Počasí v Evropě
Zalednění Arktidy
Klimatické anomálie
Dnes je 23. 05. 2018, svátek má Vladimír citát pro dnešní den: Pes, kterého uzdravíš, tě nekousne. To je rozdíl mezi zvířetem a člověkem.
  Hlavní menu
  Rubriky
  Knihy v nabídce
  Zajímavé stránky
  Ikona webu
Facebook Twitter Google +
Slunce je nejaktivnější za posledních 8 tisíc let
Rubrika: Sluneční aktivita (04.11.2004, 10922 přečtení)

Slunce sice nyní rychle spěje k minimu svého jedenáctiletého cyklu, ale z dlouhodobého hlediska je stále v období velmi vysoké aktivity. Zjistil to mezinárodní tým vědců při Max Planck Institute for Solar System Research (Katlenburg-Lindau, Německo), který vede Dr. Solanki. Tým zrekonstruoval sluneční aktivitu za posledních 11 tisíc let a na základě tohoto výzkumu předpovídá, že současná sluneční aktivita dosahuje vrcholu a významně se sníží v průběhu několika příštích dekád.
Slunce je nejaktivnější za posledních 8 tisíc let. Již dříve oznámil Dr. Sami K.Solanki výsledky výzkumu aktivity Slunce za poslední tisíciletí. Nyní však prodloužil své výzkumy až na na období posledních 11.400 let, tedy od konce poslední doby ledové až do dnešních dnů. Poprvé tak bylo celé toto dlouhé období zrekonstruováno kvantitativně. Vědci z Německa, Finska, a Švýcarska o tom informují ve vydání vědeckého časopisu NATURE z 28.října.

Vědci analyzovali radioaktivní izotopy ve stromech, které rostly před tisíci let nebo led z hloubky grónských ledovců. Aby našli stejně aktivní dobu činnosti Slunce jako se vyskytuje v posledních 60 letech, museli se vrátit až o 8.000 let zpátky. Podle statistického studia ranných období zvýšené sluneční aktivity předpovídají, že aktuální úroveň vysoké sluneční aktivity pravděpodobně bude pokračovat už jen několik dalších dekád.

Výzkumný tým měl již v roce 2003 důkaz o tom, že Slunce je nyní mnohem aktivnější než v předcházejících 1.000 letech. Nová skupina dat dovolila prodloužit délku studovaného časového intervalu až na 11.400 let tak, že mohl být bez přerušení pokryt časový úsek už od konce poslední doby ledové. Tato nová studie ukázala, že aktuální období vysoké sluneční aktivity, které trvá přibližně od roku 1940, je za posledních 8.000 let naprosto unikátní. Znamená to, že Slunce v posledním období nejenže vytvářelo více slunečních skvrn, ale také vzniklo více erupcí, které vyvrhují obrovské plynové oblaky daleko do kosmu. Původcem a zdrojem energie všech těchto úkazů je magnetické pole Slunce.

Už od doby vynálezu teleskopu na začátku 17. století astronomové soustavně pozorovali a zaznamenávali sluneční skvrny. I když tehdy ještě ani zdaleka netušili, že vlastně počítají a zakreslují chladnější regiony slunečního povrchu, kde je dodávka energie z nitra Slunce redukována díky silným magnetickým polím, která je doprovází. Díky tomu jsou sluneční skvrny chladnější až o 1.500 stupňů a tak se jeví jako tmavější v porovnání se svým nemagnetickými okolím, kde průměrná teplota dosahuje asi 5.800 stupňů. Počet skvrn viditelných na slunečním povrchu kolísá v cyklu 11 let, který je sice nejzřetelnější a tím i nejznámější, ale zároveň je i součástí dalších, podstatně delších cyklů. Na rozdíl ode dneška, kdy nejsou sluneční skvrny vzácné ani v době slunečního minima, například během druhé poloviny 17. století nebyly po dlouhá období pozorovány skoro žádné sluneční skvrny.

Pro mnoho studií vztahujících se k původu sluneční aktivity a jeho potenciálního účinku na dlouhodobé změny zemského klimatu, bylo a je hlavním zkoumaným intervalem období až od roku 1610, od kdy jsou k dispozici systematické zápisy pozorování slunečních skvrn. Takový interval je ale na odhalení dlouhodobého působení Slunce příliš krátký. Protože ale před rokem 1610 již neexistují astronomická pozorování, dřívější úrovně sluneční aktivity musí být odvozeny z jiných dat. Informace o sluneční aktivitě je uložená na Zemi například ve formě izotopů. Ty vznikají při srážkách kosmických paprsků s molekulami vzduchu v horních vrstvách atmosféry. Jedním z těchto izotopů je C-14, radioaktivní uhlík s poločasem rozpadu 5.730 let, objevený 27.února 1940. Právě ten se dobře hodí pro určování věku dřevěných objektů. Množství uhlíku C-14 ve dřevě totiž silně závisí na množství kosmických paprsků, které vniknou do atmosféry. Toto množství střídavě kolísá podle úrovně sluneční aktivity. Během zvýšené aktivity je silné sluneční magnetické pole efektivním štítem proti aktivním částicím přilétajícím z kosmu, zatím co množství kosmických paprsků se zvyšuje, když aktivita Slunce klesá. Proto také vyšší sluneční aktivita vede k nižšímu výskytu C- 14 v letokruzích a naopak.

Část izotopu C- 14 produkovaného kosmickými paprsky se nakonec stane součástí biomasy stromů a některé kmeny stromů se třeba pod zemí nebo pod vodou uchovají i tisíce z let poté co skončil jejich růst. Obsah C- 14 uložený v jejich letokruzích tak může být stále změřen. Rok ve kterém se C- 14 začlenil do kmenů je určen a do časové řady zařazen porovnáním různých stromů s letokruhy (dobou růstu), které se časově překrývají. Tímto způsobem, připomínajícím skládačku, se nakonec podařilo zmapovat množství C- 14 zpět v čase až do doby před 11.400 lety, kdy končila poslední doba ledová. Metoda rekonstruující sluneční aktivitu v minulosti, byla testována a naměřené výsledky byly porovnávány s historickými záznamy přímo změřených relativních čísel slunečních skvrn a také s dřívějšími kratšími rekonstrukcemi na základě jiného izotopu, Berylia Be- 10 v polárních ledovcích. Porovnávalo se při tom také s modely týkajícími se produkce izotopů kosmickými paprsky, modulace toku kosmických paprsků meziplanetárním magnetickým polem (otevřený sluneční magnetický tok), stejně jako vztah mezi slunečním magnetickým polem a relativním číslem slunečních skvrn. Tímto složitým a komplexním způsobem se poprvé podařilo kvantitativně spolehlivě rekonstruovat relativní čísla slunečních skvrn za celé období od konce poslední doby ledové až po dnešek.

Protože jas a tím i celkový energetický tok Slunce se mírně mění se slunečnou aktivitou, nová rekonstrukce také signalizuje, že Slunce dnes svítí poněkud jasněji než před 8.000 lety. To, zda tento efekt může mít významný vliv na globální oteplování Země během posledního století, je zatím nejisté. Vědci okolo Dr. Solanki zdůrazňují skutečnost, že sluneční aktivita zůstává na zhruba stálé (vysoké) úrovni už od roku 1980 - nehledě na střídání 11-ti letého cyklu - zatímco globální teplota zaznamenala během této doby další zvýšení. Na druhé straně, dost podobné trendy sluneční aktivity a pozemské teploty během posledních staletí (s důležitou výjimkou posledních 20-ti let) signalizují, že vztah mezi Sluncem a klimatem zůstává výzvou pro další výzkum.


Graf zaznamenávající sluneční aktivitu v průběhu posledních 11.400 let.

Na prvním obrázku vlevo nahoře je velká sluneční skvrna ze začátku září 2004. Zobrazená oblast zabírá asi 42.000 x 30.000 km povrchu Slunce. Celá Země by vešla se do této oblasti vešla několikrát. Snímek byl pořízen švédským jedno metrovým slunečním teleskopem na ostrově La Palma, Kanárské ostrovy, Španělsko.

Na druhém obrázku je graf zaznamanávající zrekonstruovanou sluneční činnost v desetiletých průměrech za posledních 11.400 let, založená na množství C- 14 (modrá křivka) a historicky přímo pozorovaná data slunečních skvrnu od roku 1610 (červená křivka). Spolehlivost dat C- 14 ale končí kolem roku 1900, takže prudké zvýšení sluneční činnosti ve 20. století se na grafu zatím neobjevuje. Rekonstrukce ukazuje zřetelně, že srovnatelná doba vysoké sluneční aktivity existovala už před více než 8 tisíci lety. Dole: Zvětšená část horního obrázku (výřez šrafované oblasti) srovnatelné s vyšší sluneční aktivitou ve 20. století.Převzato z:
- Hvězdárna Uherský Brod (31.10.2004, Slunce je nyní nejaktivnější za posledních 8000 let )

Další zdroje:
- Astro.cz (04.11.2004, Slunce je nyní nejaktivnější za posledních 8000 let, kopie)
- Max Planck Society (28.10.2004, The Sun is More Active Now than Over the Last 8000 Years)
- Nature.com (28.10.2004, Unusual activity of the Sun during recent decades compared to the...)
- MPS (Max-Planck-Institut für Sonnensystemforschung)
Jaký z vlivů je podle Vás nejvíce odpovědný za současný průběh klimatických změn?

Lidská činnost (emise skleníkových plynů, kácení pralesů) (hlasů: 1553)

(50.49 %)

Přírodní faktory (přirozený vývoj klimatu, sluneční aktivita) (hlasů: 1144)

(37.19 %)

Obojí zhruba stejně (hlasů: 379)

(12.32 %)Celkový počet hlasů: 3076

Související články:
Nastává sluneční minimum, bude asi ještě hlubší než to předchozí 13.03.2018
Velké sluneční minimum by globální oteplování nezpomalilo, tvrdí vědci 08.07.2015
Silná sluneční erupce X2,2 12.03.2015
Sluneční erupce X1,8 20.12.2014
Silná sluneční erupce X1,6 22.10.2014
Silná sluneční erupce třídy X1,6, výron koronální hmoty směřuje k Zemi 11.09.2014
Třetí nejsilnější sluneční erupce v současném cyklu 06.11.2013
Sluneční erupce třídy X z 29. října 2013 30.10.2013
Sluneční aktivita se zvýšila, 25. října došlo ke dvěma erupcím třídy X 26.10.2013
Sluneční maximum je nejslabší za poslední století 30.09.2013
Série silných erupcí na Slunci 14.05.2013
Sluneční aktivita je nízká, současný cyklus je nejslabší za poslední století 10.03.2013
Sluneční erupce třídy X1,4 13.07.2012
Velmi silná sluneční erupce X5,4 07.03.2012
Velmi silná geomagnetická bouře 27.09.2011
Další silná erupce na Slunci 08.09.2011
Silná erupce na Slunci 07.09.2011
Nejsilnější sluneční erupce v tomto cyklu 09.08.2011
Po silné sluneční erupci nastala geomagnetická bouře 06.08.2011
Malá doba ledová nenastane, ujišťují vědci 21.06.2011
První erupce třídy X v novém slunečním cyklu 16.02.2011
Sluneční skvrny mizí, je nové Maunderovo minimum nadohled? 18.09.2010
Hustota termosféry v letech 2008-2009 rekordně poklesla, vědci nemají vysvětlení 18.07.2010
Poslední magnetická bouře byla nejdelší od roku 2005, na slunci je pět skupin skvrn 04.05.2010
Nejdelší geomagnetická bouře od roku 2005 vědce překvapila, její příčiny nejsou jasné 10.04.2010
Dlouhodobé sluneční minimum by globální oteplování nezpomalilo 19.03.2010
Slunce je proměnná hvězda, sleduje ji nová družice Solar Dynamics Observatory 14.02.2010
260 dnů v roce 2009 bylo bez skvrn, kdy skončí sluneční minimum? 01.01.2010
Hluboký útlum sluneční aktivity snížil teplotu termosféry 22.12.2009
Sluneční aktivita roste, dlouhé minimum je zřejmě u konce 21.12.2009
Sluneční skvrny slábnou, během příštího desetiletí možná úplně zmizí 23.08.2009
Sluneční aktivita je stále velmi nízká 21.08.2009
NOAA: V prosinci 2008 začal nový sluneční cyklus, bude velmi slabý 09.05.2009
NASA: Sluneční minimum se prohlubuje 03.04.2009
Hluboké minimum sluneční aktivity pokračuje i v roce 2009 24.03.2009
Sluneční aktivita je stále nízká, rok 2008 byl rekordní 08.01.2009
Sluneční aktivita je extrémně nízká, padají rekordy 27.10.2008
Aktivnější Slunce zvýšilo teplotu na Zemi o 0,15 stupně za sto let 31.05.2008
Abdusamatov: Slunce ochlazuje Zemi, čeká nás malá doba ledová 04.02.2008
Začal nový sluneční cyklus, nejbouřlivější budou roky 2011 a 2012 13.01.2008
Lev Zeleny: Je pravým původcem globálního oteplování Slunce? 28.12.2007
Geolog Patterson: Za globální oteplování může Slunce 25.06.2007
Abdusamatov: Za změny podnebí může Slunce, čeká nás ochlazení 30.01.2007
Sluneční aktivita není příčinou globálního oteplování 09.01.2007
Silné erupce v době slunečního minima, padl rekord 23.12.2006
Kolísání slunečního záření s globálním oteplováním nesouvisí 05.10.2006
Slunce se na globálním oteplování podílí 10 až 30 procenty 02.02.2006
Rekordně vysoká sluneční aktivita vědce překvapila 16.09.2005
Slunce je nejaktivnější za posledních 1150 let 25.07.2004
NASA: Atmosféru a vodu z Marsu odvály sluneční erupce 09.07.2004
Na Slunci došlo k největší erupci v dějinách 06.11.2003
Slunce se chová nezvykle podivně 04.11.2003
  Významné dny
  Významné akce
4. ročník ZAHRANIČNÍ EXKURZE za příklady dobré praxe hospodaření s dešťovou vodou
  Slunce aktuálně
Slunce aktuálně

Počet dnů bez skvrn:
2017: 104 (28 %)
2018: 76 (55 %)  

Podrobnosti
  Země aktuálně
Globální teplotní odchylka
0,94 °C (01-12/2016)
0,84 °C (01-12/2017)
0,76 °C (01-04/2018)

Koncentrace CO2
404,05 ppm (1/2017)
406,53 ppm (1/2018)

Vzestup mořské hladiny
3,21 mm za rok
(1993-2018)

Lidská populace
7,466 miliardy (4/2018)

Index cen potravin FAO
172,8 bodů (3/2018)

ENSO
La Niña (SOI: +1,5)
(3/2018)
  Nejčtenější články
» 13.03.2018 - 3506x
Nastává sluneční minimum, bude asi ještě hlubší než to předchozí (číst článek)


» 27.11.2017 - 2515x
Koncentrace oxidu uhličitého se meziročně zvýšila o 3,3 ppm (číst článek)


» 21.03.2018 - 2018x
Začátek roku 2018 (leden až únor) byl s odchylkou 0,68 stupně Celsia chladnější než v předchozích třech letech (číst článek)


» 29.11.2017 - 1980x
Ve světle ikon - dokončení nového filmu režiséra Bričkovského můžete podpořit i Vy (číst článek)


» 07.02.2018 - 1412x
Jak s dešťovkou naložit udržitelně a chytře: Konkrétní projekty (číst článek)


» 08.03.2018 - 1319x
Rekordně nízká rozloha mořského ledu v Arktidě v lednu a únoru 2018 (číst článek)


Gnosis - internetový magazín pro ty, kdo hledají poznání
Hlavní rubriky: Klimatické změny | Ničení Země | Další hrozby | Pomoc přírodě | Spiritualita, apokryfy | Záhady, zajímavosti | Ostatní
Pro články čtenářů je vyhrazena sekce Hledání Světla. Máte-li zájem o publikování svého článku, pište na e-mail info@gnosis.cz.
Přebírání článků je možné po předchozí domluvě a pod podmínkou uvedení zdroje (tím se rozumí uvedení jména autora a příslušného odkazu).
RSS | Atom | Vytvořeno v phpRS.
Provozovatel: Libor Kukliš, 2004 - 2017