Počasí v Evropě
Zalednění Arktidy
Klimatické anomálie
Dnes je 17. 03. 2018, svátek má Vlastimil citát pro dnešní den: Vše, co je v člověku krásné, je očima neviditelné.
  Hlavní menu
  Rubriky
  Knihy v nabídce
  Zajímavé stránky
  Ikona webu
Facebook Twitter Google +
Ministři schválili nová pravidla pro průmyslové emise
Rubrika: Ekologická legislativa (26.06.2009, 4609 přečtení)

Čtvrteční zasedání Rady EU pro životní prostředí v Lucemburku bylo posledním společným jednáním členských států EU během českého předsednictví. Na úrovni Rady bylo dosaženo politické shody v revizi směrnice o průmyslových emisích. Ta spojuje sedm dosavadních předpisů v této oblasti a v integrované prevenci znečištění. Nyní bude Rada o výsledném kompromisu jednat s Evropským parlamentem, který se k postoji Rady musí vyjádřit během následujících čtyř měsíců. Ministři se zabývali také ochranou biodiverzity a zabývali se evropskou strategií pro další měsíce, zbývající do začátku klimatického summitu OSN v dánské Kodani. "Aktuální záplavy nejenom v ČR, ale i v dalších zemích střední Evropy ukazují, že příroda je velmi mocná a dopady klimatických změn musíme začít brát vážně," řekl k tomu ministr Ladislav Miko.
Ministerstvo životního prostředí ČR Novela o průmyslových emisích posiluje a vyjasňuje roli nejlepších dostupných technologií (BAT) a příslušných referenčních dokumentů (BREF) v udělování integrovaných povolení. "Jde o další důležitý krok na cestě k zelenější, k životnímu prostředí šetrnější ekonomice," prohlásil Miko.

Ministři se zabývali také ochranou biodiverzity a přijali k tomuto tématu závěry, navržené českým předsednictvím.

"Dnes již víme, že se nepodaří naplnit závazek zastavení úbytku biodiverzity do roku 2010," řekl Ladislav Miko. "Je evidentní, že musíme napříště ochranu biodiverzity integrovat do všech sektorových politik, jako je zemědělství, územní plánování či ochrana klimatu."

Součástí diskuse byl i stále naléhavější problém invazních druhů rostlin a živočichů.

"To souvisí jak se změnami klimatu, tak s prohlubující se globalizací mezinárodního obchodu. Proto se Rada shodla na tom, že je třeba co nejdříve připravit kvalitní strategii - jakými legislativními i nelegislativními nástroji invazním druhům čelit," uvedl Miko.

Ministři životního prostředí se v Lucemburku shodli také na nutnosti co nejdříve dokončit budování soustavy Natura 2000, v suchozemské oblasti do roku 2010, u mořských ekosystémů do 2012.

Ministři se zabývali také evropskou strategií pro další měsíce, zbývající do začátku klimatického summitu OSN v dánské Kodani.

"EU jednoznačně usiluje o to, aby budoucí Kodaňská dohoda byla právně závazná a ambiciózní s cílem udržet růst globální průměrné teploty v tomto století pod 2°C," řekl Miko. Podle Rady EU pro životní prostředí musí být redukční závazky rozvinutých zemí doplněny efektivními mitigačními strategiemi zemí rozvojových.

"Je evidentní, že efektivní zajištění finančních zdrojů pro mitigace a adaptace a transferu technologií je zásadní, zejména pro nejméně rozvinuté země a malé ostrovní státy. Ovšem EU zatím není připravena zveřejnit svůj podíl na tomto financování. Je třeba dohody všech partnerů v ekonomicky rozvinutém světě tak, aby podíl na tomto nutném závazku byl spravedlivý," vysvětlil Miko. "Podpořili jsme také Bílou knihu Evropské komise k adaptacím, která představuje ucelenou evropskou adaptační strategii. Na adaptace se musíme zaměřit mnohem více."

České předsednictví také výrazně posunulo vyjednávání o návrhu směrnice o ochraně půd. "Jak jsme se od počátku obávali, k politické shodě se jednání dovést nepodařilo. Ale věřím, že jsme na dobré cestě směrnice o půdě dosáhnout," řekl Miko. Celá řada členských zemí v diskusi v Radě úsilí českého předsednictví velmi ocenila.

Rada schválila také závěry k Zelené knize k bioodpadům. "Víme velmi dobře, že nakládání s bioodpady se řídí do značné míry místními podmínkami, což ukázaly rozdílné pohledy jednotlivých členských států. Nakonec se nám ale společný kompromis podařilo nalézt," konstatoval ministr.

Problém bioodpadů spočívá nejen v záboru prostoru na skládkách, ale i v jejich vlivu na zemské klima, kvůli produkci metanu, který je agresivním skleníkovým plynem. Proto je třeba hledat způsoby, jak co nejefektivněji bioodpady využít, ať už pro výrobu kompostu nebo jako zdroj energie (vytápění, výroba elektřiny, doprava).

Ministři se nakonec shodli na tom, že má Evropská komise přijít s návrhem, jak řešit nakládání s bioodpady na evropské úrovni. Pokud analýza, která právě probíhá, ukáže, že je to třeba, předloží Komise návrh nového legislativního předpisu.


Tisková zpráva Ministerstva životního prostředí, zkráceno, redigováno.


Zdroj: Mzp.cz (26.06.2009, Ministři životního prostředí schválili nová pravidla pro průmyslové emise)

Související články:
Konference OSN o změně klimatu ve Varšavě skončila se slabým výsledkem 24.11.2013
Obama představil svůj plán na boj s klimatickými změnami 26.06.2013
Emisní povolenky se stávají bezcennými, množství vypouštění oxidu uhličitého neomezí 23.04.2013
Klaus vetoval zákon o ochraně ovzduší, rozhněval tím ekology 23.06.2011
Hrozba sancí z EU donutila vládu zpřísnit ochranu zemědělské půdy 01.06.2011
Ekologové: Evropská zemědělská politika se musí zásadně změnit 19.11.2010
Novela vládního nařízení pomůže bojovat proti erozi půdy 26.08.2010
Evropský parlament schválil novou směrnici o emisích 09.07.2010
V EU bude zakázáno obchodování s nelegálně vytěženým dřevem 09.07.2010
MŽP: Emise z letecké dopravy budou začleněny do systému obchodování s povolenkami 08.06.2010
Evropská komise chce rychlejší snižování emisí 27.05.2010
Jak hlasovali poslanci o životním prostředí v období let 2006 až 2010 25.05.2010
EU schválila svůj závazek pro ochranu biodiverzity 17.03.2010
MŽP: Z jednání o kontrole chemických látek a nebezpečných odpadů 24.02.2010
MŽP: Od roku 2012 budou emise snižovat i letečtí provozovatelé 11.01.2010
Klaus vetoval zákon o posuzování vlivů na životní prostředí 28.10.2009
MŽP: Skleníkové emise můžeme snížit o 40 % již do roku 2020 24.10.2009
MŽP: Sněmovna schválila zásadní zákon na ochranu přírody 11.09.2009
Arnika: Poslanci vyslyšeli jedno z přání více než 30 tisíc lidí - novela zákona lépe ochrání stromořadí 18.06.2009
MŽP: Poslanci lidem usnadnili odevzdávání baterií 12.06.2009
MŽP: Miliardy na úspory a zelenou energii pro domácnosti 08.04.2009
Bursík představil svůj návrh nového zákona o odpadech 28.02.2009
Bursík předložil svůj návrh, jak řešit ekonomickou a klimatickou krizi 12.02.2009
Obama chce snížit emise skleníkových plynů, Bursík je spokojen 27.01.2009
Velká Británie se zavázala snížit emise o 80 procent do roku 2050 20.11.2008
Poslanci schválili novelu odpadového a chemického zákona 24.09.2008
Novozélandská vláda zakázala od října 2009 prodej klasických žárovek 19.06.2008
Německá vláda chce do roku 2020 snížit emise CO2 o 40 procent 18.06.2008
MŽP chystá novelu zákona, chce prosadit zálohování PET lahví 19.06.2007
V EU platí nová vyhláška o recyklaci elektroodpadu 19.08.2005
  Významné dny
  Slunce aktuálně
Slunce aktuálně

Počet dnů bez skvrn:
2017: 104 (28 %)
2018: 37 (52 %)  

Podrobnosti
  Země aktuálně
Globální teplotní odchylka
0,90 °C (1-12/2015)
0,94 °C (1-12/2016)
0,84 °C (1-12/2017)

Koncentrace CO2
403,76 ppm (11/2016)
405,81 ppm (11/2017)

Lidská populace
7,456 miliardy (2/2018)

Index cen potravin FAO
169,5 bodů (1/2018)

ENSO
La Niña (SOI: +1,1)
(1/2018)
  Nejčtenější články
» 08.11.2017 - 4237x
Rozloha mořského ledu v Antarktidě dosáhla letos dvou vrcholů (číst článek)


» 22.10.2017 - 2081x
Teplotní odchylka za tři čtvrtiny roku 2017 je druhá nejvyšší od roku 1880, jako celek bude rok 2017 asi až třetí v pořadí (číst článek)


» 27.11.2017 - 2058x
Koncentrace oxidu uhličitého se meziročně zvýšila o 3,3 ppm (číst článek)


» 19.09.2017 - 1972x
Hurikán Maria devastoval ostrovy v Karibiku (číst článek)


» 13.03.2018 - 1968x
Nastává sluneční minimum, bude asi ještě hlubší než to předchozí (číst článek)


» 20.09.2017 - 1873x
V Arktidě poklesla 13. září rozloha mořského ledu na letošní minimum (číst článek)


Gnosis - internetový magazín pro ty, kdo hledají poznání
Hlavní rubriky: Klimatické změny | Ničení Země | Další hrozby | Pomoc přírodě | Spiritualita, apokryfy | Záhady, zajímavosti | Ostatní
Pro články čtenářů je vyhrazena sekce Hledání Světla. Máte-li zájem o publikování svého článku, pište na e-mail info@gnosis.cz.
Přebírání článků je možné po předchozí domluvě a pod podmínkou uvedení zdroje (tím se rozumí uvedení jména autora a příslušného odkazu).
RSS | Atom | Vytvořeno v phpRS.
Provozovatel: Libor Kukliš, 2004 - 2017