Počasí v Evropě
Zalednění Arktidy
Klimatické anomálie
Dnes je 20. 02. 2018, svátek má Oldřich citát pro dnešní den: Když se objeví slunce, zmizí hvězdy.
  Hlavní menu
  Rubriky
  Knihy v nabídce
  Zajímavé stránky
  Ikona webu
Facebook Twitter Google +
Rifkin: Šokující skutečnosti o chovu hovězího dobytka
Rubrika: Zneužívání zvířat (04.04.2004, 12658 přečtení)

Každý kus hovězího dobytka poražený na jatkách zanechá na zemi nesmazatelnou pustošivou stopu. Zničenou obrovskou plochu deštného lesa, promrhaných 600.000 litrů vody určených na pěstování krmiva a 200.000 litrů plynu metanu - podílejícím se na vzniku skleníkového efektu.
Pokud bychom do produkce hovězího masa započítali všechny náklady, včetně ekologické zátěže pro životní prostředí, stalo by se absolutním luxusem. Jeden hovězí hamburger by tak například stál 6.000 Kč! Toto spočítal Alan Thein Durning z Worldwatch institutu. V této souvislosti si musíme uvědomit, že každou sekundu sní dvě stovky Američanů jeden hamburger.

V Evropě chováme 147 miliónů kusů hovězího dobytka, na celém světě pak 1,3 miliardy kusů - jejich živá hmotnost přesahuje celkovou hmotnost lidstva. Moderní jateční provozy denně porazí až 400 zvířat. Oproti roku 1970 vzrostla spotřeba masa o 100 %.

Hovězí dobytek hraje v současnosti rozhodující roli při potravní krizi lidstva - plná 1/3 celosvětové produkce obilí slouží k výkrmu hovězího dobytka, zatímco jedna miliarda lidí na této planetě hladoví. 600 miliónů tun obilí zkrmíme hovězímu dobytku… Metan produkovaný hovězím dobytkem působí 20krát silněji na vznik skleníkového efektu než oxid uhelnatý. Pokud maso pochází ze Střední nebo Jižní Ameriky, pak 75 kilogramů suroviny má na svědomí zničení 20 rostlinných druhů, 100 druhů hmyzu a tucet druhů ptáků, savců a plazů. Protože je půda v těchto oblastech chudá na živiny a velmi tenká, pastviny musí být po několika málo letech opět rozšířeny, čímž dochází k dalšímu ničení přírody. Produkci 300 kilogramů masa musíme zaplatit 2 500 litry pohonných hmot pro orání, pěstování a sklízení plodin, 3,5 tunami sóji nebo dalšími obilovinami a 14.600 litry pitné vody.

Moderní komplex chovu hovězího dobytka je všudypřítomný. Má rozhodující podíl na ničení našeho životního prostředí. A přece se doposud jen málo mluvilo o následcích pro lidskou společnost. Mlčení, obklopující moderní chov hovězího dobytka, je více než znepokojivé - byl vytvořen totiž takový nespravedlivý systém produkce a přerozdělování potravy, který nemá v historii lidstva obdoby. Byl to právě chov dobytka, co přeměnil pěstování zemědělských plodin na obživu člověka v obrovský systém produkce krmiva. Tento systém navždy uzavřel miliónům lidí dveře k užívání bohatství této planety.

Rozměr lidského trápení zaviněného rozšířením moderní produkce hovězího masa je děsivý. Milióny lidí v takzvaných "rozvojových zemích" musí opustit svůj domov, protože byl přeměněn na pastviny. Většina z nich byla donucena odejít do městských chudinských čtvrtí, kde se živí odpadky. Vinou chronického hladu většina z nich trpí různými nemocemi. V některých zemích Třetího světa každé desáté dítě neoslaví svůj první rok života. Pro jiné je tento svět jen pomalé, vlekoucí se umírání na nemoci způsobené parazity nebo nákazami z nedostatečných hygienických podmínek a oslabené imunity.

Bohatí a privilegovaní obyvatelé průmyslových zemí tonou ve stravě, jejímž středem je tučné maso dobytka krmeného obilím. Ale umírají také - na "civilizační nemoci" způsobené vysokým příjmem živočišných bílkovin. S velkou pravděpodobností nebude pociťovat vedoucí supermarketu nabízejícího hovězí maso soucit se všemi milióny rodin, nucených odejít ze své země, jen aby zde mohla vzniknout pole s obilovinami určených na export. Mladí lidé vychutnávající v síti restaurací rychlého občerstvení oběd jen stěží pochopí, že pro jejich hamburger musely být vykáceny nebo spáleny obrovské plochy tropického deštného lesa. Spotřebitel s balíčkem masa v nákupním košíku neví, jaké trápení musela zvířata v technologicky racionalizovaných velkochovech zažít.

V kalkulovaném chladu naší dnešní společnosti jsme organické bohatství života přeměnili na matematické vzorce, statistické údaje a jednotkové normy. Tento chlad přenáší instituce na lidské jedince dále. V takovém světě není místo na respektování přírody, citlivé zacházení se zvířaty nebo ochranu práv budoucích generací lidstva.

Hovězí dobytek patří k nejdůležitějším cvičebním nástrojům moderní ekonomiky. Telata přivádíme na svět s pomocí umělého oplodnění, embryotransferu a klonovacích technik. Chováme je nikoliv v souladu s jejich potřebami, ale v souladu s marketingovými požadavky - podáváme jim umělou výživu, chemikálie, sledujeme jejich stav s pomocí výpočetní techniky. Jednoduše s nimi zacházíme jako s produkční jednotkou. I když jsou tučnější, mají vyšší hmotnost a rychleji přibývají na váze, jejich imunitní systém je náchylný k různým nemocem - vyžadují proto celý arzenál technologických i farmaceutických přípravků. V přírodě závisí zachování života nikoliv na výši produktivity, ale na rozmnožování. Schopnost rozmnožování je silou života, jejím smyslem je obnova. Industriální produkce je často silou přinášející utrpení a smrt. Její charakteristikou je manipulace s živou hmotou. Jejím účelem je konzum.

Naše odcizení se zvířatům zrcadlí i naše pozměněné vědomí - boj západní civilizace o novou definici sama sebe. Na prvním stupni naši předkové oslavovali hovězí dobytek jako svatou, spřátelenou bytost. Vzdávali mu hold, aby si naklonili i přízeň bohů a zajistili si bohatý, plodný život. Na druhém stupni našeho vztahu k hovězímu dobytku jsme sami sebe dosadili do pozice bohů a krávu dosadili do role majetku. Podmanili jsme si vládu nad zvířetem i nad jeho rozmnožováním. Ztratili jsme naše propojení s přírodou. Pojídali jsme maso hovězího dobytka, abychom získali moc nad přírodou a bližními.

V současnosti se dostává dlouhý příběh vztahu člověka a hovězího dobytka do své třetí fáze. Když vědomě přestáváme jíst maso hovězího dobytka, dáváme najevo naši vůli najít s těmito bytostmi nové spojenectví, jež nemá nic společného s diktátem marketingu nebo konzumu. Je to akt praktického významu, symbol naší lítosti a snahy o spříznění, když přestaneme hovězí dobytek odrohovat, kastrovat, krmit hormony, antibiotiky a připravovat mu strastiplnou smrt na jatkách.

Překonání "kultury hovězího dobytka" a návrat počtu zvířat do jejich přirozené rovnováhy by znamenal ozdravění i obnovení přírody celé planety. Zničený západ Severní Ameriky by povstal k novému životu. Vodní rezervoáry by opět skýtaly dostatek vody pro všechny potřebné. Tisícům druhů rostlin, hmyzu a zvířat by opět svitla naděje na život. Miliónům zvířat žijících na zemi již po staletí by bylo umožněno osídlit opět tropické deštné lesy. Budoucí generace by tak měly možnost poznat na vlastní oči, ne s pomocí filmů a fotografií pořízených před 50 nebo 100 lety, jejich rozmanitost.

V Africe by zastavení vytváření nových polí na produkci krmiva zpomalilo postup pouště a příroda získala cenný čas k regeneraci. Bujná flóra a málem vyhubená zvířata by opět získala na rozlehlých savanách svůj životní prostor. V Austrálii, Novém Zélandu a Asii by zrušení současné masové produkce hovězího dobytka znamenalo ozdravění místních lesů, stepí a napomohlo rozšíření flóry i fauny. Zároveň by také došlo ke snížení emisí metanu v ovzduší i emisí oxidu uhelnatého pocházejícího z vypalování deštných lesů. Pokud se rozhodnou milióny Američanů, Evropanů a Japonců snížit konzumaci hovězího masa, zhroutí se automaticky i uměle vytvořená stupnice potřeby proteinů. Rozhodnutí národů redukovat konzumaci hovězího masa by výrazně ovlivnilo šance lidstva na přežití v příštích staletích. Zároveň v současnosti již mnoho lidí ze své vlastní vůle omezuje příjem potravy jen na produkty z nejnižších stupínků potravního řetězce, protože nechtějí miliónům dalších lidí upírat to nejnutnější minimum kalorií a živin.

Změna stravovacích zvyklostí by s sebou přinesla také reformu celého chovu zvířat - od slepic až k prasatům. Počínající se hroucení globálního komplexu chovu hovězího dobytka jistě také vyvolá řetězovou reakci spočívající v omezení konzumace masa dalších zvířat závislých na obilovinách. V konečném důsledku nedojde jen k záchraně chudých, hladovějících lidí, ale také k celkovému ozdravění západní civilizace. Překonání kultury hovězího dobytka je revolučním krokem, znamením naší připravenosti ke změně. Filozofové hovoří o novém, postmoderním cítění, rozšiřování nového vědomí - respektujícího všechny živé bytosti, s nimiž sdílíme tuto planetu.


Překlad z knihy Jeremy Rifkina "Impérium hovězího dobytka".


Převzato z: OHZ (16.05.2003, Jeremy Rifkin: Šokující skutečnosti o chovu hovězího dobytka)


  Významné dny
  Slunce aktuálně
Slunce aktuálně

Počet dnů bez skvrn:
2017: 104 (28 %)
2018: 21 (42 %)  

Podrobnosti
  Země aktuálně
Globální teplotní odchylka
0,90 °C (1-12/2015)
0,94 °C (1-12/2016)
0,84 °C (1-12/2017)

Koncentrace CO2
403,66 ppm (10/2016)
405,46 ppm (10/2017)

Lidská populace
7,447 miliardy (1/2018)

Index cen potravin FAO
169,8 bodů (12/2017)

ENSO
La Niña (SOI: -0,1)
(12/2017)
  Nejčtenější články
» 08.11.2017 - 3998x
Rozloha mořského ledu v Antarktidě dosáhla letos dvou vrcholů (číst článek)


» 05.09.2017 - 2388x
Hurikán Harvey byl zřejmě nejničivějším hurikánem novodobé historie (číst článek)


» 09.09.2017 - 1947x
Hurikán Irma pustošil Karibik i Floridu, škody by mohly přesáhnout 100 miliard dolarů (číst článek)


» 22.10.2017 - 1883x
Teplotní odchylka za tři čtvrtiny roku 2017 je druhá nejvyšší od roku 1880, jako celek bude rok 2017 asi až třetí v pořadí (číst článek)


» 27.11.2017 - 1850x
Koncentrace oxidu uhličitého se meziročně zvýšila o 3,3 ppm (číst článek)


» 19.09.2017 - 1775x
Hurikán Maria devastoval ostrovy v Karibiku (číst článek)


Gnosis - internetový magazín pro ty, kdo hledají poznání
Hlavní rubriky: Klimatické změny | Ničení Země | Další hrozby | Pomoc přírodě | Spiritualita, apokryfy | Záhady, zajímavosti | Ostatní
Pro články čtenářů je vyhrazena sekce Hledání Světla. Máte-li zájem o publikování svého článku, pište na e-mail info@gnosis.cz.
Přebírání článků je možné po předchozí domluvě a pod podmínkou uvedení zdroje (tím se rozumí uvedení jména autora a příslušného odkazu).
RSS | Atom | Vytvořeno v phpRS.
Provozovatel: Libor Kukliš, 2004 - 2017