Počasí v Evropě
Zalednění Arktidy
Klimatické anomálie
Dnes je 21. 05. 2018, svátek má Monika citát pro dnešní den: Laskavost je jako sníh. Vše, co pokryje, zkrásní.
  Hlavní menu
  Rubriky
  Knihy v nabídce
  Zajímavé stránky
  Ikona webu
Facebook Twitter Google +
Ako sa rozprávať s "klimaskeptikom"
Rubrika: Globální oteplování (14.04.2007, 7696 přečtení)

Tento článok bude trochu náročnejší, ale myslím, že prinesie veľa užitočných informáci pre ľudí, ktorí nemajú v otázke globálneho tepľovania jasno. Ide o čiastočný preklad zo stránky "How to talk to a climate skeptic", a teda "Ako sa rozprávať s klimaskeptikom"... príjemné získavanie informácií ;-)
I) Nič sa nedeje lebo je...

nedostatok dôkazov

a) Odhliadnuc od klimatických modelov, neexistujú dôkazy o významnom globálnom otepľovaní

Globálne otepľovanie (GO) nie je výsledkom klimatických modelov, je to fakt založený na meraniach povrchovej teploty vzduchu. Najdlhší inštrumentálny záznam teplôt je v Anglicku, v globále však máme asi 150 rokov meraní. Najspoľahlivejšie rady sú:

priame merania NASA GISS - bez korekcie efektu "tepelných mestských ostrovov" a

CRU - s korekciou na efekt "tepelných mestských ostrovov"

Obidva trendy sú významné. Okrem priamych meraní povrchovej teploty existujú aj ďalšie merania a indikátory, ktoré podporujú smerovanie a intenzitu zmeny, ktorá na Zemi prebieha. To, že sa otepľuje, ďalej dokazujú:

satelitné merania, rádiosondy, analýza hĺbkových vrtov, úbytok ľadovcov, nárast morskej hladiny, rekonštrukcie klímy do minulosti, topenie permafrostu.


b) Jeden rekordný rok otepľovanie nerobí. Rekordy boli, sú a budú. Jeden teplý rok nič neznamená.

Od roku 1992 bol každý nasledujúci rok teplejší, desať najteplejších rokov sa vyskytlo za posledných 15 rokov, každý rok od roku 1976 bol teplejši, dvadsať najteplejších rokov sa vyskytlo za posledných 25 rokov...


c) Sto rokov je príliš krátky záznam na vyvodzovanie dôsledkov, takže sa nie je čoho obávať.

Inštrumentálne záznamy sú len za posledných 150 rokov. Ak povieme, že rok 2005 bol najteplejší za posledných 150 rokov, znamená to, že bol najteplejší "najmenej" za posledných 150 rokov.

Analýza hĺbkových vrtov dáva relatívne presné údaje o teplote sa posledných 500 rokov (viď vyššie).

Pomocou rekonštrukcií tzv. "proxy údajov" (letokruhy stromov, sedimenty oceánov, rast koralov, vrstvy stalagmitov a iné) môžeme ísť ešte ďalej do minulosti. Nezávislých prác dotýkajúcich sa tejto metodiky je niekoľko a všetky ukazujú podobné trendy. S veľkou pravdepodobnosťou je možné tvrdiť, že teraz je najteplejšie za posledných 1000 rokov.

Holocén je ďalším kandidátom, kedy mohla byť globálne teplota vyššia ako je teraz. Teplota v tom období nie je istá. Čím ďaľej do minulosti, tým väčšia neistota. Všeobecne sa predpokladá, že Holocén bol o niečo teplejší ako je teraz. Tento záver stráca na sile s dôkazmi, že toto teplo bolo obmedzené na letné mesiace a na oblasť Severnej pologule. Sumár na grafe:

Kolísání teploty v holocénu

(graf)

Podľa posledných aktuálnych poznatkov možno tvrdiť, že teraz je v globále najteplejšie za posledných 10 000 rokov.


d) To, že pár ľadovcov ubúda nič neznamená... ľadovce vždy pribúdali alebo ubúdali...

Nie je to pár ľadovcov, ale tento je globálny. Topenie arktického ľadu dosahuje rekordných hodnôt. Grónsko stráca približne 100 gigaton ľadu ročne.


e) GO je dôsledok efektu tepelných mestských ostrovov

Tento efekt bol z globálnych záznamov teplôt eliminovaný. Alebo tu.


f) Ani samotní vedci si nie sú istí, či sa klíma mení rýchlejšie ako obvykle a či je to naša vina alebo nie. Často čítate slová ako "pravdepodobne", "je veľmi pravdepodobne dôkazom toho"... ak si vedci nie sú istý, prečo sa o niečo strachovať?

Pravdepodobnosť je jazykom vedy. Neexistuje absolutný dôkaz, absolútna istota. Vedci sú si vždy vedomí, že v nové dôkazy môžu staré teórie vyvrátiť a vedomosti ľudstva pribúdajú.

Vo všeobecnosti, čím staršia a "usadenejšia" je teória, tým je nižšia pravdepodobnosť, že bude vyvrátená prevratným objavom. Dokonca aj veľká revolúcia, ktorú do vedy priniesol Einstein nezavrhla Newtonovu teóriu a jej poznatky využívame dodnes....


II) Lebo sú...

dôkazy proti otepľovaniu

a) Satelity ukazujú v skutočnosti ochladzovanie a ide o presnejšie merania ako z pozemných meteorologických staníc

Pravda je, že satelity pokrývajú väčšiu plochu Zeme. Avšak prepočet teploty zo satelitov je dosť komplikovaný. Ubehlo niekoľko rokov, kedy satelitné záznamy ukazovali ochladzovanie troposféry, pričom klimatické modely predpovedajú výraznejšie otepľovanie troposféry. Chybné boli buď pozorovania alebo modely. Po korekcii chybného prepočtu ukazujú otepľovanie aj satelity a predpoveď modelov sa tak naplnila relatívne presne.

[Peter Mach argumentoval na ČT1 v debate s Janom Pretelom a ukazoval grafy, podľa ktorých globálna teplota klesala. Pravdepodobne nevedel, aké grafy drží v ruke. Išlo o záznamy teplôt stratosféry, kde však pokles klimatické modely predpovedajú...]


b) V 40-tych až 70-tych rokoch sa ochladzovalo... CO2 teda nemá žiadny vplyv.

Nikto netvrdí, že CO2 je jediný faktor riadiaci globálnu teplotu. Jediná, čo teória antropogénneho GO (AGO) hovorí je, že oteplenie za posledných 100 rokov bolo primárne riadené CO2. Nárast teplôt nebol hladký, a ani ho nikto neočakáva.


c) Ľadu v Antarktíde pribúda, čo by sa nedialo, ak by existovalo GO

GO nepredpovedá otepľovanie všade.

tvrdenie, že ľadu pribúda je veľmi neisté, pretože z tejto oblasti nemáme dostatok meraní. Je možné, že v celkovej bilancii Antarktída ľad stráca, ako ukazujú niektoré nedávne výskumy. Podobne je to aj s Grónskom. V jeho centrálnych častiach snehu pribúda, na okrajoch sa topí. V celkovej bilancii dochádza k jeho topeniu.


d) GO zastavilo v roku 1998...

Rok 1998 bol rokom najsilnejšieho El Nino v minulom storočí a teplota tohoto roku bola výrazne vyššia ako všetky predošlé roky. Zvoliť si tento rok, ako štartovaciu líniu je klasický prípad tzv. "cherrypicking" - to jest, čerešňové vyberanie údajov tak, aby podporovali naše dopredu stanovené tvrdenia. Otepľovanie sa samozrejme nezastavilo ani PO roku 1998...


e) Ľadovce sa predsa len netopia...

Toto tvrdenie je jednoducho nepravdivé, pozri napr. tu, ale aj linky uvedené hore...


f) Arktída sa topí, Antarktída rastie... to vyzerá ako prirodzená fluktuácia, ktorej výsledný efekt je rovnováha.

Áno, v Antarktíde sa zvyšuje množstvo ľadu. Okolo polostrovu, kde sa výrazne otepľuje, dochádza k ubúdaniu ľadu. Zvyšok kontinentu však nevykazuje žiadne zjavné trendy a v celkovej bilancii ľadu pribúda.

V skutočnosti to však nie je žiadne prekvapenie.

Je to v súlade s modelmi a očakávaním vplyvu CO2, podľa ktorých sa bude otepľovať výraznejšie na Severnej pologuli. Príčina je v pomere pevnina-oceán.

Ak keď v Antarktíde ľadu pribúda, o rovnováhe nemôže byť reči (viď odkazy vyššie).


Pozorovania ukazujú, že klimatická senzitivita na zvýšené CO2 je nízka.

Ak vezmeme do úvahy logaritmický účinok CO2 na teplotu, 35% nárast v koncentrácii CO2, ktorý sme doteraz pozorovali predstavuje asi 3/4 účinku, ktorý sa očakáva pri zdvojnásobení CO2. Keď sa doteraz oteplilo o 0.7 °C, ďalšie oteplenie bude o 0.3 °C pri zdvojnásobení CO2. Takže sa oteplí o 1°C, a nie tri, ako sa nám hovorí IPCC.

odpoveď - aj bez udávania čísel je v tomto argumente zásadná chyba. Nevieme povedať ani to, o koľko sa oteplí vzduch pri súčasnej koncentrácii CO2. Existuje oneskorená reakcia niekoľko desaťročí, kým klimatický systém dosiahne rovnovážneho stavu. Súčastné hodnoty oteplenia nám o klimatickej senzitivite na CO2 príliš nepovedia. Hlavná príčina spočíva v tepelnej kapacite oceánov, ktoré tlmia nárast teploty (cca o 80%).

Argument o nízkej klimatickej senzitivite prvý-krát priniesol, kto iný, Richard Lindzen...

pokračovanie nabudúce ;-) prebraté z portálu Gristmill - How to talk to a climate skeptic.


Mgr. Alexander Ač


Převzato z:
- Alexander Ač - SME Blog (11.04.2007, Ako sa rozprávať s "klimaskeptikom")

Související články:
Brzký a výraznější výskyt nočních svítících oblak v roce 2013 může souviset se změnami v atmosféře 26.06.2013
Letní teploty na Špicberkách jsou nejvyšší za posledních 1800 let 10.10.2012
Lekce z minulosti: limit oteplení o dva stupně není bezpečný 07.10.2010
A přece se otepluje! 25.05.2010
WWF: Globální dopady oteplování Arktidy předstihují prognózy 02.09.2009
Globální oteplování může zastavit pohyb tektonických desek 12.06.2008
Správa OSN: Vyhráme boj s klimatickou zmenou? 30.11.2007
Klimatické změny ohrožují zdraví Australanů 02.11.2007
Teplejší oceány zvyšují koncentraci CO2 v ovzduší 28.10.2007
Severní Atlantik absorbuje o 50% méně CO2 než před 10 lety 24.10.2007
Klimatické změny v Itálii 23.09.2007
Klimaskeptici ako dvorní šašovia 21.08.2007
Emise skleníkových plynů mění množství dešťových srážek 01.08.2007
Přízemní ozón omezuje růst rostlin a urychluje oteplování 26.07.2007
Čeští klimatologové nesouhlasí s Klausem, lidé ovlivňují podnebí 04.07.2007
Špinavý sníh ohřívá Arktidu možná více než skleníkové plyny 19.06.2007
Globální oteplování urychluje pohyb dlouhých vln v oceánech 14.06.2007
Globální oteplování zvyšuje úhrny srážek více, než se čekalo 13.06.2007
Jižní oceán ztrácí schopnost pohlcovat CO2 21.05.2007
Globální oteplování - snížíme emise nebo zastíníme Slunce? 30.03.2007
Teplota na Zemi je nejvyšší za posledních 12 tisíc let 30.09.2006
Klima na severní polokouli je nejteplejší od roku 800 05.03.2006
Globální oteplování likviduje fytoplankton 29.01.2006
Větší odpařování zesiluje skleníkový efekt 13.11.2005
Globální oteplování zvyšuje úhrn srážek v Japonsku 11.11.2005
Globální oteplování zvyšuje úmrtnost v Asii a Tichomoří 04.10.2005
Teploty v evropských městech se zvyšují 14.08.2005
NASA: Globální oteplování je realita 04.05.2005
Globální oteplování rozvrací klimatický systém 03.02.2005
Emise skleníkových plynů zabránily návratu doby ledové 30.01.2005

 Autor: Alexander Ač

tisknout Vytisknout článek Diskuse (1 příspěvků, číst vše, přidat)
  Významné dny
  Významné akce
4. ročník ZAHRANIČNÍ EXKURZE za příklady dobré praxe hospodaření s dešťovou vodou
  Slunce aktuálně
Slunce aktuálně

Počet dnů bez skvrn:
2017: 104 (28 %)
2018: 76 (55 %)  

Podrobnosti
  Země aktuálně
Globální teplotní odchylka
0,94 °C (01-12/2016)
0,84 °C (01-12/2017)
0,76 °C (01-04/2018)

Koncentrace CO2
404,05 ppm (1/2017)
406,53 ppm (1/2018)

Vzestup mořské hladiny
3,21 mm za rok
(1993-2018)

Lidská populace
7,466 miliardy (4/2018)

Index cen potravin FAO
172,8 bodů (3/2018)

ENSO
La Niña (SOI: +1,5)
(3/2018)
  Nejčtenější články
» 13.03.2018 - 3478x
Nastává sluneční minimum, bude asi ještě hlubší než to předchozí (číst článek)


» 27.11.2017 - 2507x
Koncentrace oxidu uhličitého se meziročně zvýšila o 3,3 ppm (číst článek)


» 21.03.2018 - 2010x
Začátek roku 2018 (leden až únor) byl s odchylkou 0,68 stupně Celsia chladnější než v předchozích třech letech (číst článek)


» 29.11.2017 - 1972x
Ve světle ikon - dokončení nového filmu režiséra Bričkovského můžete podpořit i Vy (číst článek)


» 07.02.2018 - 1402x
Jak s dešťovkou naložit udržitelně a chytře: Konkrétní projekty (číst článek)


» 08.03.2018 - 1307x
Rekordně nízká rozloha mořského ledu v Arktidě v lednu a únoru 2018 (číst článek)


Gnosis - internetový magazín pro ty, kdo hledají poznání
Hlavní rubriky: Klimatické změny | Ničení Země | Další hrozby | Pomoc přírodě | Spiritualita, apokryfy | Záhady, zajímavosti | Ostatní
Pro články čtenářů je vyhrazena sekce Hledání Světla. Máte-li zájem o publikování svého článku, pište na e-mail info@gnosis.cz.
Přebírání článků je možné po předchozí domluvě a pod podmínkou uvedení zdroje (tím se rozumí uvedení jména autora a příslušného odkazu).
RSS | Atom | Vytvořeno v phpRS.
Provozovatel: Libor Kukliš, 2004 - 2017