Počasí v Evropě
Zalednění Arktidy
Klimatické anomálie
Dnes je 18. 03. 2018, svátek má Eduard citát pro dnešní den: Nebudeš-li mít špatné myšlenky, nebudeš ani konat špatné skutky.
  Hlavní menu
  Rubriky
  Knihy v nabídce
  Zajímavé stránky
  Ikona webu
Facebook Twitter Google +
Jsou znaky na předmětech harappské kultury skutečným písmem?
Rubrika: Dávné civilizace (11.05.2009, 12311 přečtení)

O vyspělé starověké civilizaci, která obývala prostor kolem řeky Indus a svého největšího rozkvětu dosáhla přibližně v letech 2600 až 1900 př.n.l., mají historici jen kusé informace. Veškeré naše vědomosti se opírají o archeologické vykopávky, protože písemné prameny scházejí a dochované piktogramy z pečetidel, amuletů, destiček a keramických nádob se nám rozluštit nepodařilo. Americko-indický vědecký tým se pokusil zjistit, jestli byly znaky používány jako skutečné písmo, nebo zda se jedná o pouhé symboly bez vztahu k mluvenému jazyku. Studii letos v dubnu publikoval časopis Science.
Orientační geografická mapa indického subkontinentu. Zvýrazněna je řeka Indus a starověká města Harappa a Mohendžo-daro.

Orientační geografická mapa indického subkontinentu s řekou Indus, kolem níž se před více než 4. tisíciletími na území o velikosti 1,2 mil. km² rozvíjela harappská kultura. Zvýrazněna jsou města Harappa a Mohendžo-daro, které od sebe dělí vzdálenost 640 km. Civilizace zahrnovala celkem asi 2 tisíce měst a sídel.
"O induském písmu víme skoro 130 let. I přes více než stovku pokusů ještě nebylo rozluštěno," konstatoval Rajesh Rao, profesor počítačové vědy a inženýrství na Washingtonské univerzitě. "Výchozí předpoklad byl vždy ten, že znaky jsou zakódovaným jazykem."

V roce 2004 vystoupila trojice amerických autorů s tvrzením, že krátké nápisy na nalezených předmětech nemají žádný lingvistický obsah. Jsou to prý jen náboženské nebo politické symboly. Vědci nabídli odměnu 10 tisíc dolarů tomu, kdo by objevil nějaký artefakt z té doby, který by obsahoval alespoň 50 znaků seřazených a opakujících se zdánlivě náhodně, jak je to typické pro starověké jazyky. Zároveň by pak uznali, že jejich hypotéza je mylná.

Profesor Rao, který se o starověké civilizace zajímá dlouhodobě, navázal spolupráci s několika indickými kolegy a společně porovnali vzor a náhodnost výskytu symbolů z harappských předmětů se známými lingvistickými zápisy, například s angličtinou, ale i se starověkou sumerštinou, se sanskrtem nebo s drávidskými jazyky. Došlo i na srovnání s neligvistickými systémy, jakým je sekvence nukleotidů DNA nebo imperativní programovací jazyk Fortran. A výsledek? Znaky z období harappské kultury se odlišují od všech nelingvistických systémů a naopak velmi přesně odpovídají mluvenému slovu, což dává za pravdu názorům, že symboly reprezentují dosud neznámý starověký jazyk.

"Aplikovali jsme metody informatiky na tuto starověkou záhadu," řekl profesor Rao. "A v této chvíli můžeme říci, že induské písmo vykazuje statistickou zákonitost, která je ve shodě s přirozenými jazyky."

Pokud jsou harappské symboly skutečným písmem, jak dokládá nejnovější studie, pak by nám jejich rozluštění pomohlo odhalit tajemství jedné z nejstarších civilizací světa.

"Chtěli bychom pokročit dál, jak jen to půjde a teoreticky, ano, chtěli bychom písmo dešifrovat," poodkryl své úmysly Rao. "Prozatím chceme analyzovat strukturu a skladbu písma a odvodit jeho gramatická pravidla."

Lidé harappské kultury žili v blízkosti řeky Indus ve stejné době, kdy se na jiných místech naší planety rozvíjela egyptská a mezopotámská civilizace. Historici považují harappskou kulturu za velmi vyspělou. Obyvatelé byli soustředěni do městských center s kamennými domy, dobře fungující infrastrukturou a propracovaným vodovodním a kanalizačním systémem. Mezi největší města patřila Harappa a Mohendžo-daro s asi 40 tisíci obyvateli.Příklady induského písma. Čtyři čtvercové předměty s ikonografickým znázorněním zvířat a člověka jsou cejchovací stranou pečetidel. Vpravo nahoře jsou tři prodlouhlá pečetidla bez ikonografické výzdoby a tři malé destičky (jedna pokroucená).

Postava s rohy sedící se zkříženýma nohama v lotosové pozici (na obrázku vlevo dole) má být podle některých interpretací Proto-Šivou v aspektu pána tvorstva Pašupatiho, čemuž prý odpovídá podobnost s pozdějšími artefakty. Bez znalosti induského písma však nelze tyto úvahy dokázat. Ani četné nálezy hliněných sošek se zdůrazněnými ženskými rysy nemohou být považovány za jasný důkaz kultu bohyně Matky. Přesto mnoho badatelů označuje harappskou kulturu za prazdroj, ze kterého čerpal původní hinduismus a bráhmanismus.


Zdroje:
- University of Washington (23.04.2009, Indus script encodes language, reveals new study...)
- Science (14.04.2009, Entropic Evidence for Linguistic Structure in the Indus Script)
- Science (14.04.2009, Entropic Evidence for Linguistic Structure in the Indus Script, pdf soubor)
- Český rozhlas Leonardo (27.04.2009, Neznámý jazyk z údolí Indu)
- Steve Farmer ($10,000 Prize Announced by Farmer, Sproat, and Witzel in Conjunction...)
- Wikipedia (Harappská kultura)
- Harappa.com


 Autor: Libor Kukliš

tisknout Vytisknout článek Diskuse (119 příspěvků, číst vše, přidat)
  Významné dny
  Slunce aktuálně
Slunce aktuálně

Počet dnů bez skvrn:
2017: 104 (28 %)
2018: 41 (54 %)  

Podrobnosti
  Země aktuálně
Globální teplotní odchylka
0,90 °C (1-12/2015)
0,94 °C (1-12/2016)
0,84 °C (1-12/2017)

Koncentrace CO2
403,76 ppm (11/2016)
405,81 ppm (11/2017)

Lidská populace
7,456 miliardy (2/2018)

Index cen potravin FAO
169,5 bodů (1/2018)

ENSO
La Niña (SOI: +1,1)
(1/2018)
  Nejčtenější články
» 08.11.2017 - 4244x
Rozloha mořského ledu v Antarktidě dosáhla letos dvou vrcholů (číst článek)


» 22.10.2017 - 2087x
Teplotní odchylka za tři čtvrtiny roku 2017 je druhá nejvyšší od roku 1880, jako celek bude rok 2017 asi až třetí v pořadí (číst článek)


» 13.03.2018 - 2078x
Nastává sluneční minimum, bude asi ještě hlubší než to předchozí (číst článek)


» 27.11.2017 - 2067x
Koncentrace oxidu uhličitého se meziročně zvýšila o 3,3 ppm (číst článek)


» 19.09.2017 - 1979x
Hurikán Maria devastoval ostrovy v Karibiku (číst článek)


» 20.09.2017 - 1877x
V Arktidě poklesla 13. září rozloha mořského ledu na letošní minimum (číst článek)


Gnosis - internetový magazín pro ty, kdo hledají poznání
Hlavní rubriky: Klimatické změny | Ničení Země | Další hrozby | Pomoc přírodě | Spiritualita, apokryfy | Záhady, zajímavosti | Ostatní
Pro články čtenářů je vyhrazena sekce Hledání Světla. Máte-li zájem o publikování svého článku, pište na e-mail info@gnosis.cz.
Přebírání článků je možné po předchozí domluvě a pod podmínkou uvedení zdroje (tím se rozumí uvedení jména autora a příslušného odkazu).
RSS | Atom | Vytvořeno v phpRS.
Provozovatel: Libor Kukliš, 2004 - 2017