Počasí v Evropě
Zalednění Arktidy
Klimatické anomálie
Dnes je 25. 05. 2018, svátek má Viola citát pro dnešní den: Toužit po lásce ještě neznamená milovat.
  Hlavní menu
  Rubriky
  Knihy v nabídce
  Zajímavé stránky
  Ikona webu
Facebook Twitter Google +
Novela vládního nařízení pomůže bojovat proti erozi půdy
Rubrika: Ekologická legislativa (26.08.2010, 6711 přečtení)

Téměř polovina zemědělské půdy v Česku je v současné době ohrožena erozí. Zabránit dalšímu masivnímu smývání ornice, zhoršování kvality půdního fondu i vod má pomoci novela vládního nařízení a rozšíření platnosti tzv. standardů GAEC i na mírně erozně ohrožené půdy. Novela by měla začít platit od 1. ledna příštího roku, jako jeden z konkrétních kroků v oblasti ochrany půdy, kterou ministr Ivan Fuksa považuje za své prioritní téma.
Půda Téměř polovina zemědělské půdy v ČR je dle informací Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půd (VÚMOP) v současné době ohroženo erozí. Většina erozí vodní, menší část erozí větrnou.

"Přitom na většině takto erozí ohrožených půd se neprovádí systematická ochrana, která by omezovala ztráty půdy na stanovené přípustné hodnoty. Tím méně na úroveň žádoucí, která by bránila dalšímu snižování mocnosti půdního profilu a zhoršování kvality vod v důsledku pokračujícího procesu eroze," říká ministr Fuksa. "Proto jsem rozhodl o rozšíření území, pro která budou platit standardy správné zemědělské praxe. Dodržování těchto zásad má význam nejen pro ochranu zemědělského půdního fondu, ale výrazně přispívá i protipovodňové prevenci."

Od 1. ledna 2011 má proto vstoupit v platnost vládní nařízení, které upravuje rozlohu půd ohrožených erozí na 44,62% z celkové rozlohy orné půdy, tj. na 1 136 548 ha podle údajů VÚMOP. Ministr Fuksa chce svým rozhodnutím vytvořit předpoklad pro snížení rizika povodní a zamezit ztrátám kvalitní zemědělské půdy. Toto nařízení je konkrétním krokem k protierozní ochraně půd. Ministr Fuksa tak v krátké době naplňuje jednu z priorit v Programovém prohlášení vlády.

Jedním z nástrojů boje proti erozi jsou standardy Dobrého zemědělského a environmentálního stavu (GAEC). Sjednat v souladu se standardy GAEC v praxi znamená například ponechat strniště sklizené plodiny minimálně do 30. listopadu. To má na svažitých pozemcích napomáhat omezení smyvu půdy, zpomalení povrchového odtoku a zvýšení zadržování vody v krajině. Další zásadou může být nepěstovat na svažitých terénech se silně erozně ohroženou půdou širokořádkové plodiny, případně tyto plodiny pěstovat pouze s využitím půdoochranných technologií, zejména setí do mulče nebo bezorebné setí. Na erozně ohrožené půdě se také preferuje používání hnojiv s vyšším obsahem organických látek, která zlepšují strukturu půdy a příznivě ovlivňují vodní režim půdy.

"Půda je vyčerpatelný, nenahraditelný a jen velice pomalu se obnovující přírodní zdroj. Je základem udržitelného zemědělského hospodaření a jako s takovou by se s ní mělo zacházet. Zatímco se jeden centimetr půdy může dle místních podmínek tvořit desítky až stovky let, k odnosu stejného či většího množství půdy může následkem eroze dojít během jediné průtrže mračen," shrnuje ministr Fuksa. "Vlastníci půdy v České republice tak díky nevhodnému hospodaření přicházejí ročně o půdu v hodnotě až desítek miliard korun," varuje ministr.

Působení eroze má přitom podle něj dopad nejen na kvalitu a tudíž výnosnost půdy, ale ovlivňuje i kvalitu vod v blízkosti erozí zasažených polí a přispívá i k povodňovému ohrožení nebo následným škodám.

Dodržování standardů GAEC je podmínkou poskytování přímých podpor (SAPS), některých podpor Programu rozvoje venkova (např. agroenvironmentální opatření, oblasti NATURA 2000 apod.) a některých podpor společné organizace trhu s vínem v rámci systému kontrol podmíněnosti (tzv. Cross Compliance). Od 1. ledna 2010 je v ČR v platnosti 10 těchto upravených a aktualizovaných standardů. Pro potřeby standardu GAEC 2 je v registru půdy LPIS k dispozici mapová vrstva silně erozně ohrožených (SEO) půd, která byla do LPIS zavedena 1. ledna 2010 a aktualizována 1. července 2010.

MZe zároveň úzce spolupracuje s ministerstvem životního prostředí na řešení problematiky protierozní ochrany, zejména zahájením prací na novele zákona o ochraně zemědělského půdního fondu. Vrstvy erozní ohroženosti jsou k nahlédnutí na portálu SOWAC GIS, provozovaném VÚMOP, na adresách eroze.vumop.cz nebo eroze.sowac-gis.cz a to kliknutím na odkaz Otevření mapového okna a zatržením položky GAEC. Pod vrstvu erozně ohrožených půd je možné zobrazit si další volitelné odborné i podkladové mapy a získat informace o metodikách jejich tvorby.


Tisková zpráva Ministerstva zemědělství ČR, Tereza M. Dvořáčková, 25.8.2010


Zdroj: Ministerstvo zemědělství ČR (25.08.2010, Rozšíření standardů dobré zemědělské praxe na další území pomůže bojovat proti erozi půdy)Související články:
Konference OSN o změně klimatu ve Varšavě skončila se slabým výsledkem 24.11.2013
Obama představil svůj plán na boj s klimatickými změnami 26.06.2013
Emisní povolenky se stávají bezcennými, množství vypouštění oxidu uhličitého neomezí 23.04.2013
Klaus vetoval zákon o ochraně ovzduší, rozhněval tím ekology 23.06.2011
Hrozba sancí z EU donutila vládu zpřísnit ochranu zemědělské půdy 01.06.2011
Ekologové: Evropská zemědělská politika se musí zásadně změnit 19.11.2010
Evropský parlament schválil novou směrnici o emisích 09.07.2010
V EU bude zakázáno obchodování s nelegálně vytěženým dřevem 09.07.2010
MŽP: Emise z letecké dopravy budou začleněny do systému obchodování s povolenkami 08.06.2010
Evropská komise chce rychlejší snižování emisí 27.05.2010
Jak hlasovali poslanci o životním prostředí v období let 2006 až 2010 25.05.2010
EU schválila svůj závazek pro ochranu biodiverzity 17.03.2010
MŽP: Z jednání o kontrole chemických látek a nebezpečných odpadů 24.02.2010
MŽP: Od roku 2012 budou emise snižovat i letečtí provozovatelé 11.01.2010
Klaus vetoval zákon o posuzování vlivů na životní prostředí 28.10.2009
MŽP: Skleníkové emise můžeme snížit o 40 % již do roku 2020 24.10.2009
MŽP: Sněmovna schválila zásadní zákon na ochranu přírody 11.09.2009
Ministři schválili nová pravidla pro průmyslové emise 26.06.2009
Arnika: Poslanci vyslyšeli jedno z přání více než 30 tisíc lidí - novela zákona lépe ochrání stromořadí 18.06.2009
MŽP: Poslanci lidem usnadnili odevzdávání baterií 12.06.2009
MŽP: Miliardy na úspory a zelenou energii pro domácnosti 08.04.2009
Bursík představil svůj návrh nového zákona o odpadech 28.02.2009
Bursík předložil svůj návrh, jak řešit ekonomickou a klimatickou krizi 12.02.2009
Obama chce snížit emise skleníkových plynů, Bursík je spokojen 27.01.2009
Velká Británie se zavázala snížit emise o 80 procent do roku 2050 20.11.2008
Poslanci schválili novelu odpadového a chemického zákona 24.09.2008
Novozélandská vláda zakázala od října 2009 prodej klasických žárovek 19.06.2008
Německá vláda chce do roku 2020 snížit emise CO2 o 40 procent 18.06.2008
MŽP chystá novelu zákona, chce prosadit zálohování PET lahví 19.06.2007
V EU platí nová vyhláška o recyklaci elektroodpadu 19.08.2005
  Významné dny
  Významné akce
4. ročník ZAHRANIČNÍ EXKURZE za příklady dobré praxe hospodaření s dešťovou vodou
  Slunce aktuálně
Slunce aktuálně

Počet dnů bez skvrn:
2017: 104 (28 %)
2018: 80 (56 %)  

Podrobnosti
  Země aktuálně
Globální teplotní odchylka
0,94 °C (01-12/2016)
0,84 °C (01-12/2017)
0,76 °C (01-04/2018)

Koncentrace CO2
404,05 ppm (1/2017)
406,53 ppm (1/2018)

Vzestup mořské hladiny
3,21 mm za rok
(1993-2018)

Lidská populace
7,466 miliardy (4/2018)

Index cen potravin FAO
172,8 bodů (3/2018)

ENSO
La Niña (SOI: +1,5)
(3/2018)
  Nejčtenější články
» 13.03.2018 - 3529x
Nastává sluneční minimum, bude asi ještě hlubší než to předchozí (číst článek)


» 27.11.2017 - 2521x
Koncentrace oxidu uhličitého se meziročně zvýšila o 3,3 ppm (číst článek)


» 21.03.2018 - 2031x
Začátek roku 2018 (leden až únor) byl s odchylkou 0,68 stupně Celsia chladnější než v předchozích třech letech (číst článek)


» 29.11.2017 - 1984x
Ve světle ikon - dokončení nového filmu režiséra Bričkovského můžete podpořit i Vy (číst článek)


» 07.02.2018 - 1417x
Jak s dešťovkou naložit udržitelně a chytře: Konkrétní projekty (číst článek)


» 08.03.2018 - 1326x
Rekordně nízká rozloha mořského ledu v Arktidě v lednu a únoru 2018 (číst článek)


Gnosis - internetový magazín pro ty, kdo hledají poznání
Hlavní rubriky: Klimatické změny | Ničení Země | Další hrozby | Pomoc přírodě | Spiritualita, apokryfy | Záhady, zajímavosti | Ostatní
Pro články čtenářů je vyhrazena sekce Hledání Světla. Máte-li zájem o publikování svého článku, pište na e-mail info@gnosis.cz.
Přebírání článků je možné po předchozí domluvě a pod podmínkou uvedení zdroje (tím se rozumí uvedení jména autora a příslušného odkazu).
RSS | Atom | Vytvořeno v phpRS.
Provozovatel: Libor Kukliš, 2004 - 2017