Počasí v Evropě
Zalednění Arktidy
Klimatické anomálie
Dnes je 21. 04. 2018, svátek má Alexandra citát pro dnešní den: Nejsem dost mladý na to, abych věděl všechno.
  Hlavní menu
  Rubriky
  Knihy v nabídce
  Zajímavé stránky
  Ikona webu
Facebook Twitter Google +
Hospodaření s dešťovou vodou na Chatě Prašivá v Beskydech
Rubrika: Hospodaření s dešťovou vodou (22.01.2018, 734 přečtení)

V posledních letech se sucho a problémy související s nedostatkem vody nevyhýbají ani horským oblastem, a to i těm nejdeštivějším u nás, Moravskoslezským Beskydům. Toto pohoří, a hlavně jeho návětrné svahy, patří k srážkově nejbohatším územím v rámci České republiky. Jen v proběhlých pěti letech se však několikrát stalo, že bylo sucho takové, že vysychaly dříve opravdu vydatné prameny a studny byly prázdné. Místní museli vodu dovážet ze vzdálených zdrojů a dále s ní šetřit, jak jen to bylo možné. Jsou to situace, na které bychom si neměli zvykat, měli bychom se naučit jim efektivně předcházet a osvojit si, jak s vodou lépe hospodařit.
Realizací systémů na zadržování a využívání dešťové vody se snažíme přispět k udržení vody v krajině a ke zlepšení stavu podzemních vody. Boj se suchem se stal i jedním z prioritních programů ministerstva životního prostředí, který cílí jak na velká opatření krajinného měřítka, tak na ta malá, například na domácnosti. Jedním z takových opatření je aktuální výstavba veřejných ekologických záchodů na splachování dešťovou vodou na turistické horské chatě Prašivá (706 m n. m.) patřící Klubu českých turistů, která se nachází se pod stejnojmenným vrcholem v Moravskoslezských Beskydech (Obr. 1, 2).


Převážně zalesněné svahy hory Prašivá Převážně zalesněné svahy hory Prašivá

Obr. 1, 2 - Převážně zalesněné svahy hory Prašivá (843 m n. m.) a blízkého okolí pokrývají bučiny a smrčiny (Autor fotografií: Veronika Kalníková).


Chata Prašivá byla postavena již v roce 1921 za T. G. Masaryka, který na ní dokonce přispěl i sám ze svých soukromých peněz. Od roku 2015 ji mají za Klub českých turistů na starosti noví chataři v čele s Martinem Stillerem a Michalem Hase. Po předchozích nájemcích ji přebírali ve velmi špatném stavu a za pomoci různých sponzorů a dobrovolníků se poslední roky téměř nepřetržitě věnují její rekonstrukci. Opraveny jsou interiéry, např. takzvaný Valečkův sál pojmenovaný podle iniciátora stavby chaty a po několika desítkách let byla znovu otevřena historická rozhledna. Vznik toalet na dešťovou vodu je dalším z kroků obnovy chaty. Zároveň s tím se chystá i vylepšení systému přečerpávání a dodávky vody z několika pramenů pod svahem. V plánech do budoucna je mimo jiné také přestavba venkovní terasy.

Že se na chatě potýkají s nedostatkem vody, si všimne každý pozorný návštěvník. Již nějakou dobu jim u zrekonstruovaných vnitřních toalet visí nápisy o tom, že při jejich použití a použití umyvadel nemáme plýtvat vodou. A je zřejmé, že pokud je to problém už teď, tak v budoucnu to bude jen horší. Nejde ale jen o samotná zhoršující se sucha. Spotřeba vody tady přibývá s výrazně rostoucí návštěvností a voda, která stačila dříve, již nestačí. Kromě neuspokojivých zdrojů vody se navíc potýkají i s problémem malého počtu sociálních zařízení. A tak se chataři rozhodli pro poměrně elegantní kombinované řešení, vymysleli a navrhli projekt na ekologické záchody, získali pro něj všechna potřebná povolení, několik sponzorských darů, nadšené dobrovolníky a stavba je již skoro na světě.


Výstavba budovy nových veřejných záchodů se splachováním na dešťovou vodu Pokročilá výstavba budovy nových veřejných záchodů se splachováním na dešťovou vodu

Obr. 3, 4 - Pokročilá výstavba budovy nových veřejných záchodů se splachováním na dešťovou vodu, říjen 2017 (Autor fotografií: Veronika Kalníková).


Na projekt, který bude stát zhruba 750 000 Kč, obdrželi dohromady 250 000 Kč z Nadačního Fondu Hyundai, Nadačního fondu Radegast lidem a Nadace Open Society Fund Praha. Klub českých turistů jej dále dofinancovává z vlastních zdrojů. Projekt vzniká také za nemalé dobrovolnické a partnerské pomoci řady firem, institucí a dobrovolníků, kteří se na realizaci podílejí finančně, materiálově i vlastním přičiněním přímo na stavbě.

Projektové přípravy a nezbytné legislativní náležitosti stavby trvaly Klubu českých turistů (odboru Beskydy) zhruba rok a v současnosti se již stavba nachází ve velmi pokročilé fázi. U záchodů nedávno zrekonstruovaných přímo v chatě k žádné změně prozatím nedojde. Nové záchody budou v samostatné budově stojící hned vedle chaty (Obr. 2). Napojeny budou na dešťovou vodu sváděnou okapy z rozsáhlé plochy střechy hlavní budovy chaty přes filtrační sací koše do dvou bývalých betonových jímek nacházejících se v její blízkosti. Z dalších možných ploch bude dešťová vody sváděna a dále využívána třeba až časem, nyní to v plánu není. Z jímek se bude poté před další filtry přečerpávat přímo k záchodům. Ty budou napojeny zároveň i na pitnou vodu, pro případ, že by ta dešťová došla. Pitná voda samozřejmě poteče také do kohoutků u umyvadel. Záchody budou celé nerezové, aby se ne úplně dočištěnou dešťovou vodou nezanášely.

Současně s výstavbou záchodů pracují i na nové elektro přípojce, která by měla pomoci kontrolovat přečerpávání vody z jejich hlavního zdroje. Je jím studna pod kopcem, do které stéká voda celkem ze tří pramenišť. Z ní vodu čerpají do nádrže ve svahu nad chatou, z které se pak už samospádem pouští k chatě. Systém byl zastaralý, nebyl elektrifikovaný a občas docházelo k situacím, kdy nádrž přečerpali, voda se nestačila dočerpat a v chatě zůstali doslova na suchu. Jindy se naopak nádrž naplnila zbytečně moc a voda z ní pak samovolně odtékala rychle pryč. S realizací jim významně pomohla firma Elvac, která dodala automatizovaný systém vyrovnávání hladin dvou nádrží pomocí ultrazvukového snímače hladiny.

Cílem celého projektu realizace záchodů na dešťovou vodu a v podstatě i většiny aktivit nových chatařů a Klubu českých turistů je ukázat veřejnosti, že i provoz horské chaty může být ekologický a šetrný k životnímu prostředí. Tento projekt je jedinečným příkladem správné praxe a věříme, že i inspirací dalším horským chatařům a nejen jim.


Chata Prašivá - půdorys WC


Autorka: Veronika Kalníková

Článek vznikl v rámci projektu „Počítáme s vodou“ spolufinancovaného Státním fondem životního prostředí České republiky. V případě jakýchkoli dotazů nás kontaktujte na destovavoda@ekocentrumkoniklec.cz.

Odkaz: www.pocitamesvodou.cz


Děkujeme za spolupráci při tvorbě článku:


Chata Prašivá Klub českých turistů Beskydy  Významné dny
  Slunce aktuálně
Slunce aktuálně

Počet dnů bez skvrn:
2017: 104 (28 %)
2018: 63 (61 %)  

Podrobnosti
  Země aktuálně
Globální teplotní odchylka
0,94 °C (01-12/2016)
0,84 °C (01-12/2017)
0,74 °C (01-03/2018)

Koncentrace CO2
404,05 ppm (1/2017)
406,53 ppm (1/2018)

Vzestup mořské hladiny
3,21 mm za rok
(1993-2018)

Lidská populace
7,466 miliardy (4/2018)

Index cen potravin FAO
172,8 bodů (3/2018)

ENSO
La Niña (SOI: +1,5)
(3/2018)
  Nejčtenější články
» 08.11.2017 - 4528x
Rozloha mořského ledu v Antarktidě dosáhla letos dvou vrcholů (číst článek)


» 13.03.2018 - 2899x
Nastává sluneční minimum, bude asi ještě hlubší než to předchozí (číst článek)


» 22.10.2017 - 2298x
Teplotní odchylka za tři čtvrtiny roku 2017 je druhá nejvyšší od roku 1880, jako celek bude rok 2017 asi až třetí v pořadí (číst článek)


» 27.11.2017 - 2275x
Koncentrace oxidu uhličitého se meziročně zvýšila o 3,3 ppm (číst článek)


» 29.11.2017 - 1772x
Ve světle ikon - dokončení nového filmu režiséra Bričkovského můžete podpořit i Vy (číst článek)


» 07.02.2018 - 1204x
Jak s dešťovkou naložit udržitelně a chytře: Konkrétní projekty (číst článek)


Gnosis - internetový magazín pro ty, kdo hledají poznání
Hlavní rubriky: Klimatické změny | Ničení Země | Další hrozby | Pomoc přírodě | Spiritualita, apokryfy | Záhady, zajímavosti | Ostatní
Pro články čtenářů je vyhrazena sekce Hledání Světla. Máte-li zájem o publikování svého článku, pište na e-mail info@gnosis.cz.
Přebírání článků je možné po předchozí domluvě a pod podmínkou uvedení zdroje (tím se rozumí uvedení jména autora a příslušného odkazu).
RSS | Atom | Vytvořeno v phpRS.
Provozovatel: Libor Kukliš, 2004 - 2017