Počasí v Evropě
Zalednění Arktidy
Klimatické anomálie
Dnes je 18. 03. 2018, svátek má Eduard citát pro dnešní den: Nebudeš-li mít špatné myšlenky, nebudeš ani konat špatné skutky.
  Hlavní menu
  Rubriky
  Knihy v nabídce
  Zajímavé stránky
  Ikona webu
Facebook Twitter Google +
Hymnus Afrodity
Rubrika: Věčná moudrost (21.07.2005, 11290 přečtení)

Autorkou následujícího textu je Anna Kingsfordová (1846-1888), univerzitně vzdělaná lékařka, významná spisovatelka mystických knih a spoluzakladatelka Teosofické společnosti v Anglii. Anna byla kromě svých duchovních aktivit známá vytrvalou a aktivní obhajobou ženských práv (právo na vzdělání) a práv zvířat (vystupovala proti vivisekci a propagovala vegetariánství). Mnozí mystikové včetně zakladatele české mystické školy Karla Weinfurtera ji považovali za velkou osobnost zasvěcenou do hlubokých tajemství. Hymnus Afrodity (Hymn of Aphrodite) je součástí její knihy Dokonalá cesta (The Perfect Way) z roku 1882.

Sandro Botticelli (1445-1510) - Zrození Venuše I.

Jsem jitrem, jsem dcerou nebes a hlubiny,
mlha moře pokrývá moji krásu závojem,
jenž se chvěje světlem.

Jsem Afrodita, sestra Foebova (Apollonova),
otevírám brány nebeské, počátek vědění
a jsem hlasatelkou dokonaného dne.

Dlouho temnota pokrývala hladinu.
Duše všech věcí dřímaly,
údolí byla naplněna stíny.
A jenom hory a hvězdy spolu rozmlouvaly.

Nebylo světla na pozemských cestách,
otáčející se svět se pohyboval na své ose dále,
temnota a tajemství zahalovaly tváře bohů.

A pak jsem se vynořila z hlubiny jako zapuzovatelka noci
a nebeský obzor se rozzářil radostí, když mne spatřil.

Tajemství vod bylo odhaleno,
oči Zéva se dívaly dolů k zemi.

Hlubiny byly rudé jako víno,
roucho země se přeměnilo
a ona jako by vstala z mrvých,
byla plna milosti a krásy.


II.

Láska se zrodila z Boha a z Duše,
zrodila se v tichu,
v soumraku, v mysteriu spánku.

V tajemném prostoru,
v lůně nebeského principu,
v srdci člověka božího
- tam je oltář lásky.

Ano, byla jsem před všemi věcmi,
ze mne se zrodila žádost,
ale já také pudím vzpruhy života dovnitř k Bohu
a skrze mne se spojují země a nebesa.

Ale jsem skryta, dokud nenadejde můj Den.
Spočívám pod vodami moře, v hlubinách Duše.
Noční pták mne nespatří,
ani stáda v údolí,
ani divoká koza v rozsedlině skalní.

Jsem ukryta jako mořské ryby,
jsem utajena a zastřena před pohledem dětí hlubin.

Vše, co je skryté, má symbol číslo pět.
Neboť pět je ukryto ve tmě a v tichu,
ale toto číslo zná tajemství všech míst na zemi
a také síly hlubokého moře.

A právě tak láska dosáhne ke všemu
a tak nalézá tajemství všech věcí,
majíc svůj počátek a svůj konec v moudrosti Boží.

Duch moudrosti se rodí v Duši.
Tak jako číslo pět se rodí v ňadrech vod.

Ze svatyně hlubin vystupuje Láska,
spása přichází z moře.


III.

Jsem koruna mnohých zrození a smrti,
jsem vykladatelka mystérií
a já jsem to, která osvěcuje duši.

V elementech těla je uvězněna Láska,
která tam leží v jeskyni Bacchově,
která tam odpočívá v jeslích,
střežených vody Demetřinými.

Ale když vyjde Jitřenka - Duše nad zemi,
pak nastává slavnost Lásky.

Proto také dokud není ukončena práce třetího dne,
neprojeví se Láska.

A potom otevřu brány jitra
a nádhera Boha vystoupí před zraky lidí.


IV.

Tajemství anděla Anaela je v srdci světa,
zpěv Boha je zvukem hvězd na jejich drahách.

Ó Lásko, ty jsi spícím horkem země,
jsi silou vína, jsi radostí ovocných sadů a polí.
Ty jsi Duchem zpěvu a smíchu a touhy života.

Skrze tebe, ó bohyně čistooká a zlatá, jsou odhaleny Slunce a Měsíc,
neboť láska je rádcem nebes.

Mraky a páry se rozplývají před tebou
a ty odhaluješ zemi,
Vladaře nezměrné oblohy.

Ty činíš, že všechny věci svítí,
ty odhaluješ veškeré hlubiny.

Od útrob moře až k nejvyšším nebesům,
od stinné propasti až k trůnu Páně.

Tvoji miláčkové jsou jako hrdličky,
které nosí na svém těle znamení Ducha,
znajíce jeho tajemství.

Leť, leť, ó holubice.
Přichází den jarní
a na dalekém východě vyvstává jitro.
Nese poselství pro tebe,
abys je hlásala od země k nebesům!


Karel Weinfurter: Druhý mystický slabikář, nakladatelství Glóbus, Bratislava 1993


  Významné dny
  Slunce aktuálně
Slunce aktuálně

Počet dnů bez skvrn:
2017: 104 (28 %)
2018: 41 (54 %)  

Podrobnosti
  Země aktuálně
Globální teplotní odchylka
0,90 °C (1-12/2015)
0,94 °C (1-12/2016)
0,84 °C (1-12/2017)

Koncentrace CO2
403,76 ppm (11/2016)
405,81 ppm (11/2017)

Lidská populace
7,456 miliardy (2/2018)

Index cen potravin FAO
169,5 bodů (1/2018)

ENSO
La Niña (SOI: +1,1)
(1/2018)
  Nejčtenější články
» 08.11.2017 - 4244x
Rozloha mořského ledu v Antarktidě dosáhla letos dvou vrcholů (číst článek)


» 22.10.2017 - 2087x
Teplotní odchylka za tři čtvrtiny roku 2017 je druhá nejvyšší od roku 1880, jako celek bude rok 2017 asi až třetí v pořadí (číst článek)


» 13.03.2018 - 2077x
Nastává sluneční minimum, bude asi ještě hlubší než to předchozí (číst článek)


» 27.11.2017 - 2066x
Koncentrace oxidu uhličitého se meziročně zvýšila o 3,3 ppm (číst článek)


» 19.09.2017 - 1979x
Hurikán Maria devastoval ostrovy v Karibiku (číst článek)


» 20.09.2017 - 1877x
V Arktidě poklesla 13. září rozloha mořského ledu na letošní minimum (číst článek)


Gnosis - internetový magazín pro ty, kdo hledají poznání
Hlavní rubriky: Klimatické změny | Ničení Země | Další hrozby | Pomoc přírodě | Spiritualita, apokryfy | Záhady, zajímavosti | Ostatní
Pro články čtenářů je vyhrazena sekce Hledání Světla. Máte-li zájem o publikování svého článku, pište na e-mail info@gnosis.cz.
Přebírání článků je možné po předchozí domluvě a pod podmínkou uvedení zdroje (tím se rozumí uvedení jména autora a příslušného odkazu).
RSS | Atom | Vytvořeno v phpRS.
Provozovatel: Libor Kukliš, 2004 - 2017