Počasí v Evropě
Zalednění Arktidy
Klimatické anomálie
Dnes je 27. 04. 2018, svátek má Jaroslav citát pro dnešní den: Gaia je bohyně Země, matka všeho, co na Zemi žije a roste.
  Hlavní menu
  Rubriky
  Knihy v nabídce
  Zajímavé stránky
  Ikona webu
Facebook Twitter Google +
OSN jedná o možnostech, jak zastavit masové vymírání druhů
Rubrika: Vymírání a úbytek druhů (23.03.2006, 10295 přečtení)

Planeta Země prochází největším vymíráním druhů za posledních 65 milionů let. Lidstvo nese za tento stav plnou odpovědnost. Ničení životního prostředá je neúnosné. Rozloha území chráněných před destrukcí není dostatečná. Tempo ubývání biodiverzity se zvyšuje. Spotřeba zdrojů o 20 procent přesahuje biologickou kapacitu Země. Plán OSN z roku 2002, jehož cílem bylo nepříznivý vývoj zvrátit, není naplňován. Pro jeho dosažení je třeba vyvinout "nesmírné úsilí", k čemuž by měla dopomoci i zpráva s názvem "Global Biodiversity Outlook 2". Dokument byl představen delegátům na konferenci OSN v brazilském městě Curitiba, který byl naplánován na 20. až 31. březen 2006. Na programu jednání je kromě problému se ztrátou biodiverzity také obchod s přírodními produkty a geneticky modifikovanými organismy.
Nosatka panamská (Atelopus varius) patří mezi kriticky ohrožené druhy žab. Před čtyřmi lety byl na summitu OSN o udržitelném rozvoji v Johannesburgu schválen plán na omezení míry vymírání ohrožených druhů rostlin a živočichů. Za časový horizont pro splnění závazku byl zvolen rok 2010. Do té doby by měla být mimo jiné vytvořena síť chráněných mořských rezervací. Do roku 2015 by měly být na maximální udržitelnou úroveň obnoveny stavy ryb. Zastaveno by mělo být rovněž vyčerpávání přírodních zdrojů. Píše se rok 2006 a každému musí být jasné, že uskutečnění ušlechtilých cílů není v dohledu. K žádnému zpomalování úbytku biodiverzity i přes velkohubá prohlášení státníků nedochází. Ba právě naopak. Stačí uvést dva příklady. Počet dravých ryb v oceánech poklesl v průběhu půl století o 90 procent. V Karibském moři přežívá ve srovnání s polovinou 70. let jen 20 procent korálových útesů.

Z patnáctibodového programu Úmluvy o biologické rozmanitosti (Convention on Biological Diversity, CBD) se daří naplňovat pouze jediný bod - rozšiřují se chráněná území. Rezervace zaujímají asi 12 procent zemského povrchu vyjma oceánů. V případě moří je to pouze 0,6 procenta. Dlužno podotknout, že ochrana je často formální a v mnoha zemích se nedodržuje. Také proto podle statistiky OSN ubylo v letech 2000 až 2005 ročně 7,3 milionů hektarů lesů, což je číslo srovnatelné s rozlohou Irska nebo Panamy. Dosud nedotčené pralesy jsou stále více fragmentované. Velmi rychle odumírají korálové útesy, chaluhy a mangrovníkové porosty. Ubývá nezastavěné plochy, stoupá znečištění a rozhodně se nezpomaluje ani vyčerpávání přírodních zdrojů. K tomu všemu se přidávají klimatické změny a na mnoha místech se šíří invazivní druhy narušující původní ekosystém.

Za takových podmínek život na Zemi chřadne. Rozsah vymírání je mnohem větší, než se ještě před pár lety soudilo. Oficiální statistika Mezinárodního svazu pro ochranu přírody (International Union for Conservation of Nature, IUCN) uvádí, že za posledních 500 let vyhynulo 844 druhů živočichů a rostlin. Skutečná cifra je i podle IUCN mnohonásobně větší. Bezprostředním vyhynutím je nyní ohroženo 771 živočišných druhů - 217 ptáků, 131 savců, 15 plazů a 408 obojživelníků. Celkově je riziku vymření jen v ptačí říši vystaveno 12 až 52 procent druhů. U savců je to 23 procent, u obojživelníků 32 procent.

"V současné době jsme zodpovědní za šesté největší vymírání v dějinách Země a největší od vymizení dinosaurů před 65 miliony let," konstatovali experti OSN ve své zprávě. Rychlost, s jakou druhy v současnosti vymírají, je asi tisícinásobně větší než v minulosti. Předcházející vlny vymírání před 65, 205, 250, 275 a 440 miliony lety jsou vysvětlovány nejrůznějšími příčinami, například dopady meteoritů, erupcemi sopek nebo náhlými změnami podnebí. Tentokrát je vinen člověk.

Přestože zpráva vyznívá mnohem pochmurněji než její první vydání v roce 2001, autoři optimisticky doufají, že původní plán lze ještě do konce tohoto desetiletí realizovat. Zástupci OSN tvrdí, že konference by měla přispět k nalezení vhodných způsobů, jak motivovat podnikatelskou sféru k ekologicky šetrnějšímu jednání. Z dlouhodobého hlediska je ekologický přístup samozřejmě výhodnější než krátkodobý zisk vedený heslem "urvi si, co můžeš". Jenomže všichni víme, že tento systém funguje jinak. Politici se většinou omezují na obecné teze o tom, že je třeba chránit přirozené biotopy, snižovat emise skleníkových plynů a efektivněji využívat přírodní zdroje. Pravdou však je, že slova a činy politických reprezentantů jsou dvě odlišné kategorie. Navzdory příslibu vyšších finančních investic poklesla celková suma vynaložená ročně na zachování druhové rozmanitosti v průběhu sedmi let o jednu čtvrtinu z 1 miliardy v roce 1998 na 750 milionů dolarů v roce 2005. Nemůžeme tudíž očekávat, že se v dohledné době něco změní. Katastrofické prognózy nikoho nepřesvědčí. Dokud nás ke změně nedonutí sama příroda, pojedeme ve starých kolejích.


Graf globální ekologické stopy. Lidstvo od druhé poloviny 80. let spotřebovává více zdrojů, než je Země schopná poskytnout.

Popis k obrázkům: Na fotografii výše je nosatka panamská (Atelopus varius), kriticky ohrožený druh žáby. Graf ukazuje, že lidstvo od konce 80. let spotřebovává více zdrojů, než je planeta Země schopná poskytnout.


Zdroje:
- Convention on Biological Diversity (Global Biodiversity Outlook 2)
- Aktuálně.cz (21.03.2006, Vymírá nejvíce druhů od doby dinosaurů)
- EkoList (21.03.2006, Lidé odpovědní za nejhorší vymírání druhů od vyhynutí dinosaurů)
- Právo (22.03.2006, OSN chce čelit poklesu rozmanitosti života)
- BBC News (20.03.2006, Life's diversity 'being depleted')
- Guardian (21.06.2006, UN warns of worst mass extinctions for 65m years)
- Earthtimes.org (21.03.2006, Humans faulted for hastening loss of biodiversity)
- The Register (21.03.2006, UN sounds biodiversity mayday)
- IUCN (2International Union for Conservation of Nature)
- OEVVO (Konference OSN “Světový summit o udržitelném rozvoji” Johannesburg 2002)

 Autor: Libor Kukliš

tisknout Vytisknout článek Diskuse (4 příspěvků, číst vše, přidat)
  Významné dny
  Významné akce
4. ročník ZAHRANIČNÍ EXKURZE za příklady dobré praxe hospodaření s dešťovou vodou
  Slunce aktuálně
Slunce aktuálně

Počet dnů bez skvrn:
2017: 104 (28 %)
2018: 67 (59 %)  

Podrobnosti
  Země aktuálně
Globální teplotní odchylka
0,94 °C (01-12/2016)
0,84 °C (01-12/2017)
0,74 °C (01-03/2018)

Koncentrace CO2
404,05 ppm (1/2017)
406,53 ppm (1/2018)

Vzestup mořské hladiny
3,21 mm za rok
(1993-2018)

Lidská populace
7,466 miliardy (4/2018)

Index cen potravin FAO
172,8 bodů (3/2018)

ENSO
La Niña (SOI: +1,5)
(3/2018)
  Nejčtenější články
» 08.11.2017 - 4561x
Rozloha mořského ledu v Antarktidě dosáhla letos dvou vrcholů (číst článek)


» 13.03.2018 - 3091x
Nastává sluneční minimum, bude asi ještě hlubší než to předchozí (číst článek)


» 27.11.2017 - 2301x
Koncentrace oxidu uhličitého se meziročně zvýšila o 3,3 ppm (číst článek)


» 29.11.2017 - 1788x
Ve světle ikon - dokončení nového filmu režiséra Bričkovského můžete podpořit i Vy (číst článek)


» 07.02.2018 - 1240x
Jak s dešťovkou naložit udržitelně a chytře: Konkrétní projekty (číst článek)


» 30.10.2017 - 1189x
Orkán Herwart se prohnal nad střední Evropou (číst článek)


Gnosis - internetový magazín pro ty, kdo hledají poznání
Hlavní rubriky: Klimatické změny | Ničení Země | Další hrozby | Pomoc přírodě | Spiritualita, apokryfy | Záhady, zajímavosti | Ostatní
Pro články čtenářů je vyhrazena sekce Hledání Světla. Máte-li zájem o publikování svého článku, pište na e-mail info@gnosis.cz.
Přebírání článků je možné po předchozí domluvě a pod podmínkou uvedení zdroje (tím se rozumí uvedení jména autora a příslušného odkazu).
RSS | Atom | Vytvořeno v phpRS.
Provozovatel: Libor Kukliš, 2004 - 2017