Emisní povolenky se stávají bezcennými, množství vypouštění oxidu uhličitého neomezí

Autor: Převzato (různé zdr.), Rubrika: Ekologická legislativa, Vydáno dne: 23.04.2013

http://gnosis9.net/view.php?cisloclanku=2013040002

Systém emisních povolenek (EU-ETS), jehož primárním úkolem bylo omezení vypouštění oxidu uhličitého do atmosféry a následné ekonomické zvýhodnění alternativních zdrojů energií, stojí zřejmě na počátku svého krachu. Při spuštění systému povolenek se počítalo, že cena za jednu povolenku, opravňující svého držitele vypustit jednu tunu oxidu uhličitého do atmosféry, se bude pohybovat okolo 30 eur. Při této ceně bylo ekonomicky výhodné investovat do opatření, které celkový objem vypouštěných plynů omezí. S příchodem hospodářské krize ovšem nastala situace, kdy je na trhu mnoho nevyužitých povolenek, jelikož spousta průmyslových podniků byla nucena omezit výrobu. V této situaci na konci minulého roku stála jedna povolenka okolo 7 eur.

Ilustrační obrázek V úterý 16. dubna měl evropský parlament na programu hlasování o dočasném stažení zhruba 900 miliónů povolenek určených pro léta 2013 až 2015 a tak uměle navýšit cenu stávajících povolenek na takovou hodnotu, aby byl systém opět funkční. Evropský parlament návrh zamítl a ceny povolenek klesly na historické minimum 2,63 eur za kus. Tato situace v postatě nahrává provozovatelům uhelných elektráren, a znevýhodňuje ostatní ekologičtější zdroje. Pro ČR to znamená, že dostavba Temelína by se stala velmi ztrátovou investicí.


Zateplování rodinných domů

Další oblastí, která bude zasažená, jsou pravděpodobně majitelé rodinných domů, kteří počítali se zateplením s pomocí dotačního programu Nová zelená úsporám. Ministerstvo životního prostředí počítalo s tím, že v letech 2013 až 2020 se jim podaří prodejem povolenek získat pro program až 27 miliard, což je při současných cenách povolenek naprosto nemožné, otázka tedy je, jak dopadne samotný dotační program. Jen pro připomenutí, v původní Zelené úsporám bylo rozděleno celkem 18 miliard a to se ještě na všechny žadatele nedostalo. Nový program měl pomoci i stavebnictví, konkrétně až 75 tis. nových míst, ale jak se zdá, výsledek bude pro stavebnictví opačný, tedy jen více nejistoty.


Vytvořeno ve spolupráci se stavební firmou Envisto.