Počasí v Evropě
Zalednění Arktidy
Klimatické anomálie
Dnes je 27. 05. 2018, svátek má Valdemar citát pro dnešní den: Buď se budeme navzájem respektovat nebo zahyneme.
  Hlavní menu
  Rubriky
  Knihy v nabídce
  Zajímavé stránky
  Ikona webu
Facebook Twitter Google +
Slunce, sluneční aktivita, magnetické pole

Aktuální snímky a údaje z kosmických sond a pozemních observatoří.

Články o sluneční aktivitě Šipka


Slunce - HMI Intensitygram - snímek sluneční fotosféry (včetně slunečních skvrn) blízký viditelné části spektra
› vyšší rozlišení

SDO - HMI Intensitygram - snímek sluneční fotosféry (včetně slunečních skvrn) blízký viditelné části spektra.
Slunce - HMI Magnetogram - magnetické pole ve sluneční fotosféře, bílou a černou barvou se odlišují oblasti s opačnou magnetickou polaritou
› vyšší rozlišení

SDO - HMI Magnetogram - magnetické pole ve sluneční fotosféře. Bílou a černou barvou se odlišují oblasti s opačnou magnetickou polaritou.
SDO - Solar Dynamics Observatory - Observatoř sluneční dynamiky
HMI - Helioseismic and Magnetic Imager - kamera pro zobrazení helioseizmických jevů a magnetických polí na Slunci


Zdroj: http://sdo.gsfc.nasa.gov/data/

Slunce - SDO - AIA 1700 - pohled na sluneční atmosféru o vlnové délce 170 nanometrů odpovídající teplotě 5850 kelvinů
› vyšší rozlišení

SDO - AIA 1700 - pohled na sluneční atmosféru o vlnové délce 170 nanometrů odpovídající teplotě 5850 kelvinů.
Slunce - SDO - AIA 335 - pohled na sluneční atmosféru o vlnové délce 33,5 nanometrů odpovídající teplotě kolem 2 200 000 kelvinů (NASA)
› vyšší rozlišení

SDO - AIA 335 - pohled na sluneční atmosféru o vlnové délce 33,5 nanometrů odpovídající teplotě kolem 2 200 000 kelvinů.
SDO - Solar Dynamics Observatory - Observatoř sluneční dynamiky
AIA - Atmospheric Imaging Assembly - čtveřice dalekohledů pro pozorování povrchu Slunce a sluneční atmosféry


Zdroj: http://sdo.gsfc.nasa.gov/data/

Slunce - SDO - AIA 304 - pohled na sluneční atmosféru o vlnové délce 30,4 nanometrů odpovídající teplotě kolem 50 000 kelvinů.
› vyšší rozlišení

SDO - AIA 304 - pohled na sluneční atmosféru o vlnové délce 30,4 nanometrů odpovídající teplotě kolem 50 000 kelvinů.
Slunce - SDO - AIA 193 - pohled na sluneční atmosféru o vlnové délce 19,3 nanometrů odpovídající teplotě kolem 1 600 000 kelvinů
› vyšší rozlišení

SDO - AIA 193 - pohled na sluneční atmosféru o vlnové délce 19,3 nanometrů odpovídající teplotě kolem 1 600 000 kelvinů.
SDO - Solar Dynamics Observatory - Observatoř sluneční dynamiky
AIA - Atmospheric Imaging Assembly - čtveřice dalekohledů pro pozorování povrchu Slunce a sluneční atmosféry


Zdroj: http://sdo.gsfc.nasa.gov/data/


Slunce - SOHO - LASCO C2 - snímek sluneční korony do vzdálenosti 8,4 milionů kilometrů od hvězdy. Zdroj světla je zastíněn, pozice Slunce je vyznačena bílým kruhem
› vyšší rozlišení

SOHO - LASCO C2 - snímek sluneční korony do vzdálenosti 8,4 milionů kilometrů od hvězdy. Zdroj světla je zastíněn, pozice Slunce je vyznačena bílým kruhem.
Slunce - SOHO - LASCO C3 - snímek okolí Slunce do vzdálenosti 45 milionů kilometrů od hvězdy. Zdroj světla je zastíněn, pozice Slunce je vyznačena bílým kruhem.
› vyšší rozlišení

SOHO - LASCO C3 - snímek okolí Slunce do vzdálenosti 45 milionů kilometrů od hvězdy. Zdroj světla je zastíněn, pozice Slunce je vyznačena bílým kruhem.
SOHO - Solar and Heliospheric Observatory - Sluneční a heliosférická observatoř
LASCO - Large Angle and Spectrometric Coronagraph - Širokoúhlý a spektrometrický koronograf


Zdroj: http://sohowww.nascom.nasa.gov/data/realtime-images.html


SOHO Real Time MPEG Movies (animace za posledních 48 hodin)
SOHO Real Time GIF Movies (animace za posledních 48 hodin)


GOES - sluneční radiace ve spektrálním rozsahu 0,05-0,4 a 0,1-0,8 nanometrů GOES - integrální tok protonů a elektronů, vertikální složka geomagnetického pole, planetární Kp index

VLEVO: GOES - sluneční radiace ve spektrálním rozsahu 0,05-0,4 a 0,1-0,8 nanometrů.

VPRAVO: GOES (souhrnný graf):
 1. integrální tok protonů s energiemi 10, 50 a 100 MeV -> graf
 2. integrální tok elektronů s energiemi dosahujícími či přesahujícími 0,8 a 2 MeV -> graf
 3. vertikální složka magnetického pole Země v nanotesla (nT) -> graf
 4. planetární Kp index - stupeň porušenosti magnetického pole Země, tříhodinový průměr -> graf

 5. STUPNICE 0-9:
  Kp < 4 - klidový stav [Quiet]
  Kp = 4 - narušené geomagnetické pole
  Kp > 4 - geomagnetická bouře (5 menší [Minor], 6 střední [Moderate], 7 silná [Strong], 8 velmi silná [Severe], 9 extrémní [Extreme])
GOES - Geostationary Operational Environmental Satellite - Geostacionární operativní meteorologická družice

Zdroj: http://www.swpc.noaa.gov/products/satellite-environment, http://www.swpc.noaa.gov/products/goes-x-ray-flux


Stupeň sluneční radiace Stupeň porušenosti geomagnetického pole
Sluneční radiace Geomagnetické pole

Zdroj: http://www.n3kl.org/sun/noaa.html, http://sohowww.nascom.nasa.gov/


Ap index - stav magnetického pole Země (NOAA, SWPC)

NOAA/SWPC: Ap index - stav magnetického pole Země + prognóza

Zdroj: http://www.swpc.noaa.gov/products/solar-cycle-progression


Nejsilnější erupce v 24. sl. cyklu
(od ledna 2008)
intenzita datum sluneční skvrna
X9,3 06.09.2017 2673
X8,2 10.09.2017 2673
X6,9 09.08.2011 1263
X5,4 07.03.2012 1429
X4,9 25.02.2014 1990
X3,3 05.11.2013 1890
X3,2 14.05.2013 1748
X3,1 24.10.2014 2192
X2,8 13.05.2013 1748
X2,7 05.05.2015 2339
X2,3 29.10.2013 1875
X2,2 05.09.2017 2673
X2,2 11.03.2015 2297
X2,2 10.06.2014 2087
X2,2 15.02.2011 1158
X2,1 25.10.2013 1882
X2,1 06.09.2011 1283
X2,0 27.10.2014 2192
X2,0 26.10.2014 2192
Počet dnů bez slunečních skvrn
Po nejhlubším slunečním minimu za poslední století (2006-2010) se další minimum dostavilo nečekaně brzy - v roce 2018 je sluneční aktivita velmi nízká. Všechno nasvědčuje tomu, že nastávající sluneční minimum, které se původně očekávalo až v roce 2019 nebo 2020, bude ještě hlubší a delší než to minulé.
rok počet dnů
v roce
počet dnů
v roce (%)
2004 4 1 %
2005 17 5 %
2006 70 19 %
2007 163 45 %
2008 266 73 %
2009 260 71 %
2010 51 14 %
2011 2 <1 %
2012 0 0 %
2013 0 0 %
2014 1 <1 %
2015 0 0 %
2016 32 9 %
2017 104 28 %
2018
(k 24.5.)
80 56 %


Roky s nejvyšším počtem dnů bez slunečních skvrn od r. 1849 (TOP 25)

Roky s nejvyšším počtem dnů bez výskytu slunečních skvrn od poloviny 19. století do současnosti.

Zdroj: http://users.telenet.be/j.janssens/Spotless/Spotless.htmlCelkové množství sluneční iradiance (zářivé energie) v denních průměrech, graf hodnot získaných od počátku měření družicí SORCE 25.2.2003 Celkové množství sluneční iradiance (zářivé energie) v denních průměrech, graf hodnot za poslední tři měsíce

VLEVO: SORCE - Celkové množství sluneční iradiance (zářivé energie) (W/m2) v denních průměrech. Graf hodnot získaných od počátku měření družicí SORCE 25.2.2003.

VPRAVO: SORCE - Celkové množství sluneční iradiance (zářivé energie) (W/m2) v denních průměrech. Graf hodnot za poslední tři měsíce.

SORCE - Solar Radiation and Climate Experiment

Zdroj: http://lasp.colorado.edu/home/sorce/data/tsi-data/,
http://lasp.colorado.edu/home/sorce/instruments/tim/Celkové množství slunečního ozáření a čísla slunečních skvrn

Celkové množství slunečního ozáření (zářivé energie) (W/m2) a čísla slunečních skvrn od roku 1976 do března 2018 (PMOD/WRC).

Zdroje: http://www.pmodwrc.ch/pmod.php?topic=tsi/composite/SolarConstant (PMOD/WRC),
http://www.columbia.edu/~mhs119/UpdatedFigures/ (James Hansen)Měsíční čísla slunečních skvrn
(od roku 1995)
  I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.
1995 24,2 29,9 31,1 14,0 14,5 15,6 14,5 14,3 11,8 21,1 9,0 10,0
1996 11,5 4,4 9,2 4,8 5,5 11,8 8,2 14,4 1,6 0,9 17,9 13,3
1997 5,7 7,6 8,7 15,5 18,5 12,7 10,4 24,4 51,3 22,8 39,0 41,2
1998 31,9 40,3 54,8 53,4 56,3 70,7 66,6 92,2 92,9 55,5 74,0 81,9
1999 62,0 66,3 68,8 63,7 106,4 137,7 113,5 93,7 71,5 116,7 133,2 84,6
2000 90,1 112,9 138,5 125,5 121,6 125,5 170,1 130,5 109,7 99,4 106,8 104,4
2001 95,6 80,6 113,5 107,7 96,6 134,0 81,8 106,4 150,7 125,5 106,5 132,2
2002 114,1 107,4 98,4 120,7 120,8 88,3 99,6 116,4 109,6 97,5 95,0 81,6
2003 79,5 46,2 61,5 60,0 55,2 77,4 85,0 72,7 48,8 65,6 67,2 47,0
2004 37,2 46,0 48,9 39,3 41,5 43,2 51,0 40,9 27,7 48,4 43,7 17,9
2005 31,3 29,2 24,5 24,4 42,6 39,6 39,9 36,4 22,1 8,5 18,0 41,2
2006 15,4 5,0 10,8 30,2 22,2 13,9 12,2 12,9 14,5 10,4 21,5 13,6
2007 16,9 10,6 4,8 3,7 11,7 12,0 10,0 6,2 2,4 0,9 1,7 10,1
2008 3,4 2,1 9,3 2,9 2,9 3,1 0,5 0,5 1,1 2,9 4,1 0,8
2009 1,5 1,4 0,7 1,2 2,9 2,6 3,5 0,0 4,2 4,6 4,2 10,6
2010 13,1 18,6 15,4 7,9 8,8 13,5 16,1 19,6 25,2 23,5 21,6 14,5
2011 19,0 29,4 56,2 54,4 41,6 37,0 43,9 50,6 78,0 88,0 96,7 73,0
2012 58,3 33,1 64,2 55,2 69,0 64,5 66,5 63,1 61,5 53,3 61,4 40,8
2013 62,9 38,0 57,9 72,4 78,7 52,5 57,0 66,0 36,9 85,6 77,6 90,3
2014 82,0 102,8 92,2 84,7 75,2 71,0 72,5 74,7 87,6 60,6 70,1 78,0
2015 67,0 44,8 38,4 54,4 58,8 68,3 66,4 64,6 78,1 61,7 63,2 57,7
2016 56,6 57,2 54,9 38,0 52,1 20,9 32,5 50,7 44,7 33,6 21,4 19,5
2015 67,0 44,8 38,4 54,4 58,8 68,3 66,4 64,6 78,1 61,7 63,2 57,7
2016 56,6 57,2 54,9 38,0 52,1 20,9 32,5 50,7 44,7 33,6 21,4 19,5
2017 25,8 26,1 17,7 32,6 18,8 19,4 18,3 33,1 43,6 13,2 5,7 8,2
2018 6,7 10,6 2,5 8,9                
Zdroj: http://www.sws.bom.gov.au/Solar/1/6


Graf - měsíční čísla slunečních skvrn

Graf - měsíční čísla slunečních skvrn

Zdroj: http://www.ips.gov.au/Solar/1/6

http://www.solen.info/solar/index.html#solar_cycle (měsíční čísla slunečních skvrn, měsíční průměry slunečního rádiového toku - šumu na frekvenci 2800 MHz)


Daily Sunspot Number (SIDC)
Daily Sunspot Summaries (SWPC)
Aktuální výskyt slunečních skvrn (University of California)
Grafy relativních čísel slunečních skvrn, magnetického pole Slunce (University of California)


Relativní čísla slunečních skvrn a očekávaná amplituda 24. cyklu Sluneční radiový šum a očekávaná amplituda 24. cyklu

VLEVO: NASA/MSFC: Relativní čísla slunečních skvrn a očekávaná amplituda 24. cyklu.

VPRAVO: NASA/MSFC: Sluneční radiový šum a očekávaná amplituda 24. cyklu.

Zdroj: http://solarscience.msfc.nasa.gov/predict.shtml


Sluneční cykly - čísla slunečních skvrn od 17. století do roku 2002

Sluneční cykly - čísla slunečních skvrn od 17. století do roku 2002. V grafu je vyznačeno Maunderovo minimum, kdy se na slunci neobjevovaly téměř žádné skvrny.

Zdroj: http://solarscience.msfc.nasa.gov/SunspotCycle.shtml


Sluneční cykly - čísla slunečních skvrn od 18. století do současnosti

Sluneční cykly - čísla slunečních skvrn od začátku 18. století do současnosti.

Zdroj: http://www.sidc.be/silso/yearlyssnplot


Motýlový diagram a sluneční cykly od roku 1874

Motýlový diagram a sluneční cykly od roku 1874 podle pozorování královské greenwichské observatoře.

Zdroj: http://solarscience.msfc.nasa.gov/SunspotCycle.shtml


Předpověď průběhu slunečního cyklu - relativní čísla slunečních skvrn Předpověď průběhu slunečního cyklu - sluneční rádiový šum (graf) v jednotkách sfu (solar flux unit)

VLEVO: NOAA/SWPC: Předpověď průběhu 24. slunečního cyklu - relativní čísla slunečních skvrn (graf).

VPRAVO: NOAA/SWPC: Předpověď průběhu 24. slunečního cyklu - sluneční radiový šum (graf) v jednotkách sfu (solar flux unit).

Zdroj: http://www.swpc.noaa.gov/products/solar-cycle-progression


Polární záře na severní polokouli - předpověď Polární záře na jižní polokouli

VLEVO: NOAA (OVATION-Prime Model): Polární záře na severní polokouli - předpověď.

VPRAVO: NOAA (OVATION-Prime Model): Polární záře na jižní polokouli - předpověď.

Zdroj: http://www.swpc.noaa.gov/products/aurora-3-day-forecast


SpaceWeather.com
SOLARHAM
SOHO/NASA
STEREO - Latest SECCHI beacon images
NOAA/SWPC
Solar Terrestrial Activity Report
Solar Dynamics Observatory (SDO)


Články o sluneční aktivitě Šipka  Významné dny
  Slunce aktuálně
Slunce aktuálně

Počet dnů bez skvrn:
2017: 104 (28 %)
2018: 80 (56 %)  

Podrobnosti
  Země aktuálně
Globální teplotní odchylka
0,94 °C (01-12/2016)
0,84 °C (01-12/2017)
0,76 °C (01-04/2018)

Koncentrace CO2
404,05 ppm (1/2017)
406,53 ppm (1/2018)

Vzestup mořské hladiny
3,21 mm za rok
(1993-2018)

Lidská populace
7,466 miliardy (4/2018)

Index cen potravin FAO
172,8 bodů (3/2018)

ENSO
La Niña (SOI: +1,5)
(3/2018)
  Nejčtenější články
» 13.03.2018 - 3557x
Nastává sluneční minimum, bude asi ještě hlubší než to předchozí (číst článek)


» 27.11.2017 - 2537x
Koncentrace oxidu uhličitého se meziročně zvýšila o 3,3 ppm (číst článek)


» 21.03.2018 - 2041x
Začátek roku 2018 (leden až únor) byl s odchylkou 0,68 stupně Celsia chladnější než v předchozích třech letech (číst článek)


» 29.11.2017 - 1997x
Ve světle ikon - dokončení nového filmu režiséra Bričkovského můžete podpořit i Vy (číst článek)


» 07.02.2018 - 1426x
Jak s dešťovkou naložit udržitelně a chytře: Konkrétní projekty (číst článek)


» 08.03.2018 - 1336x
Rekordně nízká rozloha mořského ledu v Arktidě v lednu a únoru 2018 (číst článek)


Gnosis - internetový magazín pro ty, kdo hledají poznání
Hlavní rubriky: Klimatické změny | Ničení Země | Další hrozby | Pomoc přírodě | Spiritualita, apokryfy | Záhady, zajímavosti | Ostatní
Pro články čtenářů je vyhrazena sekce Hledání Světla. Máte-li zájem o publikování svého článku, pište na e-mail info@gnosis.cz.
Přebírání článků je možné po předchozí domluvě a pod podmínkou uvedení zdroje (tím se rozumí uvedení jména autora a příslušného odkazu).
RSS | Atom | Vytvořeno v phpRS.
Provozovatel: Libor Kukliš, 2004 - 2017