichém oceánu,” konstatoval oceánograf a klimatolog Bill Patzert z kalifornské Laboratoře tryskového pohonu (Jet Propulsion Laboratory, JPL-NASA).

Studené výkyvy obou cyklů se promítají do počasí na celé planetě a dočasně tlumí projevy globálního oteplování.

“Tyto přirozené fenomény mohou opravdu někdy maskovat globální oteplování vyvolané lidmi,” řekl oceánograf a expert na klima Josh Willis z JPL. “Mohou mít ovšem i zesilující účinek.”

I přes působení La Nini se Země otepluje, avšak pomaleji než v předchozích letech. Letošní teploty budou asi o 0,4 stupně Celsia nad průměrem let 1961 až 1990.
 

Index jižní oscilace (Souther Oscillation Index, SOI) k 4. dubnu 2008.
Index jižní oscilace (Souther Oscillation Index, SOI) k 4. dubnu 2008. Index jižní oscilace vychází ze zákonitostí klimatického systému definovaných G.T. Walkerem a E.W. Blissem v 30. letech 20. století. SOI je daný rozdílem přízemního tlaku vzduchu mezi Tahiti (Jižní Pacifik) a Darwinem v Austrálii (Indický oceán). Kladné hodnoty ukazují na trvání klimatického jevu La Niňa.

 

Teplotní změny spojené s Pacifickou dekádovou oscilací.

 

Měsíční hodnoty indexu Pacifické dekádové oscilace (Pacific Decadal Oscillation, PDO) v období od roku 1900 do ledna 2008. V minulém století trvaly fáze PDO 20 i 30 let.

 

Zdroje:
NASA/JPL (21.04.2008, Larger Pacific Climate Event Helps Current La Nina Linger)
NOAA/NCDC (Pacific Decadal Oscillation)
JISAO (Pacific Decadal Oscillation)
Wikipedia (El Niño-Southern Oscillation)
Wikipedia (Pacific decadal oscillation)
Bureau of Meteorology (The Southern Oscillation Index)