Počasí v Evropě
Zalednění Arktidy
Klimatické anomálie
Dnes je 27. 04. 2018, svátek má Jaroslav citát pro dnešní den: Gaia je bohyně Země, matka všeho, co na Zemi žije a roste.
  Hlavní menu
  Rubriky
  Knihy v nabídce
  Zajímavé stránky
  Ikona webu
Facebook Twitter Google +
O nejisté budoucnosti vrabce a dalších ptačích druhů v Evropě
Rubrika: Vymírání a úbytek druhů (27.03.2006, 11749 přečtení)

Podle OSN je zvýšenému riziku vyhynutí vystaveno 12 až 52 procent ptačích druhů. Jak je na tom vrabec? Populační situace vrabce domácího (Passer domesticus) se v Evropě od konce 20. století výrazně zhoršila. Do značné míry to platí také o vrabci polním (Passer montanus). Na evropském kontinentu žilo v roce 2003 odhadem o 50 procent méně vrabců polních než v roce 1980. Za posledních 30 let zmizelo v západní Evropě 80 až 95 procent vrabců polních. Vrabec domácí je na tom ještě hůře, zejména ve městech se jeho počty propadly až o 95 procent. Příčiny tak drastického úbytku nejsou dodnes obasněny a v zájmu dosažení uspokojivého vysvětlení byly v posledních letech vyhlašovány soutěže o nejlepší vědecké projekty, které by v hledání odpovědí na tuto otázku mohly uspět. K podobnému motivačnímu kroku se v únoru 2006 odhodlaly také Lidové noviny. Na problém s vrabci se mimo jiné zaměřila i Kate Vincentová z univerzity De Montfort v anglickém Leicesteru. Výsledky studie byly zveřejněny v únoru 2006.
Vrabec domácí (Passer domesticus) Postgraduální studentka Kate Vincentová 5 roků sledovala vrabce ve více než 600 budkách v Leicesteru a okolí. Na základě pozorování a doprovodných analýz dospěla k závěru, že klíčovým faktorem je nedostatek hmyzu a dalších bezobratlých forem života. Vincentová konstatovala, že pro mláďata je velice důležité přijímat v prvních týdnech života stravu bohatou na živočišné bílkoviny. Ve městech ale není možné nasbírat dostatečné množství larev, much, pavouků a mšic. Rodiče proto své potomky krmí především obilnými zrny a dalšími rostlinnými semeny. Důsledky jsou bohužel veskrze negativní. Nevyvážený jídelníček snižuje pravděpodobnost přežití mláďat o 50 procent. Vincentová zjistila, že při plnohodnotné stravě s živočišnými bílkovinami uhynulo 20 procent mláďat. Strava chudá na proteiny úmrtnost zvýšila na 70 procent.

Mizení hmyzu je podle autorky způsobeno absencí stromů, opadavých keřů a vysoké trávy v městském prostředí. Jenomže jak potom vysvětlíme populační pokles vrabců na venkově? Ve Velké Británii se početní zastoupení vrabce domácího od roku 1970 snížilo ve městech o 58 a na venkově o 48 procent.

Před zjednodušujícími závěry varovali ornitologové v Británii i České republice. Celková biomasa hmyzu je u nás víceméně stabilní. Jiní hmyzožraví ptáci, například sýkory, žádné problémy nemají. "Naše mapování ukazuje, že sýkor je v Praze přibližně stejně jako v 80. letech," uvedl Roman Fuchs z Jihočeské univerzity. Oproti tomu vrabců v Praze za stejné období ubylo odhadem o 50 až 70 procent.

Mezi další hypotézy, které mizení vrabců vysvětlují, patří zhoršování podmínek pro zakládání nových hnízd v městské zástavbě, znečištění životního prostředí a zvýšená koncentrace pesticidů v plodinách. Určitý podíl na situaci může mít i přemnožení potkanů a vysazování dravých ptáků ve městech. Pominout nelze ani častější výskyt strak a sojek.

Pravdou je, že kvůli hmyzu už někteří ptáci z přírody téměř vymizeli. Ornitolog Petr Musil z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy mezi takové nešťastníky zařadil například ťuhýka menšího (Lanius minor). Dalším kandidátem na vymření je mandelík hajní (Coracias garrulus). Tato dvojice doplatila na svou potravní závislost na konkrétním druhu hmyzu, v tromto případě na chroustech.

O populačních trendech 77 nejběžnějších druhů ptáků v Evropě pojednává březnový článek České společnosti ornitologické (ČSO). Z publikovaných údajů vyplývá, že k nejmarkantnějšímu úbytku došlo u následujících druhů:


Druhy ptáků s největším úbytkem populace
ČESKÝ NÁZEV LATINSKÝ NÁZEV VÝVOJ POPULACE *
Bramborníček hnědý Saxicola rubetra - 52
Čejka chocholatá Vanellus vanellus - 51
Hrdlička divoká Streptopelia turtur - 60
Konopka obecná Carduelis cannabina - 52
Krutihlav obecný Jynx torquilla - 71
Lejsek šedý Muscicapa striata - 48
Linduška lesní Anthus trivialis - 49
Pěnkava jikavec Fringilla montifringilla - 63
Skřivan polní Alauda arvensis - 43
Slavík obecný Luscinia megarhynchos - 65
Strakapoud malý Dendrocopos minor - 82
Strnad luční Miliaria calandra - 62
Vrabec polní Passer montanus - 50
*) Změna (v procentech) mezi rokem 1980 a 2003


Zdroje:
- De Montfort University (06.02.2006, Insect-Friendly Gardens may Help to slow Sparrows Decline)
- Lidové noviny (04.02.2006, Vrabci mizí z velkoměst)
- Novinky (23.03.2006, Vrabcům hrozí vyhynutí)
- Česká společnost ornitologická (12.03.2006, Populační trendy vybraných běžných druhů ptáků...)
- EkoList (17.04.2006, Vědci jsou znepokojeni úbytkem vrabců v západní Evropě)
- Lidové noviny (17.02.2006, Cena LN: Proč mizí vrabci?)

 Autor: Libor Kukliš

tisknout Vytisknout článek Diskuse (10 příspěvků, číst vše, přidat)
  Významné dny
  Významné akce
4. ročník ZAHRANIČNÍ EXKURZE za příklady dobré praxe hospodaření s dešťovou vodou
  Slunce aktuálně
Slunce aktuálně

Počet dnů bez skvrn:
2017: 104 (28 %)
2018: 67 (59 %)  

Podrobnosti
  Země aktuálně
Globální teplotní odchylka
0,94 °C (01-12/2016)
0,84 °C (01-12/2017)
0,74 °C (01-03/2018)

Koncentrace CO2
404,05 ppm (1/2017)
406,53 ppm (1/2018)

Vzestup mořské hladiny
3,21 mm za rok
(1993-2018)

Lidská populace
7,466 miliardy (4/2018)

Index cen potravin FAO
172,8 bodů (3/2018)

ENSO
La Niña (SOI: +1,5)
(3/2018)
  Nejčtenější články
» 08.11.2017 - 4561x
Rozloha mořského ledu v Antarktidě dosáhla letos dvou vrcholů (číst článek)


» 13.03.2018 - 3091x
Nastává sluneční minimum, bude asi ještě hlubší než to předchozí (číst článek)


» 27.11.2017 - 2301x
Koncentrace oxidu uhličitého se meziročně zvýšila o 3,3 ppm (číst článek)


» 29.11.2017 - 1788x
Ve světle ikon - dokončení nového filmu režiséra Bričkovského můžete podpořit i Vy (číst článek)


» 07.02.2018 - 1240x
Jak s dešťovkou naložit udržitelně a chytře: Konkrétní projekty (číst článek)


» 30.10.2017 - 1189x
Orkán Herwart se prohnal nad střední Evropou (číst článek)


Gnosis - internetový magazín pro ty, kdo hledají poznání
Hlavní rubriky: Klimatické změny | Ničení Země | Další hrozby | Pomoc přírodě | Spiritualita, apokryfy | Záhady, zajímavosti | Ostatní
Pro články čtenářů je vyhrazena sekce Hledání Světla. Máte-li zájem o publikování svého článku, pište na e-mail info@gnosis.cz.
Přebírání článků je možné po předchozí domluvě a pod podmínkou uvedení zdroje (tím se rozumí uvedení jména autora a příslušného odkazu).
RSS | Atom | Vytvořeno v phpRS.
Provozovatel: Libor Kukliš, 2004 - 2017