Počasí v Evropě
Zalednění Arktidy
Klimatické anomálie
Dnes je 27. 04. 2018, svátek má Jaroslav citát pro dnešní den: Gaia je bohyně Země, matka všeho, co na Zemi žije a roste.
  Hlavní menu
  Rubriky
  Knihy v nabídce
  Zajímavé stránky
  Ikona webu
Facebook Twitter Google +
Kolísání slunečního záření s globálním oteplováním nesouvisí
Rubrika: Sluneční aktivita (05.10.2006, 12108 přečtení)

Globální oteplování pozorované v posledních staletích nesouvisí s kolísáním zářivého výkonu Slunce. Jeho hlavní příčinou je spalování fosilních paliv. K takovému závěru dospěli autoři studie, která byla 14. září 2006 zveřejněna v časopise Nature. Pod dokument, který vyhodnocuje korelaci mezi periodickými výkyvy slunečního jasu a teplotami na Zemi, se podepsali Peter Foukal z Heliophysics, Inc. v Massachusetts, Claus Fröhlich z davoské Fyzikální meteorologické observatoře - Světového radiačního centra (Physikalisch-Meteorologisches Observatorium Davos/World Radiation Center, PMOD/WRC), Henk Spruit z německého Institutu Maxe Plancka pro astrofyziku (Max Planck Institut für Astrophysik, MPA) a Tom Wigley z coloradského Národního centra pro atmosférický výzkum (National Centre for Atmospheric Research, NCAR).
Fotografie Slunce z března 2001. Na zobrazeném kotouči jsou dobře patrné sluneční skvrny (černá a rudá barva) i fakule (zářivě žlutá barva). V době vysoké solární aktivity fakule nad slunečními skvrnami převažují.
Fotografie Slunce z března 2001. Na zobrazeném kotouči jsou dobře viditelné sluneční skvrny a zářivě žluté fakule. V době vysoké solární aktivity fakule nad slunečními skvrnami převažují.
Globální oteplování je obvykle pojímáno jako důsledek vyšší koncentrace skleníkových plynů v ovzduší. Objevují se však i spekulace o vnitřní proměnlivosti klimatického systému a o účincích zvyšujícího se jasu Slunce. Experti se tentokrát zaměřili na třetí z možností. "Naše výsledky ukazují, že změna klimatu způsobená lidskými aktivitami v posledním století daleko převyšuje účinky změn slunečního jasu," uvedl Dr. Wigley.

Periodické výkyvy záření naší nejbližší hvězdy jsou výsledkem změn na jejím povrchu, jenž je pokrytý tmavými slunečními skvrnami a jasnými body zvanými fakulemi. Sluneční skvrny se chovají jako tepelné zábrany, které zadržují teplo proudící z povrchu, zatímco fakule se projevují jako tepelné netěsnosti, kudy teplo z podpovrchových vrstev snadněji uniká. Během slunečního maxima (např. 1991, 2002) je množství skvrn a fakulí vyšší. Vzhledem k tomu, že působení fakulí je silnější, intenzita záření stoupá.

Teplotní vývoj na severní polokouli ve druhém tisíciletí po Kristu neukazuje při srovnání s množstvím slunečních skvrn žádnou významnější spojitost. Počet skvrn a fakulí se sice v posledních 400 letech zvýšil, tento faktor však nemůže být dostatečným vysvětlením pro razantní oteplení. Podnebí se začalo měnit v 17. století a po roce 1900 se růst průměrných teplot dramaticky urychlil.

Výzkum radioaktivních izotopů, které vznikají v zemské atmosféře a jsou obsaženy v pevninských ledových štítech (Grónsko, Antarktida), byl završen v roce 2004 konstatováním, že Slunce je od 40. let 20. století nejaktivnější za posledních 8 tisíc let. Přesnými údaji experti disponují od roku 1978, kdy bylo zahájeno pravidelné měření slunečního jasu prostřednictvím vesmírných sond. Až doposud nevykazovala data shromážděná radiometry žádné závažnější změny. Slunce je v letech svého jedenáctiletého maxima jasnější o pouhých 0,07 procenta oproti své minimální fázi. Sluneční skvrny a fakule neovlivňují podle studie solární výkon do takové míry, aby to opravdu znatelně urychlilo globální oteplování. Jejich působení je asi čtyřikrát menší, než by bylo třeba na teplotní vzestup, jehož jsme po roce 1970 svědky.

Existují sice některé nepřímé důkazy, které naznačují, že ve 20. století mohlo dojít ke zvýšení slunečního záření, tento posun by však musel proběhnout bez ohledu na relativní čísla slunečních skvrn a autoři studie nepovažují takové nízkofrekvenční fluktuace za pravděpodobné. "Neexistuje žádná jiná hodnověrná fyzikální příčina dlouhodobých změn slunečního jasu, než jsou změny vyvolané slunečními skvrnami a fakulemi," řekl Wigley.

Je možné, že do klimatického systému zasahují kromě slunečního jasu i další faktory, například ultrafialové nebo kosmické záření. Význam těchto jevů však nelze v současné době vyhodnotit, protože jsou příliš složité a neexistují pro ně dostatečně rozvinuté fyzikální modely.


Kolísání slunečního záření od zahájení satelitního monitoringu v roce 1978.
Kolísání slunečního záření od zahájení satelitního monitorování v roce 1978. Intenzita jasu se zvyšuje periodicky v maximálních fázích jedenáctiletého slunečního cyklu. Prudké krátkodobé výkyvy jsou způsobeny rozdílným množstvím aktivních oblastí se skvrnami a fakulemi na přivrácené a odvrácené straně Slunce. Naše hvězda se otočí kolem své osy jednou za 27 dní.
Zdroj grafu: IPCC


Zpracováno podle:
- Nature (14.09.2006, Variations in solar luminosity and their effect on the Earth's climate)
- NCAR/UCAR (13.09.2006, Changes in Solar Brightness Too Weak to Explain Global Warming)
- MPA (09/2006, Do sunspots affect the Earth's climate?)
- Hvězdárna Uherský Brod (14.09.2006, Změny slunečního záření jsou příliš malé pro objasnění...)
- PMOD/WRC (Physikalisch-Meteorologisches Observatorium / World Radiation Center)
Jaký z vlivů je podle Vás nejvíce odpovědný za současný průběh klimatických změn?

Lidská činnost (emise skleníkových plynů, kácení pralesů) (hlasů: 1552)

(50.47 %)

Přírodní faktory (přirozený vývoj klimatu, sluneční aktivita) (hlasů: 1144)

(37.20 %)

Obojí zhruba stejně (hlasů: 379)

(12.33 %)Celkový počet hlasů: 3075

Související články:
Nastává sluneční minimum, bude asi ještě hlubší než to předchozí 13.03.2018
Velké sluneční minimum by globální oteplování nezpomalilo, tvrdí vědci 08.07.2015
Silná sluneční erupce X2,2 12.03.2015
Sluneční erupce X1,8 20.12.2014
Silná sluneční erupce X1,6 22.10.2014
Silná sluneční erupce třídy X1,6, výron koronální hmoty směřuje k Zemi 11.09.2014
Třetí nejsilnější sluneční erupce v současném cyklu 06.11.2013
Sluneční erupce třídy X z 29. října 2013 30.10.2013
Sluneční aktivita se zvýšila, 25. října došlo ke dvěma erupcím třídy X 26.10.2013
Sluneční maximum je nejslabší za poslední století 30.09.2013
Série silných erupcí na Slunci 14.05.2013
Sluneční aktivita je nízká, současný cyklus je nejslabší za poslední století 10.03.2013
Sluneční erupce třídy X1,4 13.07.2012
Velmi silná sluneční erupce X5,4 07.03.2012
Velmi silná geomagnetická bouře 27.09.2011
Další silná erupce na Slunci 08.09.2011
Silná erupce na Slunci 07.09.2011
Nejsilnější sluneční erupce v tomto cyklu 09.08.2011
Po silné sluneční erupci nastala geomagnetická bouře 06.08.2011
Malá doba ledová nenastane, ujišťují vědci 21.06.2011
První erupce třídy X v novém slunečním cyklu 16.02.2011
Sluneční skvrny mizí, je nové Maunderovo minimum nadohled? 18.09.2010
Hustota termosféry v letech 2008-2009 rekordně poklesla, vědci nemají vysvětlení 18.07.2010
Poslední magnetická bouře byla nejdelší od roku 2005, na slunci je pět skupin skvrn 04.05.2010
Nejdelší geomagnetická bouře od roku 2005 vědce překvapila, její příčiny nejsou jasné 10.04.2010
Dlouhodobé sluneční minimum by globální oteplování nezpomalilo 19.03.2010
Slunce je proměnná hvězda, sleduje ji nová družice Solar Dynamics Observatory 14.02.2010
260 dnů v roce 2009 bylo bez skvrn, kdy skončí sluneční minimum? 01.01.2010
Hluboký útlum sluneční aktivity snížil teplotu termosféry 22.12.2009
Sluneční aktivita roste, dlouhé minimum je zřejmě u konce 21.12.2009
Sluneční skvrny slábnou, během příštího desetiletí možná úplně zmizí 23.08.2009
Sluneční aktivita je stále velmi nízká 21.08.2009
NOAA: V prosinci 2008 začal nový sluneční cyklus, bude velmi slabý 09.05.2009
NASA: Sluneční minimum se prohlubuje 03.04.2009
Hluboké minimum sluneční aktivity pokračuje i v roce 2009 24.03.2009
Sluneční aktivita je stále nízká, rok 2008 byl rekordní 08.01.2009
Sluneční aktivita je extrémně nízká, padají rekordy 27.10.2008
Aktivnější Slunce zvýšilo teplotu na Zemi o 0,15 stupně za sto let 31.05.2008
Abdusamatov: Slunce ochlazuje Zemi, čeká nás malá doba ledová 04.02.2008
Začal nový sluneční cyklus, nejbouřlivější budou roky 2011 a 2012 13.01.2008
Lev Zeleny: Je pravým původcem globálního oteplování Slunce? 28.12.2007
Geolog Patterson: Za globální oteplování může Slunce 25.06.2007
Abdusamatov: Za změny podnebí může Slunce, čeká nás ochlazení 30.01.2007
Sluneční aktivita není příčinou globálního oteplování 09.01.2007
Silné erupce v době slunečního minima, padl rekord 23.12.2006
Slunce se na globálním oteplování podílí 10 až 30 procenty 02.02.2006
Rekordně vysoká sluneční aktivita vědce překvapila 16.09.2005
Slunce je nejaktivnější za posledních 8 tisíc let 04.11.2004
Slunce je nejaktivnější za posledních 1150 let 25.07.2004
NASA: Atmosféru a vodu z Marsu odvály sluneční erupce 09.07.2004
Na Slunci došlo k největší erupci v dějinách 06.11.2003
Slunce se chová nezvykle podivně 04.11.2003

 Autor: Libor Kukliš

tisknout Vytisknout článek Diskuse (7 příspěvků, číst vše, přidat)
  Významné dny
  Významné akce
4. ročník ZAHRANIČNÍ EXKURZE za příklady dobré praxe hospodaření s dešťovou vodou
  Slunce aktuálně
Slunce aktuálně

Počet dnů bez skvrn:
2017: 104 (28 %)
2018: 67 (59 %)  

Podrobnosti
  Země aktuálně
Globální teplotní odchylka
0,94 °C (01-12/2016)
0,84 °C (01-12/2017)
0,74 °C (01-03/2018)

Koncentrace CO2
404,05 ppm (1/2017)
406,53 ppm (1/2018)

Vzestup mořské hladiny
3,21 mm za rok
(1993-2018)

Lidská populace
7,466 miliardy (4/2018)

Index cen potravin FAO
172,8 bodů (3/2018)

ENSO
La Niña (SOI: +1,5)
(3/2018)
  Nejčtenější články
» 08.11.2017 - 4562x
Rozloha mořského ledu v Antarktidě dosáhla letos dvou vrcholů (číst článek)


» 13.03.2018 - 3091x
Nastává sluneční minimum, bude asi ještě hlubší než to předchozí (číst článek)


» 27.11.2017 - 2302x
Koncentrace oxidu uhličitého se meziročně zvýšila o 3,3 ppm (číst článek)


» 29.11.2017 - 1788x
Ve světle ikon - dokončení nového filmu režiséra Bričkovského můžete podpořit i Vy (číst článek)


» 07.02.2018 - 1241x
Jak s dešťovkou naložit udržitelně a chytře: Konkrétní projekty (číst článek)


» 30.10.2017 - 1189x
Orkán Herwart se prohnal nad střední Evropou (číst článek)


Gnosis - internetový magazín pro ty, kdo hledají poznání
Hlavní rubriky: Klimatické změny | Ničení Země | Další hrozby | Pomoc přírodě | Spiritualita, apokryfy | Záhady, zajímavosti | Ostatní
Pro články čtenářů je vyhrazena sekce Hledání Světla. Máte-li zájem o publikování svého článku, pište na e-mail info@gnosis.cz.
Přebírání článků je možné po předchozí domluvě a pod podmínkou uvedení zdroje (tím se rozumí uvedení jména autora a příslušného odkazu).
RSS | Atom | Vytvořeno v phpRS.
Provozovatel: Libor Kukliš, 2004 - 2017