Počasí v Evropě
Zalednění Arktidy
Klimatické anomálie
Dnes je 19. 02. 2018, svátek má Patrik citát pro dnešní den: Chceš-li pohnout světem, pohni nejdříve sám sebou.
  Hlavní menu
  Rubriky
  Knihy v nabídce
  Zajímavé stránky
  Ikona webu
Facebook Twitter Google +
V pondělí začíná na Bali zásadní konference ke klimatu
Rubrika: Konference a iniciativy (29.11.2007, 4014 přečtení)

V pondělí 3. prosince začíná na ostrově Bali v Indonésii 13. konference smluvních stran Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu (UNFCCC) a 3. zasedání smluvních stran Kjótského protokolu. Jde o zásadní summit, na kterém budou zahájena jednání o dalších krocích k ochraně klimatu po skončení platnosti Kjótského protokolu v roce 2012. Státy Evropské unie, včetně České republiky, chtějí, aby dohoda byla dokončena do konce roku 2009, kdy se v Kodani uskuteční 15. zasedání smluvních stran UNFCCC. Konference je dvoutýdenní, skončí v pátek 14. prosince.
Ilustrační obrázek k článku - V pondělí začíná na Bali zásadní konference ke klimatu. Klíčovým momentem budou jednání o tom, aby se k závazkům snižovat emise skleníkových plynů, z nichž nejvýznamnějším je oxid uhličitý (CO2), přihlásili všichni jejich významní producenti - Čína, USA, EU, Japonsko, Rusko a další země. Prudce se rozvíjející země jako Čína, Indie či Brazílie zatím žádné závazky z Kjótského protokolu neměly, USA či Austrálie zase Kjótský protokol odmítly ratifikovat. Čína přitom letos pravděpodobně vystřídá USA v pozici největšího světového původce emisí CO2. Dohodou o budoucích závazcích ekonomicky nejvyspělejších rozvojových zemí podmiňují svou účast na budoucí světové dohodě například USA.

Významným podkladem pro delegace bude letošní Čtvrtá hodnotící zpráva Mezivládního panelu pro změny klimatu (IPCC), která poukazuje na potřebu udržení růstu globální teploty na hranici 2 st.C do konce století, což je dosažitelné pouze při koncentraci skleníkových plynů v atmosféře do 450 ppm (částic z milionu). Z toho vyplývá nutnost účinných opatření jak k redukci skleníkových plynů, tak k omezení negativních dopadů změny klimatu.

Na Bali by měla být schválena, tzv. "cestovní mapa", která by měla ukázat významné úkoly a milníky, kterými je třeba projít cestou ke globální dohodě na podzim 2009. Podobnou cestovní mapu pro klíčové období 2008-2009 na evropské úrovni připravují společně Francie, ČR a Švédsko v rámci přípravy svého předsednictví v Radě EU. Změna klimatu v souvislosti s energetickou politikou je pro tyto země z pohledu předsednictví jednou z nejvýznamnějších priorit, o nichž se bude na půdě EU diskutovat.

EU hraje v celém vyjednávání klíčovou roli. Sama na březnovém summitu Evropské rady přijala vlastní závazek snížit emise skleníkových plynů o 20 % do roku 2020 (oproti roku 1990), který je ochotna zvýšit na 30 %, pokud se do snižování skleníkových emisí zapojí i ostatní "velcí hráči". Žádný jiný stát se zatím bohužel k podobnému závazku dosud nepřihlásil. EU právě proto vyzývá, aby se ekonomicky vyspělé státy zavázaly k vyšším závazným absolutním emisním redukcím. Panel IPCC ve své hodnotící zprávě doporučuje, že by vyspělé ekonomiky světa měly do roku 2020 snížit své skleníkové emise o 25 % - 40 % oproti roku 1990. Do roku 2050 by pak globální emise měly klesnout o 50 %, emise vyspělých ekonomik dokonce o 70 - 80 %. Jinak je pravděpodobnost udržení koncentrací skleníkových plynů na úrovni 450 ppm a tedy růstu globální teploty do limitu 2 st.C mizivá.

Evropská Sedmadvacítka se na Bali bude řídit závěry Rady EU pro životního prostředí z 30. října t.r. Ty byly připraveny po diskusi a ve spolupráci jednotlivých členských států EU, včetně ČR. Kromě již zmíněných redukčních závazků evropská pozice upozorňuje na nutnost orientace na adaptace na negativní důsledky, které klimatické změny mají a budou mít. Unie chce vyzvat ke spolupráci také rozvojové země. V evropské pozici se hovoří o "společné, leč diferencované odpovědnosti s ohledem na specifické možnosti jednotlivých smluvních stran".

EU také navrhla, aby Evropská komise v rámci rozvojové pomoci založila Globální alianci pro klimatické změny mezi Evropou a chudými rozvojovými zeměmi, které jsou změnou klimatu nejvíce ohroženy. Aliance by měla sloužit jednak k transferu nízkouhlíkových technologií do chudších částí světa a jednak k přímé ekonomické pomoci adaptačním opatřením v těchto klimatickou změnou nejohroženějších oblastech (zejména v subsaharské Africe či pobřežních a ostrovních částech Asie a Pacifiku). Pro období 2008 - 2010 vyčlenila na tuto pomoc Komise 50 milionů eur.


Tisková zpráva Ministerstva životního prostředí ČR, 28.11.2007


Zdroj: MŽP ČR (V pondělí začíná na Bali zásadní konference ke klimatu)


Související články:
Jaké jsou výsledky klimatické konference v Paříži? 19.01.2016
Dohoda v Cancúnu 13.12.2010
Mladí Zelení pořádají 4.12. mítink, žádají dohodu o omezení emisí 04.12.2010
V Mexiku začal summit OSN o klimatických změnách 30.11.2010
Ekologický institut Veronica: 350 a dost! Umělci pro klima 12.10.2010
CDE: Změna klimatu ohrožuje zdraví a životy statisíců Evropanů 11.03.2010
Globální klimatická změna: aktuální teoretické a praktické pohledy 11.02.2010
Klimatické změny jsou i bezpečnostní problém 09.02.2010
MŽP: Závěry z neformálního zasedání ministrů životního prostředí EU 19.01.2010
EU požaduje uzavřít globální závaznou dohodu ke klimatu v roce 2010 22.12.2009
Konference OSN v Kodani skončila neúspěchem, ekologové se zlobí 19.12.2009
Kodaň selhala. Čím později to politici napraví, tím hůře 19.12.2009
Konference o klimatu začala, nevládní organizace udělovaly anticeny 08.12.2009
Rozvojové a humanitární organizace vyzývají ke snižování emisí 04.11.2009
Ekologické organizace: Česká republika potápí klimatickou dohodu 23.10.2009
MŽP: Evropští ministři se na klimatických závěrech pro Kodaň shodli 23.10.2009
Rozvinuté země by měly investovat do nižší závislosti na uhlíku 07.10.2009
MŽP: Začala další série jednání OSN k nové klimatické dohodě 10.08.2009
Skupina G8 se shodla na nutnosti omezit emise, G5 dohodu odmítá 10.07.2009
Dusík (MŽP): Obamova administrativa se zapojí do jednání o klimatu 03.02.2009
MŽP: V pondělí začíná v Poznani klimatický summit OSN 28.11.2008
V Kodani musí dojít k dohodě o ochraně klimatu, jinak může být pozdě 31.10.2008
Bursík: Vítám výzvu světových firem k závaznému snižování emisí 24.06.2008
Konference OSN na Bali - úspěch nebo ostuda? 18.12.2007
Jednání o klimatu na Bali jsou stále zablokovaná 14.12.2007
Vyjednávání o klimatu na Bali směřují do finále 13.12.2007
Volby v Austrálii rozhodly - Austrálie ratifikuje Kjótský protokol 24.11.2007
Evropští ministři se radili, jak dál v ochraně klimatu 01.11.2007
Státy skupiny G8 se dohodli na snížení emisí 07.06.2007
Ministři EU diskutovali o klimatických změnách 04.06.2007
  Významné dny
  Slunce aktuálně
Slunce aktuálně

Počet dnů bez skvrn:
2017: 104 (28 %)
2018: 18 (44 %)  

Podrobnosti
  Země aktuálně
Globální teplotní odchylka
0,90 °C (1-12/2015)
0,94 °C (1-12/2016)
0,84 °C (1-12/2017)

Koncentrace CO2
403,66 ppm (10/2016)
405,46 ppm (10/2017)

Lidská populace
7,447 miliardy (1/2018)

Index cen potravin FAO
169,8 bodů (12/2017)

ENSO
La Niña (SOI: -0,1)
(12/2017)
  Nejčtenější články
» 08.11.2017 - 3979x
Rozloha mořského ledu v Antarktidě dosáhla letos dvou vrcholů (číst článek)


» 05.09.2017 - 2379x
Hurikán Harvey byl zřejmě nejničivějším hurikánem novodobé historie (číst článek)


» 09.09.2017 - 1932x
Hurikán Irma pustošil Karibik i Floridu, škody by mohly přesáhnout 100 miliard dolarů (číst článek)


» 22.10.2017 - 1866x
Teplotní odchylka za tři čtvrtiny roku 2017 je druhá nejvyšší od roku 1880, jako celek bude rok 2017 asi až třetí v pořadí (číst článek)


» 27.11.2017 - 1839x
Koncentrace oxidu uhličitého se meziročně zvýšila o 3,3 ppm (číst článek)


» 19.09.2017 - 1761x
Hurikán Maria devastoval ostrovy v Karibiku (číst článek)


Gnosis - internetový magazín pro ty, kdo hledají poznání
Hlavní rubriky: Klimatické změny | Ničení Země | Další hrozby | Pomoc přírodě | Spiritualita, apokryfy | Záhady, zajímavosti | Ostatní
Pro články čtenářů je vyhrazena sekce Hledání Světla. Máte-li zájem o publikování svého článku, pište na e-mail info@gnosis.cz.
Přebírání článků je možné po předchozí domluvě a pod podmínkou uvedení zdroje (tím se rozumí uvedení jména autora a příslušného odkazu).
RSS | Atom | Vytvořeno v phpRS.
Provozovatel: Libor Kukliš, 2004 - 2017