Zelené střechy

Autor: Převzato (Počítáme s vodou), Rubrika: Životní styl, Vydáno dne: 20.08.2014

http://gnosis9.net/view.php?cisloclanku=2014080001

Rubrika: Životní styl Jistě jste se s nimi již setkali. Zahrady, trávníky nebo jen nenáročné skalničky bující na plochých, ale i šikmých střechách. Někdy si jich vůbec nevšimneme, jindy jsou hlavním estetickým motivem domu. Obliba zelených střech postupně proniká ze zahraničí také k nám a vegetace se tak stává čím dál obvyklejší střešní krytinou. Jaké mají vegetační střechy výhody a na co je naopak třeba dát si pozor? Jaké jsou druhy zelených střech, ze kterých částí se skládají a co na nich roste? Jak zařídit zeleň i na Vaší střeše? Na to vše se Vám pokusíme odpovědět na následujících řádcích.

Úvod

Jistě jste se s nimi již setkali. Zahrady, trávníky nebo jen nenáročné skalničky bující na plochých, ale i šikmých střechách. Někdy si jich vůbec nevšimneme, jindy jsou hlavním estetickým motivem domu. Obliba zelených střech postupně proniká ze zahraničí také k nám a vegetace se tak stává čím dál obvyklejší střešní krytinou. Jaké mají vegetační střechy výhody a na co je naopak třeba dát si pozor? Jaké jsou druhy zelených střech, ze kterých částí se skládají a co na nich roste? Jak zařídit zeleň i na Vaší střeše? Na to vše se Vám pokusíme odpovědět na následujících řádcích.


Proč zrovna zelená střecha

Zelené střechy, fotografie č. 1 Pro obyvatele domu se zelenou střechou je asi největším přínosem její estetická hodnota. Každý bude nejspíš souhlasit, že střecha s bujícím trávníkem, či dokonce květinami a keři, je rozhodně krásnější než střecha pokrytá asfaltovými pásy. Přínosem také je, že se taková střecha dá využít jako terasa k příjemnému posezení a jako pěstební plocha pro okrasné či užitkové rostliny. Další výhodu si asi váhající majitel potenciální zelené střechy hned neuvědomí: Vegetační střecha je schopná pohltit poměrně velké množství vody, kterou částečně spotřebuje a zbytek z ní pomalu odtéká ze střechy pryč. Při velkých deštích se tak výrazně sníží nebezpečí přehlcení dešťové kanalizace a případného vsakovacího zařízení. Vzhledem k tomu, že dnes má již každý majitel domu povinnost popasovat se s dešťovou vodou na svém vlastním pozemku, je tato vlastnost zelených střech čím dál zajímavější. Zelená střecha může zabránit přetékání vsakovacího zařízení či nádrže.

Ve městech, kde je všeobecně pro vegetaci nedostatek místa, je ozeleňování střech obzvlášť vhodné. Zelené plochy významně zlepšují městské mikroklima - snižují teplotu, zachycují prachové částice a zajišťují, aby se i urbanizované území účastnilo malého vodního cyklu.


Druhy a skladby zelených střech

Vegetační střechy můžeme rozdělit na střechy intenzivní a extenzivní. Na intenzivních střechách roste tráva, květiny a keře. Pro intenzivní zelenou střechu je charakteristická vysoká vrstva substrátu (podle toho jak intenzivní zeleň chcete na střeše pěstovat) a tím také větší nároky na nosnou konstrukci domu. Je vhodná zvláště pro vegetační střechy, které mají být zahradou a pobytovým prostorem.

Extenzivní zelená střecha naopak potřebuje jen malou vrstvu substrátu, může být téměř bezúdržbová a osázená jen netřesky a jinými nenáročnými sukulenty. Skladba zelené střechy se může lišit podle dodavatele i podle typu střechy. Některé základní vrstvy by ale v žádné skladbě chybět neměly:
Jak ozelenit i Vaši střechu

Při zřizování zelené střechy na stávající konstrukci, kde byla krytina původně jiná, je kritickým bodem otázka přidaného zatížení. Některé konstrukce mohou vydržet přidané zatížení bez nutnosti dodatečného vyztužování, jiné nikoli. Doporučujeme konzultovat tuto otázku s odborníkem, zvláště v případě, že plánujete intenzivnější ozelenění. Běžná extenzivní zelená střecha váží mezi 80 a 180 kg /m2 při plném nasycení vodou, intenzivní střešní zahrada muže mít hmotnost od 400 do 900 kg/m2. Existují i velmi lehké vegetační střechy porostlé jen mechy, jejichž hmotnost je pouze 50 kg/m2.

Zelené střechy, fotografie č. 2 Zelenou střechu si můžete vytvořit i svépomocí, zvláště pokud se jedná pouze o garáž, pergolu či kůlnu. Na internetu je mnoho videí a návodů, jak na to. Vždy je ale potřeba opatřit stávající hydroizolační souvrství novou hydroizolační vrstvou proti prorůstání kořínků, která zároveň posílí hydroizolační schopnost původní vrstvy, která může být s věkem poškozená. Doporučujeme tuto část práce svěřit profesionální firmě, jelikož provedení dokonale těsného hydroizolačního povlaku je náročné a přitom důležité.

Často si lidé myslí, že ozeleňování jsou výsadou plochých střech. To však není pravda. I střechy s velmi vysokým sklonem lze ozelenit, jen je nutné zabránit sesouvání substrátu například pomocí speciálních roštů a zajistit dostatečnou hydroakumulační schopnost souvrství.


Čím střechu osadit?

Na střechu můžete vysadit prakticky cokoliv, záleží samozřejmě na tloušťce vrstvy substrátu a na tom, kolik času chcete věnovat údržbě. Tráva potřebuje 300-350 mm substrátu a je třeba ji sekat. Bezúdržbové střechy s 8-12 cm substrátu se osazují rozličnými sukulenty, ale z naší zkušenosti na ní výborně roste třeba pažitka. Zkrátka experimentování se meze nekladou.

Doufáme, že Vás tento článek navnadil a že se zelená střecha brzy objeví i na Vašem domě.


Zelené střechy, fotografie č. 3 Zelené střechy, fotografie č. 4


Článek vznikl v rámci projektu "Počítáme s vodou" financovaného z Programu švýcarsko-české spolupráce a za podpory Ministerstva životního prostředí ČR.
Více informací na téma HDV najdete na www.pocitamesvodou.cz a v případě dotazů kontaktujte naše poradce na poradna@ekocentrumkoniklec.cz.