Počasí v Evropě
Zalednění Arktidy
Klimatické anomálie
Dnes je 29. 06. 2017, svátek má Petr a Pavel citát pro dnešní den: Copak může umřít, když nemá komu?
  Hlavní menu
  Rubriky
  Knihy v nabídce
  Zajímavé stránky
  Ikona webu
Facebook Twitter Google +
Počasí ve Střední Evropě - z extrému do extrému
Rubrika: Extrémní počasí (09.06.2006, 6787 přečtení)

Rubrika: Extrémní počasí
Podnebí na planetě Zemi se mění. Mění se také cirkulace vzduchu nad střední Evropou. Přílivy chladného proudění ze severozápadu jsou v posledních letech stále častější. Vědci to považují za projev periodického kolísání, které je pravděpodobně umocňované antropogenními vlivy. Extrémní charakter počasí se stává normou. Jeden rekord střídá druhý. Vedra, sucha, větrné smrště, mráz, sníh, povodně. Škody způsobené přírodními katastrofami rostou závratným tempem. Letošní rok se vyznačuje podprůměrnými teplotami vzduchu. V lednu se teplota od normálu odchýlila o 2,5 až 5 stupňů Celsia, v únoru zaostala o 1 až 3 stupně, v březnu o 1,5 až 3 stupně. Duben a květen byly teplotně průměrné. Letošní zima byla nejdelší od počátku měření v roce 1926. Po "stoleté zimě" přišly "stoleté povodně" (někde dvacetiletá, jinde stoletá nebo dokonce i pětisetletá voda). Také počátek června byl oproti standardu výrazně studený. V polovině měsíce by už měly naopak zavládnout tropické teploty. Celkový trend směřuje k rychlému střídání dvou ročních období - léta a zimy. Charakteristické projevy jara a podzimu ustupují do pozadí.


Chladný počátek června ve střední Evropě
Rubrika: Extrémní počasí (05.06.2006, 7462 přečtení)

Rubrika: Extrémní počasí
Po dlouhé zimě a rychlém nástupu jara se konec května a začátek června vyznačuje neobvykle chladným a deštivým počasím. Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) oznámil, že průměrné denní teploty se nyní pohybují 4 až 7 stupňů Celsia pod dlouhodobým průměrem a odpovídají spíše polovině dubna nebo října. Maximální teploty přes den sotva překračují 15 stupňů a v noci se rtuť v teploměrech propadá až k bodu mrazu. Na Labské boudě v Krkonoších bylo v pondělí ráno minus 4,5 stupně. Na horách padá sníh s deštěm. Už v prvních červnových dnech byl na některých místech v Česku mráz, v Šindelové na Sokolovsku meteorologové naměřili 8 stupňů pod nulou. Překonány byly mnohaleté teplotní rekordy. Ve vyšších polohách padal sníh.


Stoupající mořská hladina připraví o domov stovky milionů lidí
Rubrika: Zvyšování hladin moří (03.06.2006, 9286 přečtení)

Rubrika: Zvyšování hladin moří
Odborné prognózy předpovídají pro toto století zvýšení mořské hladiny přibližně o jeden metr. Některé zdroje uvádějí nižší, jiné vyšší údaje v závislosti na předpokládaném růstu průměrné teploty a rychlosti tání ledovců. V květnu 2006 zveřejnila skupina vědců odhad, jak velké území a kolik obyvatel vzestup oceánů postihne. Studii vypracoval Gordon McGranahan z Mezinárodního institutu pro životní prostředí a rozvoj (International Institute for Environment and Development, IIED) se sídlem v Londýně a Deborah Balková s Bridget Andersonovou z Centra pro mezinárodní informační síť vědy o Zemi (Center for International Earth Science Information Network, CIESIN) při Kolumbijské univerzitě (Columbia University) v New Yorku. Jmenovaní autoři vypočítali, že v nejvíce ohrožené zóně (s nadmořskou výškou menší než 10 metrů do vzdálenosti 100 kilometrů od pobřeží) žije v současné době asi 10,5 procenta obyvatelstva, tedy 602 milionů lidí. Zaplaveny by mohly být asi 2,2 procenta souše. Mezi nimi i Benátky, Petrohrad nebo New York.


Jang-c'-ťiang se stává řekou bez života
Rubrika: Znečištění vody (01.06.2006, 9144 přečtení)

Rubrika: Znečištění vody
Čínská řeka Jang-c'-ťiang (Čchang-ťiang, Dlouhá řeka) je jedním z nejvíce znečištěných vodních toků na světě. Vlévá se do ní 40 procent odpadních vod v zemi. Experti se obávají, že zamoření přesáhne únosnou mez a za 5 až 10 let usmrtí veškerý život v řece. Nedávno byla na Jang-c'-ťiangu s velkou pompou dokončena výstavba největší přehrady světa s objemem 39 miliard krychlových metrů vody. Vodní dílo Tři soutěsky, jak se tento megalomanský projekt nazývá, je pýchou čínských technokratů. Běžní občané však nadšením zrovna neoplývají a z úst ekologů zaznívá ostrá kritika. Přehrada zadržuje značné množství odpadu a toxických látek. Kromě toho narušuje místní ekosystém, mění klimatické podmínky a objevují se i pochybnosti o odolnosti vůči zemětřesení a sesuvům půdy.


Zpětné vazby mezi teplotou a CO2 zesilují globální oteplování
Rubrika: Prognózy vývoje (31.05.2006, 8663 přečtení)

Rubrika: Prognózy vývoje
Průměrné teploty na planetě Zemi stoupnou do konce století více, než v roce 2001 předpokládala zpráva Mezivládního panelu pro klimatické změny (Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC). Oproti tehdy udávaným hodnotám 1,4 až 5,8 stupně Celsia bude vzestup vyšší o 15 až 78 procent. Tvrdí to autoři studie o pozitivních zpětných vazbách mezi globálním oteplováním a koncentracemi oxidu uhličitého. Dokument vypracovala trojice evropských vědců - Marten Scheffer z holandské Univerzity a výzkumného centra ve Wageningenu (Wageningen Universiteit en Researchcentrum, WUR), Victor Brovkin z německého Institutu pro výzkum klimatických vlivů v Postupimi (Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung, PIK) a Peter Cox z britského Centra pro ekologii a hydrologii v Dorsetu (Centre for Ecology & Hydrology, CEH). Jmenovaní odborníci se domnívají, že lidmi generované oteplení podněcuje některé přírodní procesy, jejichž spolupůsobením se celkový trend globálního oteplování urychlí. Studie byla 26. května 2006 publikována v odborném časopise Geophysical Research Letters vydávaném Americkou geofyzikální unií (American Geophysical Union, AGU).


Vzduch nad Arktidou je znečištěný stejně jako ve městech
Rubrika: Znečištění ovzduší (15.05.2006, 6673 přečtení)

Rubrika: Znečištění ovzduší
Ovzduší v Arktidě, považované za jeden z nejčistějších regionů zeměkoule, je nejznečištěnější od začátku měření v roce 1991. Obsah aerosolu (sazí, prachu a podobných mikroskopických částic) ve vzduchu dosáhl stejné úrovně jako na frekventovaných městských komunikacích. Oznámili to vědci z Institutu Alfreda Wegenera (AWI) v Bremerhavene.


Elektrosmog - metla civilizace
Rubrika: Odpady, zamoření (13.05.2006, 9753 přečtení)

Rubrika: Odpady, zamoření
Negativními účinky elektrosmogu na lidské zdraví se lékaři zabývají už řadu let. Zájem o tuto problematiku se zvyšuje úměrně tomu, jak je naše životní prostředí zamořováno elektromagnetickými poli. Světová zdravotnická organizace (World Health Organization, WHO) považuje elektrosmog za pravděpodobně karcinogenní faktor a lékaři se domnívají, že je příčinou až 30 procent případů rakoviny u dětí. Také u dospělých může elektrosmog způsobovat rakovinu. Nejčastěji se hovoří o rakovině mozku a prsu. Je dáván do spojitosti s potraty, leukémií, depresemi, únavou, bolestmi hlavy, snížením imunity, kožními chorobami a celou řadou dalších méně či více závažných problémů. U některých lidí se dokonce vyvinula alergie na elektřinu (elektrická hypersenzitivita). Ta se v blízkosti elektrických přístrojů, stožárů elektrického vedení či mobilních vysílačů projevuje zvracením, závratěmi, nespavostí a ztrátou koncentrace.


Stanovisko vědců a odb. pracovníků k ochraně českých lesů
Rubrika: Ekologická devastace (11.05.2006, 6236 přečtení)

Rubrika: Ekologická devastace
Navzdory poklesu emisí během 90. let zůstává stav českých lesů nadále špatný. Klíčové problémy shrnula už obsáhlá odborná zpráva o stavu lesních půd, kterou pro vládu připravil tým specialistů v roce 2001 (Hruška et Cienciala 2001). Jako vědci a odborníci, kteří se ve své práci lesy a jejich ochranou zabývají, považujeme za potřebné, aby příslušné úřady a zákonodárci provedli opatření, jež zajistí zlepšení. Své hodnocení současné situace a klíčová doporučení shrnujeme v tomto stanovisku. Je založeno na znalostech a expertních zkušenostech autorů, kteří pracují v oborech lesnictví, ekologie, botaniky či zoologie, geochemie půd a dalších souvisejících oblastech. Věříme, že poslouží k otevření i veřejné diskuse o tomto tématu.


Prudké klimatické změny na Jupiteru
Rubrika: Sluneční soustava (10.05.2006, 14334 přečtení)

Rubrika: Sluneční soustava
Nejnovější snímky Hubbleova kosmického teleskopu (Hubble Space Telescope, HST) dokazují, že na Jupiteru, největší planetě Sluneční soustavy, probíhají klimatické změny globálního rozsahu. V atmosféře plynného obra se nedávno objevila druhá rudá skvrna. Tu první v roce 1610 pozoroval Galileo Galilei a po něm v roce 1665 Giovanni Domenico Cassini. V té době už skrvna byla stabilním atmosférickým útvarem, takže je pravděpodobné, že vznikla v mnohem vzdálenější minulosti. Vědci odhadují, že průměrné teploty v některých oblastech Jupitera by se mohly během 10 let změnit až o 5,6 stupňů Celsia (10 stupňů Fahrenheita). Otepluje se především v prostoru kolem rovníku. Póly by se naopak mohly začít ochlazovat.


Čeká nás 25. května 2006 apokalypsa?
Rubrika: Nebezpečí z vesmíru (10.05.2006, 10096 přečtení)

Rubrika: Nebezpečí z vesmíru
Jaroslav Chvátal nadepsal svůj článek na internetových stránkách Matrix-2001.cz otázkou: "Jak dalece bude 25. květen 2006 klíčovým mezníkem pro naši blízkou budoucnost?" A pokračuje: "Co se stane 25. května 2006. Může v tomto čase dojít k velké planetární katastrofě vlivem dopadu poměrně velkého kosmického tělesa do Atlantiku? Celá řada indicií naznačuje, že by k tomu mohlo skutečně dojít. Série obřích vln tsunami vysokých až 200 metrů by zasáhla Severní Ameriku a Evropu."


Oteplování zpomaluje atmosférickou cirkulaci v Tichomoří
Rubrika: Klimatické anomálie (05.05.2006, 9273 přečtení)

Rubrika: Klimatické anomálie
Globální oteplování mění atmosférickou cirkulaci. Walkerova cirkulace, která zajišťuje transport vzduchu kolem rovníku mezi západní a východní částí Tichého oceánu, zeslábla za posledních 140 let o 3,5 procenta. K největšímu zpomalení došlo ve druhé polovině 20. století a klimatologové předpovídají další zpomalení o přibližně 10 procent do roku 2100. To bude mít vážné důsledky pro podnebí v Severní a Jižní Americe, Tichomoří, Austrálii a jihovýchodní Asii. Očekávat lze například častější výskyt klimatické anomálie El Niňo, změnu oceánského proudění a celkově extrémnější charakter počasí. Závěry výzkumu vědců z amerického Národního úřadu pro oceány a atmosféru (National Oceanic and Atmospheric Administration, NOAA) shrnul 4. května 2006 časopis Nature.


IUCN: Na seznamu ohrožených druhů je 16 119 jmen
Rubrika: Vymírání a úbytek druhů (03.05.2006, 10564 přečtení)

Rubrika: Vymírání a úbytek druhů
Seznam rostlin a živočichů ohrožených vyhynutím se opět zvýšil. Aktualizované vydání Červené knihy ohrožených druhů (Red List of Threatened Species) má o 616 více položek než před dvěma roky a o 10.914 více než v roce 1996. V současné době Mezinárodní svaz pro ochranu přírody (International Union for Conservation of Nature, IUCN) eviduje 40.177 druhů a podle míry ohrožení je dělí do několika skupin - na kriticky ohrožené, ohrožené (zranitelné) a vzácné. V první a druhé kategorii je 16.119 jmen. Na soupisu se nově objevil například hroch obojživelný (Hippopotamus amphibius) nebo gazela perská (Gazella subgutturosa). Zvýšenemé riziku vymření je vystaven každý třetí obojživelník, každý čtvrtý savec, každý čtvrtý jehličnatý strom a každý osmý pták. Viník je dobře známý, říká si člověk rozumný, i když jako přívlastek by se k němu hodilo spíše označení agresivní nebo nebezpečný.


Klimatické změny v Číně - tání ledovců, sucho a písečné bouře
Rubrika: Sucho a šíření pouští (02.05.2006, 8185 přečtení)

Rubrika: Sucho a šíření pouští
Nejlidnatější stát světa čelí stále tvrdším následkům klimatických změn. Severní a západní části Ćíny postihlo největší sucho za posledních 50 let. V nejhůře postižené provincii Hebei byla zničena úroda pšenice na 4 miliónech akrech orné půdy. Kvůli nedostatku pitné vody tam trpí dehydratací stovky tisíc lidí. Úřady jejich počet odhadují na 520 tisíc. Nynější období sucha se vymyká přirozenému kolísání podnebí a vyvolává obavy z budoucnosti. V celé severní i západní části země navíc stoupá počet a intenzita písečných bouří. Oba fenomény spolu podle vědců úzce souvisejí a do značné míry jsou ovlivňovány táním ledovců v Himalájích. Čínská akademie věd se obává, že se Tibetská náhorní plošina změní ze suché stepní krajiny v poušť. Písečné bouře tím ještě více zesílí.


Jaká je příčina hromadných úhynů delfínů a velryb?
Rubrika: Odpady, zamoření (01.05.2006, 7721 přečtení)

Rubrika: Odpady, zamoření
Zprávy o skupinách delfínů nebo velryb uvízlých na pobřeží se v médiích objevují poměrně často. Často to dokonce vypadá, jako by zvířata chtěla spáchat sebevraždu. Přestože se v mnoha případech podaří dobrovolníkům vrátit některé kytovce zpět do vody, stává se, že se zachránění jedinci vrátí na místo tragédie a uhynou společně s ostatními členy své skupiny. Jindy moře vyplaví mrtvá těla. Poslední podobný případ se udál v pátek 28. dubna na severním pobřeží ostrova Zanzibar v Tanzánii.


Populace ropáků v Česku je stále na vzestupu
Rubrika: Neekologická politika (29.04.2006, 6157 přečtení)

Rubrika: Neekologická politika
V pátek 28. dubna 2006 byly vyhlášeny výsledky 14. ročníku ankety Ropák roku. Nejvyšším oceněním se může od nynějška honosit zmocněnec vlády pro severozápadní Čechy a poslanec ČSSD Vlastimil Aubrecht. Aubrecht byl vybrán pro své mimořádné zásluhy při zpochybňování ekologických limitů chránících před povrchovou těžbou uhlí zbytky podkrušnohorské přírody a obce Horní Jiřetín a Černice na Mostecku. K získání prvního místa příspěla i jeho podpora poslaneckému návrhu na změnu zákona, jehož cílem je omezit účast veřejnosti na rozhodování správních orgánů. Na dalších dvou místech se umístili ministří Paroubkovy vlády - Ing. Milan Urban, šéf resortu průmyslu a obchodu z ČSSD a ministr životního prostředí RNDr. Libor Ambrozek z KDU-ČSL. Vítězem 11. ročníku ankety "Zelená perla roku" za antiekologický výrok se stal potřetí v historii prezident České republiky Václav Klaus. V článku "Nešťastný debakl zeleného osamělce" publikovaném v denníku Právo 14. července 2005 prohlásil: "Občanská společnost je polemika se svobodnou společností! A je povinností každého demokrata ze všech svých sil, do konce svých věků proti ní bojovat!!!"
  Významné dny
  Slunce aktuálně
Slunce aktuálně

Počet dnů bez skvrn:
2016: 32 (9 %)  
2017: 42 (24 %)

Podrobnosti
  Země aktuálně
Globální teplotní odchylka
0,90 °C (1-12/2015)
0,94 °C (1-12/2016)
0,92 °C (1-5/2017)  

Koncentrace CO2
401,60 ppm (2/2016)
404,35 ppm (2/2017)

Lidská populace
7,4 miliardy (6/2017)

Index cen potravin FAO
172,6 bodů (5/2017)


ISS HD Earth Viewing
  Nejčtenější články
» 05.03.2017 - 1898x
Teplotní rekordy v ČR 4.3.2017 (číst článek)


» 06.03.2017 - 1821x
Rozloha mořského ledu v Antarktidě je nejnižší v novodobé historii (číst článek)


» 07.02.2017 - 1635x
Rozloha mořského ledu v Arktidě byla v lednu rekordně nízká (číst článek)


» 26.03.2017 - 1412x
Začátkem března bylo dosaženo rekordně nízké maximum rozlohy mořského ledu v Arktidě a rekordně nízké minimum rozlohy mořského ledu v Antarktidě (číst článek)


» 19.01.2017 - 1364x
Rok 2016 byl nejteplejším rokem v historii měření (číst článek)


» 21.03.2017 - 1335x
Globální teplota v prvních dvou měsících roku 2017 byla druhá nejvyšší v historii (číst článek)


Gnosis - internetový magazín pro ty, kdo hledají poznání
Hlavní rubriky: Klimatické změny | Ničení Země | Další hrozby | Pomoc přírodě | Spiritualita, apokryfy | Záhady, zajímavosti | Ostatní
Pro články čtenářů je vyhrazena sekce Hledání Světla. Máte-li zájem o publikování svého článku, pište na e-mail info@gnosis.cz.
Přebírání článků je možné po předchozí domluvě a pod podmínkou uvedení zdroje (tím se rozumí uvedení jména autora a příslušného odkazu).
RSS | Atom | Vytvořeno v phpRS.
Provozovatel: Libor Kukliš, 2004 - 2017