Počasí v Evropě
Zalednění Arktidy
Klimatické anomálie
Dnes je 20. 04. 2018, svátek má Marcela citát pro dnešní den: Nikdy neříkej pravdu někomu, kdo si ji nezaslouží.
  Hlavní menu
  Rubriky
  Knihy v nabídce
  Zajímavé stránky
  Ikona webu
Facebook Twitter Google +
Dioda s bílým šumem, vědomí a morfická pole
Rubrika: Hmota a vědomí (23.04.2006, 31445 přečtení)

Na americké univerzitě v Princetonu probíhal od srpna 1998 pozoruhodný výzkum. Dostal název Globální projekt vědomí (Global Consciousness Project, GCP) a podíleli se na něm vědci, inženýři i umělci z celého světa. Výsledky výzkumu jsou v souladu s teorií morfické rezonance, kterou vypracoval biolog, biochemik, filozof a významný představitel alternativní vědy Dr. Rupert Sheldrake. Na základě nashromážděných poznatků badatelé konstatovali, že prostřednictvím diod s bílým šumem lze sledovat individuální vědomí i stav vědomí celého lidstva.

Dioda s bílým šumem BioCom Dioda s bílým šumem

Quantecové diody s bílým šumem jsou využívány k detekci a následné analýze změn morfických polí a pole vědomí. Univerzitní výzkum těchto diod trvá už 30 let a do dnešní doby se podařilo prokázat, že mohou sloužit jako spojovací článek mezi vědomím a strojem (mysl-stroj-interakce/vzájemné působení). Globální projekt vědomí (Global Consciousness Project, GCP) realizovaný na Princetonské univerzitě v USA, potvrdil, že skenovat lze nejenom formy individuálního vědomí, ale také globální vědomí lidstva. Při teroristickém útoku na newyorské Světové obchodní centrum (World Trade Center, WTC), k němuž došlo 11. září 2001, zaznamenalo 50 diod v různých částech světa v reakci na stav globálního vědomí synchronní prudké výkyvy.


Obrázek č. 1: Dioda s bílým šumem BioCom.


Strojové čtení myšlenek

Rozsáhlý výzkum na americké univerzitě v Princetonu, kterému veřejnost nevěnovala téměř žádnou pozornost, dospěl k závěru, že stroje a počítače, které měly diodu s bílým šumem zabudovanou jako spojovací článek, reagovaly na myšlenky a vědomí lidí, kteří s nimi navázali spojení. Spojení mezi člověkem a strojem (počítačem) je bezdrátové a realizováno bývá pomocí myšlenkové koncentrace osoby určené ke komunikaci se strojem. Nejznámější experiment tohoto typu byl uskutečněn v USA na univerzitě v Princetonu. Probíhal déle než 8 let a podílelo se na něm 200 studentů bez zvláště dokazatelných schopností mimosmyslového vnímání (extra-sensory perception, ESP). V rámci experimentu byli studenti vyzváni k tomu, aby při testech mysleli na "+" nebo "-".


Dioda s bílým šumem BioCom.

Obrázek č. 2: Při vyhodnocování všech testovaných údajů vyšlo najevo, že počítač dokázal prostřednictvím diody s bílým šumem zjistit a zaznamenat, na co subjekty během experimentu myslely. Další informace tady.


Globální projekt vědomí
(Global Consciousness Project, GCP)


Vedoucí: Dr. Roger Nelson

http://noosphere.princeton.edu/

Projekt, který byl zahájen v roce 1998, se zaměřil na sledování globálního vědomí prostřednictvím měření a na vyhodnocování údajů získaných z přibližně padesáti diod s bílým šumem rozmístěných po celé planetě.

Roger Nelson, který pracoval do poloviny roku 2002 v laboratořích PEAR (Princeton Engineering Anomalies Research), navrhl, aby bylo kromě jednotlivých forem vědomí sledováno rovněž globální vědomí, pokud se jeho existenci podaří prokázat a bude-li měřitelné. Od poloviny roku 1998 bylo v různých částech světa rozmístěno přibližně 50 diod s bílým šumem. Bílý šum si lze představit jako rádio naladěné mezi dvě stanice, kde dochází k velmi rychlému a nahodilému střídání zvukových frekvencí. Každá z 50 diod je napojená na počítač. Nezpracované údaje z jednotlivých počítačů jsou každodenně přenášeny do centrálního počítače univerzity v Princetonu. Tam je prováděna jejich analýza.

Zasáhnou-li do světového dění nějaké významné a emocionálně vypjaté události, přitáhnou zpravidla pozornost sdělovacích prostředků. Takové události jsou převáděny na statisticky porovnatelné záznamy.

Mapa světa s vyznačenými místy, na kterých byly za účelem výzkumu rozmístěny diody s bílým šumem.

Obrázek č. 3: Mapa světa s vyznačenými místy, na kterých byly za účelem výzkumu rozmístěny diody s bílým šumem. Podrobnosti zde.


Výsledky jsou jednoznačné

V době, kdy byl na WTC v New Yorku podniknut teroristický útok, zachytilo všech 50 diod velké výkyvy.


Fotografie z 11. září 2001 zachycující útok unesených letadel na budovy Světového obchodního centra (World Trade Center, WTC) v New Yorku. Graf dokumentující naměřené výkyvy globálního vědomí 11. září 2001.

Graf dokumentující naměřené výkyvy globálního vědomí 11. září 2001.

Obrázek č. 4, 5 a 6: Teroristický útok na budovy Světového obchodního centra (fotografie a grafické vyjádření zaznamenaných výkyvů). Pro bližší informace o vlivu této události na stav globálního vědomí klikněte zde nebo zde.


Morfické pole

Je-li skutečností, že globální vědomí reaguje synchronně na události přenášené médii, lze z toho usoudit, že všichni reagujeme podobně na stejné události? Rupert Sheldrake vysvětluje, že každý jednotlivý člověk s morfickými poli je ve spojení s morfickými poli celého lidstva. Fakticky tedy jde o morfický fenomén.

To, že vědomí reaguje globálně a bez závislosti na sdělovacích prostředcích včetně televizního vysílání, bylo možné poznat podle toho, že pred útokem na WTC bylo globální vědomí zalarmováno od 4 hodiny ranní místního času, což je o téměř 5 hodin dříve, než do mrakodrapu narazilo první letadlo (v 8:45 hod.) a 6 a 1/2 hodiny před tím, než při nárazu do budovy explodovalo druhé letadlo. Přestože o tomto teroristickém útoku do 8 hodiny 45 minuty úřady nevěděly, globální vědomí reagovalo už ve chvíli, kdy únosci letadel teprve začínali realizovat svůj plán. To jsou první důkazy, jež potvrzují přítomnost morfických polí, která zjevně spojují všechny lidi i v okamžiku, kdy ke vnímání skutečnosti dochází nevědomě mimo naše smysly.

Statisticky průkaznými signifikantními odchylkami padesáti diod byly v rámci Globálního projektu vědomí (Global Consciousness Projekt, GCP) ověřeny četné události. Veškerá vyhodnocení jsou veřejně přístupná na internetu (http://noosphere.princeton.edu/). Případné dotazy, prosím, neadresujte univerzitě v Princetonu, ale posílejte je na e-mailovou adresu rdnelson@princeton.edu


Rupert Sheldrake Rupert Sheldrake, Ph.D. (obrázek č. 7)

autor teorie morfické rezonance, jeden z nejvýznamnějších představitelů nového paradigmatu ve vědě.

Vystudoval přírodní vědy a biochemii na univerzitě v Cambridge (University of Cambridge) a filozofii a dějiny vědy na Harvardově univerzitě (Harvard University). Byl vědeckým pracovníkem britské Královské společnosti (Royal Society) a ředitelem biochemických studií při Clare Gollege v Cambridge. V současné době je členem Institutu noetických věd (Institute of Noetic Sciences, IONS) v San Franciscu.

Napsal řadu odborných pojednání a několik knih, mezi jinými např. Přítomnost minulosti, Tao přírody a Sedm experimentů, které by mohly změnit svět.


Jako příklad se můžeme zmínit také o dalších událostech, které se projevily na měřitelné úrovni globálního vědomí lidstva:

Globálně rozrušené vědomí ovlivněné pohřbem princezny Diany.

Obrázek č. 8: Princezna Diana zemřela 30. srpna 1997. Na tomto grafu je dobře patrné globálně rozrušené vědomí v den jejího pohřbu.


O jeden týden později při pohřbu matky Terezy (zemřela přirozenou smrtí ve vysokém věku 5. září 1997 ) reagovalo globální vědomí normálně.

Obrázek č. 9: O jeden týden později při pohřbu matky Terezy (zemřela přirozenou smrtí ve vysokém věku 5. září 1997) reagovalo globální vědomí normálně, počítač žádné zvláštní výkyvy diod nezaznamenal. Příslušné srovnání je zde.


Také události pozitivního významu působí na globální vědomí

Globální vědomí reaguje se stejnou intenzitou na pozitivní i negativní skutečnosti, což v rámci GCP déle než 4 roky ukazovaly výkyvy diod. Na kolísání měly největší vliv celosvětově významné svátky, teroristické útoky a války.

Grafické znázornění odchylky na Silvestra 2001/2002.

Obrázek č. 10: Grafické znázornění odchylky naměřené na přelomu let 2001 a 2002. Podrobnosti si můžete přečíst tady.


Na naměřené údajích se znatelně projevila i válka v Iráku. Přírodní katastrofy, i když měly velký rozsah, způsobily jen slabé reakce, což znamená, že z pohledu globálního vědomí nebyly abnormální. Nejmenší výkyvy byly naměřeny při politických nebo sportovních událostech (volby, olympijské hry).

Sheldrak argumentuje, že morfické pole každého jednotlivého člověka je ve spojení s morfickými poli celého lidstva.

Podle mého názoru jsou všechny organismy řízeny a organizovány morfickým polem (z řeckého "morphis" - forma). Morfické pole je organizačním polem systému. Každý krystal má svůj druh morfického pole, každý tvor má svůj druh morfického pole a stejně tak má své vlastní morfické pole každý orgán, každá tkáň, každá buňka, každá organela, každá molekula uvnitř těla. Existují nesčetné hiearchie polí v polích. Celá příroda je vybudována ze systémů v systémech, včetně systémů planet, hvězd atd. Každý tento systém má své vlastní morfické pole, které je organizuje podle zvyků příslušného druhu. Protože se některé systémy opakovaně vytvářejí již po několik miliónů let, jako je tomu například v přírodě u atomu vodíku či u krystalů soli, vytvořily vzory, které se opakují natolik dominantně, že se staly efektivně fixními. Chovají se tedy tak, jako by podléhaly věčným zákonům.


(c) Jana Felčárková, redigoval Libor Kukliš


Zdroje:
- BioCom (Badatelský projekt vědomí)
- Global Consciousness Project (Registering Coherence and Resonance in the World)
- lpolach.wz.cz (GCP - projekt globálního vědomí)
- m-tec (Consciousness fields can now be measured scientifically!)
- Baraka (Setkání imaginace s výzkumem, rozhovor s Rupertem Sheldrakem)
- Sophia (Sedm experimentů, které mohou změnit svět)
- Sheldrake Online (Rupert Sheldrake)
- PEAR (Princeton Engineering Anomalies Research)
- Institute of Noetic Sciences Autor: Jana Felčárková

tisknout Vytisknout článek Diskuse (15 příspěvků, číst vše, přidat)
  Významné dny
  Slunce aktuálně
Slunce aktuálně

Počet dnů bez skvrn:
2017: 104 (28 %)
2018: 63 (61 %)  

Podrobnosti
  Země aktuálně
Globální teplotní odchylka
0,94 °C (01-12/2016)
0,84 °C (01-12/2017)
0,68 °C (01-02/2018)

Koncentrace CO2
404,05 ppm (1/2017)
406,53 ppm (1/2018)

Vzestup mořské hladiny
3,21 mm za rok
(1993-2018)

Lidská populace
7,466 miliardy (4/2018)

Index cen potravin FAO
172,8 bodů (3/2018)

ENSO
La Niña (SOI: +1,5)
(3/2018)
  Nejčtenější články
» 08.11.2017 - 4514x
Rozloha mořského ledu v Antarktidě dosáhla letos dvou vrcholů (číst článek)


» 13.03.2018 - 2819x
Nastává sluneční minimum, bude asi ještě hlubší než to předchozí (číst článek)


» 22.10.2017 - 2288x
Teplotní odchylka za tři čtvrtiny roku 2017 je druhá nejvyšší od roku 1880, jako celek bude rok 2017 asi až třetí v pořadí (číst článek)


» 27.11.2017 - 2268x
Koncentrace oxidu uhličitého se meziročně zvýšila o 3,3 ppm (číst článek)


» 29.11.2017 - 1764x
Ve světle ikon - dokončení nového filmu režiséra Bričkovského můžete podpořit i Vy (číst článek)


» 07.02.2018 - 1196x
Jak s dešťovkou naložit udržitelně a chytře: Konkrétní projekty (číst článek)


Gnosis - internetový magazín pro ty, kdo hledají poznání
Hlavní rubriky: Klimatické změny | Ničení Země | Další hrozby | Pomoc přírodě | Spiritualita, apokryfy | Záhady, zajímavosti | Ostatní
Pro články čtenářů je vyhrazena sekce Hledání Světla. Máte-li zájem o publikování svého článku, pište na e-mail info@gnosis.cz.
Přebírání článků je možné po předchozí domluvě a pod podmínkou uvedení zdroje (tím se rozumí uvedení jména autora a příslušného odkazu).
RSS | Atom | Vytvořeno v phpRS.
Provozovatel: Libor Kukliš, 2004 - 2017