Počasí v Evropě
Zalednění Arktidy
Klimatické anomálie
Dnes je 26. 05. 2018, svátek má Filip citát pro dnešní den: Štěstí tomu, od něhož jde štěstí každému.
  Hlavní menu
  Rubriky
  Knihy v nabídce
  Zajímavé stránky
  Ikona webu
Facebook Twitter Google +
Kto je Sathya Sai Baba?
Rubrika: Výjimeční lidé (05.08.2007, 21804 přečtení)

Tento muž, o ktorom sú mnohí v Indii presvedčení, že je vtelením Boha na zemi o sebe povedal: Prišiel som na tento svet, aby som pozdvihol ľudské správanie, zaviedol poctivosť, spravodlivosť a právo. Lebo iba právo vedie k pravde. Neprišiel som súdiť, ale napraviť a oslobodiť. Oslobodiť od nášho egoizmu a sebectva.

Sai Baba o sebe vyhlasuje, že sa do neho vtelil duch mudrca a svätca Shírdí Baba, (nar. v r. 1854 a zomr. 15.10.1918), ktorý žil v Indickom Shírdí. Tento o sebe údajne vyhlásil, že sa opätovne narodí o 8 rokov po svojej smrti.
Sathya Sai Baba Sathya Sai Baba sa narodil 23.11.1926 v Indickej dedine Puttaparthi v štáte Andhra Pradesh ako Ratnakara Sathya-Narayan Raju v pobožnej rodine. Jeho narodenie a detstvo sú opradené mnohými legendami a zázračnými udalosťami. Dokázal z ničoho, obyčajným pohybom ruky materializovať rôzne ovocie a cukríky, ktoré potom rozdával deťom. Bol múdrejší ako jeho učitelia, poznal minulosť aj budúcnosť a zjavoval ľuďom čo robili, s kým sa rozprávali a čo sa im snívalo. Mal aj hudobný a umelecký talent, vedel pekne spievať, hrať a tancovať.

V 13 rokoch sa mu prihodila jedna udalosť, ktorá ho poznačila na celý život. Bodol ho jedovatý čierny škorpión a bol v bezvedomí 2 dni. Keď sa prebral, výrazne sa zmenilo jeho chovanie, nejedol, mlčal, niekedy spieval, alebo recitoval verše a vysvetľoval starodávne indické mudroslovia. Jeho rodičia si mysleli, že je posadnutý zlým duchom a tak s ním išli k zaklínačovi duchov, kde podstúpil veľmi bolestivú liečbu. Neskôr o tom povedal, že musel tým všetkým prejsť, aby o sebe dosvedčil, že je nepodlieha svetským bolestiam, utrpeniu a radostiam. A to dosvedčuje, že je božskou bytosťou, vteleným Sai Baba.

Sai Baba zo Shirdi Dňa 23.5.1940 sa ako 14 ročný verejne prehlásil za Sathya Sai Babu, do ktorého je vtelený samotný Sai Baby zo Shirdi. Potom vraj rýchlim pohybom ruky rozhodil po dlážke jasmínové kvety a tie na dlážke vytvorili meno Sai Baba. Svojej rodine povedal: "Nebudem už vaším Sathyom, som Sai. Maya je preč. Odchádzam, lebo ma čaká práca." Presťahoval sa do domu Subbamy, ženy účtovníka, ktorá ho uctievala a milovala a prijímala vo svojom dome aj ľudí, ktorí za ním prichádzali. Keď už dom pre návštevy nestačil, začal stavať dom modlitby - dharshan (ášram).

Sai Baba robil zázraky, materializoval rôzne predmety, lieči choroby a zjavuje ľuďom čo majú robiť, aby sa vyhli zlému osudu. Bral na seba rôzne ľudské útrapy, ako napr. obareniny, spáleniny, príušnice, týfus, horúčku a dokonca aj pôrodné bolesti. Návštevám hovorí, čo povedali, urobili a s kým sa zhovárali, čoho sa boja, čo zamýšľajú, čím sa trápia a čo stratili. Odpovedá na každú otázku ešte skôr, ako ju stihnú položiť. Zjavuje ľuďom ich minulosť a dáva im novú silu a nádej k životu. Udeľuje ľuďom popol, ktorý sa mu zázračne zjaví v ruke a ktorý má zázračné a liečivé účinky.

Jeho popularita v kraji a neskôr v celej Indii rýchlo stúpala a v 60 rokoch na náboženské sviatky sa sem schádzalo až 20 - 30 tisíc jeho stúpencov. Preto musel dharshan stále rozširovať a pristavovať, aby pre všetkých zabezpečil stravu a ubytovanie Tento komplex budov bol potom nazvaný ako Prashanthi Nilayam, čo v preklade znamená Sídlo najvyššieho Mieru. V súčasnosti sa tu na výročných sviatkoch schádza až 100 000 návštevníkoch z celej Indie, ale aj zo sveta, lebo popularita už presiahla hranice Indie. Prichádzajú sem hinduisti, sikhovia, budhisti, kresťania, ale aj neveriaci, lebo jeho učenie Božskej lásky, cnosti, múdrosti a mieru je univerzálne pre celé ľudstvo. Neodsudzuje žiadne náboženské vyznanie a vieru, lebo ako hovorí, jestvuje iba jedna pravda a rôzne náboženské systémy smerujú k zjednoteniu v pravde. Preto nech jestvujú rozdielne vyznania a nech sa im darí, aby mohla znieť chvála Bohu vo všetkých rečiach a v mnohých stupniciach tónov, kým ich neuhasí plameň jednoty.

Sathya Sai Baba dal v Prashanthi Nilayam postaviť Ústav vyšších lekárskych vied a podobný, ale väčší aj Bangalore.

Lekársky ústav v Prashanthi Nilayam Lekársky ústav v Prashanthi Nilayam

Sathya Sai Baba sa svojím vplyvom a učením pričinil aj o vznik medzinárodnej organizácie s názvom Satja Sáí organizácia, ktorá združuje ľudí rôznych vrstiev, profesií a vyznania a má za cieľ uplatňovať zmysluplný a morálny život a naplňovať ho pravými ľudskými hodnotami. Zameriava sa na vzdelávacie, zdravotné a sociálne projekty, pričom sa treba riadiť týmito zásadami:
  • Vždy iba pomáhať a neubližovať
  • Milovať a slúžiť všetkým
  • Služba človekovi je službou Bohu
Lebo jestvuje iba jediná trieda medzi ľuďmi - trieda ľudí,
jestvuje iba jediné náboženstvo - náboženstvo lásky,
jestvuje iba jediný jazyk ľudstva - jazyk srdca a
jestvuje iba jediný Boh a ten je prítomný všade!
Sai Baba sa na svojich vystúpeniach často stretával aj s novinármi, vedcami a politikmi a musel sa vyjadrovať aj k takejto problematike. Často sa ho pýtali, ako robí tie svoje zázraky. On sa odpovediam nevyhýbal a vysvetľoval, že každý z nás má v sebe niečo z Boha, akoby božskú iskru a preto sú všetci božskí, rovnako ako ja. Duch sa materializoval na telo a krv. Jediný rozdiel medzi tebou a mnou je v tom, že ty o tejto svojej božskosti nič nevieš. Ľudia sa rodia do svojej karmickej schránky na základe chýb z minulého života. Ja som prijal svoje smrteľné telo dobrovoľne. Ty si svojím telom viazaný, ale ja som slobodný. Ľudí viažu ich egoistické túžby, mojím želaním však je, zbaviť ich týchto túžob. Keď vo svete zavládne nejednota a chaos, tak Boh na zem vysiela svojho Atavára, ktorý má v ľudskej podobe obnoviť lásku a zaviesť súlad a mier, aby aj ľudia našli cestu k Bohu. Ak ľudí ochraňujem, liečim a robím zázraky, tak to je možno iba cez Boha a dokáže to iba Atavár. Tzv. "mágovia" robia svoje kúsky za peniaze a ich výkony sú založené na podvode. Ja takéto podvody nerobím! Ja predmety tvorím, aby z nich mali ľudia, ako talizman úžitok. Boh, ktorý je vo vás prítomný ako iskrička, je vo mne prítomný, ako oheň. A to je tiež moje poslanie, z malej iskričky rozdúchavať mocný božský oheň. To možno dosiahnuť aj tak, že sa ľudia so mnou spoja v láske. V súčasnosti sa zlo vo svete rozšírilo až natoľko, že ľudstvu hrozí, v prípade svetovej vojny, vlastný zánik. Ak by chcel Atavár tejto svetovej pohrome zabrániť rýchlym spôsobom, mohol by narušiť zákony prírody a spôsobiť inú katastrofu. Preto volím pomalšie riešenie, zničenie súčasného človeka, aký je a vytvorenie človeka nového. To sa dosiahne zničením ľudského ega a jeho nahradením transcendentálnym vedomím. A to je aj mojím poslaním, ako Atavára.

Vo vedeckom chápaní nemožno vytvoriť niečo z ničoho. Ale toto platí iba v materiálnom svete, ale nie v transcedentálnej oblasti duchovnej reality. V nej môže nechať Boh zmiznúť akúkoľvek realitu a opäť inú vytvoriť. Jedinou skutočnou realitou je samotný Boh!

Sathya Sai Baba Sathya Sai Baba má zvláštny vzťah k Ježišovi a jeho narodenie sa v Prashanthi Nilayame oslavuje ako sviatok. Často o ňom v prejavoch hovorí a jeho konanie a učenie vysvetľuje. Zdá sa, že Ježišov život ovplyvnil do veľkej miery aj jeho učenie a správanie. Podstatou oboch učení je gnóza, ale v tom základnom vyjadrení. Je to poznanie, ktoré je pre bežného smrteľníka nepoznateľné, lebo ich zakrýva clona telesnosti (májá) sa stávajú jasnými v stavoch medzi životom a smrťou. Obaja sa v takom stave ocitli, Ježiš keď sa 40 dní na púšti postil a Sai Baba keď ho bodol jedovatý škorpión a dna dni bol v bezvedomí. Možno sa ocitol aj v stave klinickej smrti, v ktorej sa práve takéto vízie Svetla a Boha vyskytujú. Bežne o nich hovoria aj šamani, ktorí tiež majú podobné zázračné a liečiteľské schopnosti.

Sai Baba predpovedal aj svoje opätovné zrodenie. Po svojej smrti sa má znovu zrodiť v r. 2029 v okrese Madva v Karnatace (India) a bude sa volať Prema Baba. Zhmotnil aj svoj budúci výzor a ukázal všetkým, ako bude vyzerať.

Na internete jestvuje o tomto mimoriadnom človekovi, ktorého v Indii považujú za svätca, alebo žijúceho Boha, mnoho správ a webových stránok. Taktiež aj o organizáciách, ktoré vznikli v jednotlivých krajinách ako organizácie Satja Sái. V Česku je od roku 2001 vydávaný aj časopis s názvom Óm Sáí Rám. Jestvujú o ňom aj viaceré knižné publikácie.


Tu sú odkazy na niektoré webové stránky guru Šrí Satja Bába:

http://www.sathyasai.cz/ - česká Satja Sáí organizácia
http://www.saibaba.cz/ - informácie o Sáí Bábovi
http://www.sathyasai.cz/casopis.php - Óm Saí Rám
http://www.sathyasai.org/ - medzinárodná Organizácia Sathya Sai


Spracoval: Leonard Degon


Poznámka webmastera:

Děkuji Leonardovi za zpracování tohoto článku. Sáí Bába je bezpochyby výjimečný člověk a velký duchovní učitel. Faktem ovšem je, že názory na něj jsou různé a na internetu se o něm můžeme přečíst i články s nelichotivým obsahem. Nevím, co z toho je pravda a co lze nebo nelze považovat za hodnověrné. Věřím však, že nebude na škodu, když na tomto místě uvedu několik odkazů, kde je Sáí Bába kritizován. Co si myslíte vy?

http://www.saibaba.estranky.cz/ - české stránky s mottem "Sai baba - podvodník tisíciletí"
http://www.exbaba.com/ - kritika bývalých žáků Sáí Báby (anglicky)
http://www.jitrnizeme.cz/view.php?cisloclanku=2005051701 - článek "Podvod Sai Baba?"


Přidávám další odkaz, kde si lze přečíst reakci na vznesená obvinění. Reakci napsal prof. Venkataramana, který mnoho let žije a učí v Sáí Bábově univerzitě v Puttaparti:

www.volny.cz/satjasaibaba/


Jeden z nejpropracovanějších zdrojů reagujících na anti Sai Babovskou kampaň:

http://www.saisathyasai.com/


Leonard Degon vyjádřil svůj postoj v článku Sathya Sai Baba - atavár, alebo podvodník?

 Autor: Leonard Degon

tisknout Vytisknout článek Diskuse (27 příspěvků, číst vše, přidat)
  Významné dny
  Slunce aktuálně
Slunce aktuálně

Počet dnů bez skvrn:
2017: 104 (28 %)
2018: 80 (56 %)  

Podrobnosti
  Země aktuálně
Globální teplotní odchylka
0,94 °C (01-12/2016)
0,84 °C (01-12/2017)
0,76 °C (01-04/2018)

Koncentrace CO2
404,05 ppm (1/2017)
406,53 ppm (1/2018)

Vzestup mořské hladiny
3,21 mm za rok
(1993-2018)

Lidská populace
7,466 miliardy (4/2018)

Index cen potravin FAO
172,8 bodů (3/2018)

ENSO
La Niña (SOI: +1,5)
(3/2018)
  Nejčtenější články
» 13.03.2018 - 3553x
Nastává sluneční minimum, bude asi ještě hlubší než to předchozí (číst článek)


» 27.11.2017 - 2534x
Koncentrace oxidu uhličitého se meziročně zvýšila o 3,3 ppm (číst článek)


» 21.03.2018 - 2040x
Začátek roku 2018 (leden až únor) byl s odchylkou 0,68 stupně Celsia chladnější než v předchozích třech letech (číst článek)


» 29.11.2017 - 1995x
Ve světle ikon - dokončení nového filmu režiséra Bričkovského můžete podpořit i Vy (číst článek)


» 07.02.2018 - 1423x
Jak s dešťovkou naložit udržitelně a chytře: Konkrétní projekty (číst článek)


» 08.03.2018 - 1334x
Rekordně nízká rozloha mořského ledu v Arktidě v lednu a únoru 2018 (číst článek)


Gnosis - internetový magazín pro ty, kdo hledají poznání
Hlavní rubriky: Klimatické změny | Ničení Země | Další hrozby | Pomoc přírodě | Spiritualita, apokryfy | Záhady, zajímavosti | Ostatní
Pro články čtenářů je vyhrazena sekce Hledání Světla. Máte-li zájem o publikování svého článku, pište na e-mail info@gnosis.cz.
Přebírání článků je možné po předchozí domluvě a pod podmínkou uvedení zdroje (tím se rozumí uvedení jména autora a příslušného odkazu).
RSS | Atom | Vytvořeno v phpRS.
Provozovatel: Libor Kukliš, 2004 - 2017