Počasí v Evropě
Zalednění Arktidy
Klimatické anomálie
Dnes je 14. 12. 2017, svátek má Lýdie citát pro dnešní den: Dobro a pravda se navzájem podmiňují.
  Hlavní menu
  Rubriky
  Knihy v nabídce
  Zajímavé stránky
  Ikona webu
Facebook Twitter Google +
Komerční rybolov decimuje život v mořích
Rubrika: Vymírání a úbytek druhů (22.11.2006, 7847 přečtení)

Rubrika: Vymírání a úbytek druhů
Komerční rybolov je metlou života v mořích. Vědci oznámili, že mají informace o drastickém populačním propadu u 29 procent druhů. V těch částech světa, kde je nižší biologická rozmanitost, se do ohrožení dostalo 34 procent druhů. Pokud se chování lidstva nezmění, bude do roku 2048 čelit vyhynutí 100 procent druhů a lidé už nebudou mít co lovit. K nepříznivému vývoji přispívají mimo jiné i klimatické změny a znečištění. K takovému závěru dospěl mezinárodní vědecký tým pod vedením profesora biologie Borise Worma z Dalhousie University v kanadském Halifaxu. Kolektiv čtrnácti autorů po čtyři roky vyhodnocoval údaje z databáze OSN. Dokument vyšel v listopadovém vydání časopisu Science pod názvem "Dopady úbytku biologické rozmanitosti na služby oceánského ekosystému" (Impacts of Biodiversity Loss on Ocean Ecosystem Services).


Sucho v Austrálii je nejhorší za posledních tisíc let
Rubrika: Sucho a šíření pouští (08.11.2006, 7472 přečtení)

Rubrika: Sucho a šíření pouští
Rozsáhlé části Austrálie se potýkají s nejhorším suchem za posledních tisíc let. Mnoho přehradních nádrží už úplně vyschlo nebo rychle vysychá a v řekách teče o 50 až 70 procent méně vody než obvykle. Zima byla srážkově výrazně podprůměrná a zásoby vody poklesly v listopadu na historicky nejnižší úroveň. Meteorologové oznámili, že letošní říjen byl na jihovýchodě kontinentu bezprecedentně teplý a suchý. Ve státě Nový Jižní Wales bylo 60 z posledních 70 měsíců teplotně nadprůměrných. "Je to situace, která nastane spíš jednou za tisíciletí než jednou za století," řekl novinářům David Dreverman z úřadu pro správu povodí řek Murray a Darling (Murray Darling Basin Commission, MDBC). Dreverman se v úterý 7. listopadu 2006 sešel na informativní schůzce s premiérem Johnem Howardem a vedoucími představiteli států Nový Jižní Wales, Jižní Austrálie, Victoria a Queensland. John Howard, který je známý svým skeptickým postojem ke globálnímu oteplování, Drevermanovo tvrzení zpochybnil. Nikdo prý nemůže vědět, jaké sucho bylo před tisíci lety.


Veganská strava je zdravější než masitá - pro lidi i pro planetu
Rubrika: Životní styl (27.10.2006, 12924 přečtení)

Rubrika: Životní styl
Z hlediska emisí skleníkových plynů je strava, kterou lidé konzumují, stejně tak důležitá jako auto, kterým jezdí. Vědci z univerzity v Chicagu zkoumali, jaký způsob stravování je pro planetu nejšetrnější. Výsledky podpořily argumenty mnoha veganů a vegetariánů, podle nichž je výroba potravin rostlinného původu energeticky méně náročná a ekologicky mnohem přijatelnější než produkce masa. Studie byla v září 2006 publikována v časopise Earth Interactions vydávaném Americkou meteorologickou unií (American Meteorological Society, AMS), Americkou geofyzikální unií (American Geophysical Union, AGU) a Asociací amerických geografů (Association of American Geographers, AAG).


OSN: Počet i rozloha "mrtvých zón" v oceánech stoupá
Rubrika: Znečištění vody (22.10.2006, 8593 přečtení)

Rubrika: Znečištění vody
V mořích a oceánech na celém světě se v současné době nachází nejméně 200 oblastí, kde je antropogenní znečištění natolik vysoké, že ohrožuje ryby a další mořské živočichy. Tyto tzv. mrtvé zóny se rozprostírají na tisících čtverečních kilometrech zemského povrchu. Hlavními zdroji znečištění jsou chemické látky používané v zemědělství, odpadní vody a atmosférická depozice jakožto důsledek spalování fosilních paliv. Takový je ve stručnosti obsah zprávy zveřejněné 19. října 2006 na mezinárodní konferekci v Pekingu. Oproti stavu v roce 2004, kdy vědci z Programu OSN pro životní prostředí (United Nations Environment Programme, UNEP) napočítali 149 zasažených lokalit, se počet mrtvých zón zvýšil o 34 procent.


Válka se zvířaty
Rubrika: Zneužívání zvířat (21.10.2006, 5971 přečtení)

Rubrika: Zneužívání zvířat
Stovky a tisíce zvířat jsou rok co rok zabity při krutých vojenských pokusech.

Zpravodajské programy odvysílaly hrůzné videozáznamy z Afghánistánu, které ukázaly psi umírající nesmírně bolestivou smrtí v průběhu vojenských experimentů, které provádí al-Kaida. Jeden ze záznamů ukazoval psa, uzavřeného v místnosti se stoupající horkou párou. Pes si nejprve začal olizovat tlamu ( zvýšení slinění je jedna z prvních známek počínající záhuby organizmu), poté přestal ovládat svěrače a v posledním záběru mohli diváci vidět sténající zvíře ležící na zádech. I když takovéto kruté experimenty nejsou ničím novým, nejsou prováděny jen v Afghánistánu. Válka proti zvířatům se vede mezinárodně.


Kvůli rozmaru gurmánů je ročně zabito až 73 milionů žraloků
Rubrika: Zneužívání zvířat (19.10.2006, 7533 přečtení)

Rubrika: Zneužívání zvířat
V letech 1996 až 2000 bylo ročně uloveno 26 až 73 milionů žraloků. Tato čísla se opírají o průzkum provedený mezi hongkongskými obchodníky a trojnásobně až čtyřnásobně převyšují doposud uváděné kalkulace OSN. Přesné statistiky o počtu ulovených žraloků neexistují, odhady se v minulosti pohybovaly v rozmezí od 10 do 100 milionů kusů. Žraloci jsou loveni zejména kvůli ploutvím, které jsou v Číně, jihovýchodní Asii a Tichomoří velice žádaným zbožím. Studie je společným výsledkem práce devíti vědců z Japonska, USA, Velké Británie a Finska. Zveřejněna byla v říjnovém vydání časopisu Ecology Letters.


Jsou astronomické cykly hlavní příčinou vymírání druhů?
Rubrika: Dávné katastrofy (15.10.2006, 8128 přečtení)

Rubrika: Dávné katastrofy
Vědci pod vedením paleontologa Jana van Dama z univerzity v nizozemském Utrechtu zkoumali miliony let staré fosílie hlodavců a dospěli k závěru, že do vývoje života na naší planetě zasahují dva astronomické cykly. Jeden z nich trvá 2,4 až 2,5 milionů let a je odvislý od excentricity oběžné dráhy Země. Druhý cyklus je dlouhý 1 až 1,2 miliónu let a je spojován se sklonem zemské osy. Studie byla 12. října 2006 zveřejněna v časopise Nature.


V Kolumbii byla vyhlášena ptačí rezervace
Rubrika: Ochrana přírody (15.10.2006, 4248 přečtení)

Rubrika: Ochrana přírody
V Kolumbii byla vyhlášena přírodní rezervace Reinita Cielo Azul o rozloze 200 hektarů. Chráněné území by mělo poskytnout útočiště pro nově objevený ptačí druh, který byl nazván podle dnes už neexistujícího indiánského kmene Yariguies. Strnádek Yariguies (Atlapetes latinuchus yariguierum) je drobným žlutočerně zbarveným opeřencem s červenou čepičkou na hlavě. Dvojici zpěvných ptáčků odchytili v lednu 2004 výzkumníci Thomas Donegan a Blanca Huertasová. Po odebrání vzorku tkáně byl jeden z nich puštěn na svobodu, druhý zemřel v zajetí. O objevu informoval Bulletin Britského klubu ornitologů (Bulletin of the British Ornithologists Club).


Téměř všechny ledovce na planetě Zemi jsou na ústupu
Rubrika: Tání ledu a ledovců (13.10.2006, 8192 přečtení)

Rubrika: Tání ledu a ledovců
Tání horských ledovců je stále rychlejší a neomezuje se pouze na některé lokality. 99,99 procenta z celkového počtu ledovců na naší planetě se v současné době zmenšuje. V posledních letech se vlivem prudkého oteplování proces tání výrazně urychlil a narušil i donedávna stabilní ledovce. Zatímco v letech 1961 až 1990 se úroveň mořské hladiny zvyšovala v průměru o 0,35 až 0,4 milimetru za rok, v letech 2001 až 2004 to bylo každým rokem o 0,8 až 1 milimetr. Do tohoto vzestupu nejsou započítány podíly z grónského a antarktického ledového příkrovu. Ve skutečnosti se hladina oceánů v letech 1993 až 2005 zvedala o 3,2 ± 0,4 mm ročně. Bude-li tento trend i nadále pokračovat, přijde během příštích několika desetiletí většina horských masívů o své charakteristické bílé čepice. Společně s nimi zmizí i důležité zásoby pitné vody. Především v Jižní Americe a Asii na to doplatí milióny lidí. Nejnovější mezinárodní studii o záporné bilanci ledovců zveřejnil 4. října 2006 časopis Geophysical Research Letters.


Vědci upozornili na rekordní úbytek ozónu na jižní polokouli
Rubrika: Ozónová díra (08.10.2006, 13291 přečtení)

Rubrika: Ozónová díra
Americký Národní úřad pro letectví a vesmír (National Aeronautics and Space Administration, NASA) oznámil, že ozónová díra nad jižní polokoulí dosáhla 25. září 2006 rozlohy 29,5 milionů kilometrů čtverečních. Tím byl o 0,1 milionů km2 překonán rekord z 29. září 2000. S trochu jinými údaji než NASA přišla na základě svých měření Evropská kosmická agentura (European Space Agency, ESA). Evropští vědci tvrdí, že se ozónová díra 25. září 2006 rozprostírala nad územím o velikosti 28 milionů km2, což je podle tohoto zdroje o 0,4 milionů km2 méně než v září 2000. Množství ozónu obsaženého ve vertikálním sloupci zemské atmosféry pokleslo, podobně jako při abnormálně nízké koncentraci v roce 1998, na 100 Dobsonových jednotek. (Celosvětový průměr je 300-400 Dobsonových jednotek.)


Tisíce požárů zahalily jihovýchodní Asii dýmem
Rubrika: Požáry (06.10.2006, 8015 přečtení)

Rubrika: Požáry
Podobně jako v minulé sezóně zatemnil oblohu nad velkou částí jihovýchodní Asie dým z požárů. Ohně na indonéských ostrovech Sumatra a Borneo zakládají drobní rolníci, majitelé plantáží a těžařské společnosti. Hustá opona kouře pronikla na území několika států, komplikuje dopravu a ohrožuje zdraví milionů obyvatel. Na ostrou mezinárodní kritiku reagoval před časem prezident Susilo Bambang Yudhoyono ujištěním, že proti majitelům půdy tvrdě zakročí. Místní úřady jsou však natolik neschopné a zkorumpované, že se prakticky nic nezměnilo. Tvrdými slovy na adresu indonéských úřadů nešetří ani ekologické organizace. Zástupci Greenpeace vyzvali ministry, aby bezodkladně ukončili ničení posledních zbytků pralesa v provincích Sumatra a Kalimantan, zabránili šíření plantáží a potrestali žháře. Vláda argumentuje, že do nákladného boje s ohnivým živlem nasazuje tisíce hasičů.


Kolísání slunečního záření s globálním oteplováním nesouvisí
Rubrika: Sluneční aktivita (05.10.2006, 11833 přečtení)

Rubrika: Sluneční aktivita
Globální oteplování pozorované v posledních staletích nesouvisí s kolísáním zářivého výkonu Slunce. Jeho hlavní příčinou je spalování fosilních paliv. K takovému závěru dospěli autoři studie, která byla 14. září 2006 zveřejněna v časopise Nature. Pod dokument, který vyhodnocuje korelaci mezi periodickými výkyvy slunečního jasu a teplotami na Zemi, se podepsali Peter Foukal z Heliophysics, Inc. v Massachusetts, Claus Fröhlich z davoské Fyzikální meteorologické observatoře - Světového radiačního centra (Physikalisch-Meteorologisches Observatorium Davos/World Radiation Center, PMOD/WRC), Henk Spruit z německého Institutu Maxe Plancka pro astrofyziku (Max Planck Institut für Astrophysik, MPA) a Tom Wigley z coloradského Národního centra pro atmosférický výzkum (National Centre for Atmospheric Research, NCAR).


Teplota na Zemi je nejvyšší za posledních 12 tisíc let
Rubrika: Globální oteplování (30.09.2006, 13460 přečtení)

Rubrika: Globální oteplování
Teplota na Zemi je nejvyšší za posledních 12 tisíc let. Pouze jeden stupeň Celsia nás dělí od rekordní hodnoty za uplynulých 1 milion roků. Mezi lety 1975 až 2005 stoupala rtuť v teploměrech v průměru o 0,2 stupně za desetiletí. Tento trend odpovídá prognózám klimatického vývoje z počátku 80. let, kdy byly do simulací započítány emise skleníkových plynů. Rostliny, zvířata a hmyz na oteplování reagují migrací do vyšších zeměpisných šířek. Pokud bude oteplování pokračovat, ocitneme se brzy za kritickou hranicí, což by pro život na této planetě mělo nedozírné následky. Tak zní ve stručnosti stěžejní poselství studie otištěné v časopise Proceedings of the National Academy of Sciences. Dokument vypracovala šestice amerických vědců pod vedením Dr. Jamese Hansena z Goddardova institutu pro vesmírná studia (Goddard Institute for Space Studies, GISS) při Národním úřadu pro letectví a vesmír (National Aeronautics and Space Administration, NASA).


Šlechtění plodin se modernizuje
Rubrika: GMO (30.09.2006, 4910 přečtení)

Rubrika: GMO
Geneticky modifikované potraviny nebyly spotřebiteli přijaty s nadšením, zvlášť v Evropě a v Asii. Například jen minulý týden zastavilo Japonsko dovoz dlouhozrné rýže z Ameriky poté, co v ní odborníci našli stopy geneticky modifikované plodiny, která se omylem přifařila k té nemodifikované. Ve snaze konečně obejít tento problém začaly biotechnické firmy pracovat novým způsobem. Používají nejmodernější technologii a poznatky genetického inženýrství k selekci, nikoliv k výrobě nových plodin.


Abnormální srpnové počasí narušilo ledový příkrov v Arktidě
Rubrika: Tání ledu a ledovců (21.09.2006, 9870 přečtení)

Rubrika: Tání ledu a ledovců
Evropské vědce šokovaly satelitní fotografie z 23., 24. a 25. srpna 2006, které zachytily náhlý rozpad ledového pokryvu v Arktidě. 5 až 10 procent tzv. věčného ledu se začalo uvolňovat vlivem atypicky silných letních bouří. Celková ztráta ledu je srovnatelná s rozlohou Velké Británie. Loď plující ze Špicberských ostrovů by se na sklonku srpna mohla teoreticky dostat až k severnímu zeměpisnému pólu. Na alarmující dění upozornili vědci z Evropské kosmické agentury (European Space Agency, EOS).
  Významné dny
  Slunce aktuálně
Slunce aktuálně

Počet dnů bez skvrn:
2016: 32 (9 %)  
2017: 94 (27 %)

Podrobnosti
  Země aktuálně
Globální teplotní odchylka
0,90 °C (1-12/2015)
0,94 °C (1-12/2016)
0,87 °C (1-9/2017)  

Koncentrace CO2
403,39 ppm (8/2016)
405,15 ppm (8/2017)

Lidská populace
7,437 miliardy (11/2017)

Index cen potravin FAO
176,4 bodů (10/2017)

ENSO
La Niña
(SOI: +0,9)

(10/2017)
  Nejčtenější články
» 22.06.2017 - 2751x
Období leden až květen 2017 s odchylkou 0,92 stupně, v Africe byl květen nejteplejší v historii (číst článek)


» 05.09.2017 - 1968x
Hurikán Harvey byl zřejmě nejničivějším hurikánem novodobé historie (číst článek)


» 09.09.2017 - 1559x
Hurikán Irma pustošil Karibik i Floridu, škody by mohly přesáhnout 100 miliard dolarů (číst článek)


» 22.10.2017 - 1395x
Teplotní odchylka za tři čtvrtiny roku 2017 je druhá nejvyšší od roku 1880, jako celek bude rok 2017 asi až třetí v pořadí (číst článek)


» 20.09.2017 - 1314x
V Arktidě poklesla 13. září rozloha mořského ledu na letošní minimum (číst článek)


» 19.09.2017 - 1313x
Hurikán Maria devastoval ostrovy v Karibiku (číst článek)


Gnosis - internetový magazín pro ty, kdo hledají poznání
Hlavní rubriky: Klimatické změny | Ničení Země | Další hrozby | Pomoc přírodě | Spiritualita, apokryfy | Záhady, zajímavosti | Ostatní
Pro články čtenářů je vyhrazena sekce Hledání Světla. Máte-li zájem o publikování svého článku, pište na e-mail info@gnosis.cz.
Přebírání článků je možné po předchozí domluvě a pod podmínkou uvedení zdroje (tím se rozumí uvedení jména autora a příslušného odkazu).
RSS | Atom | Vytvořeno v phpRS.
Provozovatel: Libor Kukliš, 2004 - 2017