Počasí v Evropě
Zalednění Arktidy
Klimatické anomálie
Dnes je 23. 03. 2018, svátek má Ivona citát pro dnešní den: Objevíš-li nové přátele, nezapomeň na ty staré.
  Hlavní menu
  Rubriky
  Knihy v nabídce
  Zajímavé stránky
  Ikona webu
Facebook Twitter Google +
MŽP: Od roku 2012 budou emise snižovat i letečtí provozovatelé
Rubrika: Ekologická legislativa (11.01.2010, 4681 přečtení)

Vláda dnes schválila novelu zákona o emisním obchodování. Novela převádí do českého práva směrnici Evropského parlamentu z listopadu roku 2008 o začlenění činností z oblasti letectví do systému obchodování s emisními povolenkami (EU ETS). Od roku 2012 tak budou do evropského systému obchodování s emisními povolenkami zařazeni všichni letečtí provozovatelé, jejichž letadla přistávají nebo odlétají z letišť na území Evropské unie.
Ministerstvo životního prostředí ČR "Emise z letecké dopravy nebyly doposud regulovány, přestože tato forma dopravy zaznamenala od počátku devadesátých let dvacátého století výrazný rozvoj doprovázený vysokým nárůstem znečišťujících emisí," komentuje dnešní rozhodnutí vlády ministr životního prostředí Jan Dusík.

"Navíc v současnosti tento nárůst relativizuje emisní úsporu, jíž se nám podařilo dosáhnout v ostatních oblastech. Jde tedy o další nástroj, jak se bránit růstu globálních emisí skleníkových plynů, které negativně působí na klima."

Hlavním účelem novely zákona je stabilizace emisí z letecké dopravy na úrovni průměru emisí roku 2004 až 2006 [1].

V roce 2012 bude mezi letecké provozovatele rozděleno 97 % průměru vypuštěných emisí z let 2004-2006. V následujícím obchodovacím období, od roku 2013 do roku 2020, bude množství rozdělených emisí sníženo na 95 %. V obou zmíněných obdobích mohou provozovatelé letadel požádat o přidělení emisních povolenek zdarma. V každém období také stát vydraží 15% povolenek z množství, které bude provozovateli letadel vykázáno během referenčního období let 2010 a 2011. Pokud provozovatelům letadel nebudou přidělené povolenky stačit k pokrytí svých aktuálních emisí, budou muset zbývající povolenky dokoupit na trhu. Pro nové provozovatele začínající provozovat činnosti v oblasti letectví po roce 2010 a pro provozovatele, jejichž meziroční nárůst přepravovaných tunokilometrů je vyšší než 18 %, bude vyčleněna zvláštní rezerva ve výši 3 % z historických emisí.

Provozovatelé letadel budou mít stanovenou povinnost zjišťovat a vykazovat své emise CO2 již od roku 2010. Každý provozovatel bude mít určený stát správy, u kterého bude např. žádat o přidělení emisních povolenek. Každý členský stát bude spravovat provozovatele letadel, kterým vydal provozní licenci. V ostatních případech budou provozovatelé letadel přidělení k členskému státu správy podle nejvyššího odhadovaného množství emisí způsobených leteckým provozem [2].

"Letečtí provozovatelé mohou své emise snížit například restrukturalizací letového parku a zeefektivněním letového provozu, tzn. především zajistit, aby letadla odlétala vytíženější," dodává ministr Dusík.

Peníze za vydražené povolenky budou příjmem Státního fondu životního prostředí a tyto příjmy budou použity na podporu výzkumu, vývoje, výroby a zavádění vhodných technologií vědeckotechnického rozvoje v oblasti snižování emisí skleníkových plynů z dopravy, zejména civilního letectví.

Oblast kontroly a sankcí, kterou bude provádět Česká inspekce životního prostředí, je pro oblast letectví obdobná jako u obchodování s povolenkami v případě stacionárních zdrojů. V případě nesplnění povinnosti provozovat činnost v oblasti letectví za stanovených podmínek, bude moci Česká inspekce životního prostředí uložit pokutu až do výše 5 mil. Kč.


Poznámky:

[1] Průměr emisí z letecké dopravy v EU (2004 - 2006) je přibližně 216 mil tun CO2.

[2] Letečtí provozovatelé, pro které bude ČR členským státem správy, vyprodukují přibližně 1,3 - 1,4 mil tun CO2/rok.

V EU se na celkových emisích CO2 z lidské činnosti letecká doprava podílí 3 procenty a je jedním z nejrychleji rostoucích zdrojů emisí skleníkových plynů. V ČR je tento podíl kolem 2%. V porovnání s jinými formami dopravy je podíl emisí z letecké dopravy v ČR cca 6%.


Tisková zpráva Ministerstva životního prostředí


Zdroj: Mzp.cz (11.01.2010, Od roku 2012 budou emise snižovat i letečtí provozovatelé)


Související články:
Konference OSN o změně klimatu ve Varšavě skončila se slabým výsledkem 24.11.2013
Obama představil svůj plán na boj s klimatickými změnami 26.06.2013
Emisní povolenky se stávají bezcennými, množství vypouštění oxidu uhličitého neomezí 23.04.2013
Klaus vetoval zákon o ochraně ovzduší, rozhněval tím ekology 23.06.2011
Hrozba sancí z EU donutila vládu zpřísnit ochranu zemědělské půdy 01.06.2011
Ekologové: Evropská zemědělská politika se musí zásadně změnit 19.11.2010
Novela vládního nařízení pomůže bojovat proti erozi půdy 26.08.2010
Evropský parlament schválil novou směrnici o emisích 09.07.2010
V EU bude zakázáno obchodování s nelegálně vytěženým dřevem 09.07.2010
MŽP: Emise z letecké dopravy budou začleněny do systému obchodování s povolenkami 08.06.2010
Evropská komise chce rychlejší snižování emisí 27.05.2010
Jak hlasovali poslanci o životním prostředí v období let 2006 až 2010 25.05.2010
EU schválila svůj závazek pro ochranu biodiverzity 17.03.2010
MŽP: Z jednání o kontrole chemických látek a nebezpečných odpadů 24.02.2010
Klaus vetoval zákon o posuzování vlivů na životní prostředí 28.10.2009
MŽP: Skleníkové emise můžeme snížit o 40 % již do roku 2020 24.10.2009
MŽP: Sněmovna schválila zásadní zákon na ochranu přírody 11.09.2009
Ministři schválili nová pravidla pro průmyslové emise 26.06.2009
Arnika: Poslanci vyslyšeli jedno z přání více než 30 tisíc lidí - novela zákona lépe ochrání stromořadí 18.06.2009
MŽP: Poslanci lidem usnadnili odevzdávání baterií 12.06.2009
MŽP: Miliardy na úspory a zelenou energii pro domácnosti 08.04.2009
Bursík představil svůj návrh nového zákona o odpadech 28.02.2009
Bursík předložil svůj návrh, jak řešit ekonomickou a klimatickou krizi 12.02.2009
Obama chce snížit emise skleníkových plynů, Bursík je spokojen 27.01.2009
Velká Británie se zavázala snížit emise o 80 procent do roku 2050 20.11.2008
Poslanci schválili novelu odpadového a chemického zákona 24.09.2008
Novozélandská vláda zakázala od října 2009 prodej klasických žárovek 19.06.2008
Německá vláda chce do roku 2020 snížit emise CO2 o 40 procent 18.06.2008
MŽP chystá novelu zákona, chce prosadit zálohování PET lahví 19.06.2007
V EU platí nová vyhláška o recyklaci elektroodpadu 19.08.2005
  Významné dny
  Slunce aktuálně
Slunce aktuálně

Počet dnů bez skvrn:
2017: 104 (28 %)
2018: 42 (54 %)  

Podrobnosti
  Země aktuálně
Globální teplotní odchylka
0,94 °C (01-12/2016)
0,84 °C (01-12/2017)
0,68 °C (01-02/2018)

Koncentrace CO2
403,76 ppm (11/2016)
405,81 ppm (11/2017)

Lidská populace
7,456 miliardy (2/2018)

Index cen potravin FAO
169,5 bodů (1/2018)

ENSO
La Niña (SOI: +1,1)
(1/2018)
  Nejčtenější články
» 08.11.2017 - 4280x
Rozloha mořského ledu v Antarktidě dosáhla letos dvou vrcholů (číst článek)


» 13.03.2018 - 2233x
Nastává sluneční minimum, bude asi ještě hlubší než to předchozí (číst článek)


» 22.10.2017 - 2116x
Teplotní odchylka za tři čtvrtiny roku 2017 je druhá nejvyšší od roku 1880, jako celek bude rok 2017 asi až třetí v pořadí (číst článek)


» 27.11.2017 - 2100x
Koncentrace oxidu uhličitého se meziročně zvýšila o 3,3 ppm (číst článek)


» 29.11.2017 - 1651x
Ve světle ikon - dokončení nového filmu režiséra Bričkovského můžete podpořit i Vy (číst článek)


» 19.10.2017 - 1138x
Ohlédnutí za hurikánem Ophelia (číst článek)


Gnosis - internetový magazín pro ty, kdo hledají poznání
Hlavní rubriky: Klimatické změny | Ničení Země | Další hrozby | Pomoc přírodě | Spiritualita, apokryfy | Záhady, zajímavosti | Ostatní
Pro články čtenářů je vyhrazena sekce Hledání Světla. Máte-li zájem o publikování svého článku, pište na e-mail info@gnosis.cz.
Přebírání článků je možné po předchozí domluvě a pod podmínkou uvedení zdroje (tím se rozumí uvedení jména autora a příslušného odkazu).
RSS | Atom | Vytvořeno v phpRS.
Provozovatel: Libor Kukliš, 2004 - 2017