V Arktidě bylo dosaženo nejnižší letošní rozlohy mořského ledu

Autor: Libor Kukliš, Rubrika: Tání ledu a ledovců, Vydáno dne: 22.09.2013

http://gnosis9.net/view.php?cisloclanku=2013090004

Rozloha mořského ledu v Arktidě, stav k 13.9.2013, oranžová čára = průměr 1981-2010 Rozloha mořského ledu na severní polokouli dosáhla podle předběžných informací 13. září svého letošního minima, když poklesla na 5,10 milionů kilometrů čtverečních. Tato hodnota je oproti rekordnímu minimu z loňského roku (3,41 mil. km²) o 1,69 milionu kilometrů čtverečních vyšší. Změna je to sice výrazná, celkový trend se tím ovšem nemění. Dlouhodobý průměr (1981-2010) je 6,22 milionů kilometrů čtverečních.

"I když jde o velmi vítané zotavení z loňského rekordně nízkého stavu, celkový trend je stále rozhodně klesající," poznamenal Mark Serreze, ředitel amerického Národního centra pro údaje o sněhu a ledu (National Snow and Ice Data Centre, NSIDC). Serreze poukázal na přirozenou meziroční variabilitu v počasí a oceánských proudech. I nadále podle něj platí prognóza, že během několika desetiletí může zůstávat Arktida v létě zcela bez mořského ledu.

Rozloha mořského ledu na severní polokouli dosáhla podle předběžných informací 13. září svého letošního minima, když poklesla na 5,10 milionů kilometrů čtverečních. Tato hodnota je oproti rekordnímu minimu z loňského roku (3,41 mil. km²) o 1,69 milionu kilometrů čtverečních vyšší. Změna je to sice výrazná, celkový trend se tím ovšem nemění. Dlouhodobý průměr (1981-2010) je 6,22 milionů kilometrů čtverečních.

Rozloha mořského ledu v Arktidě, stav k 13.9.2013, oranžová čára = průměr 1981-2010 "I když jde o velmi vítané zotavení z loňského rekordně nízkého stavu, celkový trend je stále rozhodně klesající," poznamenal Mark Serreze, ředitel amerického Národního centra pro údaje o sněhu a ledu (National Snow and Ice Data Centre, NSIDC). Serreze poukázal na přirozenou meziroční variabilitu v počasí a oceánských proudech. I nadále podle něj platí prognóza, že během několika desetiletí může zůstávat Arktida v létě zcela bez mořského ledu.

Porovnáme-li nynější situaci se situací před rokem, zjistíme, že výrazně více mořského ledu pokrývá Beaufortovo moře, Čukotské moře a Východosibiřské moře. Také v Kanadském arktickém souostroví je více ledu než v předchozích letech, proto byla Severozápadní cesta spojující Atlantský oceán s Tichým oceánem uzavřená. Naopak méně ledu než v roce 2012 se nachází u východního pobřeží Grónska jižně od úžiny Fram a také severně od Karského moře a Moře Laptěvů.


Mořský led v Arktidě, srovnání let 2012 (16.9.) a 2013 (13.9.)
Minimální roční rozloha mořského ledu v Arktidě
(nejnižší dosažené hodnoty od roku 1979)
pořadí rok rozloha
(v miliónech km²)
datum
dosažení minima
1. 2012 3,41 16.9.
2. 2007 4,17 18.9.
3. 2011 4,33 11.9.
4. 2008 4,59 20.9.
5. 2010 4,63 21.9.
6. 2013 5,10 13.9.
7. 2009 5,13 13.9.
- průměr 1979-2000 6,70 13.9.
- průměr 1981-2010 6,22 15.9.


Rozloha mořského ledu v Arktidě, srovnání roku 2013 s předchozími lety a dlouhodobým průměrem


Zdroj: NSIDC (2)