Počasí v Evropě
Zalednění Arktidy
Klimatické anomálie
Dnes je 14. 12. 2017, svátek má Lýdie citát pro dnešní den: Dobro a pravda se navzájem podmiňují.
  Hlavní menu
  Rubriky
  Knihy v nabídce
  Zajímavé stránky
  Ikona webu
Facebook Twitter Google +
Konference Počítáme s vodou 2017
Rubrika: Hospodaření s dešťovou vodou (04.06.2017, 890 přečtení)

Novoměstská radnice, Praha, 16. května 2017

Hospodaření se srážkovými vodami: základní podmínka adaptace na změnu klimatu

Konference Počítáme s vodou, 16.5.2017 V pořadí třetí pokračování konference Počítáme s vodou 2017 se uskutečnilo 16. května 2017 ve zcela zaplněném sále Novoměstské radnice. Konference se koná v rámci projektu Počítáme s vodou, jehož nositelem je Ekocentrum Koniklec a garanty jsou odborníci z Českého vysokého učení technického v Praze a Asociace pro vodu ČR. Hlavním cílem projektu je osvěta a vzdělávání české státní správy při prosazování principu hospodaření se srážkovými vodami, což zahrnuje i přenos znalostí od zvaných zahraničních řečníků především z řad vedoucích pracovníků městských vodohospodářských úřadů, projektantů, urbanistů či architektů.

Letošní konference nesla podtitul Hospodaření se srážkovými vodami: základní podmínka adaptace na změnu klimatu, kdy vedle vodohospodářských hledisek se diskutovala témata související se změnou klimatu a řešení modrozelené infrastruktury ve městech, která pomáhá zmírňovat dopady klimatické změny na městské mikroklima.

Po úvodním slově konference vystoupil ministr životního prostředí ČR Richard Brabec a předseda Asociace pro vodu ČR doc. David Stránský. Hlavní sjednocující myšlenku obou řečníků byla definice klimatické změny jako celospolečenského problému, na který je možno reagovat pouze za předpokladu společenské shody a široké spolupráce. V případě hospodaření se srážkovou vodou v krajině a v urbanizovaných sídlech je nutné nastavení motivačních nástrojů, podpůrných programů a intenzivní spolupráce s jednotlivými ministerstvy, především s ministerstvem zemědělství ČR a napříč jednotlivými dotčenými obory.

Prvním odborným řečníkem byl ředitel Českého egyptologického ústavu FF UK prof. Miroslav Bárta, který je významným českým egyptologem a archeologem, u něhož lze zdánlivě těžko najít souvislost s tématikou konference. Nicméně prof. Bárta se rovněž zabývá studiem vývoje a kolapsů civilizací, které dává do souvislosti s dlouhodobými časovými řadami o vývoji klimatu, kdy velmi rychlé změny klimatu v minulosti vedly k civilizačním kolapsům. Na několika příkladech ukazuje, že lidstvo se vždy dokázalo na změny adaptovat především díky změně myšlení a změně společenských paradigmat.

Konference Počítáme s vodou, 16.5.2017 Další obecnou přednášku s motivačním obsahem přednesl Michal Kravčík z organizace Ludia a voda, Slovensko, který se zabývá malými (krátkými) hydrologickými cykly a jejich změnám v souvislosti se změnou povrchu pokryvu Země (především díky masové urbanizaci). V přednášce se zaměřil na změny ve srážkové činnosti způsobené vytváření tepelných ostrovů nad urbanizovanými celky, kdy akcentoval především nutnost zadržování vody v souvislosti s výparem vody.

Následoval delší blok přednášek, kde vystoupili především zahraniční řečníci s příklady dobré praxe v oblasti plánování a provádění adaptačních změn ve městech.

Jako první vystoupil Thilo Lehmann z Magistrátu města Vídeň, Rakousko, který hovořil o metodických a koncepčních změnách v hospodaření se srážkovými vodami ve Vídni. Navázal výzkumný pracovník Martin Seidl z École de Ponts ParisTech Université Paris-Est, Francie, který představil několik pilotních projektů nové městské infrastruktury z pařížské metropole, na kterých spolupracují na místní úrovni výzkumné a komunální instituce.

Konference Počítáme s vodou, 16.5.2017 Krajinný architekt Gerhard Hauber ze Studio Dreiseitl z Německa prezentoval adaptační změny z pozice krajinné architektury a trendů v současném městském urbanismu, kdy jedním z hlavních prostředků pro úspěšnou adaptaci je ekologická modrozelená infrastruktura, která citlivě pracuje s vodou a vytváří nový typ městské krajiny. Posledním odborným řečníkem v tomto bloku byl Tomáš Metelka z Ramboll ČR, který prezentoval adaptační změny z Kodaně především z pohledu vodohospodářského, kdy otázkou je zajištění bezpečné funkce modrozelené infrastruktury a její odolnosti vůči extrémním přívalovým srážkám.

V posledním bloku konference vystoupili odborníci z České republiky. Jiří Vítek z JV projekt VH, s.r.o., diskutoval nutnost podpory státu v této oblasti a nutnost zpracování koncepčních a systémových dokumentů na úrovni měst a obcí v ČR, které jsou nezbytné pro účinnou aplikaci a projektování modrozelené infrastruktury. Další navazující řečníci byli zástupci státní správy. Konrétně Jakub Horecký z Ministerstva životního prostřední hovořící o Strategii přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR a o Národním akčním plánu na změnu klimatu. Posledním řečníkem byl zástupce Státního fondu životního prostředí ČR, který představil aktuální podpůrné programy na podporu hospodaření s dešťovou vodou – tzv. Dešťovka.

Konference Počítáme s vodou 2017 opět naplnila očekávání všech účastníků, přinesla do debaty o hospodaření se srážkovými vodami nová témata a nové informace a v pozitivním duchu motivovala představitele především státní správy pro zavádění a provádění koncepčních změn na úrovni měst a obcí v oblasti trvale udržitelné vodohospodářské infrastruktury.


Článek vznikl v rámci projektu „Počítáme s vodou“ spolufinancovaného Státním fondem životního prostředí České republiky. V případě jakýchkoli dotazů nás kontaktujte na destovavoda@ekocentrumkoniklec.cz.Další informace o konferenci naleznete na internetových stránkách Počítáme s vodou.
  Významné dny
  Slunce aktuálně
Slunce aktuálně

Počet dnů bez skvrn:
2016: 32 (9 %)  
2017: 94 (27 %)

Podrobnosti
  Země aktuálně
Globální teplotní odchylka
0,90 °C (1-12/2015)
0,94 °C (1-12/2016)
0,87 °C (1-9/2017)  

Koncentrace CO2
403,39 ppm (8/2016)
405,15 ppm (8/2017)

Lidská populace
7,437 miliardy (11/2017)

Index cen potravin FAO
176,4 bodů (10/2017)

ENSO
La Niña
(SOI: +0,9)

(10/2017)
  Nejčtenější články
» 22.06.2017 - 2750x
Období leden až květen 2017 s odchylkou 0,92 stupně, v Africe byl květen nejteplejší v historii (číst článek)


» 05.09.2017 - 1968x
Hurikán Harvey byl zřejmě nejničivějším hurikánem novodobé historie (číst článek)


» 09.09.2017 - 1558x
Hurikán Irma pustošil Karibik i Floridu, škody by mohly přesáhnout 100 miliard dolarů (číst článek)


» 22.10.2017 - 1395x
Teplotní odchylka za tři čtvrtiny roku 2017 je druhá nejvyšší od roku 1880, jako celek bude rok 2017 asi až třetí v pořadí (číst článek)


» 19.09.2017 - 1313x
Hurikán Maria devastoval ostrovy v Karibiku (číst článek)


» 20.09.2017 - 1312x
V Arktidě poklesla 13. září rozloha mořského ledu na letošní minimum (číst článek)


Gnosis - internetový magazín pro ty, kdo hledají poznání
Hlavní rubriky: Klimatické změny | Ničení Země | Další hrozby | Pomoc přírodě | Spiritualita, apokryfy | Záhady, zajímavosti | Ostatní
Pro články čtenářů je vyhrazena sekce Hledání Světla. Máte-li zájem o publikování svého článku, pište na e-mail info@gnosis.cz.
Přebírání článků je možné po předchozí domluvě a pod podmínkou uvedení zdroje (tím se rozumí uvedení jména autora a příslušného odkazu).
RSS | Atom | Vytvořeno v phpRS.
Provozovatel: Libor Kukliš, 2004 - 2017