Český překlad shrnutí první části 5. hodnotící zprávy IPCC

Autor: Odkazy, Rubrika: Zdroje informací, Vydáno dne: 07.12.2013

http://gnosis9.net/view.php?cisloclanku=2013120001

Letos 27. září vydal Mezivládní panel pro změny klimatu (IPCC) první část 5. hodnotící zprávy. Český překlad shrnutí tohoto dokumentu pořídilo Ministerstvo životního prostředí a je k dispozici ke stažení na portálu Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).

Fyzikální základy - Příspěvek Pracovní skupiny I k Páté hodnoticí zprávě IPCC - Shrnutí (2,6 MB)
IPCC - Climate Change 2013: The Physical Science Basis