Počasí v Evropě
Zalednění Arktidy
Klimatické anomálie
Dnes je 26. 05. 2018, svátek má Filip citát pro dnešní den: Štěstí tomu, od něhož jde štěstí každému.
  Hlavní menu
  Rubriky
  Knihy v nabídce
  Zajímavé stránky
  Ikona webu
Facebook Twitter Google +
Ekologičtí aktivisté versus dřevorubci - kácet nebo nekácet?
Rubrika: Kácení stromů (29.07.2011, 6006 přečtení)

Na Šumavě se v posledních dvou týdnech rozhořel spor ekologických aktivistů s dřevorubci. Vedení Národního parku v čele s ředitelem Janem Stráským rozhodlo o pokácení zhruba tří tisíc stromů napadených kůrovcem v lokalitě Ztracený u Ptačího potoka nedaleko Modravy. Aktivisté se snaží kácení zabránit. Odmítají odejít, přivazují se ke kmenům, zavěšují se v sítích do korun stromů. Blokády v oblasti Ptačího potoka u Modravy se účastní přibližně sedmdesát lidí, většina z nich je z České republiky, ale jsou mezi nimi i osoby ze Slovenska a Polska. Proti nim stojí dřevorubci, kteří se podle aktivistů chovají agresivně. Na místě zasahují i policisté. Okresní soud v Klatovech vydal 25. července předběžné opatření, ve kterém nařídil Hnutí Duha zdržet se jakéhokoliv organizování pohybu a pobytu fyzických osob v lesích na území šumavského národní parku. Proti tomuto rozhodnutí se organizace odvolala.
Šumavský národní park Zástupci Hnutí Duha vyjádřili přesvědčení, že soud rozhodl na základě neúplných a zkreslených informací. "Předpokládáme samozřejmě okamžité zrušení rozhodnutí Okresního soudu, protože se zakládá na zkreslených a neúplných podkladech," prohlásil ředitel Hnutí Duha Petr Machálek. "Doufáme, že stejně tak rychle, jako klatovský soud vyřídil podnět správy NP Šumava, tak soudy zvládnou i administraci našeho odvolání. Pokojné blokování nezákonné těžby je jednoznačně nenásilným a tedy legitimním prostředkem. Lidé, kteří se na místě snaží hájit přírodní hodnoty národního parku a brání nezákonné těžbě, zaslouží obrovský respekt... Vyzýváme znovu ministra Tomáše Chalupu, aby odvolal ředitele Stráského a náměstka Mánka. Vedení parku opakovaně porušuje zákon a uvádí soud v omyl. Ministr Chalupa se stává svou nečinností spoluzodpovědný i za násilí ze strany dřevorubců, které si najal jeho podřízený."

Podle Hnutí Duha se nezákonného jednání dopouští jak správa NP Šumava, tak i sami dřevorubci. Nemají prý totiž potřebné výjimky na kácení v oblasti a jejich postup je proto ilegální. Šéf dřevorubců navíc údajně vyzval své podřízené k bití účastníků blokády: "Bijte je, běžte tvrdě do nich, klidně je srazte. Když je to zabije, vy za nic nemůžete, je to v ohraničeném prostoru a oni jsou tady na vlastní nebezpečí. Takovejch kokotů je všude spousta."

"Vyzývám policii, aby zabránila brutálním útokům dřevorubců, kteří nejenže kácí bez příslušných povolení a nedodržují bezpečnost práce, ale aktivně napadají přítomné lidi," argumentoval ředitel Hnutí Duha Petr Machálek. "Ze strany účastníků pokojné blokády nelegálního kácení nedochází k žádnému násilí. V právním státě není možné, aby někdo vyzýval k násilí. Je absurdní, že policie nechrání lidi, kteří brání evidentně protiprávnímu jednání a jsou za to terčem útoků ze strany dřevorubců, kteří porušují zákon."

Pavel Franc z Ekologického právního servisu dodal: "Ekologický právní servis upozorňuje, že dřevorubec, který hrozil lidem násilím, tak činil při plném vědomí toho, že dřevorubci nemají v oblasti co dělat, protože k tomu nemají potřebné výjimky. Hrozí jim proto pokuta až dva miliony korun."

Aktivisté si také stěžují na neadekvátní chování policistů. Jeden z nich měl škrtit dívku a prohlásit, že ji zabije.

"Na základě informací dívky, která byla napadena, jsem vyzval velitele zásahu na Šumavě, pana Myslivce, aby zajistil, že se podobná selhání policistů nebudou opakovat. Stejně tak jsem o události informoval i Inspekci Policie ČR a vyzval ji, aby incident okamžitě vyšetřila a vyvodila z něj patřičné důsledky," řekl Pavel Franc z Ekologického právního servisu. "Domnívám se, že policie v podstatě svým postupem napomáhá nelegální těžbě."


Vědci vyzývají k ukončení zásahu proti kůrovci

Vědci sdružení ve Stínové vědecké radě NP Šumava vyzvali ředitele parku k tomu, aby pro tuto chvíli ukončil zásahy proti kůrovci v oblasti Ptačího potoka.

"Je velkou chybou vedení parku, že jeho neodborný postup vyústil v blokádu organizovanou nevládními organizacemi," domnívá se Předseda Stínové vědecké rady NP Šumava, docent Jakub Hruška. "Blokády nejsou dlouhodobým řešením sporu o ochranu přírody na Šumavě. Ochrana přírody je věcí odbornou, nikoliv politickou. Ale chápu, že ochránci přírody k tomuto prostředku sáhli v nejkrajnější nouzi, aby se pokusili ochránit jak přírodu samu, tak i principy její ochrany. Vyzýváme ředitele Stráského, aby se začal chovat jako ředitel národního parku a ne jako ochránce ekonomických zájmů obcí. Je třeba ukončit nesmyslné zásahy u Ptačího potoka a bezodkladně zahájit diskusi s odborníky o způsobech ochrany lesů v národním parku proti kůrovci tam, kde je to nutné a především efektivní."

Podobně se vyjádřil také bývalý ministr životního prostředí profesor Bedřich Moldan: "V bezzásahových zónách je absolutní nesmysl kácet a to z hlediska přírodovědeckého, tak i lesnického. Navíc se mi nelíbí systém, který přijalo vedení parku: není jednoduché určit, jaké stromy se mají kácet. Pochybuji, že by šlo o to zabránit šíření kůrovce. Navíc to vedení zdůvodňuje naprosto nesmyslnými důvody, jako je ochrana majetku Kašperských hor, nebo tím, že je to pro dobrou věc. Kašperské hory jsou odsud pět kilometrů daleko, situace tady tu tamní nemůže vůbec ovlivnit. Je naprosto nehorázné a nelíbí se mi, že mi tu před očima mění tabule, které určují první zónu! Dělají to se zdůvodněním, že informace na nich není úplná a musí zde uvést, že je nutné v zájmu národního parku také chránit osobní majetek. To ale absolutně nesouvisí s národním parkem. Ze zapojení policie jsem osobně dost znechucen, připomíná mi to doby dávno minulé. Je to špatně."


Stanovisko vedení Národního parku Šumava

Zcela odlišný názor na celou situaci má vedení Národního parku Šumava. "Jedná se o běžné managementové opatření ochrany lesa v kulturních, nepřirozených smrčinách - tedy v žádném pralese, jak se veřejnosti snaží podsouvat Hnutí Duha a Strana zelených," řekl náměstek NP Šumava Jiří Mánek s tím, že žádné výjimky pro zásah nebylo zapotřebí.

"V případě zásahu proti kůrovci, tak jak o něm uvažuje vedení Správy NP Šumava, se nejedná ani o koncepci ani o záměr, podle paragrafu 45h Zákona o ochraně přírody a krajiny proto Park nepotřebuje naturové hodnocení," pokračoval Mánek citací z rozboru právníka a ekonoma Petra Petržílka.

Pokáceny by měly být přibližně tři tisíce kůrovcem napadených stromů. Pokud se tak podle vedení parku nestane, kůrovec z nich vyletí a napadne řádově víc dalších stromů. V jednom stromu může být až 200 tisíc brouků.

"Pokud bychom nyní neměli proti kůrovci zasáhnout, kůrovec může ještě toto léto zahubit dalších 30 tisíc stromů. Asanace třech tisíc stromů je mnohem menší škoda na přírodě, než zánik dalších třiceti tisíc," tvrdí Jiří Mánek. "Představte si, že máte akutní zánět slepého střeva a někdo začne bránit lékaři v tom, aby ho vyoperoval, protože skalpel způsobí zásah do těla a zanechá jizvu," vysvětlil Mánek. Sice na svém těle nebudete mít jizvu, ale v zápětí umřete.

"Toto je princip blokády Hnutí Duha - zabránit pokácení stromů, které jsou dnes již díky kůrovci stejně mrtvé. Blokádou nezamýšlí nic jiného než ochranu kůrovce. Jeho ochranou mu umožní napadnout a usmrtit další desítky tisíc stromů. Otázkou zůstává komu, a proč tím pomáhají? Při našem rozhodování převažuje zájem ochrany přírody ve smyslu zachování velké plochy zeleného lesa při obětování zlomku stromů. Volíme cestu malé jizvy, která se časem zacelí, ale zachrání celý ekosystém," uzavřel Mánek.


Jaký je Vás názor? Je zásah proti kůrovci v Národním parku Šumava nezbytný? Hlasujte v anketě níže.


Zdroje:
- Hnutí Duha (28.07.2011, Hnutí DUHA se odvolalo proti rozhodnutí soudu)
- Hnutí Duha (27.07.2011, Šumava: brutální jednání dřevorubců se stupňuje, policie přihlíží)
- Hnutí Duha (26.07.2011, Prohlášení Hnutí DUHA k soudnímu opatření v národním parku na Šumavě)
- Econnect (26.07.2011, Bedřich Moldan odsoudil postup vedení NP Šumava)
- Econnect (28.07.2011, Vědci jsou proti kácení u Ptačího potoka)
- Novinky.cz (28.07.2011, Aktivisté na Šumavě se nyní zavěšují do korun stromů)
- NP Šumava (18.07.2011, Hnutí Duha porušuje Zákon o ochraně přírody a krajiny, navíc svou...)
- NP Šumava (26.07.2011, Soud zakročil proti nezákonné akci Hnutí Duha v lesích Národního parku...)Souhlasíte s kácením kůrovcem napadených stromů v Národním parku Šumava?

Ano (hlasů: 365)

(57.12 %)

Ne (hlasů: 274)

(42.88 %)

Celkový počet hlasů: 639


Autor: Libor Kukliš

tisknout Vytisknout článek Diskuse (150 příspěvků, číst vše, přidat)
  Významné dny
  Slunce aktuálně
Slunce aktuálně

Počet dnů bez skvrn:
2017: 104 (28 %)
2018: 80 (56 %)  

Podrobnosti
  Země aktuálně
Globální teplotní odchylka
0,94 °C (01-12/2016)
0,84 °C (01-12/2017)
0,76 °C (01-04/2018)

Koncentrace CO2
404,05 ppm (1/2017)
406,53 ppm (1/2018)

Vzestup mořské hladiny
3,21 mm za rok
(1993-2018)

Lidská populace
7,466 miliardy (4/2018)

Index cen potravin FAO
172,8 bodů (3/2018)

ENSO
La Niña (SOI: +1,5)
(3/2018)
  Nejčtenější články
» 13.03.2018 - 3553x
Nastává sluneční minimum, bude asi ještě hlubší než to předchozí (číst článek)


» 27.11.2017 - 2534x
Koncentrace oxidu uhličitého se meziročně zvýšila o 3,3 ppm (číst článek)


» 21.03.2018 - 2040x
Začátek roku 2018 (leden až únor) byl s odchylkou 0,68 stupně Celsia chladnější než v předchozích třech letech (číst článek)


» 29.11.2017 - 1995x
Ve světle ikon - dokončení nového filmu režiséra Bričkovského můžete podpořit i Vy (číst článek)


» 07.02.2018 - 1423x
Jak s dešťovkou naložit udržitelně a chytře: Konkrétní projekty (číst článek)


» 08.03.2018 - 1334x
Rekordně nízká rozloha mořského ledu v Arktidě v lednu a únoru 2018 (číst článek)


Gnosis - internetový magazín pro ty, kdo hledají poznání
Hlavní rubriky: Klimatické změny | Ničení Země | Další hrozby | Pomoc přírodě | Spiritualita, apokryfy | Záhady, zajímavosti | Ostatní
Pro články čtenářů je vyhrazena sekce Hledání Světla. Máte-li zájem o publikování svého článku, pište na e-mail info@gnosis.cz.
Přebírání článků je možné po předchozí domluvě a pod podmínkou uvedení zdroje (tím se rozumí uvedení jména autora a příslušného odkazu).
RSS | Atom | Vytvořeno v phpRS.
Provozovatel: Libor Kukliš, 2004 - 2017