Počasí v Evropě
Zalednění Arktidy
Klimatické anomálie
Dnes je 23. 04. 2018, svátek má Vojtěch citát pro dnešní den: Z rozumu se rodí nové, ze srdce věčné.
  Hlavní menu
  Rubriky
  Knihy v nabídce
  Zajímavé stránky
  Ikona webu
Facebook Twitter Google +
Proces globálního oteplování urychlují rašeliniště
Rubrika: Rozmrzání půdy, únik metanu (16.07.2004, 6952 přečtení)

Největší zásobárnou oxidu uhličitého na světě jsou rašeliniště. Jak nyní prokázal výzkum vědců z Kalifornské univerzity, množství CO2 uvolňovaného z rašelinišť do atmosféry nepřetržitě stoupá a to přibližně o 6 procent za rok. Celý proces je urychlován zvyšující se přitomností CO2 v ovzduší, takže vzniká začarovaný kruh, uzavřený cyklus, který neustále akceleruje.
Rozsáhlá rašeliniště táhnoucí se téměř po celé severní oblasti Ruska hrají velmi důležitou roli v procesu klimatických změn. Podle odhadů obsahují sibiřská rašeliniště 7 až 26 procent světového objemu oxidu uhličitého nashromážděného od konce poslední doby ledové před 12 tisíci lety. Na celém světě mokřady zadržují 550 miliard tun CO2, což je ekvivalent 70 let veškerých globálních emisí z průmyslových zdrojů. Pokud by se takto uložený CO2 dostal zpět do atmosféry, mělo by to nedozírné následky. Přitom situace se rychle vyvíjí právě tímto směrem.

Kvůli ohřívání atmosféry dochází k tání věčně zamrzlé půdy a snižování hladiny podzemních vod. Díky tomu se v zemině objevuje vyšší hladina kyslíku, která způsobuje rozkladný proces organické hmoty. Rašeliniště začínají uvolňovat místo metanu oxid uhličitý. Američtí vědci se domnívají, že CO2 má ještě vyšší a hlavně trvalejší potenciál k oteplování klimatu než metan.

Metan a oxid uhličitý jsou hlavními skleníkovými plyny. Absorbují radiaci dlouhých vlnových délek a zadržují teplo v nižších vrstvách zemské atmosféry.

Pláně s rašeliništi pokrývají na západě SIbiře plochu o velikosti 1,3 milionu čtverečních kilometrů. Při radiokarbonové dataci vyšlo na jevo, že močály jsou o 2 až 3 tisíce let starší, než vědci doposud tvrdili. Existuje předpoklad podložený zkoumáním vzorků arktického ledu, že zdejší oblast způsobila náhlý nárůst kocentrace metanu v atmosféře před 9 až 11 tisíc lety. Dříve byl prudký nárůst tohoto plynu spojován s rozsáhlým odpařováním vody z moří i z rovníkových pralesů.

Rašeliniště vznikají ve studených a vlhkých oblastech, zejména v severních zeměpisných šířkách, kde se odumřelé rostliny nedokáží zcela rozložit. Na rašeliništi se v průběhu času ukládají vrstvy, které mohou být až tisíce let staré. Když je půda bohatá na vodu a obsahuje malé množství kyslíku, anaerobní bakterie začnou zpracovávat organickou hmotu a při tomto procesu vzniká metan. Sondy do starších vrstev rašeliniště, které mohou být až deset i více metrů hluboké, prokázaly, že rostlinné druhy, dominující nížinám v době vzniku rašeliniště produkovaly až šestkrát více metanu, než dnes běžně známé druhy rašeliníků. Rašeliniště zadržují oxid uhličitý a přemění jej na uhlík, který se ukládá v zemi. Jestliže se rostliny zcela nerozloží, podstatná část oxidu uhličitého se nikdy nevrátí zpět do atmosféry.


K výzkumu se vyjádřil i Chris Freeman z univerzity v Bangoru ve Walesu

"Rostliny odebírají kysličník uhličitý z atmosféry. Rostliny přirozeně rostou a vznikají tak rostlinné tkáně. Ale určitá část uhlíku, který je jejich součástí, jim uniká z kořenů. Bakterie, které tam žijí v půdě u těch kořenů, využívají tohoto uhlíku jako zdroje potravy. Tak vznikají enzymy, které těm bakteriím umožňují rozkládat půdní matrici. To je důležité proto, že rašeliniště obsahují obrovské množství uhlíku. Ve světových rašeliništích je uloženo celkem stejně tolik uhlíku, kolik ho existuje v celé atmosféře. A tento uhlík z rašelinišť uniká v chemických sloučeninách, jako rozpustný organický uhlík. Ten se pak s vodou dostává do potoků a do řek.

To je přirozený proces, a v rašeliništích se to děje už miliony let. Ale v poslední době, jak zjišťujeme, se tento uhlík uvolňuje daleko rychleji. Něco způsobuje, že se uhlík z obrovských rašelinišť v Euroasii a v Americe uvolňuje nyní stále větší množství.

Před několika lety jsme si povšimli něčeho opravdu neobvyklého. Jde o to, že množství rozpustného organického uhlíku, který uniká z rašelinišť na planetě Země, nyní každoročně stoupá o šest procent. To znamená, že v roce 2001, kdy jsme o tom informovali poprvé, jsme zjistili, že od roku 1988 do roku 2000 došlo přibližně k pětašedesátiprocentnímu zvýšení úniku rozpustného uhlíku z rašelinišť, který se dostává do vodních ekosystémů. Toto zvýšení způsobuje zvýšená koncentrace kysličníku uhličitého v atmosféře. Ze studie poměrů v řece Amazonce vyplynulo, že rozpustný uhlík, který se dostane do potoků a do řek, rozloží velmi rychle vodní mikroby a z vody uniká do atmosféry jako kysličník uhličitý. Vzniká nezastavitelný začarovaný kruh. Je to problém, který se neustále zhoršuje a zrychluje.

V současnosti je z řek emitováno asi 0,3 gigatun uhlíku formou kysličníku uhličitého. A protože tento kysličník uhličitý pochází z rozpustného uhlíku z rašelinišť, o němž víme, že se jeho pronikání do řek každoročně zvyšuje o šest procent, znamená to, že v roce 2060 bude do atmosféry z řek unikat více kysličníku uhličitého, než kolik vytvářejí lidé spalováním fosilních paliv. Je to hodně děsivá představa."


Zdroje:
- Britské listy (16.07.2004, Jak nezastavitelně uniká do atmosféry kysličník uhličitý z rašelinišť)
- EcoMonitor (12.02.2004, Pravda: Sibiřská rašeliniště zadržují klimatické změny)
- New Scientist (07.07.2004, Peat bogs harbour carbon time bomb)
- Telegraph (14.07.2004, Fears grow over rising carbon dioxide levels in water)
- Pravda.ru (10.02.2004, Siberian Bogs Contain Global Warming)
- UCLA (University of California, Los Angeles)
- University of Wales, Bangor


 Autor: Libor Kukliš

tisknout Vytisknout článek Diskuse (0 příspěvků, číst vše, přidat)
  Významné dny
  Slunce aktuálně
Slunce aktuálně

Počet dnů bez skvrn:
2017: 104 (28 %)
2018: 63 (61 %)  

Podrobnosti
  Země aktuálně
Globální teplotní odchylka
0,94 °C (01-12/2016)
0,84 °C (01-12/2017)
0,74 °C (01-03/2018)

Koncentrace CO2
404,05 ppm (1/2017)
406,53 ppm (1/2018)

Vzestup mořské hladiny
3,21 mm za rok
(1993-2018)

Lidská populace
7,466 miliardy (4/2018)

Index cen potravin FAO
172,8 bodů (3/2018)

ENSO
La Niña (SOI: +1,5)
(3/2018)
  Nejčtenější články
» 08.11.2017 - 4540x
Rozloha mořského ledu v Antarktidě dosáhla letos dvou vrcholů (číst článek)


» 13.03.2018 - 3034x
Nastává sluneční minimum, bude asi ještě hlubší než to předchozí (číst článek)


» 27.11.2017 - 2283x
Koncentrace oxidu uhličitého se meziročně zvýšila o 3,3 ppm (číst článek)


» 29.11.2017 - 1778x
Ve světle ikon - dokončení nového filmu režiséra Bričkovského můžete podpořit i Vy (číst článek)


» 07.02.2018 - 1220x
Jak s dešťovkou naložit udržitelně a chytře: Konkrétní projekty (číst článek)


» 30.10.2017 - 1174x
Orkán Herwart se prohnal nad střední Evropou (číst článek)


Gnosis - internetový magazín pro ty, kdo hledají poznání
Hlavní rubriky: Klimatické změny | Ničení Země | Další hrozby | Pomoc přírodě | Spiritualita, apokryfy | Záhady, zajímavosti | Ostatní
Pro články čtenářů je vyhrazena sekce Hledání Světla. Máte-li zájem o publikování svého článku, pište na e-mail info@gnosis.cz.
Přebírání článků je možné po předchozí domluvě a pod podmínkou uvedení zdroje (tím se rozumí uvedení jména autora a příslušného odkazu).
RSS | Atom | Vytvořeno v phpRS.
Provozovatel: Libor Kukliš, 2004 - 2017