WWF: Populace volně žijících zvířat na Zemi od roku 1970 poklesla o polovinu, situace je vážná, ale ještě je čas na změnu

Autor: Libor Kukliš, Rubrika: Vymírání a úbytek druhů, Vydáno dne: 02.10.2014

http://gnosis9.net/view.php?cisloclanku=2014100001

Počet volně žijících zvířat na planetě Zemi se za posledních 40 let snížil o více než polovinu. Klesá početní stav ryb, ptáků, obojživelníků i plazů, mezi lety 1970 a 2010 se jejich populace ztenčila o 52 procent. U sladkovodních druhů byl zaznamenán úbytek 76 procent. U mořských a suchozemských druhů 39 procent. Nejrychleji se populace zvířat ztenčují v neotropické biogeografické oblasti (o 83 procent) a také v Indo-Pacifiku (o 67 procent). Zodpovědnost za nepříznivý vývoj má lidstvo, které neudržitelným způsobem zatěžuje ekosystém. Zvířata mizejí v důsledku ničení jejich přirozeného životního prostředí, negativní důsledky má také lov, rybolov a změny klimatu. Zprávu nazvanou Living Planet Report 2014 zveřejnil 29. září Světový fond na ochranu přírody (WWF).

Amazonský deštný prales, Brazílie (NASA LBA/ECO projekt) "Rozsah ztráty biologické rozmanitosti a poškození ekosystémů, které jsou zásadní pro naši existenci, je alarmující," prohlásil Ken Norris z londýnské zoologické společnosti. "Ty škody nejsou nevyhnutelné, ale jsou důsledkem toho, jak jsme se rozhodli žít. Přestože zpráva ukazuje, že je situace kritická, ještě zbývá naděje. Ochrana přírody vyžaduje rozhodné skutky, politickou vůli i podporu ze strany průmyslu."

"Biologická rozmanitost je klíčovou součástí systémů, které udržují život na Zemi - a barometrem toho, co děláme na této planetě, našem jediném domově," řekl šéf WWF Marco Lambertini.

"Naléhavě potřebujeme odvážné činy na celosvětové úrovni ve všech segmentech společnosti směrem k trvalé udržitelné budoucnosti. Je podstatné, abychom se chopili šance - dokud ještě můžeme - rozvíjet se udržitelným způsobem a vytvářet budoucnost, kde budou moci lidé žít a prosperovat v souladu s přírodou," dodal Lambertini.

"Příroda je jednak životně důležitou pro naše přežití, ale je i odrazovým můstkem k prosperitě. Je důležité, že jsme v tom všichni spolu. My všichni potřebujeme jídlo, pitnou vodu a čistý vzduch - všude na světě, kde žijeme. V době, kdy stále tolik lidí žije v chudobě, je nezbytné, abychom spolupracovali na způsobech řešení, která budou ku prospěchu nám všem."

Zpráva popisuje i příklady toho, kdy se na místní nebo regionální úrovni daří zlepšovat vztah lidí k životnímu prostředí, snižovat emise oxidu uhličitého, podporovat obnovitelné zdroje energie, případně chránit přírodní oblasti a konkrétní druhy zvířat.


Globální index živoucí planety 1970-2010

Globální index živoucí planety (Living Planet Index, LPI). Pokles počtu zvířat na Zemi o 52 procent mezi lety 1970 a 2010 vychází z pozorování 10 380 populací 3038 druhů obratlovců.


Globální index živoucí planety 1970-2010

Ekologická stopa lidstva je dlouhodobě neudržitelná. Lidé vypouštějí více škodlivch látek a spotřebovávají více přírodních zdrojů, než je planeta schopna únést. V roce 2010 byla biokapacita planety překročena 1,5 násobně. Největší ekologickou stopu mají státy Blízkého východu, Severní Ameriky a Evropy. Na prvních deseti místech figurují tyto státy: Kuvajt, Katar, Spojené arabské emiráty, Dánsko, Belgie, Trinidad a Tobago, Singapur, Spojené státy americké, Bahrajn a Švédsko. Česká republika je uváděna na nelichotivém 19. místě ze 152 zemí.


Zdroj: WWF (Tisková zpráva), WWF (Living Planet Report 2014)