Počasí v Evropě
Zalednění Arktidy
Klimatické anomálie
Dnes je 26. 05. 2018, svátek má Filip citát pro dnešní den: Štěstí tomu, od něhož jde štěstí každému.
  Hlavní menu
  Rubriky
  Knihy v nabídce
  Zajímavé stránky
  Ikona webu
Facebook Twitter Google +
Evangelium Egypťanů
Rubrika: Apokryfy (15.07.2007, 17139 přečtení)

Evangelium Egypťanů se do dnešních dnů v původní podobě nedochovalo. Na několik kratých citací narazíme pouze v řecky psané knize Stromata od Kleménta Alexandrijského (150-215). Ježíš v nich odpovídá na otázky Salómé. Existenci této ženy v kánonické literatuře výslovně připomíná evangelista Marek (Mk 15,40 a Mk 16,1). O apokryfu se ve svých protikacířských pamfletech zmínili církevní hodnostáři Hippolyt Římský (cca 170-235) a Epifanius z Konstancie (?-535). Text sepsal neznámý autor v Egyptě někdy mezi lety 80 a 150, někteří badatelé připouštějí i vznik kolem roku 50. Za nejpravděpodobnější se považuje přelom prvního a druhého století.
Albrecht Dürer (1471-1528): Oplakávání Krista
Albrecht Dürer (1471-1528): Oplakávání Krista (detail z obrazu). Snímání z kříže bylo podle novozákonních evangelií přítomno několik osob z Ježíšova okolí - apoštol Jan, Marie, (Marie) Salómé, Marie Kleofášova, Marie Magdalská, Josef z Arimatie a Nikodém.
Kléméns nezpochybňoval autenticitu Ježíšových výroků v evangeliu, vyhýbal se však zařazení díla mezi ostatní uznávané spisy. Na apokryf se totiž odvolávali enkratité (zdrženlivci), raně křesťanská skupina odmítající konzumaci masa, alkoholu a vyhýbající se pohlavnímu styku (tím i plození dětí). Jedním z nejvýznamnějších enkratitů byl Julius Kassianus, žák gnostika Valentina. Církev odsoudila enkratity jako heretiky a šíření apokryfu se snažila aktivně bránit.

I když jsou naše znalosti o evangeliu velmi omezené, můžeme s jistotou tvrdit, že podporuje sexuální askezi a teologicky ji obhajuje jako cestu vedoucí k překonání rozdílů mezi mužem a ženou a k přerušení koloběhu zrození a smrti (srovnej Ga 3,26-28 a 1K 12,13).

Enkratité věřili, že je možné sjednotit nesmrtelný boží obraz rozdělený hříchem a navrátit lidstvo do původního androgynního (oboupohlavního) stavu. Tento přechod do nového duchovního rozměru existence symbolicky vyjadřuje křest. Ve jménu Krista vzniká "nový člověk", který není "mužem ani ženou".

Ježíšovy výroky v evangeliu vycházejí z biblického příběhu o stvoření Adama a Evy, o jejich pádu a vyhnání z ráje. Jednota prvotního člověka byla narušena stvořením ženy. Podobnou interpretaci lze vystopovat například ve Skutcích Tomášových (kap. 44) a v Tomášově evangeliu (log. 37 a 114).


KE STAŽENÍ:   Evangelium Egypťanů  Evangelium Egypťanů (pdf soubor)


Kléméns Alexandrijský, Stromata III.


ZLOMEK 1

Pán řekl Salómé, když se ho ptala, jak dlouho bude smrt při síle: "Dokud vy ženy budete rodit děti." Ne proto, že život je nějaká nemoc a stvoření zla, ale, jak ukazuje posloupnost přírody, ve všech případech po vzniku následuje zánik.


ZLOMEK 2

Avšak ti, kteří se sami staví proti božímu stvoření kvůli zdrženlivosti, citují slova, která byla řečena Salómé a o nichž jsem se už dříve zmínil. Jsou obsažena, domnívám se, v Evangeliu podle Egypťanů. Říkají totiž, že sám Spasitel řekl: "Přišel jsem, abych zrušil skutky ženství." Ženstvím je míněna žádostivost, skutky pak vznik a zánik.


ZLOMEK 3

Jelikož uvedený výrok odkazuje ke konci, je opodstatněné, když se Salómé ptá: "Dokdy budou lidé umírat?" O lidech však Písmo někdy hovoří ve dvojím smyslu: Někdy o tom, který je viditelný, jindy o duši a někdy míní toho, který je ve stavu spasení a jindy ne. Hřích je pak nazýván smrtí duše. Proto také Pán záměrně odpovídá: "Dokud budou ženy rodit."


ZLOMEK 4

Proč ale tihle, kteří procházejí všechno raději než skutečnou moc evangelia, nepokračují citací zbývající části, která byla řečena Salómé, když pravila: "Udělala jsem dobře tedy, že jsem nerodila děti?" (jako by rození nebylo správné přijmout). Pán ji odpověděl a řekl: "Jez každou bylinu, ale tu, v níž je hořkost, nejez."


ZLOMEK 5

Když se Salómé otázala, kdy budou známy věci, na něž se ptá, Pán odpověděl: "Až pošlapete šat studu a dva spojíte v jedno a mužské s ženským, nebude mužské ani ženské." Především - tento výrok není ve čtyřech evangeliích, která nám byla dána, ale v tom podle Egypťanů.

(Srovnej Tomášovo evangelium log. 22 a 37 a Filipovo evangelium 44 a 58.)


KE STAŽENÍ:   Evangelium Egypťanů  Evangelium Egypťanů (pdf soubor)


Zdroje:
- Nakladatelství Vyšehrad (J. Dus, P. Pokorný: Neznámá evangelia - Novozákonní apokryfy I.)
- Early Christian Writings (Gospel of the Egyptians)
- Early Christian Writings (Gospel of the Egyptians - English Translation)
- Early Christian Writings (Julius Cassianus)
- Wikipedia (Greek Gospel of the Egyptians)


 Autor: Libor Kukliš

tisknout Vytisknout článek Diskuse (0 příspěvků, číst vše, přidat)
  Významné dny
  Slunce aktuálně
Slunce aktuálně

Počet dnů bez skvrn:
2017: 104 (28 %)
2018: 80 (56 %)  

Podrobnosti
  Země aktuálně
Globální teplotní odchylka
0,94 °C (01-12/2016)
0,84 °C (01-12/2017)
0,76 °C (01-04/2018)

Koncentrace CO2
404,05 ppm (1/2017)
406,53 ppm (1/2018)

Vzestup mořské hladiny
3,21 mm za rok
(1993-2018)

Lidská populace
7,466 miliardy (4/2018)

Index cen potravin FAO
172,8 bodů (3/2018)

ENSO
La Niña (SOI: +1,5)
(3/2018)
  Nejčtenější články
» 13.03.2018 - 3553x
Nastává sluneční minimum, bude asi ještě hlubší než to předchozí (číst článek)


» 27.11.2017 - 2534x
Koncentrace oxidu uhličitého se meziročně zvýšila o 3,3 ppm (číst článek)


» 21.03.2018 - 2040x
Začátek roku 2018 (leden až únor) byl s odchylkou 0,68 stupně Celsia chladnější než v předchozích třech letech (číst článek)


» 29.11.2017 - 1995x
Ve světle ikon - dokončení nového filmu režiséra Bričkovského můžete podpořit i Vy (číst článek)


» 07.02.2018 - 1423x
Jak s dešťovkou naložit udržitelně a chytře: Konkrétní projekty (číst článek)


» 08.03.2018 - 1334x
Rekordně nízká rozloha mořského ledu v Arktidě v lednu a únoru 2018 (číst článek)


Gnosis - internetový magazín pro ty, kdo hledají poznání
Hlavní rubriky: Klimatické změny | Ničení Země | Další hrozby | Pomoc přírodě | Spiritualita, apokryfy | Záhady, zajímavosti | Ostatní
Pro články čtenářů je vyhrazena sekce Hledání Světla. Máte-li zájem o publikování svého článku, pište na e-mail info@gnosis.cz.
Přebírání článků je možné po předchozí domluvě a pod podmínkou uvedení zdroje (tím se rozumí uvedení jména autora a příslušného odkazu).
RSS | Atom | Vytvořeno v phpRS.
Provozovatel: Libor Kukliš, 2004 - 2017