Počasí v Evropě
Zalednění Arktidy
Klimatické anomálie
Dnes je 16. 01. 2018, svátek má Ctirad citát pro dnešní den: Růže se přátelí s trny.
  Hlavní menu
  Rubriky
  Knihy v nabídce
  Zajímavé stránky
  Ikona webu
Facebook Twitter Google +
Výzva lékařek, lékařů a pacientů k zařazení ochrany dětí před epidemií závislosti na tabákových výrobcích do zdravotní reformy!
Rubrika: Zdraví (04.12.2008, 10269 přečtení)

Kouření nesmí zabíjet!

Motto: "Ochrana zdraví a života dítěte je zcela relevantním a více než dostatečným důvodem pro zásah do rodičovských práv a omezení náboženské svobody, kdy jde o hodnotu, jejíž ochrana je v systému základních práv a svobod jednoznačně prioritní."
Citace úvodu nálezu Ústavního soudu ÚS 459/03 *1
Milí přátelé!

Stávající návrh zdravotní reformy je nepřijatelný. Toho jsou si možná vědomi i navrhovatelé, proto jej místo širokého konsenzu, vzešlého z odborné diskuze, prosazují silným politických tlakem. Důsledkem takto pojatých reforem bude zásadní omezení práva pacientů na svobodnou volbu lékaře, nemožnost výběru alternativních léčebných postupů a hrubé prolomení lékařského tajemství.

Stejně zásadně budou dotčena práva zdravotníků, kdy reforma mění empatický vztah pomáhajícího lékaře k poškozenému pacientovi nastolením vztahu prodávající a zákazník! Reforma souběžně ruší důležitý vliv odborných vědeckých společností a stavovských organizací na kvalitu a etiku poskytování zravotního péče a plně jej převádí na ne tolik vzdělané úředníky.

Podle reformních zákonů se lékařská péče bude prodávat jako zboží zdravotními pojišťovnami transformovanými na akciové společnosti. Jejich cílem je vytváření zisku pro obchodní skupiny, které budou tyto pojišťovny vlastnit, zatímco dnes se převážná většina příjmů vrací zpět do zdravotního systému! Prvním zavedeným krokem této reformy je výběr regulačních poplatků, zdůvodňovaný zejména potřebou peněz na úhradu drahé léčebné péče u onkologických a kardiovaskulárních chorob.

Navrhovatelé se ale zapomněli vypořádat s jednou z hlavních příčin vzniku onkologických a kardiovaskulárních onemocnění, dětskou epidémií závislosti na tabákových výrobcích (dg. F 17).

Z lékařského i právního hlediska je závislost na tabáku samostatná nemoc v epidemickém výskytu. Ve sledovaném období (r. 1994 - 2006) *2 došlo ke stoprocentnímu nárůstu této epidemie . Na dvojnásobek stoupla také spotřeba tabákových výrobků jedním dětským kuřákem (sledovaná skupina 13 - 15 letí kuřáci). Vědecká rada České lékařské komory upozornila vládu, že již 120 000 vědeckých prací prokázalo přímou souvislost mezi závislostí na tabáku a desítkami velmi závažných onemocnění. Také Ministerstvo zdravotnictví má informace o zdravotních důsledcích této epidemie na dětské zdraví, jak prokazují některé varovné nápisy na obalech tabákových výrobků. A konečně je má i tabákový průmysl, neboť tyto nápisy právně nenapadl, ačkoliv prodejnost jeho výrobků mohou poškozovat!

Mezi informace o možných důsledcích kouření se z nevysvětleného důvodu dostal také nápis "Kouření může zabíjet"

Tento nápis není z právního ani lékařského hlediska preventivním upozorněním na možné zdravotní důsledky užívání tabákových výrobků. Takový výklad by umožňoval například nápis "Kouření způsobuje smrt"; Mezi povolením zabíjet a upozorněním na možný důsledek kouření je zásadní rozdíl! Naším úkolem nyní není zjistit, zda jde o pochybení nebo záměr. Naopak úkolem Ministerstva zdravotnictví je vypořádat se s faktem, že léčit drogovou závislost povolením drogovému dealerovi zabíjet opravdu nejde.

Osmdesát miliard korun ročně *, kterými všichni dotujeme národohospodářské škody, způsobené státu tabákovými firmami, nestačí? Problematické budou i individuální žaloby o náhradu škody za poškozené zdraví.

Proč?

Protože tento vzkaz "Kouření může zabíjet" právníci tabákového průmyslu poškozeným kuřákům u soudu přečtou: "Vždyť to Ti kuřáci mají napsáno přímo na krabičkách, že je můžeme zabíjet, tak co by
ještě chtěli?"


Děkujeme pane ministře. Budete se možná divit, ale my bychom raději žili! A pokud už jsme na tabáku závislí, tak bychom zdravý život přáli alespoň našim dětem. Ty, navzdory ústavnímu nároku na ochranu zdraví a života, zastání nemají!

Tato ministerská povolenka navíc převádí právní odpovědnost za poškození zdraví a smrt z tabákových producentů na stát. Zase si to zaplatíme my všichni, stejnými daněmi, kterými si platíme právě ochranu zdraví našich dětí. A tady je to začarované kolečko!

Z těch daní se také platí ministr, který léčí dětskou epidemii závislosti na tabáku povolením zabíjet pro tabákové firmy.


Pane ministře,

vzhledem k tomu, že máte k dispozici 120 000 vědeckých prací o důsledcích epidemie závislosti na tabáku, například: impotence, poškození plodu, snížená porodní váha, potraty, oslepnutí, mozkové příhody, infarkty, nádorová onemocnění, obstrukční chronická choroba plic *3, psychické poruchy a další, je povolení zabíjet vrcholným pokrytectvím. Znovu připomínáme nejen hospodářské, ale i lidské, nevyčíslitelné ztráty z poškození zdraví.

Vždyť tabákové výrobky jsou specialisty ve vytváření dlouhotrvajících chronických onemocnění, včetně zhoubných nádorů. Jsou také vstupní drogou do dalších závislostí a následné drogové kriminality. Těžko dealer nabídne cigaretu marihuany nebo hašiše dítěti, které se ještě na tabáku nenaučilo inhalaci drog! Třetina zdravotní péče je fakticky vyhrazena pro léčbu nemocí z kouření! Tabákové výrobky působí také choroby psychické. Zmíníme poruchu osobnosti, kdy dítě chce a ostatně i dospělý žít zdravě a zároveň ho síla závislosti nutí se zabíjet, kdy podvědomě očekává drtivý úder některé z desítek nemocí z kouření. Tento zjevný rozpor zdravou psychikou uchopit nelze, čím si dítě kuřák buduje nekonzistentní, porušenou osobnost což může vést k dalšímu sebepoškozování i protispolečenskému jednání!

Kouříme proti své vůli přestat, uvádí milion a sedm set tisíc českých kuřáků v plném souladu s dnešním právním stavem, kdy závislost na tabákových výrobcích je epidemická nemoc, nikoliv zlozvyk či koníček! Milion Čechů ročně zkusí s kouřením přestat, ale povede se to jen dvěma kuřákům ze sta! A my ani nemáme informaci, proč je závislost na tabáku stále silnější, co nám do tabákových drog producenti přimíchávají? Ministerstvo zdravotnictví prostřednictvím České televize poskytlo veřejný slib, že zveřejnění aditiva (chemické látky uměle přidávané do tabáku). Nestalo se nic. Čekáte až zapomeneme nebo umřeme? Ale přes Vaše povolení zabíjet jsou tu stále mnozí živí, kterým leží na srdci budoucnost a zdraví našich dětí.

Proto Vás vyzýváme k urychlenému řešení ochrany dětí před tabákovými výrobky!

Bez vyřešení primární samostatné příčiny zvyšování nákladů ve zdravotnictví nelze zdravotní reformu provést.

Nepřejeme si, abyste epidemii dětského kuřáctví dále "řešil" pohledem tabákových výrobců, ale naopak z pohledu českého ústavního práva a lékařské etiky! Skutečnost prokázala, že tabákové drogy nelze kontrolovat, naopak ony vysokou závislostí kontrolují nás! Každý den státní rozpočet sanuje důsledky této uměle šířené epidemie 219 000 000,- Kč *4, aniž by ji soudně vymáhal po tabákových firmách! Proč?

Lidské utrpení, ztrátu zdraví, života ale penězi vyjádřit nejde. Proto nás nejvíce trápí, že denně onemocní touto nemocí, závislosti pod tlakem klamavé reklamy a nečinnosti odpovědných nejméně sto českých dětí a stanou se kuřáky! Zastavme další šíření epidemie závislosti na tabáku ochranou ještě nekouřících dětí!


POŽADUJEME
  1. Začlenit ochranu dětí, řešení dětské epidemie závislosti na tabák (Dg. F.17) do reformy zdravotnictví.

  2. Neprodlené zavedení povinnosti zveřejňovat obsah chemických látek v tabákové směsi a známých zdravotních důsledků z kouření na každé krabičce s tabákovými výrobky či přílohovým letákem.

  3. Zařazení nikotinu a tabákového kouře do seznamu psychotropních a omamných látek, který je součástí příloh k zákonu č. 167/1988 Sb., o návykových látkách *5.

  4. Okamžité stažení nápisu "Kouření může zabíjet" z tabákových výrobků.

  5. Vymáhání národohospodářských ztrát z důsledku užívání tabákových výrobků po tabákových firmách a to i zpětně, za celé období, kdy neuváděly na svých výrobcích, že tyto způsobují u uživatelů těžkou závislost, nemoc (Dg. F.17) ani veškeré známé důsledky užívání tabákových výrobků.

  6. Ukončení jakýchkoliv protikuřáckých kampaní, neboť kouření je nemoc, nikoliv "zlozvyk" nebo dokonce nějaký "koníček" a nasměrování dalších kampaní nikoliv proti nemocným - kuřákům, ale proti příčině, tabákovým výrobkům a jejich distributorům.

  7. Ukončení veškeré spolupráce státu s tabákovými firmami na právním a sociálním vzdělávání dětí. V roce 2006 Federální soud USA uznal velké tabákové firmy, včetně Phillip Morris, vinné z porušení zákona o zločinném spolčení *6. Nepřejeme si, aby firmy distribující takovýto druh výrobků, nemoc, mohly ovlivňovat vzdělání českých dětí.

  8. Zamezit obcházení zákazu reklamy tabákových výrobků v televizích jejím umísťováním do filmů *7! Požadujeme jasná varování před mediální prezentací užívání cigaret a tabákových výrobků, kterou vědci prokázali jako hlavní prvek při získávání dětských kuřáků *8.

  9. Požadujeme pravidelné informace ve veřejnoprávních médiích o dětské závislosti na tabáku, dokud nebude plně vyřešena. To z důvodu možného střetu zájmu, kdy tabákové firmy prostřednictvím televizí propagují také své ostatní, zdravotně nezávadné produkty (např. potravinové výrobky), čímž vzniká střet ekonomických zájmů.

  10. Požadujeme podání k Ústavnímu soudu se žádostí o posouzení současného stavu zákonné ochrany zdraví a života dětí před epidemií závislosti na tabákových výrobcích (Dg. F.17).
Také mnoho z nás, lékařek, lékařů a zdravotních sester je závislých na tabákových výrobcích, přestože se denně setkáváme s důsledky kouření ve vlastních ordinacích! Tak silná je závislost, kterou tyto drogy vytváří! Jak se jí tedy mohou ubránit děti, které si ji vytvoří už po několika týdnech "experimentování" s cigaretou?


Připojili se:

MUDr. Berenika Podzemská - Doktoři za uzdravení společnosti
MUDr. Jiří Votruba Ph.D. - lékař,
MUDr. Martin Engel - prezident LOK,
Mgr. Miloš Máca - ČLK,
MUDr. Jiří Morávek - praktický lékař,
MUDr. Miroslav Škapík CSc. - lékař,
Mgr. Zdeněk Troška - filmový režisér,
Mgr. Irena Vašátková - psycholožka,
Mgr. Ivana Sovišová - scénáristka,
Martin Škrobák - masér,
Tomáš Hanák - herec, patron projektu Řetězlásky.cz,
Ladislav Vojtíšek - mediální a systémový analytik,
MUDr. Markéta Cheníčková - lékařka,
MUDr. Lubor Špidla - praktický lékař,
MUDr. Vladislav Zindr - plicní lékař,
Helena Pěnkavová,
MUDr. Alena Dernerová - lékař,
MUDr. Miloš Derner - lékař,
MUDr. Eva Polonyová - lékař,
MUDr. Filip Berger - lékař,
MUDr. Vít Baloun - lékař

Připojte se prosím také Vy, lékaři i pacienti, online podpis můžete vložit na www.doktoriprolidi.cz a www.retezlasky.cz.

(Upozornění: Program pro elektronické vložení podpisu bude dokončen v nejbližších dnech, zatím můžete podpis odeslat elektronicky na podpis@retezlasky.cz.)


Tento text bude předán všem odpovědným lidem dotčeným povinností chránit ústavní právo dítěte
na ochranu zdraví a života.Tisková zpráva projektu Řetěz lásky k dětem.


Zdroj: http://www.retezlasky.cz/
 Autor: Martin Škapík

tisknout Vytisknout článek Diskuse (10 příspěvků, číst vše, přidat)
  Slunce aktuálně
Slunce aktuálně

Počet dnů bez skvrn:
2017: 104 (28 %)
2018: 4 (33 %)  

Podrobnosti
  Země aktuálně
Globální teplotní odchylka
0,90 °C (1-12/2015)
0,94 °C (1-12/2016)
0,87 °C (1-9/2017)  

Koncentrace CO2
403,66 ppm (10/2016)
405,46 ppm (10/2017)

Lidská populace
7,447 miliardy (1/2018)

Index cen potravin FAO
169,8 bodů (12/2017)

ENSO
La Niña (SOI: -0,1)
(12/2017)
  Nejčtenější články
» 08.11.2017 - 3320x
Rozloha mořského ledu v Antarktidě dosáhla letos dvou vrcholů (číst článek)


» 05.09.2017 - 2130x
Hurikán Harvey byl zřejmě nejničivějším hurikánem novodobé historie (číst článek)


» 09.09.2017 - 1710x
Hurikán Irma pustošil Karibik i Floridu, škody by mohly přesáhnout 100 miliard dolarů (číst článek)


» 22.10.2017 - 1616x
Teplotní odchylka za tři čtvrtiny roku 2017 je druhá nejvyšší od roku 1880, jako celek bude rok 2017 asi až třetí v pořadí (číst článek)


» 19.09.2017 - 1506x
Hurikán Maria devastoval ostrovy v Karibiku (číst článek)


» 20.09.2017 - 1485x
V Arktidě poklesla 13. září rozloha mořského ledu na letošní minimum (číst článek)


Gnosis - internetový magazín pro ty, kdo hledají poznání
Hlavní rubriky: Klimatické změny | Ničení Země | Další hrozby | Pomoc přírodě | Spiritualita, apokryfy | Záhady, zajímavosti | Ostatní
Pro články čtenářů je vyhrazena sekce Hledání Světla. Máte-li zájem o publikování svého článku, pište na e-mail info@gnosis.cz.
Přebírání článků je možné po předchozí domluvě a pod podmínkou uvedení zdroje (tím se rozumí uvedení jména autora a příslušného odkazu).
RSS | Atom | Vytvořeno v phpRS.
Provozovatel: Libor Kukliš, 2004 - 2017