Počasí v Evropě
Zalednění Arktidy
Klimatické anomálie
Dnes je 18. 02. 2018, svátek má Gizela citát pro dnešní den: Přemýšlej o minulosti a budeš znát budoucnost.
  Hlavní menu
  Rubriky
  Knihy v nabídce
  Zajímavé stránky
  Ikona webu
Facebook Twitter Google +
Vědecký výbor EEA je proti neuváženému upřednostňování biopaliv
Rubrika: Potravinová krize, biopaliva (15.04.2008, 4188 přečtení)

Dvacetičlenný vědecký výbor Evropské agentury pro životní prostředí (European Environment Agency, EEA) zveřejnil 10. dubna zprávu, v níž se vyslovil pro zahájení nového komplexního výzkumu enviromentálních rizik a přínosů pěstování biopaliv. Zároveň doporučil pozastavit plán EU, který počítá s tím, že do roku 2020 bude podíl biopaliv v pohonných hmotách tvořit 10 procent. Avšak komisař pro životní prostředí Stavros Dimas zprávu EEA bagatelizoval a plán EU opět podpořil: "Je to dobrý záměr. Jestliže máme klauzuli o udržitelnosti, myslím, že je to naprosto v pořádku."
European Environment Agency (EEA) - Evropská agentura pro životní prostředí. Emise skleníkových plynů v silniční dopravě velmi rychle rostou, což je dáno zejména zvyšující se hustotou provozu. Žádné politické kroky nebyly zatím dostatečně účinné a stoupání emisí nezabránily.

Kvůli naléhavosti řešení hrozby klimatických změn se EU rozhodla přistoupit na jeden z plánů, jak ve střednědobém horizontu omezit emise z dopravy. V roce 2003 byla přijata směrnice o povinném přidávání biopaliv do nafty a benzínu. Od roku 2005 měl jejich podíl dosáhnout dvou procent, v roce 2010 mělo dojít k dalšímu navýšení na 5,75 procenta. V roce 2005 však většina států nebyla na splnění podmínek připravena a v této chvíli se nezdá pravděpodobné, že by mohl být splněn cíl pro rok 2010. I přesto se vrcholné orgány EU v roce 2007 usnesly, že do roku 2020 bude zastoupení motorových biopaliv desetiprocentní. Podmínkou pro uskutečnění tohoto cíle mělo být komerční rozšíření biopaliv druhé generace a jejich udržitelná produkce.

I když je nástup biopaliv pomalejší, než se předpokládalo, přesto je jejich pěstování v EU na vzestupu. Stoupá i dovoz z dalších zemí. Spolu s tím se začínají projevovat některé negativní důsledky. Asi nejvíce se hovoří o zdražování základních potravin, kde však působí více nepříznivých okolností najednou. Vědecká komise EEA nyní zhodnotila vlivy na životní prostředí a shrnula je takto:
  • Výroba biopaliv první generace není plně efektivní a nevede k optimální úspoře energie a redukci skleníkových plynů. Spíše by měly být preferovány modernější technologie pro získávání tepla a výrobu elektřiny, které jsou ekonomicky konkurenceschopnější a ekologicky přijatelnější než motorová biopaliva.

  • Využívání biomasy může vést ke ztrátě velmi hodnotných a omezených zdrojů našeho životního prostředí. Tyto zdroje bychom měly ve svém vlastním zájmu chránit. Je třeba, aby využívání biomasy bylo bezpodmínečně spojeno se zlepšením energetické účinnosti. K tomu však dosud ve většině případů v dopravním a bytovém sektoru nedošlo.

  • EEA v roce 2006 odhadla maximální množství orné půdy v EU, která je dostupná pro produkci biopaliv a nebude mít za následek poškození životní prostředí. Má-li být splněn plán pro rok 2020, nejvyšší dosažitelný výměr zemědělské půdy bude překročen a to i za předpokladu masového rozšíření a upřednostnění biopaliv druhé generace. Stoupající produkce biopaliv zvyšuje tlak na půdní fond, vodní zdroje i biologickou rozmanitost.

  • Cíl pro rok 2020 si vyžadá dovoz biopaliv obrovského rozsahu. Už nyní byla kvůli biopalivům v některých rozvojových státech zaznamenána větší devastace deštných pralesů. Udržitelná produkce biopaliv mimo EU je jen obtížně realizovatelná a kontrolovatelná.
Vědecký výbor EEA dospěl na základě svého rozboru k přesvědčení, že plán EU na zvýšení podílu biopaliv v pohonných hmotách na 10 procent je experiment, jenž by mohl mít nepředvídatelné dopady. Tento plán je neuvážený a měl by být pozastaven. Aby mohla být zaručena udržitelnost produkce, je třeba provést další výzkum a stanovit si nový, méně ambiciózní cíl.


Zdroje:
- EEA (10.04.2008, Suspend 10 percent biofuels target, says EEA's scientific advisory body)
- České noviny (13.04.2008, Vědci EU doporučili pozastavit biopaliva)

 Autor: Libor Kukliš

tisknout Vytisknout článek Diskuse (16 příspěvků, číst vše, přidat)
  Významné dny
  Slunce aktuálně
Slunce aktuálně

Počet dnů bez skvrn:
2017: 104 (28 %)
2018: 18 (44 %)  

Podrobnosti
  Země aktuálně
Globální teplotní odchylka
0,90 °C (1-12/2015)
0,94 °C (1-12/2016)
0,84 °C (1-12/2017)

Koncentrace CO2
403,66 ppm (10/2016)
405,46 ppm (10/2017)

Lidská populace
7,447 miliardy (1/2018)

Index cen potravin FAO
169,8 bodů (12/2017)

ENSO
La Niña (SOI: -0,1)
(12/2017)
  Nejčtenější články
» 08.11.2017 - 3969x
Rozloha mořského ledu v Antarktidě dosáhla letos dvou vrcholů (číst článek)


» 05.09.2017 - 2373x
Hurikán Harvey byl zřejmě nejničivějším hurikánem novodobé historie (číst článek)


» 09.09.2017 - 1923x
Hurikán Irma pustošil Karibik i Floridu, škody by mohly přesáhnout 100 miliard dolarů (číst článek)


» 22.10.2017 - 1860x
Teplotní odchylka za tři čtvrtiny roku 2017 je druhá nejvyšší od roku 1880, jako celek bude rok 2017 asi až třetí v pořadí (číst článek)


» 27.11.2017 - 1832x
Koncentrace oxidu uhličitého se meziročně zvýšila o 3,3 ppm (číst článek)


» 19.09.2017 - 1755x
Hurikán Maria devastoval ostrovy v Karibiku (číst článek)


Gnosis - internetový magazín pro ty, kdo hledají poznání
Hlavní rubriky: Klimatické změny | Ničení Země | Další hrozby | Pomoc přírodě | Spiritualita, apokryfy | Záhady, zajímavosti | Ostatní
Pro články čtenářů je vyhrazena sekce Hledání Světla. Máte-li zájem o publikování svého článku, pište na e-mail info@gnosis.cz.
Přebírání článků je možné po předchozí domluvě a pod podmínkou uvedení zdroje (tím se rozumí uvedení jména autora a příslušného odkazu).
RSS | Atom | Vytvořeno v phpRS.
Provozovatel: Libor Kukliš, 2004 - 2017