Aerosoly jako hlavní přičina změn letních monzunů v jižní Asii

Autor: Libor Kukliš, Rubrika: Klimatické anomálie, Vydáno dne: 01.10.2011

http://gnosis9.net/view.php?cisloclanku=2011090012

Pro jižní Asii, kde je soustředěno více než 20 procent lidské populace, jsou životně důležité monzunové deště. V období od června do září v oblasti indického subkontinentu naprší zhruba 80 procent ročních srážek. Díky těmto dešťům mohou místní rolníci pěstovat rýži a další významné plodiny. Ve druhé polovině 20. století však došlo v celém regionu k dramatickým změnám. Zatímco severní a střední část Indie byla více než dříve postihována suchem, na jihu Indie byly srážky nadprůměrné. Američtí vědci zjišťovali, do jaké míry byly tyto změny způsobeny přirozenou variabilitou a do jaké míry za ně nese odpovědnost člověk. Podle autorů studie zveřejněné v časopise Science jsou hlavním viníkem pravděpodobně aerosoly.

Ilustrační obrázek Massimo Bollasina, Yi Ming a Venkatachalam Ramaswamy prostudovali dostupné údaje o monzunech v letech 1951 až 1999. Na základě počítačových simulací pak dospěli k závěru, že hlavním faktorem, který způsoboval změny v množství i rozložení srážek, jsou aerosoly. Ty se do atmosféry dostávají z přírodních i antropogenních zdrojů, činnost člověka však byla ve druhé polovině minulého století rozhodující. Aerosoly mají ochlazující účinek. V důsledku zvýšené koncentrace aerosolů v atmosféře došlo ke změnám cirkulace vzduchu, zpomalilo se meridionální proudění, zeslábl transport vlhkého vzduchu z oceánu nad pevninu. V severněji položených oblastech pršelo méně, než je obvyklé.

Diskutabilní
(komentář slovenského klimatologa Prof. RNDr. Milana Lapina CSc.)

To je velmi diskutabilní tvrzení. Aerosoly ve velké většině případů snižují množství slunečního záření pronikajícího přes atmosféru na zemský povrch. Také v této oblasti Asie však všude pozorujeme růst teploty vzduchu od roku 1961 (ve středu a na severu Asie i více než o 3 °C). Kondenzace vodní páry sice závisí na kondenzačních jádrech, ale v atmosféře je jich vždy aspoň 10-krát více, než je na kondenzaci potřeba. Stanovisko meteorologů a klimatologů je vcelku jednoznačné - růst teploty vzduchu způsobuje během cyklonálních situací zvyšování množství srážek asi o 10% na jeden °C oteplení a zvýšení dynamiky atmosférických procesů. Na druhé straně růst teploty atmosféry způsobuje i posun polární frontální zóny směrem k pólům (i v zimě a také v létě), čímž se otevírá možnost na posun všech synoptických útvarů (zejména v létě) od rovníku dále na sever. To ovlivňuje také změnu režimu sezónních dešťů v tropickém a monzunovém pásmu. V případě anticyklonálních situací však růst teploty vzduchu zvyšuje sytostní doplněk, čímž se zvyšují požadavky na vláhu asi o 6% na každý jeden °C oteplení, což vede k růstu aridity v sušších sezónách roku.


Letní monzunové deště v roce 2011

O letošním období monzunových dešťů dobře vypovídá níže uvedená mapa indického meteorologického úřadu. Jsou zde zaznamenány srážkové úhrny ve spolkových státech Indie v období od 1. června do 28. září 2011. Podprůměrné množství srážek spadlo na severovýchodě země (Arunáčalpradéš, Ásam, Nágáland, Méghálaja, Manipur, Mizoram), nadprůměrně srážkové úhrny jsou hlášeny především ze západu (Gudžarát, Rádžasthán, Madhjapradéš, západ Maháráštry, Goa, západ Karnátaky, Západní Bengálsko). V ostatních oblastech jsou srážkové úhrny blízké průměru. Záplavy po silných letních deštích připravily v Indii o život nejméně 335 lidí.

Mnohem horší je situace v sousedním Pákistánu (zejména v jižní provincii Sindh), kde se opakovala loňská tragédie. Ničivé záplavy vyhnaly z domovů miliony lidí. Podle odhadů bylo postiženo asi devět milionů obyvatel, více než milion domů bylo zničeno. Rozsáhlé záplavy přišly jen rok po největší přírodní katastrofě v dějinách Pákistánu. Připomeňme si, že v srpnu 2010 následovaly po bezprecedentně silných monzunových deštích povodně, které usmrtily téměř 2 tisíce lidí, 2 miliony domů voda zničila, 20 milionů lidí bylo postiženo. Takto extrémní projev počasí dva roky po sobě lze asi těžko označit za náhodu. Letošní srážkové úhrny v pákistánské provincii Sindh (během srpna a září) se pohybovaly od 270 do 730 procent monzunového srážkového normálu. Od loňského podzimu do srpna přitom v této oblasti prakticky vůbec nepršelo.


Indie - srážkové úhrny v období od 1.6 do 28.9.2011


Záplavy v Indii, 27.9.2011 Fotografie pro srovnání, 28.9.2010
Na satelitním snímku z 27.9.2011 jsou zachyceny rozvodněné řeky Brahmání
a Mahánadí ve spolkovém státě Urísa na východě Indie. Druhý snímek pro
srovnání je z 28.9.2010.


Zdroje:
- GFDL/NOAA (29.09.2011, Anthropogenic Aerosols and the Weakening of the South Asian...)
- Science Magazine (29.09.2011, Anthropogenic Aerosols and the Weakening of the South Asian...)
- Český rozhlas Leonardo (30.09.2011, Aerosoly zasahují do monzunů)
- India Meteorological Department (Cummulative Rainfall till Last Week)
- NASA Earth Observatory (27.09.2011, Flooding in India)
- WMO