Počasí v Evropě
Zalednění Arktidy
Klimatické anomálie
Dnes je 20. 04. 2018, svátek má Marcela citát pro dnešní den: Nikdy neříkej pravdu někomu, kdo si ji nezaslouží.
  Hlavní menu
  Rubriky
  Knihy v nabídce
  Zajímavé stránky
  Ikona webu
Facebook Twitter Google +
Jaro 2010 - sucho ve Velké Británii, extrémní srážky ve střední Evropě
Rubrika: Statistické údaje (19.06.2010, 8816 přečtení)

Ve Velké Británii bylo letošní jaro suché, pršelo tam nejméně od roku 1984. Za období leden až květen 2010 spadlo na Britských ostrovech v průměru 319 milimetrů vody, což je nejméně za posledních 46 let. Oproti tomu ve střední Evropě bylo jaro srážkově nadprůměrné. Mimořádně deštivý byl květen. Na Slovensku spadlo v květnu rekordních 235 milimetrů vody (309 procent průměru). Extrémní srážky naměřily i meteorologické stanice v Maďarsku, Rakousku, na severovýchodě České republiky a na jihu Polska.

Odchylky srážkových úhrnů na jaře 2010 Odchylky srážkových úhrnů v květnu 2010


Česká republika

První dva jarní měsíce byly v Česku teplotně mírně nadprůměrné. Březen měl oproti normálu odchylku 0,2 stupně Celsia, duben 0,8 stupně. Květen byl naopak chladnější o 0,8 stupně. Z hlediska srážek byl březen podprůměrný (spadlo 84 procent normálu), duben průměrný (102 procent) a květen výrazně nadprůměrný (181 procent), extrémní srážky se vyskytly zejména na severovýchodě republiky.


Slovensko

Srážkové úhrny v procentech normálu v květnu 2010 Jaro na Slovensku bylo teplotně nadprůměrné s odchylkou 0,8 až 1,5 stupně Celsia. V dubnu byla odchylka 0,8 až 1,6 stupně, v květnu 0,4 až 1,3 stupně). Bezprecedentní bylo jaro z hlediska srážek, celkem spadlo v průměru 342 milimetrů srážek (údaje z 203 stanic), což je asi 196 procent dlouhodobého průměru. Je to nejvyšší jarní hodnota od počátku měření v roce 1881. Rekordně deštivý byl květen, kdy napršelo v průměru 235 milimetrů, což je 309 procent dlouhodobého průměru. Na druhém místě v žebříčku nejdeštivějších květnových měsíců od začátku sledování v roce 1881 je květen 1939 se 165 milimetry.


Srážkové úhrny v procentech normálu v květnu 2010 Maďarsko

V Maďarsku byly březen teplotně průměrný, duben nadprůměrný a květen podprůměrný. V březnu spadlo srážek méně než obvykle, duben byl deštivější, extrémní byl ovšem až květen. Podobně jako na Slovensku tam byly překonány letité rekordy.

Denní srážkové úhrny v květnu 2010 - srovnání s normálem


Polsko

Rekordní množství srážek spadlo v Polsku na území Těšínského Slezska, kde od 14. do 18. května napršelo přes 400 milimetrů vody.


Rakousko

Březen byl teplotně průměrný a srážkově podprůměrný, duben byl teplotně o 1 až 1,5 stupně nadprůměrný, s menším množstvím srážek a s delší dobou slunečního svitu než v jiných letech. Květen byl v Rakousku stejně jako v celém regionu střední Evropy velmi deštivý. Na některých místech napršel více než trojnásobek průměrných srážkových úhrnů. Rekordních 198 milimetrů spadlo v Poysdorfu (350 procent srážkového normálu). Mezi rekordy se zapsal i přívalový déšť ve Vídni, kde za pouhých 60 minut spadlo 52 milimetrů srážek. Teplotně byl květen oproti průměru o 0,2 stupně Celsia chladnější. Obloha byla zatažená častěji než jindy, na horách svítilo Slunce jen 30 procent normálu, v nížinách 60 procent. Doba slunečního svitu ve Vídni byla jen 142 hodin, což je nejméně od začátku měření v roce 1881. Rekordně málo svítilo Slunce i na dalších místech, například v Solnohradu (81 hodin) nebo Břežnici (126 hodin).


Německo

I když průměrné hodnoty za celé jarní období jsou blízké normálu, počasí v jednotlivých měsících se od průměru odchylovalo v obou směrech. V březnu byla první polovina měsíce o 4 stupně Celsia chladnější, druhá o 5 stupňů teplejší. Celkově pak byly měsíce březen a duben spíše teplejší (odchylky 0,7 a 1,3 stupně), květen byl naopak chladnější (odchylka -1,7 stupně). Březen byl srážkově mírně podprůměrný, duben velmi výrazně podprůměrný (spadlo jen 36 procent normálu, druhý nejsušší duben od roku 1901), květen byl naopak výrazně nadprůměrný (spadlo 143 procent normálu), přičemž největší úhrny měly stanice na východě Německa. Napršelo v průměru 102 milimetrů - 5. nejvyšší květnový údaj od roku 1901. Trvání slunečního svitu bylo v březnu a dubnu nadprůměrné (119 a 143 procent), v květnu rekordně podprůměrné (58 procent normálu). Pouhých 114 hodin slunečního svitu nemá v květnu obdoby od začátku měření v roce 1951.


Švýcarsko

Hlavně díky nezvykle teplému dubnu bylo jaro teplejší, než jaký je dlouhodobý průměr, avšak odchylka byla jen malá. Březen a duben byly srážkově podprůměrné, květen nadprůměrný, celkově spadlo 60 až 80 procent běžného srážkového normálu.


Srážkové úhrny v procentech normálu na jaře 2010 ve Francii Francie

Jaro bylo ve Francii suché a to zejména v západní až v severozápadní části země, kde napršelo 50 až 75 procent srážkového normálu. Na jihu a jihovýchodě u Středozemního moře spadlo průměrné nebo mírně nadprůměrné množství vody.


Belgie

V Belgii bylo jaro teplotně průměrné s odchylkou 0,1 stupně. Pršelo jen 33 dnů (jindy to bývá v průměru 53 dnů) a spadlo 67 procent obvyklého srážkového úhrnu. Velmi suchý byl duben (spadlo pouze 30 procent normálu).


Nizozemsko

Jaro v Holandsku sice teplotně odpovídalo dlouhodobému průměru (1971-2000), bylo však nejchladnější od roku 1994. Březen byl ve srovnání s normálem o 0,6 stupně Celsia teplejší, duben byl o 1,4 stupně teplejší a květen byl o 2,2 stupně chladnější (9. nejchladnější od roku 1901). Za celé období spadlo celkem 132 milimetrů srážek, normál je 166 milimetrů.


Srážkové úhrny v procentech normálu na jaře 2010 ve Velké Británii Velká Británie

Ve srovnání s dlouhodobým průměrem (1971-2000) bylo jaro ve Velké Británii velmi suché - spadlo 167 milimetrů srážek neboli 72 procent normálu - to je nejméně od roku 1984. Zvláště suchý byl duben a květen, kdy v Anglii a ve Walesu naměřili méně než 50 procent srážkového normálu. Teplota se od průměru (7,6 stupně Celsia) odchýlila o 0,2 stupně. Slunce svítilo 503 hodin (119 procent normálu), relativně nejvíce v dubnu (132 procent normálu).


Irsko

Jaro v Irsku bylo letos sice nepatrně teplejší než normál (1961-1990), přesto však bylo nejstudenější od roku 2001. Navíc bylo sucho. Spadly v průměru jen tři čtvrtiny srážkového normálu.


Španělsko

Březen byl o 0,5 stupně Celsia chladnější, než je normál (1971-2000). Oproti dlouhodobému průměru spadlo 150 procent srážek. Duben skončil s teplotní odchylkou +2,0 stupně. spadlo jen 75 procent obvyklého množství srážek. V květnu napršelo asi 80 procent srážkového normálu, nejméně na jihu zimě. Teplota byla oproti dlouhodobému průměru vyšší o 0,2 stupně Celsia.


Portugalsko

Květen byl v Portugalsku ve srovnání s dlouhodobým průměrem (1971-2000) o 0,3 stupně Celsia teplejší. Srážkově byl velmi výrazně podprůměrný - napršelo pouhých 51 procent normálu. Jaro jako celek bylo teplotně nadprůměrné (oproti normálu byl březen chladnější, duben teplejší) a srážkově průměrné (březen nadprůměrný, duben průměrný).


Bulharsko

Květnové počasí bylo v různých částech Bulharska velmi rozdílné, v jednotlivých regionech spadlo 77 až 245 procent srážek. Nejvíce pršelo na severu země. Teplota byla na většině území mírně nadprůměrná.


Dánsko

Jaro v Dánsku bylo o 0,2 stupně teplejší, než jaký je dlouhodobý průměr (1961-1990). Ve srovnání s minulými lety však bylo o 1 až 2,5 stupně chladnější. Spadlo 91 procent srážkového normálu.


Norsko

V březnu se teploty od dlouhodobého průměru odchýlily nepatrně, bylo o 0,2 stupně chladněji. Spadlo 125 procent srážkového normálu. Duben byl teplotně nadprůměrný o 1,4 stupně Celsia a srážkově průměrný. Květen byl v Norsku teplotně i srážkově normální.


Finsko

Období od března do května 2010 bylo na většině území Finska teplejší než obvykle - o 0,5 až 1,5 stupně Celsia. Srážky byly většinou nadprůměrné, zejména v květnu, kdy místy spadlo víc než dvojnásobné množství vody.


Švédsko

Ve Švédsku byly první dva jarní měsíce suché, květen byl naopak srážkově nadprůměrný, lokálně byly překonány i srážkové rekordy, například ve městě Leksand spadlo 113 milimetrů srážek, předchozí rekord z roku 1983 byl 103 milimetrů. Záznamy jsou tam vedeny od roku 1879. Meteorologická stanice Gäddede, která zaznamenává srážky od roku 1905, naměřila 99 milimetrů, předchozí rekord z roku 1949 byl 89 milimetrů.


Tabulka - jaro 2010 - Česká republika, Německo, Slovensko

Územní teploty, srážky a doba slunečního svitu - jaro 2010
(dlouhodobý průměr: 1961-1990)
Česká republika Německo Slovensko
březen hodnota poznámka hodnota poznámka hodnota poznámka
teplota (°C) 2,7 odchylka 0,2°C 4,2 odchylka 0,7°C
normál (°C) 2,5 3,5
srážky (mm) 34 84% normálu 50,2 88,7% normálu
normál (mm) 40 56,6
sluneční svit (hod.) 131,7 119,1% normálu
normál (hod.) 110,6
duben
teplota (°C) 8,1 odchylka 0,8°C 8,7 odchylka 1,3°C
normál (°C) 7,3 7,4
srážky (mm) 48 102% normálu 20,7 35,6% normálu 83 151% normálu
normál (mm) 47 58,2 55
sluneční svit (hod.) 217,2 142,6% normálu
normál (hod.) 152,3
květen
teplota (°C) 11,5 odchylka -0,8°C 10,4 odchylka -1,7°C
normál (°C) 12,3 12,1
srážky (mm) 134 181% normálu 101,7 143,1% normálu 235 309% normálu
normál (mm) 74 71,0 76
sluneční svit (hod.) 113,7 58,1% normálu
normál (hod.) 195,7
jaro (březen-květen)
teplota (°C) 7,9 odchylka 0,1°C
normál (°C) 7,8
srážky (mm) 216 134% normálu 172,6 92,9% normálu 342 196% normálu
normál (mm) 161 185,9 174
sluneční svit (hod.) 461,8 100,7% normálu
normál (hod.) 458,5


Komentář odborníka

Komentář slovenského klimatologa Prof. RNDr. Milana Lapina CSc.

Milan Lapin Psal jsem minule o tom, že úhrny srážek může zvýšit rostoucí teplota oceánů a atmosféry, protože se tím v prostoru případné cyklóny může zvýšit absolutní vlhkost vzduchu. Je to asi o 6 procent na růst teploty o 1 stupeň Celsia.

Atypická cirkulace, která v Evropě přetrvává už od konce listopadu, je způsobená především převažující zápornou (nízkou) Arktickou oscilací (AO). To zapříčinilo slabší přenos vzduchu z oceánů na kontinenty od prosince do začátku března a častější vpády studeného vzduchu do západní Evropy. Příčinou je příliš teplá troposféra nad Arktidou už od podzimu 2009.

Jedním z důsledků takového vývoje je i opakující se brázda nízkého tlaku nad střední Evropou od dubna 2010. To způsobilo relativně chladnější a málo srážkové počasí v západní polovině Evropy a mimořádně teplé a dosti suché počasí ve východní Evropě, Střední Asii a na Blízkém východě. Oceány a moře v okolí Evropy zůstávají rekordně teplé, rekordně málo je i plovoucího ledu v Arktidě. Je těžké předpokládat, jaký bude další vývoj. Jsou určité náznaky posunu brázdy nízkého tlaku na západ a na výraznější oteplení ve střední Evropě už od konce června 2010.


Zdroje:
- IRI (Monthly Precipitation Anomaly (mm))
- ČHMÚ (Klimatické údaje za rok 2010)
- Univerzita Komenského v Bratislave (Milan Lapin - Dlhodobý režim teploty a zrážok)
- SHMÚ
- Országos Meteorológiai Szolgálat (Milyen volt időjárásunk májusban?)
- Национален институт по метеорология и хидрология (Месечен бюлетин)
- SMHI (Maj 2010 - Temperatur och nederbörd)
- Ilmatieteen laitos (01.06.2010, Toukokuuta sävytti poikkeuksellinen hellejakso)
- DMI (01.06.2010, Foråret var, som forår var)
- Meteorologisk institutt (Vćret i Norge - klimatologisk mĺnedsoversikt)
- KMI (Lente 2010)
- KNMI (Lente 2010 /maart, april, mei/ Zeer zonnig, droog en de normale temperatuur)
- Instituto de Meteorologia (Mapas e gráficos)
- Instituto de Meteorologia (08.06.2010, Maio seco e com onda de calor)
- AEMET (Resumen Climatológico)
- Meteo France (Bulletins Climatiques Mensuels sur la France - May 2010, pdf)
- Meteo France (04.06.2010, Suivi hydrologique : bilan au 1er juin 2010)
- Met Office (Spring 2010)
- Met Office (15.06.2010, Dry UK but wet for parts of Europe)
- Irish Meteorological Service (The Weather of Spring 2010)
- Meteo Schweiz (02.06.2010, Flash der MeteoSchweiz zum Frühling 2010)
- ZAMG (Wetterrückblick)
- Deutscher Wetterdienst (Klimakarten von Deutschland)
- Deutscher Wetterdienst (28.05.2010, Insgesamt geringfügig zu warm, Niederschlag und Sonne...)
- Deutscher Wetterdienst (28.05.2010, Sehr kühl, sehr nass und sonnenscheinarm wie selten)
- Deutscher Wetterdienst (29.04.2010, April 2010 war zu warm, viel zu trocken und sehr sonnig)
- Deutscher Wetterdienst (30.03.2010, Insgesamt etwas zu warm, etwas zu trocken und sonnig)
- Instituto de Meteorologia (08.06.2010, Maio seco e com onda de calor)

Související články:
Začátek roku 2018 (leden až únor) byl s odchylkou 0,68 stupně Celsia chladnější než v předchozích třech letech 21.03.2018
Leden 2018 měl odchylku 0,71 stupně, v Oceáni a Evropě padaly teplotní rekordy 22.02.2018
Rok 2017 byl třetí nejteplejší v historii měření s odchylkou 0,84 stupně Celsia 22.01.2018
Teplotní odchylka za tři čtvrtiny roku 2017 je druhá nejvyšší od roku 1880, jako celek bude rok 2017 asi až třetí v pořadí 22.10.2017
Babí léto v ČR láme rekordy 17.10.2017
Rok 2017 je zatím druhý nejteplejší v historii s odchylkou 0,88 stupně 20.09.2017
Letošní průměrná červencová teplota v Údolí smrti překonala světový rekord, bylo tam 41,9 stupně Celsia 06.08.2017
3. srpna bylo dosaženo nové letošní teplotní maximum v ČR, ve Strážnici bylo 38,3 stupně Celsia 03.08.2017
1. srpen byl v ČR nejteplejším dnem letošního roku 01.08.2017
První polovina letošního roku byla s odchykou 0,91 stupně Celsia o 0,16 stupně chladnější než loňská 19.07.2017
Období leden až květen 2017 s odchylkou 0,92 stupně, v Africe byl květen nejteplejší v historii 22.06.2017
První třetina roku 2017 byla skoro o dvě desetiny stupně chladnější než loňská, přesto jsou všechny měsíce letošního roku mezi patnácti nejteplejšími 21.05.2017
První čtvrtletí roku 2017 s odchylkou 0,97 stupně Celsia, březnová odchylka poprvé nad hranicí jednoho stupně bez ovlivnění jevem El Niňo 21.04.2017
Globální teplota v prvních dvou měsících roku 2017 byla druhá nejvyšší v historii 21.03.2017
Teplotní rekordy v ČR 4.3.2017 05.03.2017
Leden v Evropě byl většinou studený a srážkově podprůměrný 06.02.2017
Rok 2016 byl nejteplejším rokem v historii měření 19.01.2017
Říjen byl o 0,26 stupně chladnější než loni, přesto je rok 2016 stále rekordně teplý 20.11.2016
Prvních devět měsíců roku 2016 s rekordní odchylkou 0,99 stupně Celsia, září bylo druhé nejteplejší 20.10.2016
Srpen byl už šestnáctým měsícem v řadě, kdy padl teplotní rekord 24.09.2016
Teplotní rekordy v ČR 8. až 16. září 2016 12.09.2016
Teplotní rekordy v ČR 27. a 28. srpna 2016 28.08.2016
Červenec 2016 byl opět teplotně rekordní s globální odchylkou 0,87 stupně Celsia 25.08.2016
Rekordně nízká teplotní minima v ČR 11. a 12. srpna 2016 11.08.2016
V Kuvajtu bylo 21. července naměřeno rekordních 54 stupňů Celsia, o den později v Iráku 53,9 stupně 26.07.2016
První polovina roku 2016 byla nebývale teplá - oproti minulému století bylo v globálním průměru tepleji o 1,05 stupně Celsia 21.07.2016
Teplotní rekordy v ČR 24.06.2016
Období prvních pěti měsíců letošního roku bylo nejteplejší v historii, rekordní byl i květen, jev El Niño skončil 21.06.2016
V dubnu a květnu byly naměřeny nejvyšší teploty za celou dobu měření v Indii, Thajsku, Laosu, Kambodži a na Maledivách 04.06.2016
První třetina roku 2016 byla nejteplejší v historii, globální teplotní odchylka 1,14 stupně Celsia je nebývale vysoká 19.05.2016
První čtvrtletí roku 2016 bylo nejteplejší za celou dobu měření 21.04.2016
Období prosinec až únor bylo v globále rekordně teplé, teplotní odchylka za únor byla nejvyšší v historii 18.03.2016
22. únor 2016 - Teplotní rekordy v ČR, v Rakousku byl vyrovnán absolutní teplotní rekord pro únor, na Slovensku naměřena nejvyšší zimní teplota 22.02.2016
Rok 2015 byl v globálním průměru rekordně teplý s odchylkou 0,9 stupně Celsia 20.01.2016
Roky 2014 a 2015 byly v Praze-Klementinu nejteplejší od začátku měření v roce 1775 11.01.2016
Extrémně teplý začátek astronomické zimy v ČR 26.12.2015
Rok 2015 je nejteplejší v historii s odchylkou 0,88 stupně Celsia 25.09.2015
Rekordně teplé 17. září ve střední Evropě 17.09.2015
Letní prázdniny v ČR byly nejteplejší v historii, na Slovensku bylo léto rekordně teplé, v Německu třetí nejteplejší 07.09.2015
Horké 1. září - absolutní rekordy za celý měsíc padly v ČR, Polsku, Rakousku i na Slovensku 02.09.2015
Letošní srpen v ČR byl rekordně teplý, horký byl i konec měsíce 31.08.2015
Rok 2015 zatím s rekordní odchylkou 0,85 stupně Celsia, počasí ovlivňuje silné El Niño 21.08.2015
Vysoké teploty ve střední Evropě 07.08.2015
Další vlna veder v Evropě 19.07.2015
Vlna veder v Evropě, teplotní rekordy ve Velké Británii, Nizozemsku a Německu 07.07.2015
Rok 2015 je zatím nejteplejší v historii 21.05.2015
Meteorologická zima na severní polokouli byla rekordně teplá 23.03.2015
Rok 2014 byl nejteplejší v historii měření - celosvětově, v Evropě i České republice 18.01.2015
Teplotní rekordy 13. ledna 2015 13.01.2015
Teplotní rekordy 10. ledna 2015 10.01.2015
Rok 2014 byl v Evropě rekordně teplý, teplotní rekordy v ČR 23.12.2014
Rok 2014 směřuje k teplotnímu rekordu, historicky nejteplejší byl i říjen 23.11.2014
Rekordně vysoké teploty nad oceány v letošním roce, blíží se klimatický jev El Niňo 22.10.2014
První polovina roku 2014 s odchylkou 0,67 stupně Celsia, teplota v květnu a červnu byla rekordně vysoká 28.07.2014
Teplotně nadprůměrný duben v Evropě 03.05.2014
Březen v Evropě byl velmi teplý a suchý 03.04.2014
Rekordně teplý 20. a 21. březen v České republice 21.03.2014
Leden 2014 byl rekordně teplý nad pevninami na jižní polokouli, rok 2013 byl historicky čtvrtý nejteplejší 22.02.2014
Po teplotně nadprůměrném období přišly do ČR mrazy 25.01.2014
Teplá zima v České republice 19.01.2014
Extrémní počasí na přelomu roku na severní polokouli 04.01.2014
Rok 2013 je zatím čtvrtý nejteplejší, listopad byl rekordně teplý 21.12.2013
Konec října v Evropě - extrémně silný vítr i rekordně vysoké teploty 29.10.2013
Srpen 2013 byl v globálu čtvrtý nejteplejší v historii 27.09.2013
Červenec byl v globálu šestý nejteplejší s odchylkou 0,61 stupně Celsia 24.08.2013
Extrémní počasí v Číně a Japonsku 19.08.2013
Červenec v Evropě byl nadprůměrně teplý, suchý a slunečný 06.08.2013
Extrémně vysoké teploty ve střední Evropě (červenec, srpen 2013) 29.07.2013
Období leden až květen 2013 bylo v globálu teplotně nadprůměrné s odchylkou 0,59 stupně Celsia 22.06.2013
Vlna veder v ČR, v Krnově řádilo tornádo, v Rakousku naměřena rekordní červnová teplota 18.06.2013
Jaro v Evropě - ve Velké Británi bylo nechladnější za posledních 50 let 09.06.2013
Období od 11. března do 7. dubna 2013 bylo v ČR nechladnější za posledních sto let 10.04.2013
Rok 2012 byl desátý nejteplejší s odchylkou 0,57 stupně Celsia 25.02.2013
Extrémní horka ve střední Evropě, v Dobřichovicích naměřen absolutní rekord ČR 20.08.2012
První polovina roku 2012 s odchylkou 0,52 stupně Celsia 18.07.2012
Rekordní horka ve střední Evropě, v Británii nejdeštivější červen v historii měření 06.07.2012
Velmi teplé počasí v České republice 19.06.2012
Teplotní rekordy v ČR v pátek 11. května 12.05.2012
Duben v ČR byl teplotně i srážkově normální, extrémně teplý byl jen závěr měsíce 01.05.2012
Teplotní rekordy v České republice 29.04.2012
Březen byl teplý a suchý 05.04.2012
Začátek února v ČR je velmi chladný, silné mrazy zabíjejí bezdomovce 05.02.2012
Rok 2011 byl v globálu druhý nejdeštivější s teplotní odchylkou 0,51 stupně Celsia 21.01.2012
Rok 2011 v ČR byl teplotně nadprůměrný s odchylkou 1,1 stupně 19.01.2012
Rekordně teplé 11. září 2011 11.09.2011
Vlna veder v týdnu od 22. do 27. srpna 2011 24.08.2011
Rok 2011 je zatím druhý až třetí nejchladnější za posledních 10 let 21.08.2011
Červenec v České republice byl chladný a vlhký 03.08.2011
Extrémně horké počasí v USA 23.07.2011
První čtvrtletí 2011 bylo v globálu teplejší o 0,43 stupně Celsia 26.04.2011
Rok 2010 byl v ČR studený a deštivý 04.02.2011
Rok 2010 byl spolu s rokem 2005 nejteplejší v historii měření 15.01.2011
Listopad byl v globálu druhý nejteplejší 04.01.2011
Listopad v ČR a na Slovensku byl teplotně silně nadprůměrný 05.12.2010
Říjen byl v globálu osmý nejteplejší, v Evropě bylo spíše chladněji 21.11.2010
Teplé počasí v ČR - na většině území dosaženy nové teplotní rekordy 14.11.2010
Říjen v ČR byl studený a suchý 05.11.2010
Začátek listopadu je v ČR velmi teplý, přinesl nové rekordy 05.11.2010
Rok 2010 je zatím stále rekordně teplý, září bylo osmé nejteplejší 17.10.2010
Září v Česku a na Slovensku bylo deštivé a teplotně podprůměrné 04.10.2010
NASA: Léto 2010 bylo čtvrté nejteplejší za posledních 131 let 03.10.2010
Léto 2010 bylo druhé nejteplejší v historii 17.09.2010
Léto 2010 bylo v Japonsku nejteplejší v historii 06.09.2010
Srpen byl v Rusku rekordně teplý, sucho a požáry zničily část úrody 05.09.2010
Rok 2010 je zatím rekordně teplý, červenec byl druhý nejteplejší 16.08.2010
Rusko: Po nejchladnější zimě za posledních 30 let přišlo nejteplejší léto v historii, lesy a rašeliniště spalují požáry 05.08.2010
Červenec byl v Evropě teplotně nadprůměrný 03.08.2010
První polovina roku 2010 byla nejteplejší v novodobé historii 16.07.2010
Jaro 2010 bylo v globálním průměru rekordně teplé 19.06.2010
Do ČR dorazila vlna veder, padaly rekordy 11.06.2010
Období leden až duben 2010 bylo rekordně teplé, rekordní byl i duben 21.05.2010
Duben byl v Číně nejchladnější za posledních 49 let 03.05.2010
Březen 2010 byl v globálu rekordně teplý 17.04.2010
Zima 2009-2010 - teplotní rekordy padaly v Evropě, Asii i Americe 29.03.2010
NASA: Rok 2010 může být rekordně teplý 21.03.2010
Ve Velké Británii je letošní zima nejstudenejší za posledních 30 let 02.03.2010
Na Slovensku byl leden teplotně podprůměrný - ale v mezích normálu 02.02.2010
Leden byl v ČR teplotně podprůměrný 31.01.2010
Rok 2009 byl v globálu pátý nejteplejší, dekáda byla rekordní 20.01.2010
Vedra na jihovýchodě Austrálie, obyvatelé Melbourne musí šetřit vodou 13.01.2010
Poslední tři roky byly na Slovensku mimořádně teplé 07.01.2010
Rok 2009 byl v Austrálii druhý nejteplejší, dekáda byla rekordně teplá 06.01.2010
Rok 2009 byl v ČR teplotně nadnormální s odchylkou +0,7 stupně 05.01.2010
Prosinec v ČR byl teplotně i srážkově průměrný 05.01.2010
Počasí v roce 2009, extrémy, hurikány a rozloha ledu v Arktidě 09.12.2009
Listopad v Česku a na Slovensku byl teplotně nadprůměrný 07.12.2009
25. listopadu byly v Česku i na Slovensku překonány teplotní rekordy 26.11.2009
V České republice padaly teplotní rekordy 08.10.2009
Září v ČR je velmi teplé a suché 23.09.2009
Rok 2009 je zatím šestý nejteplejší, teplotu oceánů zvyšuje El Niňo 22.08.2009
Duben byl v Česku teplotně nadprůměrný, normál překonal o 5 stupňů 10.05.2009
Teplý začátek dubna ve střední Evropě 11.04.2009
Také 5. a 6. listopad byly v ČR teplotně rekordní 06.11.2008
Na Moravě a ve Slezsku dnes opět padaly teplotní rekordy 04.11.2008
3. listopad byl na mnoha místech ČR rekordně teplý 03.11.2008
Rok 2008 je zatím devátý nejteplejší 23.10.2008
Teplota od ledna do července byla nadprůměrná ale nižší než loni 18.08.2008
Počasí v červenci 2008 17.08.2008
Březen 2008 byl oproti normálu o 0,2 stupně teplejší 04.04.2008
Únor 2008 byl velmi teplý a suchý 06.03.2008
Rok 2007 byl velmi teplý, nejvíce se ohřála Arktida 17.01.2008
V Austrálii byl minulý rok šestý nejteplejší, sucho na jihu pokračuje 07.01.2008
Ve Velké Británii byl rok 2007 druhý nejteplejší 06.01.2008
V Německu byl rok 2007 druhý nejteplejší 06.01.2008
Rok 2007 byl v České republice nejteplejší od počátku měření 04.01.2008
Prosinec byl v ČR teplotně normální a srážkově nadprůměrný 04.01.2008
Rok 2007 byl v Holandsku rekordně teplý 01.01.2008
V Horních Rakousích byl rok 2007 nejteplejší v historii 29.12.2007
Listopad v ČR byl chladnější než obvykle 02.12.2007
Počasí v roce 2007 18.11.2007
Říjen byl teplotně podprůměrný 02.11.2007
Září v ČR bylo chladné a vlhké 02.10.2007
Srpen byl v ČR teplotně nadprůměrný 02.09.2007
Červenec 2007 byl v ČR opět teplotně nadprůměrný 28.07.2007
Horko na jihovýchodě Evropy způsobilo kolaps elektrické sítě 25.07.2007
Extrémní vedra i nadále spalují jih a východ Evropy (doplněno) 20.07.2007
První půlrok 2007 byl na severní polokouli nejteplejší v historii 18.07.2007
Opět padaly teplotní rekordy, horka sužují většinu Evropy 18.07.2007
Teplotní rekordy ve Střední Evropě 16.07.2007
Českou republiku zasáhly rekordní vedra 16.07.2007
Vědce znepokojuje dlouhotrvající teplotní anomálie v Evropě 07.07.2007
Červen 2007 byl v ČR druhý nejteplejší od roku 1934 04.07.2007
Květen byl teplotně nadprůměrný, sucho pokračuje 25.05.2007
Duben byl teplý a suchý - v Česku i celé Evropě (6.5.2007) 26.04.2007
Teplotní rekordy v ČR (aktualizace 17.4.) 14.04.2007
NOAA: Letošní zima byla nejteplejší v historii 17.03.2007
Rekordně teplá zima v Evropě, může za to globální oteplování? 12.03.2007
Únorové teploty v ČR byly výrazně nadprůměrné 28.02.2007
Rok 2006 byl pátý nejteplejší, letos asi padne rekord 02.02.2007
Leden, první jarní měsíc roku 2007 14.01.2007
Rekordně teplý podzim v Evropě 27.11.2006
Chladný počátek června ve střední Evropě 05.06.2006
Leden 2006 překonal v Austrálii teplotní rekordy 21.03.2006
V Evropě mrzne, na Špicberkách je obleva 26.01.2006
Rok 2005 byl nejteplejším v historii 23.12.2005
Rok 2005 bude asi nejteplejším od počátku měření 15.10.2005
Rok 2005 zatím druhý nejteplejší v novodobé historii 19.09.2005
Na Špicberkách bylo naměřeno rekordních 20 stupňů 19.07.2005
Únor v Grónsku byl teplejší než v jižní Evropě 16.03.2005

 Autor: Libor Kukliš

tisknout Vytisknout článek Diskuse (1 příspěvků, číst vše, přidat)
  Významné dny
  Slunce aktuálně
Slunce aktuálně

Počet dnů bez skvrn:
2017: 104 (28 %)
2018: 63 (61 %)  

Podrobnosti
  Země aktuálně
Globální teplotní odchylka
0,94 °C (01-12/2016)
0,84 °C (01-12/2017)
0,68 °C (01-02/2018)

Koncentrace CO2
404,05 ppm (1/2017)
406,53 ppm (1/2018)

Vzestup mořské hladiny
3,21 mm za rok
(1993-2018)

Lidská populace
7,466 miliardy (4/2018)

Index cen potravin FAO
172,8 bodů (3/2018)

ENSO
La Niña (SOI: +1,5)
(3/2018)
  Nejčtenější články
» 08.11.2017 - 4514x
Rozloha mořského ledu v Antarktidě dosáhla letos dvou vrcholů (číst článek)


» 13.03.2018 - 2819x
Nastává sluneční minimum, bude asi ještě hlubší než to předchozí (číst článek)


» 22.10.2017 - 2288x
Teplotní odchylka za tři čtvrtiny roku 2017 je druhá nejvyšší od roku 1880, jako celek bude rok 2017 asi až třetí v pořadí (číst článek)


» 27.11.2017 - 2268x
Koncentrace oxidu uhličitého se meziročně zvýšila o 3,3 ppm (číst článek)


» 29.11.2017 - 1764x
Ve světle ikon - dokončení nového filmu režiséra Bričkovského můžete podpořit i Vy (číst článek)


» 07.02.2018 - 1196x
Jak s dešťovkou naložit udržitelně a chytře: Konkrétní projekty (číst článek)


Gnosis - internetový magazín pro ty, kdo hledají poznání
Hlavní rubriky: Klimatické změny | Ničení Země | Další hrozby | Pomoc přírodě | Spiritualita, apokryfy | Záhady, zajímavosti | Ostatní
Pro články čtenářů je vyhrazena sekce Hledání Světla. Máte-li zájem o publikování svého článku, pište na e-mail info@gnosis.cz.
Přebírání článků je možné po předchozí domluvě a pod podmínkou uvedení zdroje (tím se rozumí uvedení jména autora a příslušného odkazu).
RSS | Atom | Vytvořeno v phpRS.
Provozovatel: Libor Kukliš, 2004 - 2017