První demonstrační a výuková vertikální zahrada v Praze

Autor: Převzato (Počítáme s vodou), Rubrika: Životní styl, Vydáno dne: 19.04.2016

http://gnosis9.net/view.php?cisloclanku=2016040002

Dne 22. 3. 2016 proběhlo v zahradnickém učilišti v Komořanech slavnostní otevření vertikální zahrady. Při té příležitosti byl uspořádán veřejný workshop, jehož účastníci si mohli vyzkoušet, jak se rostliny do vertikální zahrady sází. Realizátorem tohoto projektu je Ekocentrum Koniklec ve spolupráci s Ing. Zuzanou Klusovou a Speciálním učilištěm pro žáky s více vadami.

Déšť Vertikální zahrada je systém umožňující ozelenění svislých ploch, zejména fasád domů. Vertikální zahrada v zahradnickém učilišti v Komořanech pokrývá asi 7,5 m2 východní fasády učiliště a je možné si ji prohlédnout z ulice Palmetová. Je tvořena systémem kapsiček z geotextilie, který je zavěšen na samonosné konstrukci. Kapsičky slouží jako květináče, do kterých se umístí anorganický substrát a sazenice rostlin. Takto svisle orientovaný záhon, navíc umístěný pod přesahem střechy, nemůže efektivně využívat vláhu od dešťů, a je tedy zavlažován automatickým závlahovým systémem. Na zavlažování je používána dešťová voda, která je shromažďována v podzemní nádrži.

Konstrukce vertikální zahrady byla instalována již koncem roku 2015, s jejím osázením však bylo třeba počkat na jaro.

Horní část vertikální zahrady osázela Ing. Zuzana Klusová, která je dodavatelem vertikální zahrady a průkopníkem tohoto inovativního způsobu ozelenění v ČR. Tato část zahrady je nejsušší a je přístupná pouze po žebříku, proto zde byly umístěny suchomilné bezúdržbové rostliny. Ve spodní části vertikální zahrady pokračovali v sázení rostlin žáci a učitelé. Každý žák si mohl vytvořit vlastní kapsu s rostlinami dle svého výběru, kapsu si označil jmenovkami se svým jménem a názvy rostlin, které zde umístil a v budoucnu o ni bude pečovat.

Před začátkem workshopu zbývalo stále ještě dost prázdných kapes, aby si na nich sázení mohli vyzkoušet také účastníci veřejné akce. Někteří si přišli pouze vyslechnout krátké povídání o tomto projektu i o vertikálních zahradách obecně, které zaznělo na úvod workshopu, a prohlédnout si dílo. Jiní se nadšeně pustili do sázení, takže po skončení akce zůstalo prázdných posledních pár kapes.

Žáci a učitelé zahradnického učiliště budou sledovat, kterým květinám se na vertikální zahradě dobře daří a budou je dle potřeby doplňovat či vyměňovat. Mají v plánu pěstovat zde i zeleninu. Přejeme jim, aby se brzy mohli těšit z bohaté sklizně.


Foto 1 - Vertikální zahrada je připravena k osázení

Foto 1: Vertikální zahrada je připravena k osázení.


Foto 2 - Část sazenic rostlin předpěstovali sami učni, další sazenice dodala Ing. Zuzana Klusová

Foto 2: Část sazenic rostlin předpěstovali sami učni, další sazenice dodala Ing. Zuzana Klusová.


Foto 3 - Ing. Zuzana Klusová sází rostliny do horní části vertikální zahrady

Foto 3: Ing. Zuzana Klusová sází rostliny do horní části vertikální zahrady.


Foto 4 - Se sázením rostlin pomáhají také organizátorky projektu z Ekocentra Koniklec

Foto 4: Se sázením rostlin pomáhají také organizátorky projektu z Ekocentra Koniklec.


Foto 5 - Žáci a učitelé sázejí rostliny do spodní části vertikální zahrady

Foto 5: Žáci a učitelé sázejí rostliny do spodní části vertikální zahrady.


Foto 6 - V úvodu workshopu se účastníci dozvěděli, jak vertikální zahrada funguje

Foto 6:  V úvodu workshopu se účastníci dozvěděli, jak vertikální zahrada funguje.


Foto 7 - Ing Zuzana Klusová vysvětluje účastníkům workshopu, jak mají postupovat při osázení vertikální zahrady

Foto 7: Ing Zuzana Klusová vysvětluje účastníkům workshopu, jak mají postupovat při osázení vertikální zahrady.


Foto 8 - Vertikální zahrada z velké části již osázena

Foto 8: Vertikální zahrada z velké části již osázena.


Článek vznikl v rámci projektu "Počítáme s vodou" financovaného z Programu švýcarsko-české spolupráce a za podpory Ministerstva životního prostředí ČR. Více informací na téma HDV najdete na www.pocitamesvodou.cz a v případě dotazů kontaktujte naše poradce na poradna@ekocentrumkoniklec.cz.


Autor: Marie Nehasilová

Zdroj: http://www.pocitamesvodou.cz/