Yellowstonský supervulkán soptil častěji, ale s menší intenzitou

Autor: Libor Kukliš, Rubrika: Sopečné erupce, Vydáno dne: 06.05.2012

http://gnosis9.net/view.php?cisloclanku=2012050002

Yellowstonský supervulkán byl v minulosti aktivnější, než se vědci domnívali. Podle dosavadních poznatků mělo k mohutným erupcím dojít opakovaně s odstupem zhruba 600-700 tisíc let - před 2 miliony, 1,3 miliony a 640 tisíci roky. Tým amerických a skotských vědců však pomocí nové přesnější argonové metody datování zjistil, že po erupci před 2 miliony let, kdy bylo vyvrženo přibližně 2200 kilometrů krychlových sopečného materiálu (dřívější odhad byl 2500 km3), následovala o 6 tisíc let později další erupce, při které se z nitra země dostalo na povrch 290 kilometrů krychlových materiálu. Je možné, že také pozdější erupce byly rozloženy do několika slabších výbuchů, které se odehrály krátce po sobě. Studie bude zveřejněna v červnovém vydání odborného časopisu Quaternary Geochronology.

Huckleberry Ridge vznikla při erupci před 2 miliony let "Dosavadní chod Yellowstonského supervulkánu je nejlepším ukazatelem toho, co se bude dít v budoucnu," řekl spoluautor studie Ben Ellis z Washingtonské státní univerzity. "Tento výzkum naznačuje, že explozivní sopečná činnost v Yellowstonu je častější, než jsme se domnívali."

Jako supererupce jsou označovány výbuchy sopek s indexem sopečné výbušnosti 8 (více než 1000 kubických kilometrů vyvrženého materiálu). I když k takovým kataklyzmatickým událostem dochází jen zřídka (naposledy před 26,5 tisíci lety), udává se, že pravděpodobnost výbuchu supervulkánu je pětkrát až desetkrát větší, než riziko srážky naší planety s asteroidem o průměru jednoho kilometru, přičemž následky by byly v obou případech srovnatelné.

Obr.) Tufová vrstva usazenin známá pod názvem Huckleberry Ridge vznikla během erupce supervulkánu v Yellowstone před 2 miliony let.


Zdroje:
- Washington State University (30.04.2012, Yellowstone “super-eruption” less super, more frequent)
- Quaternary Geochronology (Temporal dissection of the Huckleberry Ridge Tuff using...)
- Wikipedia (Huckleberry Ridge Tuff)