Konference OSN o změně klimatu ve Varšavě skončila se slabým výsledkem

Autor: Libor Kukliš, Rubrika: Ekologická legislativa, Vydáno dne: 24.11.2013

http://gnosis9.net/view.php?cisloclanku=2013110006

COP19 - CMP9, Conference of Parties and climate change conference Konference OSN o změně klimatu, která probíhala 11. až 23. listopadu ve Varšavě, ukázala na přetrvávající hluboké rozpory mezi Západem a rozvojovými státy v čele s Čínou. Kvůli hrozícímu krachu jednání byla nakonec přijata kompromisní dohoda, podle níž se budou všechny státy snažit redukovat emise skleníkových plynů. Na žádných závazcích se účastníci neshodli. Konkrétní návrhy, jak chtějí přispět, by měly jednotlivé státy předložit nejlépe do prvního pololetí 2015. Závěrečný dokument také vyzývá rozvinuté státy, aby v příštích letech zvýšily svou finanční pomoc rozvojovým zemím a podpořily tak jejich snahu o omezování emisí a realizaci adaptačních opatření. V roce 2020 by měla vstoupit v platnost konečná dohoda o snižování emisí. K schválení této dohody by mělo podle plánu dojít na konferenci OSN v Paříži v roce 2015.

COP19 - CMP9, Conference of Parties and climate change conference Konference OSN o změně klimatu, která probíhala 11. až 23. listopadu ve Varšavě, ukázala na přetrvávající hluboké rozpory mezi Západem a rozvojovými státy v čele s Čínou. Kvůli hrozícímu krachu jednání byla nakonec přijata kompromisní dohoda, podle níž se budou všechny státy snažit redukovat emise skleníkových plynů. Na žádných závazcích se účastníci neshodli. Konkrétní návrhy, jak chtějí přispět, by měly jednotlivé státy předložit nejlépe do prvního pololetí 2015. Závěrečný dokument také vyzývá rozvinuté státy, aby v příštích letech zvýšily svou finanční pomoc rozvojovým zemím a podpořily tak jejich snahu o omezování emisí a realizaci adaptačních opatření. V roce 2020 by měla vstoupit v platnost konečná dohoda o snižování emisí. K schválení této dohody by mělo podle plánu dojít na konferenci OSN v Paříži v roce 2015.

V reakci na závěry konference vydaly ekologické organizace Greenpeace, Hnutí DUHA, Klimatická koalice a Analytické centrum Glopolis společné prohlášení, ve kterém vyjádřily svoji nespokojenost s usnesením:

"Varšavská konference i přes malý pokrok v otázkách financování klimatických opatření v nejvíce ohrožených zemích či vytvoření mechanismu na kompenzaci ztrát a škod vlivem měnícího se klimatu nepřinesla v klíčových otázkách důležitý posun. Jednotlivé státy nebyly schopny představit jasný cíl pro snižování emisí, ani konkrétní částku, kterou jsou ochotny přispívat chudým zemím, aby se mohly vyrovnat s dopady měnícího se klimatu. Vůli k přijetí ambicióznější dohody neukázaly ani bohaté, ani velké rozvíjející se státy, jejichž postoj je klíčový pro přijetí globální dohody.

Konkrétní návrhy by měly dát na stůl hlavně Čína, Spojené státy americké a Evropská unie – tři největší znečišťovatelé, právě tak jako další bohaté státy a velké rozvíjející se země. Evropa musí zvýšit svůj slabý emisní cíl pro rok 2020 a zásadně reformovat krachující trh s emisními povolenkami."


Podobně kriticky se na adresu účastníků konference vyjádřily i ekologické organizace jinde ve světě.


Zdroje: COP19/CMP9, Hnutí DUHA