Počasí v Evropě
Zalednění Arktidy
Klimatické anomálie
Dnes je 20. 04. 2018, svátek má Marcela citát pro dnešní den: Nikdy neříkej pravdu někomu, kdo si ji nezaslouží.
  Hlavní menu
  Rubriky
  Knihy v nabídce
  Zajímavé stránky
  Ikona webu
Facebook Twitter Google +
Ornitologové: Další střela politiků minula cíl, biodiverzita stále klesá
Rubrika: Vymírání a úbytek druhů (02.10.2010, 4711 přečtení)

Ačkoli do desátého zasedání Konference smluvních stran (COP) Úmluvy o biologické rozmanitosti (Nagoja, 18. až 29.10.) zbývají ještě necelé tři týdny, v jedné věci je jasno: ambiciózní předsevzetí politiků zastavit v zemích Evropské unie pokles přírodní rozmanitosti - biodiverzity známé jako "Cíl 2010" [1] zůstalo na hony vzdáleno realitě. To je, nikoli překvapivě, hlavní poselství Mezinárodního roku biodiverzity, vyhlášeného na letošní rok Valným shromážděním OSN. O to většího úsilí, politické vůle a finančních prostředků bude zapotřebí pro formulování a především naplnění nového "Cíle 2020".
BirdLife International [2] za vydatné spolupráce s odborníky ze svých partnerských organizací ve 27 evropských zemích hodnotil dosažený pokrok v ochraně biologické rozmanitosti na evropském kontinentu. Z deseti posuzovaných indikátorů jsou tři hodnoceny jako zcela nedostatečné a ostatních sedm jako nepřiměřené. Jinými slovy, ochuzování biodiverzity pokračuje a účinkem se míjí i pokusy o zvrácení tohoto trendu.

Ořešník kropenatý (Nucifraga caryocatactes) v letu "Hlavní příčiny poklesu biodiverzity je zapotřebí hledat ve způsobu zemědělské výroby, struktuře a objemu dopravy, energetice a neudržitelném růstu městských aglomerací," shrnuje koordinátor projektu Mezinárodní rok biodiverzity Lukáš Viktora z České společnosti ornitologické (ČSO) [3] a dodává: "Velmi ucelený obraz o problematice podává publikace Evropská biodiverzita v roce 2010: úpadek nebo obrat k lepšímu?, jejíž českou verzi naše společnost právě vydala." Na pouhých 22 stránkách jsou přístupnou formou prezentovány výsledky zmíněného hodnocení BirdLife International, doplněné o konkrétní případové studie.

Právě říjnové zasedání v Nagoji bude pro formulování Cíle 2020 klíčové. Ředitel ČSO Zdeněk Vermouzek na adresu jednání politiků uvedl: "Šanci, kterou představoval Cíl 2010, jsme promarnili. Pokud zástupci jednajících stran nepřijmou ambiciózní a přitom dosažitelný strategický plán, jednotlivé účastnické země nebudou mít pro jeho naplnění vytvořeny dostatečné zdroje a bude chybět politická vůle pro rozšíření soustavy chráněných území, je snad lepší ani do Japonska nejezdit."

Publikovaná zpráva však není jenom hodnocením dosaženého pokroku, její závěrečnou pasáž tvoří doporučení, jak postupovat při formulování "Cíle 2020", který Evropská komise předběžně přislíbila představit v závěru letošního roku. Hlavní body plánu BirdLife na záchranu evropské biodiverzity jsou:
  1. Důsledné využívání platné legislativy EU a zlepšení řízení v oblasti ochrany biodiverzity.

  2. Investice do přírodního kapitálu, nové nástroje pro financování ochrany biodiverzity.

  3. Budování zelené infrastruktury, spočívající ve finalizaci soustavy Natura 2000 a provázanosti ochrany biodiverzity s dalšími sektorovými politikami.

  4. Řešení faktorů způsobujících úbytek biodiverzity a degradaci ekosystémů, trvale udržitelná spotřeba a výroba

Kontakt (lze vyžádat zaslání Zprávy BirdLife Int. v češtině v pdf)
Lukáš Viktora, viktor@birdlife.cz, 777 579 542


Tisková zpráva České společnosti ornitologické (ČSO), 1.10.2010


Zdroj: ČSO/Birdlife (01.10.2010, Další střela politiků minula cíl! Cíl 2010)


[1] V r. 2002 byl členskými zeměmi Úmluvy o biologické rozmanitosti na Světovém summitu v Johannesburgu stanoven "Cíl 2010". Jedná se o iniciativu, jejímž smyslem bylo dosáhnout významného zpomalení úbytku biodiverzity na globální, resp. zastavení úbytku biodiverzity na úrovni EU do roku 2010. V roce 2006 byl Valným shromážděním OSN "Cíl 2010" dodatečně zakomponován do tzv. Rozvojových cílů tisíciletí (Millenium Development Goals), které byly definovány již v roce 2000 a jejichž naplnění má vést k odstranění největších problémů rozvojového světa.

[2] BirdLife International zastřešuje více než stovku nevládních organizací po celém světě, zabývajících se ochranou ptáků a jejich prostředí. Česká společnost ornitologická je partnerem BirdLife Int. V České republice.

[3] Česká společnost ornitologická (založena 1926) je občanské sdružení profesionálních i amatérských ornitologů a milovníků přírody, spolupracující v rámci mezinárodního sdružení BirdLife International s podobně zaměřenými organizacemi z celého světa. Zabývá se výzkumem a ochranou ptáků a jejich prostředí, pořádáním vzdělávacích a výchovných akcí pro veřejnost a vydáváním publikací.  Významné dny
  Slunce aktuálně
Slunce aktuálně

Počet dnů bez skvrn:
2017: 104 (28 %)
2018: 63 (61 %)  

Podrobnosti
  Země aktuálně
Globální teplotní odchylka
0,94 °C (01-12/2016)
0,84 °C (01-12/2017)
0,68 °C (01-02/2018)

Koncentrace CO2
404,05 ppm (1/2017)
406,53 ppm (1/2018)

Vzestup mořské hladiny
3,21 mm za rok
(1993-2018)

Lidská populace
7,466 miliardy (4/2018)

Index cen potravin FAO
172,8 bodů (3/2018)

ENSO
La Niña (SOI: +1,5)
(3/2018)
  Nejčtenější články
» 08.11.2017 - 4514x
Rozloha mořského ledu v Antarktidě dosáhla letos dvou vrcholů (číst článek)


» 13.03.2018 - 2819x
Nastává sluneční minimum, bude asi ještě hlubší než to předchozí (číst článek)


» 22.10.2017 - 2288x
Teplotní odchylka za tři čtvrtiny roku 2017 je druhá nejvyšší od roku 1880, jako celek bude rok 2017 asi až třetí v pořadí (číst článek)


» 27.11.2017 - 2268x
Koncentrace oxidu uhličitého se meziročně zvýšila o 3,3 ppm (číst článek)


» 29.11.2017 - 1764x
Ve světle ikon - dokončení nového filmu režiséra Bričkovského můžete podpořit i Vy (číst článek)


» 07.02.2018 - 1196x
Jak s dešťovkou naložit udržitelně a chytře: Konkrétní projekty (číst článek)


Gnosis - internetový magazín pro ty, kdo hledají poznání
Hlavní rubriky: Klimatické změny | Ničení Země | Další hrozby | Pomoc přírodě | Spiritualita, apokryfy | Záhady, zajímavosti | Ostatní
Pro články čtenářů je vyhrazena sekce Hledání Světla. Máte-li zájem o publikování svého článku, pište na e-mail info@gnosis.cz.
Přebírání článků je možné po předchozí domluvě a pod podmínkou uvedení zdroje (tím se rozumí uvedení jména autora a příslušného odkazu).
RSS | Atom | Vytvořeno v phpRS.
Provozovatel: Libor Kukliš, 2004 - 2017