Koncentrace skleníkových plynů v atmosféře se stále zvyšuje

Autor: Libor Kukliš, Rubrika: Emise skleníkových plynů, Vydáno dne: 11.11.2015

http://gnosis9.net/view.php?cisloclanku=2015110002

Množství skleníkových plynů v atmosféře dosáhlo v roce 2014 nové rekorní úrovně. Koncentrace oxidu uhličitého se zvýšila na 397,7 ppm (parts per million), koncentrace metanu stoupla na 1833 ppb (parts per billion), koncentrace oxidu dusného vzrostla na 327,1 ppb. Mezi lety 1990 a 2014 se radiační působení skleníkových plynů zvýšilo o 36 procent, 83 procent z celkového zvýšení za poslední dekádu připadá na oxid uhličitý. Koncentrace oxidu uhličitého v atmosféře se v posledních deseti letech zvyšovala průměrným tempem o 2,06 ppm za rok. V 90. letech minulého století bylo tempo nižší - o 1,5 ppm za rok. Ve své zprávě to 9. listopadu 2015 oznámila Světová meteorologická organizace (WMO).

Ilustrační obrázek "Každý rok oznamujeme dosažení nového rekordu v koncentraci skleníkových plynů," konstatoval generální tajemník WMO Michel Jarraud. "Každý rok říkáme, že čas se krátí. Musíme jednat okamžitě a srazit emise skleníkových plynů, pokud si chceme uchovat naději na udržení oteplování na zvládnutelné úrovni."

"Oxid uhličitý nemůžeme vidět. Je to neviditelná hrozba, ale je velmi reálná. Znamená vyšší globální teploty, extrémnější počasí, jako jsou vlny veder a povodně, tání ledu, stoupání mořské hladiny a zvyšování kyselosti oceánů. To vše se nyní děje a my děsivou rychlostí vstupujeme na neprobádané území," varoval Jarraud.

"Nadbytečná energie zachycená oxidem uhličitým a dalšími skleníkovými plyny ohřívá zemský povrch, což vede k vyššímu obsahu vodní páry v atmosféře, která generuje/zachytává ještě více tepla. Oxid uhličitý zůstává v atmosféře po staletí a v oceánu ještě déle. Minulé, současné a budoucí emise budou mít kumulativní dopad na globální oteplování a okyselování oceánů. Zákony fyziky nelze obejít."


Koncentrace oxidu uhličitého v atmosféře a tempo růstu v letech 1984 až 2014

Koncentrace oxidu uhličitého v atmosféře a tempo růstu v letech 1984 až 2014. Na severní polokouli koncentrace oxidu uhličitého překročila hranici 400 ppm poprvé na jaře 2014, v celosvětovém měřítku došlo k překonání této úrovně na jaře 2015.


Koncentrace metanu v atmosféře a tempo růstu v letech 1984 až 2014

Koncentrace metanu v atmosféře a tempo růstu v letech 1984 až 2014.


Koncentrace oxidu dusného v atmosféře a tempo růstu v letech 1984 až 2014

Koncentrace oxidu dusného v atmosféře a tempo růstu v letech 1984 až 2014.


Greenhouse Gas Bulletin (9.11.2015)


Zdroj: WMO (9.11.2015, Greenhouse Gas Concentrations Hit Yet Another Record)