Počasí v Evropě
Zalednění Arktidy
Klimatické anomálie
Dnes je 15. 12. 2017, svátek má Radana citát pro dnešní den: Šlechetný člověk je smířlivý, ale ne povolný. Člověk malý je povolný, ale ne smířlivý.
  Hlavní menu
  Rubriky
  Knihy v nabídce
  Zajímavé stránky
  Ikona webu
Facebook Twitter Google +
Rostliny významně přispívají ke globálnímu oteplování
Rubrika: Rozmrzání půdy, únik metanu (14.01.2006, 9174 přečtení)

Rostliny včetně stromů významně přispívají ke globálnímu oteplování. K tomuto překvapivému závěru dospěli vědci z Ústavu jaderné fyziky Maxe Plancka (Max-Planck-Institut für Kernphysik, MPIK) v německém Heidelbergu. Rostliny podle jejich zjištění vyprodukují 60 až 240 milionů tun metanu ročně, což je 10 až 30 procent z celkového objemu. Ze jeden rok se do atmosféry uvolní kolem 600 milionů tun metanu. Metan je až 25 krát silnějším skleníkovým plynem než oxid uhličitý. Jeho koncentrace v ovzduší se za posledních 150 let téměř ztrojnásobila. Šokující studie byla 12. ledna 2006 publikována v časopise Nature.
Rostliny uvolní do atmosféry až 240 milionů tun metanu ročně. "Učinili jsme velice zvláštní objev. Zjistili jsme, že rostliny emitují metan. Rostliny vytvářejí metan a vypouštějí ho do atmosféry," prohlásil hlavní autor studie Frank Keppler. Kromě jeho osoby se na výzkumu podílel i John Hamilton, Marc Bra a Thomas Röckmann. "Jeden z nepřekvapivějších poznatků je ten, že metan je produkován rostlinami v normálních enviromentálních podmínkách. Provedli jsme komplexní výpočty a předpokládáme, že vegetace by mohla být zdrojem 60 až 240 milionů tun metanu ročně." poznamenal Dr. Frank Keppler.

Němečtí experti ověřili platnost svého tvrzení v laboratorních podmínkách i v terénu. Potvrdilo se přitom pravidlo, že emise metanu rostou úměrně k zvyšující se teplotě. Každé oteplení o 10 stupňů Celsia v teplotním rozsahu od 30 do 70 stupňů mělo za následek zdvojnásobení produkce plynu. Podnětem pro výraznější uvolňování metanu byla rovněž větší intenzita slunečního záření.

Ve zprávě je uvedeno, že nejvíce metanu vytvářejí živé rostliny. Oproti uhynulým organismům je to 10 až 1000 krát více. Závěry výzkumu jsou v rozporu s dosavadním názorem, že rostliny uvolňují metan pouze v nepřítomnosti kyslíku. Je známo, že ke zvyšující se koncentraci tohoto plynu přispívají skládky odpadů, těžba uhlí, chov hospodářských zvířat, pěstování rýže a ve stále větším objemu také rašeliniště.

"Zjištění Kepplera a jeho kolegů pomáhá vysvětlit neuvěřitelně velká mračna metanu nad tropickými pralesy, která byla pozorována z vesmíru," komentoval studii David Lowe z novozélandského Národního výzkumného ústavu vody a ovzduší (National Institute of Water and Atmospheric Research, NIWA). Lowe upozornil, že satelitní monitorování v letech 1990 až 2000 odhalilo zpomalení pronikání metanu do atmosféry. Příčinou tohoto zpomalení by mohlo být paradoxně intenzivní tempo odlesňování v daném časovém úseku. Odhaduje se, že v posledním desetiletí 20. století lidé na celém světě vykáceli více než 12 procent rozlohy deštných pralesů.

Masivní odlesňování už připravilo tuto planetu o převážnou většinu původních pralesů. "Nyní máme před sebou přízrak, že by nové lesy mohly umocnit skleníkové oteplování prostřednictvím emisí metanu namísto toho, aby ho redukovaly pohlcováním oxidu uhličitého," konstatoval Lowe.

"Objev je zcela ohromující," reagoval na nově zveřejněné informace Malcolm Campbell, profesor botaniky na torontské univerzitě. "To je skoro jeden z takových objevů, u kterých si přejete, aby nebyl pravdivý."

Ve vědeckých kruzích vzbudila studie nebývalý rozruch. Je to pochopitelné. V následujícím období bude nutné řadu dosavadních postojů přehodnotit. Na mnoho otázek musí být nalezeno mnoho odpovědí. Jak je možné, že tak velký zdroj metanu mohl být dosud přehlížen? Jakým způsobem rostliny metan vytvářejí? "Čekají nás čilé tahanice mezi badateli při hledání odpovědí na tyto a další otázky," uzavřel Lowe.

Velký otazník nyní visí nad Kjótským protokolem. V něm se většina nejrozvinutějších států světa zavázala ke snížení emisí skleníkových plynů do roku 2012 o 5,2 procenta ve srovnání se stavem v roce 1990. V rámci úmluvy je povoleno kompenzovat atmosférické znečištění výsadbou nových lesů, nebo opětovným zalesňováním už vykácených oblastí. Nový výzkum tento aspekt Kjótského protokolu zpochybňuje. Na jakékoli závěry je ale ještě brzy. Pravdou je, že původcem novodobého globálního oteplování nejsou lesy ale lidé. Nové poznatky by rozhodně neměly vést ke snaze vykácet poslední zbytky pralesů na této planetě. Argument, že tím přispějeme k boji proti klimatickým změnám, by byl jistě absurdní. Studie by nás naopak měla převědčit o tom, že systém udržující život na Zemi je extrémně složitý a ve všech dílčích jednotlivostech vzájemně provázaný. Člověk by do tohoto systému neměl pokud možno vůbec zasahovat, protože jinak se i přes veškerou svou samochválu a domnělou bohorovnost může nadít obrovských překvapení.


Dodatek 06/2008: Nezávislé výzkumy nepotvrdily tvrzení vědců z Ústavu jaderné fyziky Maxe Plancka o tom, že rostliny produkují metan.


Koncentrace metanu v atmosféře.
Koncentrace metanu (CH4) v atmosféře v posledním tisíciletí. Množství
metanu je uvedeno v ppb - parts per billion (částic na miliardu).


Zdroje:
- Nature (12.01.2006, Natural natural gas plants)
- EkoList (11.01.2006, Němečtí vědci objevili nový zdroj globálního oteplování: rostliny)
- Planet Ark (12.01.2006, New Source of Global Warming Gas Found - Plants)
- BBC News (11.01.2005, Plants revealed as methane source)
- AM (12.01.2005, New greenhouse research finds trees part of the problem)
- News24.com (12.01.2005, That sinking feeling...)
- Toronto Star (12.01.2005, Plants adding to global warming, study says)
- iHNed.cz (11.01.2006, Ke globálnímu oteplování přispívají také rostliny)
- MPIK (Max-Planck-Institut für Kernphysik)
- NIWA (National Institute of Water and Atmospheric Research)

 Autor: Libor Kukliš

tisknout Vytisknout článek Diskuse (3 příspěvků, číst vše, přidat)
  Významné dny
  Slunce aktuálně
Slunce aktuálně

Počet dnů bez skvrn:
2016: 32 (9 %)  
2017: 94 (27 %)

Podrobnosti
  Země aktuálně
Globální teplotní odchylka
0,90 °C (1-12/2015)
0,94 °C (1-12/2016)
0,87 °C (1-9/2017)  

Koncentrace CO2
403,39 ppm (8/2016)
405,15 ppm (8/2017)

Lidská populace
7,437 miliardy (11/2017)

Index cen potravin FAO
176,4 bodů (10/2017)

ENSO
La Niña
(SOI: +0,9)

(10/2017)
  Nejčtenější články
» 22.06.2017 - 2752x
Období leden až květen 2017 s odchylkou 0,92 stupně, v Africe byl květen nejteplejší v historii (číst článek)


» 05.09.2017 - 1969x
Hurikán Harvey byl zřejmě nejničivějším hurikánem novodobé historie (číst článek)


» 09.09.2017 - 1561x
Hurikán Irma pustošil Karibik i Floridu, škody by mohly přesáhnout 100 miliard dolarů (číst článek)


» 22.10.2017 - 1396x
Teplotní odchylka za tři čtvrtiny roku 2017 je druhá nejvyšší od roku 1880, jako celek bude rok 2017 asi až třetí v pořadí (číst článek)


» 20.09.2017 - 1317x
V Arktidě poklesla 13. září rozloha mořského ledu na letošní minimum (číst článek)


» 19.09.2017 - 1316x
Hurikán Maria devastoval ostrovy v Karibiku (číst článek)


Gnosis - internetový magazín pro ty, kdo hledají poznání
Hlavní rubriky: Klimatické změny | Ničení Země | Další hrozby | Pomoc přírodě | Spiritualita, apokryfy | Záhady, zajímavosti | Ostatní
Pro články čtenářů je vyhrazena sekce Hledání Světla. Máte-li zájem o publikování svého článku, pište na e-mail info@gnosis.cz.
Přebírání článků je možné po předchozí domluvě a pod podmínkou uvedení zdroje (tím se rozumí uvedení jména autora a příslušného odkazu).
RSS | Atom | Vytvořeno v phpRS.
Provozovatel: Libor Kukliš, 2004 - 2017