Rok 2011 v ČR byl teplotně nadprůměrný s odchylkou 1,1 stupně

Autor: Libor Kukliš, Rubrika: Statistické údaje, Vydáno dne: 19.01.2012

http://gnosis9.net/view.php?cisloclanku=2012010001

Prosinec 2011 byl v České republice teplotně nadprůměrný s odchylkou 2,9 stupně Celsia. Celý rok 2011 byl ve srovnání s normálem (1961-1990) teplejší o 1,1 stupně Celsia.

Z hlediska srážek byl prosinec nadprůměrný (spadlo 120 procent normálu). Celý rok jako celek byl průměrný, spadlo v průměru 587 milimetrů srážek, což je 94 procent srážkového normálu (1961-1990).

V Praze-Klementinu se v prosinci průměrná měsíční teplota od normálu odchýlila o 3,7 stupně Celsia. Celý rok měl odchylku 1,6 stupně Celsia. (Ve srovnání s průměrem 1775-2010 činí odchylka 2,0 stupně.) Rok 2011 byl v Klementinu pátý nejteplejší (zařadil se za roky 2007, 2000, 1994 a 2008).


Rok 2011 na Slovensku
(komentář slovenského klimatologa Prof. RNDr. Milana Lapina CSc.)

Rok 2011 byl na Slovensku teplotně nadnormální až silně nadnormální s odchylkou o 1,1 až 1,5 °C nad dlouhodobým průměrem za období 1951-80 i 1961-90 (v Košicích to byl 7. a v Hurbanově 10. nejteplejší rok od roku 1881, tedy i od začátku pozorování). V Hurbanově měl rok 2011 teplotní průměr 11,1 °C, což je o 1,1 °C více, než je dlouhodobý průměr 1951-1980, v Košicích o 1,4 °C více než DP, v Popradě o 1,4 °C více než DP a v Oravské Lesné o 1,4 °C více než DP.

Úhrn srážek za rok 2011 dosáhl v průměru 644 mm, což je 86% z DP (1901-1990). V Hurbanově dosáhl roční úhrn srážek jen 324 mm, což je 58% DP a najméně od roku 1871 (je zajímavé, že v roce 2010 byly doposud výrazně nejvyšší úhrny srážek od roku 1871 a také na celém Slovensku v průměru od roku 1881, tedy od začátku pozorování).

Více na http://www.dmc.fmph.uniba.sk/public_html/main9.html


Teploty v ČR v letech 2010 a 2011
odchylky od normálu (1961-1990) - ve stupních Celsia
  I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. CELÝ ROK
2010 -2,2 -0,7 0,2 0,8 -0,8 1,1 3,1 0,6 -1,5 -1,9 2,3 -3,9 -0,3 
2011 1,6 -0,8 1,4 3,2 1,0 1,4 -0,5 1,6 1,8 -0,2 -0,2 2,9 1,1


Srážky v ČR v letech 2010 a 2011
odchylky od normálu (1961-1990) - v procentech
  I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. CELÝ ROK
2010 140 68 83 103 179 89 149 191 162 31 132 135 129
2011 99 28 75 74 91 98 185 89 94 107 2 120 94


Zdroje: ČHMÚ, Infomet