VII. ročník České Konference - Otázky jsou vysloveny. A na co se můžete těšit?

Autor: Převzato (různé zdr.), Rubrika: Významné dny, akce a iniciativy, Vydáno dne: 06.11.2015

http://gnosis9.net/view.php?cisloclanku=2015110001

Rubrika: Významné dny, akce a iniciativy Vážení příznivci a hosté České Konference,

dny našeho setkání se pomalu a jistě blíží ke slavnostnímu zahájení VII. ročníku České Konference, která se uskuteční již po páté v kl. Sv. Voršily v Kutné Hoře a to ve dnech 21. a 22. 11. 2015 od 9:00 hod.

Česká Konference Vážení příznivci a hosté České Konference,

dny našeho setkání se pomalu a jistě blíží ke slavnostnímu zahájení VII. ročníku České Konference, která se uskuteční již po páté v kl. Sv. Voršily v Kutné Hoře a to ve dnech 21. a 22. 11. 2015 od 9:00 hod.

Když se podíváme do všech oborů působení člověka, do jeho života a spravování věcí veřejných i lidských už nemůžeme říci, že je za pět minut dvanáct či za minutu dvanáct i přesto, že si tak rádi necháváme čas na záchranu, probuzení, anebo snad na opravu toho, co je v nepořádku a špatně. Česká Konference proto přichází s velkou otázkou: Odbíjí dvanáctá dnešní společnosti? A pokud ano, ptejme se dál: Co přichází? Kudy vede cesta? Probudíme se včas? Vždyť i přesto, že se každý den probouzíme vstříc svému osudu či nadějím, je zřejmé, že v celé společnosti je nejvyšší čas na proměnu, která se bude odrážet na všech místech, ve všech oblastech života, ale především v každém z nás.

VII. ročník České Konference, který začne již za několik dní, přinese mnoho zajímavého i naléhavého ke všem vysloveným otázkám. Pozvaní hosté se tak ve svých přednáškách podělí o svůj pohled na současný stav naší společnosti. Program konference je opravdu zájmuhodný, a proto přijměte naše pozvání a zúčastněte se i vy 21. a 22. 11. 2015 sedmého ročníku ČESKÉ KONFERENCE v Kutné Hoře. Buďte součástí hledání moudrých odpovědí, nových vizí a cest, kudy a jak dál společně s přednášejícími z různých oborů naší společnosti.

* * *

Zde nabízíme malý náhled na témata přednášek VII. ročníku ČESKÉ KONFERENCE:

PhDr. Zdeňek Mahler Dr.h.c. - "Osud nebo naděje"

S pohledem do historie našeho národa si mnohem lépe uvědomujeme souvislosti dnešního stavu společnosti i důležitých otázek, kdo jsme, proč tu jsme a na čem záleží.

Ing. Jan Veleba - "Kde se nacházíme - aneb k národu patří jazyk, kultura a půda"

Ing. Mgr. Irena Žantovská, Ph.D. - "Odbíjí dvanáctá dnešní společnosti?"

Doc. mgr. Petr Žantovský, Ph.D. - "Mediální manipulace v digitálním věku"

Mgr. Renata Gregorová - "Celospolečenská devalvace lidských hodnot - nakolik dnes ještě platí, že rodina = základ státu?"

Vše začíná v rodině, děti potřebují hranice a řád, kdo komu vzorem?, jak je dnes skloňována „autorita“, novodobý fenomén: digitální demence - jak digitální média ovlivňují lidský mozek a devastují naše bytí

Prof. PhDr. Jiří Marvan, Ph.D. - "Čeština - budoucnost národa"

Národním jazykům se díky některým prorokům předpovídá během jediného století konec. Místo mlhavých a vyhýbavých odpovědí (včetně představitelů ústavu, jenž se má o češtinu starat) autor předloží exaktní model zániku tak, jak jej poznal v jiných jazykových prostředích (tj. nikoliv pouze hypoteticky) a jak jej pozorujeme u tzv. mikrojazyků (např. v Rusku…) Proces zániku se skládá ze 4 fází (každá fáze = 1-2 generace, čeština má nakročeno do 2. fáze).  Díky tomuto rigoróznímu modelu se značnou měrou předpověditelnosti autor nabízí kroky,  jež je třeba podniknout, aby čeština (ale i většina jiných jazyků) jako nositelé národní identity dokázaly přežít.

Mgr. Tomáš Boněk - "Máme se bát? - strach a naděje na prahu velkých změn"

Jan Schneider - "Nejhorší smrt je z úleku"

Trocha poučení z rizik managementu. Pozor na imunitní kolaps. Informační zahlcení a nebezpečí šokové terapie. Cesta světí cíl. Kdo by chtěl duši svou zachránit, už ji ztratil.

RNDr. Emil Páleš, CSc. (SK) - "Duchovná identita Európy - výzvy a úlohy"

Prof. PhDr. Karel Rýdl, CSc. - "Školský systém jako brzda rozvoje společnosti?"

Proč  si to myslím, že  školství je  brzdou rozvoje společnosti. Jak reaguje  školství na  perspektivní potřeby společnosti?  Příklady  dobré praxe – jednotliviny  v systému. Co lze  dělat pro lepší soužití v budoucnosti. Příklady  z praxe.

JUDr. Miroslav Polreich - "Pozitivní řešení mezinárodních krizí"

Rozpad bipolárního světa a počátek vzájemné spolupráce velmocí. Řešení krizí – Kuba 1962, Vietnam 1968-72, Šestidenní válka 1967, Jugoslávie a Kosovo devadesátá léta, Blízký a střední východ a současná krize. Globalizace jako celková odpovědnost před novými bezpečnostními a společenskými problémy. Vzájemná závislost multipolárního světa s důrazem na postavení velmocí. Liberální a konservativní postoje v závislosti na intelektuálním a odpovědnostním přístupu. Společnost se dělí dle intelektuálních a morálních hodnot. Odmítnutí vytváření atmosféry strachu (migranti), jako vhodného prostředí k manipulaci lidí.

Ing. Aleš Hodina, Dr.h.c. - "Rozpad rodiny a stát v roli otce"

Poté, co v minulém století došlo k rozpadu širší rodiny jako soudržného společenství, dnes už můžeme hovořit i o rozkladu nukleární rodiny, tedy vazeb mezi rodiči a dětmi. Do role ochránce dětí a někdy i živitele rodiny místo otce čím dál více vstupuje stát. Je tento model současného fungování západní civilizace životaschopný?

Věra Ludíková (spisovatelka a básnířka) - "Buďme vzorem pro ostatní!"

* * *

Součástí VII. roč, České Konference bude diskuse na téma: "ALTERNATIVNÍ MEDIA, JEJICH VLIV A BUDOUCNOST"

Této diskuse se zůčastní: David Hamr – redaktor ČR, Milan Vidlák - vydavatel a šéfredaktor časopisu Šifra, Boris Koroni (SK) – redaktor a moderátor rádia Slobodný vysielač, Doc. mgr. Petr Žantovský, Ph.D. - novinář, historik médií, VŠ pedagog.

Můžete se též těšit na příjemný kulturní program, ve kterém uslyšíte krásné písně slovenského zpěváka a kytaristy Jana Světlana Majerčíka.

http://www.janomajercik.sk/
https://www.youtube.com/watch?v=MIVVdztQkB0

* * *

Více se o programu VII. ročníku České Konference dozvíte na www.ceska-konference.cz


Česká Konference 2015