Počasí v Evropě
Zalednění Arktidy
Klimatické anomálie
Dnes je 20. 04. 2018, svátek má Marcela citát pro dnešní den: Nikdy neříkej pravdu někomu, kdo si ji nezaslouží.
  Hlavní menu
  Rubriky
  Knihy v nabídce
  Zajímavé stránky
  Ikona webu
Facebook Twitter Google +
Systémová chyba
Rubrika: Zdraví (27.06.2011, 4992 přečtení)

Úvaha Martina Škapíka, koordinátora a analytika projektu Řetěz lásky k dětem Tomáše Hanáka a odborných garantů. Tento projekt je zaměřen na prosazování ochrany dětí před závislostí na tabáku.

Celý problém naší komunity spočívá v propojení tabákových firem a farmaceutického průmyslu. Výrobci cigaret vyvolávají v dětech i dospělých nemoci a dělají z nich zákazníky farmaceutických firem. Tak se ve společnosti udržuje skepse, nemoci, invalidita a předčasné umírání. Úspěšnost podnikání je v systému pochopitelně vyjádřena udržitelným ziskem. Tabákový i farmaceutický průmysl generuje zisk nikoliv ze zdravé společnosti, ale naopak ze společnosti ve všech ohledech nemocné. Pokud by děti přestaly kouřit, zkrachuje tabákový průmysl. Ovšem stejně by zkrachoval i ten farmaceutický, pokud by lidé byli zdraví, byť i na základě používání farmak.
Obrázek Je zde tedy generována obrovská poptávka po dlouhodobě závislých ze strany tabákového průmyslu a po dlouhodobě nemocných ze strany farmaceutického průmyslu. Farmaceutické firmy pochopitelně tvoří zisk z dlouhodobého odbytu léčiv u nejdražších, chronických a onkologických onemocnění, nikoliv z jednoduché efektivní léčby či dokonce prevence.

V důsledku toho vymíráme, protože se zde přirozeně ustavila systémová anomálie, která prakticky neumožňuje jakýkoliv rozumný vývoj v oblasti zdraví, rodiny, delšího dožití a menšího stresového zatížení.

Statistiky navíc ukazují, že jak tabákové výrobky, tak farmaka nejsou jen v čele nejvýdělečnějších odvětví, ale i v čele příčin úmrtnosti. Tabákové drogy, (do kterých jsou navíc bez absence jakékoliv kontroly přidávány stovky dalších chemických látek, tzv. "aditiv",) jsou primární samostatnou příčinou neplodnosti, úmrtnosti ve společnosti, a to nejen u kuřáků, ale skrze generační přesah a sociální vazby i u nekuřáků. Rovněž farmaceutické výrobky způsobují (i při správné indikaci) velmi vysoký počet úmrtí. Tabákové drogy jsou navíc příčinou vzniku dalších nelegálních drogových závislostí.

Z pohledu kapitálové a podnikatelské úspěšnosti není přitom v dějinách zaznamenaná úspěšnější dvojice, než je tabákový a farmaceutický průmysl. Tedy obchodování jak s výrobky tabákového průmyslu vyvolávajícími nemoce a utrpení, tak i obchodování při dlouhodobé, často neefektivní léčbě, kdy jsou lidem prodávány další drogy. Lepší dvojici v negativním slova smyslu si lze už jen těžko představit.

Z pohledu rozumnosti a práva na život se však střetáváme s patologickým kruhem iniciace drogové závislosti na tabákových výrobcích, která generuje bezpočet dalších závislostí na farmaceutických výrobcích skrze desítky často nejzávažnějších a pro systém také nejdražších onemocnění. Tak se zastavuje zdravý vývoj našich dětí, jejich společenské uplatnění, možnost založení zdravé rodiny a početí zdravých dětí. To vše se děje v systému, kde je deklaratorně, ústavně, zdraví občanů, zejména potom dětí, nejcennější požadovanou podmínkou přežití. A ochrana dětského zdraví je přímo požadavkem ústavy, viz judikát.
"Ochrana zdraví a života dítěte je zcela relevantním a více než dostatečným důvodem pro zásah do rodičovských práv a omezení náboženské svobody, kdy jde o hodnotu, jejíž ochrana je v systému základních práv a svobod jednoznačně prioritní."
Nález Ústavního soudu ÚS 459/03.
Ve vzájemných politických a občanských půtkách jsme až dosud přehlíželi tento zdrcující vývoj podnikatelské soutěže. Odpovědí nám jsou jednak ztráty v řádu desítek až stovek miliard korun ve státním rozpočtu ročně, zejména skrze systém zdravotní péče, a také neudržitelnost nikoliv jen prosperity ale obecně životaschopnosti národa. Tak tragické je toto opomenutí, které generuje následně i další. Pokud to nevyřešíme, nelze učinit jakoukoliv zdravotní, sociální či důchodovou reformu, protože důchodce by opravdu neměl kdo živit vzhledem k faktu, že vymíráme v důsledku odklonu systému od rozumnosti, spokojenosti a vzdělávání. Nepředpokládaná systémová chyba podnikatelské soutěže nás přesměrovala k distribuci nemocí, závislosti, skepse, beznaděje a smrti.


Martin Škapík
http://www.retezlasky.cz/


  Významné dny
  Slunce aktuálně
Slunce aktuálně

Počet dnů bez skvrn:
2017: 104 (28 %)
2018: 63 (61 %)  

Podrobnosti
  Země aktuálně
Globální teplotní odchylka
0,94 °C (01-12/2016)
0,84 °C (01-12/2017)
0,68 °C (01-02/2018)

Koncentrace CO2
404,05 ppm (1/2017)
406,53 ppm (1/2018)

Vzestup mořské hladiny
3,21 mm za rok
(1993-2018)

Lidská populace
7,466 miliardy (4/2018)

Index cen potravin FAO
172,8 bodů (3/2018)

ENSO
La Niña (SOI: +1,5)
(3/2018)
  Nejčtenější články
» 08.11.2017 - 4514x
Rozloha mořského ledu v Antarktidě dosáhla letos dvou vrcholů (číst článek)


» 13.03.2018 - 2819x
Nastává sluneční minimum, bude asi ještě hlubší než to předchozí (číst článek)


» 22.10.2017 - 2288x
Teplotní odchylka za tři čtvrtiny roku 2017 je druhá nejvyšší od roku 1880, jako celek bude rok 2017 asi až třetí v pořadí (číst článek)


» 27.11.2017 - 2268x
Koncentrace oxidu uhličitého se meziročně zvýšila o 3,3 ppm (číst článek)


» 29.11.2017 - 1764x
Ve světle ikon - dokončení nového filmu režiséra Bričkovského můžete podpořit i Vy (číst článek)


» 07.02.2018 - 1196x
Jak s dešťovkou naložit udržitelně a chytře: Konkrétní projekty (číst článek)


Gnosis - internetový magazín pro ty, kdo hledají poznání
Hlavní rubriky: Klimatické změny | Ničení Země | Další hrozby | Pomoc přírodě | Spiritualita, apokryfy | Záhady, zajímavosti | Ostatní
Pro články čtenářů je vyhrazena sekce Hledání Světla. Máte-li zájem o publikování svého článku, pište na e-mail info@gnosis.cz.
Přebírání článků je možné po předchozí domluvě a pod podmínkou uvedení zdroje (tím se rozumí uvedení jména autora a příslušného odkazu).
RSS | Atom | Vytvořeno v phpRS.
Provozovatel: Libor Kukliš, 2004 - 2017