Počasí v Evropě
Zalednění Arktidy
Klimatické anomálie
Dnes je 18. 03. 2018, svátek má Eduard citát pro dnešní den: Nebudeš-li mít špatné myšlenky, nebudeš ani konat špatné skutky.
  Hlavní menu
  Rubriky
  Knihy v nabídce
  Zajímavé stránky
  Ikona webu
Facebook Twitter Google +
Bursík předložil svůj návrh, jak řešit ekonomickou a klimatickou krizi
Rubrika: Ekologická legislativa (12.02.2009, 5610 přečtení)

Ministerstvo životního prostředí dnes představilo svůj návrh na řešení současné ekonomické a klimatické krize. Podle vedení ministerstva by uskutečnění plánu přispělo ke vzniku nejméně 130 tisíc pracovních míst. K tomu je prý třeba přičíst dalších 180 až 230 tisíc pracovních příležitostí, které do roku 2013 přinese Operační program Životní prostředí. Předkladatelé tvrdí, že navržená opatření nezatíží státní rozpočet velkými výdaji, ani nesníží příjmy státu. Cílem je vytvoření efektivní nízkouhlíkové ekonomiky a zlepšení podmínek pro malé a střední podnikání.
"S příchodem ekonomické krize neodešla krize klimatická," řekl ministr Bursík. "Řešení jedné krize musí pomoci zároveň řešit tu druhou. To je racionální a pragmatický postup. Protikrizová opatření musí pomoci k přechodu českého hospodářství k nízkouhlíkové, energeticky úsporné ekonomice s efektivním využitím materiálových vstupů, produkcí výrobků s vysokou přidanou hodnotou a větší orientací na služby."

Součástí protikrizového plánu ministerstva je 14 následujících opatření:
 1. Podpora energeticky efektivní výstavby - výstavba nízkoenergetických domů a budov v pasivním energetickém standardu, zateplování veřejných budov, bytů a rodinných domů a tím snížení nákladů domácností a veřejné správy na provoz budov.
 2. Podpora využití obnovitelných zdrojů energie při výrobě elektřiny a tepla - odstraňování bariér pro vyšší využití obnovitelných zdrojů, pomoc českému zemědělství a lesnictví jako dodavateli energetické biomasy. Obě tato opatření přinesou zároveň snížení skleníkových emisí i znečištění ovzduší.
 3. Podpora komplexního zpracování dřeva v ČR - úpravou technických norem, informačními nástroji, prostřednictvím záruk Českomoravské záruční a rozvojové banky za úvěry malých firem (dřevozpracující průmysl je soustředěn v naprosté většině ve firmách pod 50 zaměstnanců).
 4. Podpora recyklačního průmyslu prostřednictvím veřejných zakázek, nižší DPH na materiálové využití vytříděného komunálního odpadu a využití biologicky rozložitelných odpadů, včetně napojení bioplynu do plynárenské soustavy ČR.
 5. Podpora ekologizace hromadné dopravy, podpora dopravní infrastruktury včetně drobnějších staveb - železničních zastávek, opravy silnic nižších tříd, výstavby a obnovy železničních vleček, vytvoření programu pro výstavbu logistických center silnice-železnice (pro kombinaci automobilové a železniční dopravy). Jednoznačně se jedná o podporu malých a středních firem, udržení zaměstnanosti a z hlediska ochrany životního prostředí významné snížení emisí z dopravy.
 6. Podpora výzkumu a vývoje - navrhujeme snížit DPH na "další a ostatní činnosti" u veřejných výzkumných institucí. Snížení DPH v tomto případě bude mít zanedbatelné dopady na státní rozpočet, zvýší však jejich konkurenceschopnost na trhu vysoce odborných služeb a nepřímo bude znamenat další prostředky do výzkumu (prostředky získané z této činnosti musí být ze zákona znova investovány do výzkumu).
 7. Podpora ekoinovací a environmentálně/energeticky efektivních technologií prostřednictvím rychlejších odpisů investic - rychlejší odpisy podpoří rychlejší uvádění do praxe, vytvoření proexportních podmínek prostřednictvím EGAP a ČEB umožní rozšíření produkce ekoinovačních technologií v ČR (již v současnosti jsou podpořeny poptávkou v rámci OP Životní prostředí). Využití inovačního potenciálu bude znamenat přímé snížení zatížení složek životního prostředí (klima, voda, vzduch, redukce odpadů) a zlepšení relativních ukazatelů stavu životního prostředí (produkované znečištění na jednotku HDP).
 8. Podpora ekologicky šetrné turistiky v České republice - vytvoření programu pro podporu infrastruktury turistického ruchu "Zůstaňte na dovolené v České republice".
 9. MŽP je připraveno převzít jakýkoli objem finančních prostředků z fondů EU, a to nejen Kohezního fondu a ERDF, ale také Evropského sociálního fondu za účelem rychlejšího využití těchto prostředků v investičních i neinvestičních projektech při dosažení multiplikačních efektů.
 10. Doporučujeme dělení velkých infrastrukturních/dopravních zakázek na menší celky (při zachování nutnosti výběrových řízení), které umožní zapojení menších firem do výstavby a bude znamenat zlevnění a urychlení výstavby dopravní infrastruktury s následným snížením vlivu dopravy na životní prostředí.
 11. Doporučujeme, aby velké firmy v majoritním vlastnictví státu investovaly svůj zisk v České republice (např. ČEZ -inteligentní regulátory napětí), zejména do infrastrukturních projektů zajišťujících energetickou bezpečnost státu (Čepro).
 12. Doporučujeme, aby se stát s péčí řádného hospodáře zaměřil na nákup takových výrobků a služeb, které budou mít co nejvyšší energetickou a environmentální efektivnost (nakupoval výrobky, které mají státem garantované značky kvality a efektivnosti - výrobky třídy A energetické efektivnosti, značku Ekologicky šetrný výrobek/služba).
 13. Navrhujeme, aby předchozí opatření (bod 12) stát podpořil prostřednictvím snížené sazby DPH a zvýšením podílu veřejných zakázek, v nichž budou povinně uplatňována environmentální kritéria (tzv. zelené veřejné zakázky).
 14. S přímým dopadem na státní rozpočet navrhujeme pouze jedno opatření - rozšíření národního programu k revitalizaci vodních toků a niv. Tento program napomůže čelit klimatickým změnám na území ČR a přinese nové pracovní příležitosti.

-> Kompletní přehled protikrizových návrhů MŽP (formát pdf, 342 kB)


Zdroj: Mzp.cz (12.02.2009, MŽP navrhuje sérii protikrizových opatření. Pomůže ke 130 000...)Jaký je váš názor na protikrizová opatření, které představilo české ministerstvo životního prostředí? Souhlasíte s plánem?

Ano, souhlasím (hlasů: 22)

(24.72 %)

Ano, ovšem tato opatření krizi neovlivní (hlasů: 28)

(31.46 %)

Ne, plán není dobrý (hlasů: 20)

(22.47 %)

Ne, i když některé body nejsou špatné (hlasů: 6)

(6.74 %)

Nedokážu posoudit (hlasů: 13)

(14.61 %)Celkový počet hlasů: 89

Související články:
Konference OSN o změně klimatu ve Varšavě skončila se slabým výsledkem 24.11.2013
Obama představil svůj plán na boj s klimatickými změnami 26.06.2013
Emisní povolenky se stávají bezcennými, množství vypouštění oxidu uhličitého neomezí 23.04.2013
Klaus vetoval zákon o ochraně ovzduší, rozhněval tím ekology 23.06.2011
Hrozba sancí z EU donutila vládu zpřísnit ochranu zemědělské půdy 01.06.2011
Ekologové: Evropská zemědělská politika se musí zásadně změnit 19.11.2010
Novela vládního nařízení pomůže bojovat proti erozi půdy 26.08.2010
Evropský parlament schválil novou směrnici o emisích 09.07.2010
V EU bude zakázáno obchodování s nelegálně vytěženým dřevem 09.07.2010
MŽP: Emise z letecké dopravy budou začleněny do systému obchodování s povolenkami 08.06.2010
Evropská komise chce rychlejší snižování emisí 27.05.2010
Jak hlasovali poslanci o životním prostředí v období let 2006 až 2010 25.05.2010
EU schválila svůj závazek pro ochranu biodiverzity 17.03.2010
MŽP: Z jednání o kontrole chemických látek a nebezpečných odpadů 24.02.2010
MŽP: Od roku 2012 budou emise snižovat i letečtí provozovatelé 11.01.2010
Klaus vetoval zákon o posuzování vlivů na životní prostředí 28.10.2009
MŽP: Skleníkové emise můžeme snížit o 40 % již do roku 2020 24.10.2009
MŽP: Sněmovna schválila zásadní zákon na ochranu přírody 11.09.2009
Ministři schválili nová pravidla pro průmyslové emise 26.06.2009
Arnika: Poslanci vyslyšeli jedno z přání více než 30 tisíc lidí - novela zákona lépe ochrání stromořadí 18.06.2009
MŽP: Poslanci lidem usnadnili odevzdávání baterií 12.06.2009
MŽP: Miliardy na úspory a zelenou energii pro domácnosti 08.04.2009
Bursík představil svůj návrh nového zákona o odpadech 28.02.2009
Obama chce snížit emise skleníkových plynů, Bursík je spokojen 27.01.2009
Velká Británie se zavázala snížit emise o 80 procent do roku 2050 20.11.2008
Poslanci schválili novelu odpadového a chemického zákona 24.09.2008
Novozélandská vláda zakázala od října 2009 prodej klasických žárovek 19.06.2008
Německá vláda chce do roku 2020 snížit emise CO2 o 40 procent 18.06.2008
MŽP chystá novelu zákona, chce prosadit zálohování PET lahví 19.06.2007
V EU platí nová vyhláška o recyklaci elektroodpadu 19.08.2005
  Významné dny
  Slunce aktuálně
Slunce aktuálně

Počet dnů bez skvrn:
2017: 104 (28 %)
2018: 41 (54 %)  

Podrobnosti
  Země aktuálně
Globální teplotní odchylka
0,90 °C (1-12/2015)
0,94 °C (1-12/2016)
0,84 °C (1-12/2017)

Koncentrace CO2
403,76 ppm (11/2016)
405,81 ppm (11/2017)

Lidská populace
7,456 miliardy (2/2018)

Index cen potravin FAO
169,5 bodů (1/2018)

ENSO
La Niña (SOI: +1,1)
(1/2018)
  Nejčtenější články
» 08.11.2017 - 4241x
Rozloha mořského ledu v Antarktidě dosáhla letos dvou vrcholů (číst článek)


» 22.10.2017 - 2085x
Teplotní odchylka za tři čtvrtiny roku 2017 je druhá nejvyšší od roku 1880, jako celek bude rok 2017 asi až třetí v pořadí (číst článek)


» 27.11.2017 - 2063x
Koncentrace oxidu uhličitého se meziročně zvýšila o 3,3 ppm (číst článek)


» 13.03.2018 - 2031x
Nastává sluneční minimum, bude asi ještě hlubší než to předchozí (číst článek)


» 19.09.2017 - 1975x
Hurikán Maria devastoval ostrovy v Karibiku (číst článek)


» 20.09.2017 - 1875x
V Arktidě poklesla 13. září rozloha mořského ledu na letošní minimum (číst článek)


Gnosis - internetový magazín pro ty, kdo hledají poznání
Hlavní rubriky: Klimatické změny | Ničení Země | Další hrozby | Pomoc přírodě | Spiritualita, apokryfy | Záhady, zajímavosti | Ostatní
Pro články čtenářů je vyhrazena sekce Hledání Světla. Máte-li zájem o publikování svého článku, pište na e-mail info@gnosis.cz.
Přebírání článků je možné po předchozí domluvě a pod podmínkou uvedení zdroje (tím se rozumí uvedení jména autora a příslušného odkazu).
RSS | Atom | Vytvořeno v phpRS.
Provozovatel: Libor Kukliš, 2004 - 2017