Komise pro životní prostředí AV ČR nesouhlasí s výstavbou kanálu Dunaj-Odra-Labe

Autor: Libor Kukliš, Rubrika: Zdroje informací, Vydáno dne: 28.02.2014

http://gnosis9.net/view.php?cisloclanku=2014020004

Ilustrační obrázek Komise pro životní prostředí Akademie věd ČR, která sdružuje 22 respektovaných odborníků z ústavů AV ČR, vysokých škol a dalších výzkumných institucí, zásadně nesouhlasí s případnou výstavbou kanálu Dunaj-Odra-Labe. Ve svém stanovisku zveřejněném 26. února 2014 upozorňuje na negativní dopady, které by realizace projektu způsobila. Podle komise by šlo o jeden z největších zásahů člověka do fungování zbytků relativně přirozených ekosystémů ČR a střední Evropy za účelem krátkodobého ekonomického prospěchu.

Ilustrační obrázek Komise pro životní prostředí Akademie věd ČR, která sdružuje 22 respektovaných odborníků z ústavů AV ČR, vysokých škol a dalších výzkumných institucí, zásadně nesouhlasí s případnou výstavbou kanálu Dunaj-Odra-Labe. Ve svém stanovisku zveřejněném 26. února 2014 upozorňuje na negativní dopady, které by realizace projektu způsobila. Podle komise by šlo o jeden z největších zásahů člověka do fungování zbytků relativně přirozených ekosystémů ČR a střední Evropy za účelem krátkodobého ekonomického prospěchu.

Ve zprávě jsou zmíněny tyto negativní dopady:
  1. Výstavba kanálu Dunaj-Odra-Labe by si vyžádala rozsáhlé zemní práce, které by těžce narušily přirozený rozklad organických látek a následně způsobily ztrátu vody z dotčených půd a snížení jejich sorpční schopnosti.

  2. Extrémní investiční náročnost projektu ve výši stovek miliard Kč (200–400?) je mimo reálné možnosti veřejných zdrojů zadlužené a dluh zvyšující české ekonomiky. Projekt přitom není preferován ani Evropskou unií ani některými sousedními zeměmi.

  3. Nízká vodnatost dotčené české krajiny a nutnost překonávání velkých výškových rozdílů by zvyšovaly provozní náklady natolik, že nelze očekávat využití kanálu pro pravidelnou nákladní kontejnerovou dopravu. Ta by navíc zhoršovala hospodářské výsledky v současnosti kapacitně značně nevytížené souběžné železniční dopravy.

  4. Doc. Machar z Univerzity Palackého v Olomouci odhadl pomocí metody hodnocení biotopů ČR ekologickou újmu z výstavby ve výši 1,043 miliardy bodů (Machar I., Urbanismus a územní rozvoj, XIII, č. 4/2010, s. 20), což při aktuální hodnotě bodu za rok 2013 (15,88 Kč/bod) představuje ztrátu biotopové kapitálové hodnoty ve výši 16,5 mld. Kč. Následný pokles biodiverzity a zejména každoroční úbytek nejohroženějších životodárných podpůrných a regulačních služeb ekosystémů lze metodou energie-voda-vegetace odhadovat v řádu minimálně desítek miliard Kč.
Výstavba kanálu Dunaj-Odra-Labe proto podle komise nemá v současnosti ekonomické, sociální ani ekologické zdůvodnění a opodstatnění. Jde o investičně velmi náročný projekt, který v nynější dematerializující se evropské ekonomice prokazatelně nezaručuje ekonomickou návratnost a navíc by v české krajině vytvořil nevratné ekologické ztráty na zbytcích relativně přirozených nivních biotopů české krajiny jako "střechy Evropy", jejichž ekosystémy zadržují a uvolňují vodu do povodí tří moří.


Prezident Miloš Zeman podpořil výstavbu vodního koridoru Dunaj-Odra-Labe během své návštěvy ve Štrasburku

Münster, kanál Dortmund-Ems, fotografie z roku 2005, autor Rüdiger Wölk, licence CC BY-SA 2.0 Velkým zastáncem výstavby vodního koridoru Dunaj-Odra-Labe je prezident ČR Miloš Zeman. Ten se 26. února v rámci své pracovní návštěvy Evropského parlamentu ve Štrasburku zúčastnil odborné debaty a vernisáže výstavy nazvané "Budoucnost vnitrozemských vodních cest v EU - transevropská dopravní síť (TEN-T) a Vodní koridor Dunaj-Odra-Labe".

Před slavnostním přestřižením pásky prezident Zeman prohlásil: "Všeobecně jsem zastáncem projektů, které přesahují délku jednoho volebního období. Tímto velmi prosím, abyste v Evropském parlamentu za tento projekt lobbovali stejně tak, jako za něj budu lobbovat já."

Podle jeho názoru je projekt natolik megalomanský, jako projekt rybníkářské soustavy Jakuba Krčína z Jelčan a Sedlčan, který je dnes jedním z klenotů české krajiny.

Autorem výstavy je europoslanec za ČSSD Vojtěch Mynář, který se spolu s dalšími stoupenci výstavby snaží o začlenění projektu do evropského systému vodních cest.

"Cílem našeho setkání ve Štrasburku bylo projektu jasně vyjádřit podporu na mezinárodní úrovni. Jsem rád, že výsledkem je kvalitní memorandum, které nastiňuje další postup při přípravě dokončení vodního koridoru. Nyní se musíme soustředit na urychlené zpracování kvalitní studie proveditelnosti a přípravu kladného stanoviska dotčených států. Tyto dva požadavky Evropské komise jsou základním předpokladem pro zařazení projektu do TEN-T před plánovanou revizí. Jejich splnění by mělo vést k zařazení do sítě ideálně ještě v roce 2016," uvedl Mynář.


Zdroje: AV ČR, Vojtěch Mynář, Wikimedia Commons